Pagina documente » Recente » Acreditivul bancar

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

Cuprins
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1. ACREDITIVUL BANCAR-PRINCIPALA MODALITATE DE PLATA ?N TRANZAC?IILE INTERNA?IONALE 2
1.1.Definirea ?i evolu?ia acreditivului bancar 2
1.2. Reglement?ri ?i standardizare 4
CAPITOLUL . 2 . MECANISMUL DERUL?RII ACREDITIVULUI BANCAR 7
2.1. P?r?ile implicate ?n derularea pl??ii prin acreditiv bancar 7
2.2. Etapele derul?rii pl??ii prin acreditiv bancar 11
2.3. Ordinul de deschidere a acreditivului bancar 13
2.4. Principalele documente privind derularea platii prin acreditiv bancar 21
CAPITOLUL 3. FORME SI TIPURI DE ACREDITIVE BANCARE 34
3.1. Clasificarea acredivelor bancare 34
3.2. Acreditivul bancar si schema de plata 40
3.2.1. Acreditivul documentar cu plata la vedere 40
3.2.2. Acreditivul documentar cu plata diferat? 41
3.2.3. Acreditivul documentar cu plata prin acceptare 43
3.2.4. Acreditivul documentar cu plata la vedere ?i prin acceptare (acreditive documentare mixte) 45
3.2.5. Acreditivul documentar cu plata prin negociere (scrisoarea comercial? de credit) 46
3.2.6. Acreditivul documentar revolving 48
3.2.7. Acreditivul documentar ?i opera?iunile de intermediere 50
3.2.7.1. Acreditivul documentar transferabil 50
3.2.7.2. Cesiunea acreditivului documentar 53
3.2.7.3 Acreditivul documentar clauz? ro?ie 55
3.2.7.4.Acreditivul documentar back to back 58
3.3. Avantajele si dezavantajele acreditvului bancar 62
CAPITOLUL 4. ROLUL BANCII IN DERULAREA PLATII PRIN ACREDITIVUL BANCAR 64
4.1. Responsabilitati si limite 64
4.2. Comisioane bancare 66
4.3. Deschiderea acreditivelor de catre banci 68
4.4. Modificarea acreditivului bancar 71
4.5. Avizarea beneficiarului de deschiderea acreditivului bancar 72
4.6. Utilizarea acreditivului bancar si controlul documentelor 73
CAPITOLUL 5 . STUDIU DE CAZ ? ANALIZA ACREDITIVULUI BANCAR LA GARANTIBANK S.A. ROM?NIA 75
5.1. Analiza deschiderii acreditivului bancar la GarantiBank 75
5.2. Analiza desf?ur?rii acreditivului bancar la GarantiBank S.A. Rom?nia 77
5.2.1. Evolu?ia acreditivului bancar la Garantibank S.A. ?ntre anii 2007-2011 91
CONCLUZII 98
Bibliografie 100

EXTRAS DIN DOCUMENT

4.4. Modificarea acreditivului bancar {p}

4.5. Avizarea beneficiarului de deschiderea acreditivului bancar {p}

4.6. Utilizarea acreditivului bancar si controlul documentelor {p}

CAPITOLUL 5 . STUDIU DE CAZ – ANALIZA ACREDITIVULUI BANCAR LA GARANTIBANK S.A. ROMÂNIA {p}

5.1. Analiza deschiderii acreditivului bancar la GarantiBank {p}

5.2. Analiza desfasurarii acreditivului bancar la GarantiBank S.A. Romania {p}

5.2.1. Evolutia acreditivului bancar la Garantibank S.A. intre anii 2007-2011 {p}

CONCLUZII {p}

Bibliografie {p}

INTRODUCERE

Un moment important in desfasurarea schimburilor economice il constituie incasarea contravalorii bunurilor economice care fac obiectul schimbului. Realizarea incasarii sumelor astfel rezultate se efectueaza printr-o modalitate de plata sau de decontare convenita intre parteneri si stipulata in contract, utilizand modalitatile de plata adecvate caracteristicilor schimbului. Instrumentele de plata s-au diversificat continuu, odata cu mutatiile ce au avut loc in cadrul economiei si al perfectionarii tehnicilor de transmitere a mesajelor.

Am ales acesta tema deoarece consider ca in conditiile economice actuale mondiale de criza, acest mijloc de plata reprezinta garantia incasarii banilor pentru produsele sau pentru serviciile prestate, ajutand astfel societatea care furnizeaza produsele sa obtina lichiditatea necesara pentru desfasurarea activitatii sale si pentru obtinerea de profit.

Scopul acestei lucrari este de a evidentia faptul ca acreditivul ar trebui folosit frecvent de societatile comerciale ca modalitate de plata datorita sigurantei obtinerii banilor.

Lucrarea este structurata in cinci capitole.

În primul capitol am prezentat notiuni generale privind notiunea de acreditiv, evolutia si reglementarea acestuia. În al doilea capitol am prezentat partileimplicate in derularea acreditivului, etapele derularii platii prin acreditiv bancar, ordinul de deschidere a platii prin acreditivul bancar si principalele documente privind derularea platii prin acreditiv bancar. În al treilea capitol am prezentat clasificarea acreditivelor bancare, schema de plata si avantajele si dezavantajele utilizarii ca mijloc de plata acreditivul. În capitolul patru am prezentat rolul bancii in derularea platii prin acreditivul bancar. Am facut referire la comisioanele aplicate de acesta, la responsabilitatile si limitele pe care le are banca atunci cand utilizeaza un acreditiv, la deschiderea si modificarea acreditivului. Tot in acest capitol am prezentat si modul de avizarea a beneficiarului de a deschide acreditivul bancar si la modul de utilizare a acreditivului bancar si la controlul documentelor. În capitolul cinci am prezentat un studiu de caz folosindu-ma de cunostintele teoretice prezentate in capitolele anterioare prinvind folosirea acreditivului ca mijloc de plata in comertul extern.

Am incheiat lucrarea prin prezentarea de concluzii si propuneri pentru dezvoltarea folosirii acestui instrument de plata.

CAPITOLUL 1. ACREDITIVUL BANCAR-PRINCIPALA MODALITATE DE PLATA ÎN TRANZACTIILE INTERNATIONALE

1.1.Definirea si evolutia acreditivului bancar

Acreditivul este o modalitate de plata folosita in relatiile comerciale internationale in relatiile comerciale internationale care presupune, in derularea lui, participarea institutiilor bancare. În literatura de specialitate [1 Daniel Harangus, Banci si operatiuni bancare, Editura Eurostampa, Timisoara, 2008, p. 196], se apreciaza ca acreditivul documentar poate fi examinat si ca o garantie bancara autonoma.

Într-o alta opinie [2 Dorel Mihai Paraschiv, Tehnica platilor internationale, Editura Economica, Bucuresti, 2003, p. 181] acreditivul este o forma de decontare prin care platile se efectueaza pe masura livrarii marfurilor, executarii lucrarilor si prestarilor serviciilor, dintr-o suma rezervata in acest scop si tinuta la dispozitia furnizorului la unitatea bancara a platitorului, intr-un cont special numit cont blocat.

Într-o alta opinie [3 Ioan Popa, Tehnica operatiunilor de comert exterior, Editura Economica, Bucuresti, 2008, p. 255] acreditivul reprezinta angajamentul ferm asumat de catre o banca la ordinul si in contul clientului sau (exportatorul) de a plati o anumita suma de bani (reprezentand contravaloarea exportului ) contra documentelor atestand efectuarea obligatiei (livrarea marfii) pe care exportatorul se obliga sa le emita si sa le prezinte in conditiile si termenele stabilite de ordonatorul acreditivului.

Acreditivul a fost utilizat pentru prima data la inceputul secolului al XIX-lea conform documentelor pe care le putem regasi in arhivele bancilor din centrele comerciale ale lumii financiare: Paris, Amsterdam, Londra. Dupa analiza acestora s-a ajuns la concluzia ca acreditivul era utilizat in negotul cu tari din Extremul Orient. Începand cu secolul al XX-lea, atestarile sunt mult mai numeroase. Acreditivul actual se aseamana cu acreditivul de atunci in ceea ce privesc elementele de structura prin: caracterul documentar, fermitatea angajamentului, siguranta pe care o confera si, in buna parte.

Varianta moderna a acreditivului a aparut dupa primul razboi mondial.

În anul 1920 a fost creata Camera de Comert International cu sediul la Paris. O data cu infiintarea acesteia au luat nastere si unele norme uniforme aplicabile comertului international pentru facilitarea tranzactiilor deoarece absenta unor reglementari uniforme in materie de plati internationale constituia, indiscutabil, un obstacol major in dezvoltarea schimburilor internationale.