Pagina documente » Recente » Activitati matematice din gradinita desfasurate pe baza jocului dida

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
Capitolul I 2
Activit??ile matematice ?n procesul instructiv ? educativ din gr?dini?? 2
1.2.Matematica ?i dezvoltarea intelectual? a copiilor pre?colari 3
1.3. Activit??ile matematice ?n ?nv???m?ntul pre?colar. Obiective ?i sarcini. 7
1.4. Tipuri, forme ?i modalit??i de realizare a activit??ilor matematice.Corela?ii interdisciplinare ale activit??ilor cu con?inut matematic. Abordarea integrat? ?n activit??ile matematice 8
1.5.Factori determinan?i ?n ob?inerea rezultatelor deosebite la activit??ile matematice din gr?dini?? 12
1.6.Contribu?ia activit??ilor matematice la preg?tirea copilului pentru ?coal?. Aspectul continut??ii ?ntre gr?dini?? ?i ?coala din perspectiva activit??ilor matematice 14
Capitolul II Particularit??ile procesului de formare a no?iunilor matematice la pre?colari 22
2.1.Profilul psihologic al pre?colarului 22
2.2.Caracteristici ale pre?colarului ce conduc la ?nsu?irea no?iunilor matematice 23
2.3.Specificul form?rii no?iunilor matematice ?n ?nv???m?ntul pre?colar 25
2.4.Formarea limbajului matematic la copilul pre?colar 27
Capitolul III Jocul didactic matematic ca mijloc de ?nv??are ?n cadrul activit??ilor matematice 32
3.1. Jocul didactic, punte de trecere de la joc la ?nv??are. Conceptul de joc didactic 32
3.2.Valen?ele formative ale utiliz?rii jocului didactic matematic ?n cadrul activit??ilor matematice la gr?dini?? 35
3.3.Avantaje ale activit??ilor bazate pe jocul didactic matematic 37
3.4.Caracteristicile jocului didactic matematic 39
3.5.Metodologia organiz?rii ?i desf?ur?rii jocului didactic matematic 42
3.6.Clasificarea jocurilor didactice matematice 46
3.7.Jocurile logico-matematice. Caracteristici ?i clasific?ri 48
3.8.Contribu?ia jocului didactic matematic ?n dezvoltarea intelectual? a pre?colarilor 51
3.9.Raportul joc ? ?nv??are ?n cadrul activit??ilor matematice 57
Capitolul IV Metodologia cercet?rii 58
4.1.Ipoteza, scopul ?i obiectivele cercet?rii 58
4.2. Stabilirea e?antionului 59
4.3..Metode utilizate 60
4.5. Set de tipuri de jocuri didactice matematice aplicate experimental 66
Capitolul V 82
CONCLUZII ?I PROPUNERI 83
BIBLIOGRAFIE 83

EXTRAS DIN DOCUMENT