Pagina documente » Recente » Activitati matematice din gradinita desfasurate pe baza jocului didactic

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
Capitolul I 2
Activit??ile matematice ?n procesul instructiv ? educativ din gr?dini?? 2
1.2.Matematica ?i dezvoltarea intelectual? a copiilor pre?colari 3
1.3. Activit??ile matematice ?n ?nv???m?ntul pre?colar. Obiective ?i sarcini. 7
1.4. Tipuri, forme ?i modalit??i de realizare a activit??ilor matematice.Corela?ii interdisciplinare ale activit??ilor cu con?inut matematic. Abordarea integrat? ?n activit??ile matematice 8
1.5.Factori determinan?i ?n ob?inerea rezultatelor deosebite la activit??ile matematice din gr?dini?? 12
1.6.Contribu?ia activit??ilor matematice la preg?tirea copilului pentru ?coal?. Aspectul continut??ii ?ntre gr?dini?? ?i ?coala din perspectiva activit??ilor matematice 14
Capitolul II Particularit??ile procesului de formare a no?iunilor matematice la pre?colari 22
2.1.Profilul psihologic al pre?colarului 22
2.2.Caracteristici ale pre?colarului ce conduc la ?nsu?irea no?iunilor matematice 23
2.3.Specificul form?rii no?iunilor matematice ?n ?nv???m?ntul pre?colar 25
2.4.Formarea limbajului matematic la copilul pre?colar 27
Capitolul III Jocul didactic matematic ca mijloc de ?nv??are ?n cadrul activit??ilor matematice 32
3.1. Jocul didactic, punte de trecere de la joc la ?nv??are. Conceptul de joc didactic 32
3.2.Valen?ele formative ale utiliz?rii jocului didactic matematic ?n cadrul activit??ilor matematice la gr?dini?? 35
3.3.Avantaje ale activit??ilor bazate pe jocul didactic matematic 37
3.4.Caracteristicile jocului didactic matematic 39
3.5.Metodologia organiz?rii ?i desf?ur?rii jocului didactic matematic 42
3.6.Clasificarea jocurilor didactice matematice 46
Exemplu: 46
Exemplu: 47
Exemplu: 47
Exemplu: 47
Exemplu: 47
3.7.Jocurile logico-matematice. Caracteristici ?i clasific?ri 48
3.8.Contribu?ia jocului didactic matematic ?n dezvoltarea intelectual? a pre?colarilor 51
3.9.Raportul joc ? ?nv??are ?n cadrul activit??ilor matematice 57
Capitolul IV Metodologia cercet?rii 58
4.1.Ipoteza, scopul ?i obiectivele cercet?rii 58
4.2. Stabilirea e?antionului 59
4.3..Metode utilizate 60
4.5. Set de tipuri de jocuri didactice matematice aplicate experimental 66
Capitolul V 82
CONCLUZII ?I PROPUNERI 83
BIBLIOGRAFIE 83

EXTRAS DIN DOCUMENT

3.8.Contributia jocului didactic matematic in dezvoltarea intelectuala a prescolarilor {p}

3.9.Raportul joc – invatare in cadrul activitatilor matematice {p}

Capitolul IV Metodologia cercetarii {p}

4.1.Ipoteza, scopul si obiectivele cercetarii {p}

4.2. Stabilirea esantionului {p}

4.3..Metode utilizate {p}

4.5. Set de tipuri de jocuri didactice matematice aplicate experimental {p}

Capitolul V {p}

CONCLUZII SI PROPUNERI {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

INTRODUCERE

Activitatile matematice inseamna pentru cei mai multi copii rezolvarea de probleme. Deoarece logica copiilor de varsta prescolara este imperfecta,acestia vor aborda problemele matematice si vor cauta solutii in maniera incercare-eroare. Investigarea realitatii se face la varsta prescolara actionand asupra acesteia si verificand in practica solutiile problemelor diverse intalnite. Aceasta modalitate de lucru este ea insasi sursa de cunoastere si dezvoltare a structurilor logice ulterioare si gasirea solutiilor prin actiune ii ofera copilului o experienta de cunoastere mult mai bogata decat aplicarea unor strategii de rezolvare oferite din exterior.

Matematica inseamna in egala masura performarea unor operatii ale gandirii. Exersarea capacitatii de analiza ,sinteza, comparative, generalizare, abstractizare, clasificare, seriere, ordonare in activitatile matematicii din gradinita constituie pasi spre conturarea rationamentului logico-matematic. Analiza datelor unei sarcini de lucru cu continut matematic intr-un limbaj accesibil copiilor,formularea unor concluzii logice,justificarea raspunsurilor si a solutiilor etc.constituie activitati utile in directia finalitatilor mai sus amintite.

Dezvoltarea limbajului ii permite copilului prescolar sa relateze aspecte ale experientelor de invatare matematica,sa discute solutii si cai de rezolvare cu colegii si educatoarea. In acest sens matematica presupune comunicare. Desi acest aspect al activitatilor matematice este putin reprezentat in finalitatile pe care programa analitica a gradinitei le propune,el trebuie avut in vedere permanent,deoarece,transformarea cifrelor in semnificatii lingvistice constituie deja un plus in interiorizarea operatiilor intelectuale. Comunicarea aseaza gandirea matematica in contexte reale de viata,da inteles practice exercitiilor matematice ii ofera copilului ocazia clarificarii ideilor ,rationamentelor proprii prin verificarea lor impreuna cu ceilalti si, nu in ultimul rand, ii arata ca reprezentare(grafica,de exemplu) datele problemei,discutia asupra lor,ascultarea parerilor celorlalti,decizia asupra strategiei de rezolvare cinstituie elemente ale stilului de abordare a problemelor cu continut matematic,fie ele de gradinita sau din viata de zi cu zi.

Capitolul I

Activitatile matematice in procesul instructiv – educativ din gradinita

1.1. Matematica, locul si rolul ei in invatamantul prescolar. Importanta asimilarii cunostintelor matematice de la cea mai frageda varsta

Este cunoscut faptul ca matematica a avut intotdeauna un rol hotarator in dezvoltarea gandirii, acea dimensiune specific umana care sta la baza progresului si constituie impulsul dinamicii sociale. Deoarece matematica se invata din viata si pentru viata, intelegerea conceptelor ei , operarea cu ele conduce la formarea unei gandiri mereu logice si creatoare.Cu cat educatia preprimara pune accent prin mijloace specifice pe dezvoltarea intelectuala, cu atat mai performanta va fi aptitudinea pentru prescolaritate. Rolul activitalilor matematice in gradinite este de a constitui o initiere in procesul de matematizare ceea ce asigura intelegerea unor modele uzuale ale realitatii. Procesul de matematizare la copii mici este conceput ca o succesiune de activitati-observare, deducere, concretizare, abstractizare- fiecare ducand la un anumit rezultat

Activitatile matematice pe baza de exercitii matematice sunt forme de organizare specifice ce permit realizarea cu eficienta a tuturor tipurilor fundamentale de activitati matematice. Ele au la baza urmatoarele caracteristici: [1 Beraru Georgeta, Activitati matematice in gradinita.Îndrumar metodologic, Editura Polirom, Bucuresti, 1997, pag.129]

- imbina activitatea frontala cu cea diferentiata si individuala;

- impun folosirea de material individual;

- exercitiile sunt structurate pe secvente didactice;

- sarcinile exercitiilor constituie itemi in evaluarea de progres;

- formeaza deprinderi independente de munca si autocontrol;

- asigura insusirea si folosirea unui limbaj matematic corect prin motivarea actiunii

Eficienta acestei forme de activitate este asigurata prin materialul si mijloacele didactice folosite. Se solicita existenta unui material didactic adecvat constand in seturi de jetoane cifre, material din natura si sunt cerute de specificul gandirii copilului concret-intuitive.

Abilitatile matematice ce pot fi dobandite pot fi ierarhizate dupa nivelul de dezvoltare a bazei senzoriale de cunoastere:

- de identificare a obiectelor si multimilor ;

- de triere, sortare, si formare a multimilor;

- de evaluare a judecatilor de valoare si de exprimare a unitatilor logice;

- de ordonare clasare si seriere;

- apreciere globala a cantitatii , grupare, asociere a obiectelor in perechi;

- sesizarea schimbarilor ce survin intr -o cantitate;

Astfel de activitati nu contribuie numai la dezvoltarea gandirii ci si la formarea optima a memoriei, imaginatiei si limbajului ca elemente ale intelectului uman. Caracterul formativ-creator al demersului didactic il poate ajuta pe copil sa gandeasca, sa inteleaga, sa ia decizii, sa actioneze,sa se obisnuiasca sa gandeasca in mod independent, sa se orienteze intr-o situatie noua, sa sesizeze problema si sa identifice metode adecvate de rezolvare.

Activitatile pe baza de joc didactic matematic, permit realizarea cu eficienta a instruirii, cu functii diferite pe nivele de varsta.

1.2.Matematica si dezvoltarea intelectuala a copiilor prescolari

În conditiile vietii contemporane, asimilarea cunostintelor matematice de la cea mai frageda varsta are o importanta deosebita, deoarece acestea stimuleaza semnificativ dezvoltarea intelectuala generala a copilului, influentand pozitiv dinamica vietii sale. Deci, gradinita trebuie sa constitue o etapa fundamentala in dezvoltarea copilului, nu doar prin continutul stiintific, al procesului instructiv-educativ, ci si prin libertatea de actiune a prescolarului, care stimuleaza interesele de cunoastere.