Pagina documente » Recente » Analiza a bugetului de venituri si cheltuieli la o companie X

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: ROLUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN ACTIVITATEA FINANCIARA A FIRMEI 2
1.1. Importanta, rolul ?i func?iile bugetului unei firme 2
1.2. Clasificarea bugetelor realizate ?n cadrul firmei 5
1.3. Bugetul ? instrument de gestiune si planificare financiar? 10
1.4. Sistemul bugetar al ?ntreprinderii 15
CAPITOLUL 2: PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII S.C. PETROIL IMPEX S.R.L. 17
2.1. Date de identificare 17
2.2. Obiectul de activitate 17
2.3. Structura organizatorica a firmei 18
2.4. Analiza pietei 19
2.4.1. Furnizorii 19
2.4.2. Clien?ii 20
2.4.3. Concuren?ii 21
2.5. Relatia intreprindere-piata 24
CAPITOLUL 3: ANALIZA BUGETULUI DE VENITURI ?I CHELTUIELI LA S.C. PETROIL IMPEX SRL 27
3.1. Bugetul de ?ncas?ri ?i pl??i 35
3.2. Bugetul de produc?ie 38
3.3. Bugetul de aprovizionare 40
3.4. Bugetul de investi?ii 42
3.5. Bugetul de trezorerie 44
CONCLUZII 53
BIBLIOGRAFIE 56

EXTRAS DIN DOCUMENT

INTRODUCERE

A planifica, a prevedea necesarul de finantare si sursele de capital posibile de mobilizat, este esential pentru piata unei intreprinderi. Întreprinderile occidentale nu intreprind nimic din punct de vedere economic, tehnic, organizatoric, etc., fara a face o „bugetare” a acestor actiuni, indiferent de amploarea si insemnatatea lor in activitatea generala a intreprinderii. Aceste preocupari sunt impartite in mod firesc, de cele privind respectarea prevederilor propriului buget, evident pana la limita cand tocmai bugetul ar putea deveni o restrictie in cresterea eficientei. Prin bugetare se stabilesc resursele si responsabilitatile pe centre de activitati specifice. Deci, bugetul reprezinta previziunea cifrata a afectarilor de resurse si de responsabilitati pe centre de activitati, in vederea realizarii cat mai eficiente a obiectivelor strategice ale intreprinderii.

Procesul bugetar are rolul de orienta activitatea tuturor compartimentelor spre acelasi obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Toate deciziile tehnico-economice, organizatorice, adoptate la nivelul firmei au drept consecinta afectarea echilibrului financiar existent si fac necesar un nou echilibru, angajand in acest scop modificari in nivelul si structura necesarului de fonduri si a resurselor de finantare a acestora. Realizarea noii calitati a echilibrului financiar impune fundamentarea pe un plan superior a indicatorilor financiari prin elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli.

CAPITOLUL 1: ROLUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI IN ACTIVITATEA FINANCIARA A FIRMEI

1.1. Importanta, rolul si functiile bugetului unei firme

Activitatea intreprinderilor s-a desfasurat si se desfasoara in cadrul relatiei de echilibru dintre venituri si cheltuieli. Instrumentul financiar prin care se previzioneaza veniturile si cheltuielile intreprinderii, rezultatul exercitiului si echilibrul financiar al acesteia pe an si trimestre este bugetul de venituri si cheltuieli. În viata economica occidentala, preocuparea pentru bugetarea oricarei actiuni si activitati capata o importanta deosebita deoarece managementul prin bugete este principalul instrument de conducere si organizare al intreprinderii. Prin buget se aloca resursele necesare fiecarei activitati, se evalueaza nivelul cheltuielilor acesteia si se controleaza modul de gestionare a lor, atribuindu-se competente si responsabilitati pe toate nivelurile ierarhice. Gestiunea bugetara este astfel principalul instrument de previziune si control al intregii activitati a intreprinderii. [1 Vacar?l Iulian s.a, G?stiun?a financiara a intr?prind?rii, ?ditura Didactica si P?dagogica, Bucur?sti, 2010]

La inceput, bugetul a patruns in teorie si practica ca instrument de evaluare a veniturilor si de limitare a cheltuielilor necesare obtinerii acestor venituri sau de dimensionare a cheltuielilor care urmeaza sa fie acoperite din veniturile previzionate. Ulterior, ca metoda de management, bugetul da expresie atributelor conducerii privind previzionarea, organizarea si coordonarea activitatilor si structurilor intreprinderii pentru realizarea obiectului financiar de baza al intreprinderii si anume maximizarea valorii sale. Realizarea acestui obiectiv presupune pentru acele activitati din intreprindere creatoare de valoare noua, cresterea profitului, iar pentru cele administrative si sociale- economisirea resurselor alocate. [2 Most?anu, Tatiana(coord.), Politici si t?hnici bug?tar?, ?ditura Univ?rsitara, Bucur?sti, 2005]

Luat in considerare ca instrument de previziune financiara, bugetul este folosit pentru a dimensiona, in termeni financiari si in conditii de eficienta economica, alocarea si utilizarea resurselor intreprinderii. Pe baza lui se evalueaza pe perioada de gestiune, obiectivele de realizat si cheltuielile necesare pentru infaptuirea lor, veniturile de obtinut sau resursele financiare alocate. Tot din buget se stabilesc competentele si responsabilitatile cu privire la gospodarirea resurselor. În procesul de realizare a veniturilor si de efectuare a cheltuielilor, bugetul reprezinta un instrument de analiza si control, implicit de asigurare a echilibrului financiar. Complementar activitatii de bugetare, este organizata contabilitatea prin care se urmareste si se controleaza in ce masura realizarile efective corespund cu cele previzionate si pe aceasta baza se fundamenteaza decizia de corectie. În felul acesta, prin buget, ca instrument de conducere, se realizeaza integrarea activitatilor de previzionare, control si urmarire a cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor exercitiului.

O trasatura distincta a bugetului este si aceea ca pe baza lui se asigura coerenta activitatilor si structurilor organizatorice ale intreprinderii pe linia cresterii rentabilitatii si economisirii resurselor. Analizat din acest punct de vedere, bugetul leaga, pe plan financiar, verigile componente ale intreprinderii in vederea gospodaririi eficiente a resurselor materiale si banesti, respectiv a obtinerii de rezultate favorabile cat mai mari. Aceasta capacitate a bugetului se intemeiaza pe faptul ca orice prevedere inscrisa in programul de productie, sau obiectiv angajat de catre aceste verigi, inclusiv de intreprindere in ansamblul sau, trebuie sa asigure nivelul de eficienta dimensionat prin buget. Totodata, din punct de vedere metodologic, prin natura si forma de exprimare a indicatorilor financiari, bugetul permite reflectarea sintetica a tuturor fenomenelor si proceselor economice, oricat de variate ar fi acestea. [3 Chircul?scu F., Dragomir V - G?stiun?a financiara a intr?prind?rii. T?ori? si aplicatii, ?ditura Scrisul roman?sc, Craiova, 2009

]

Modalitatea prin care bugetul realizeaza coerenta activitatilor si structurilor organizatorice din cadrul intreprinderii, este aceea a descentralizarii. Fiecare activitate, sau, dupa caz, structura organizatorica a intreprinderii, este considerata un centru de venituri si cheltuieli sau un centru de gestiune, la nivelul caruia se evalueaza pe o anumita perioada obiectivele financiare, se aloca resursele necesare si se organizeaza controlul.

De asemenea, intreprinderea in ansamblul sau reprezinta un centru de venituri si cheltuieli, care intra in relatii economico-financiare cu mediul inconjurator, economico-social. Fiecare centru de venituri si cheltuieli este investit cu autoritatea si responsabilitatea necesare gestiunii resurselor, in vederea indeplinirii obiectivelor ce revin din bugetul general al intreprinderii. De fapt, factorul care a impulsionat utilizarea bugetului ca instrument de conducere, l-a constituit necesitatea cresterii rentabilitatii diverselor activitati sau structuri organizatorice in conditiile sporirii complexitatii procesului de obtinere a profitului. Ori, prin bugetarea activitatii centrelor de venituri si cheltuieli se previzioneaza, se coordoneaza si se controleaza, miscarea tuturor variabilelor structurale ale intreprinderii, in vederea potentarii contributiei lor la cresterea rentabilitatii si la economisirea resurselor alocate.

În concluzie, bugetul de venituri si cheltuieli in calitatea sa de instrument al conducerii activitatii economico-financiare asigura realizarea urmatoarelor deziderate: [4 Oprit?scu M- Finant?l? intr?prind?rii, Suport d? curs, Craiova, 1990.]

- integrarea activitatilor de previzionare, evidenta si control privind cheltuielile, veniturile si rezultatul exercitiului;

- descentralizarea procesului de conducere prin impartirea activitatii intreprinderii pe centre interne de venituri si cheltuieli;

- investirea fiecarui centru cu autoritate si responsabilitate in gestiunea resurselor alocate pentru realizarea obiectivului de eficienta ce i-a fost defalcat;

- abordarea activitatii fiecarui centru prin prisma relatiei dintre venituri si cheltuieli si pe aceasta baza antrenarea lui in cresterea rentabilitatii intreprinderii sau in economisirea resurselor.

În acest scop bugetul de venituri si cheltuieli indeplineste urmatoarele functii:

- functia de previzionare a activitatilor financiare;

- functia de control a executiei financiare;

- functia de asigurare a echilibrului financiar al intreprinderii.

Functia de previziune a bugetului are la baza faptul ca el reprezinta instrumentul cu ajutorul caruia se previzioneaza nivelurile de resurse si cheltuieli pentru toate activitatile economico-sociale ce se desfasoara in intreprindere. Prin buget se dimensioneaza veniturile, cheltuielile si rezultatul activitatii curente, resursele si cheltuielile activitatii de investitii, celelalte resurse si cheltuieli ale intreprinderii precum si corelatiile cu bugetul statului si bancile finantatoare.

Functia de control a bugetului se manifesta in procesul de executie financiara, cand se angajeaza si se efectueaza cheltuielile, se obtin veniturile ca rezultate ale propriei activitati, se constituie capitalurile din resurse interne sau externe si se aloca pe destinatii. În aceasta calitate, bugetul da expresie organizatorica functiei de control a finantelor si se interconditioneaza cu controlul financiar preventiv si ulterior privind angajarea si cheltuirea fondurilor materiale si banesti. Prin aceasta functie, bugetul se transforma intr-o parghie cu caracter operant de intarire a ordinii in folosirea fondurilor de care dispun intreprinderile, in sporirea raspunderii din partea celor investiti cu autoritatea de a angaja cheltuieli pe seama patrimoniului.

Functia de control a bugetului se exercita si prin urmarirea si analiza modului de executie a acestuia, prin care se asigura cunoasterea modului de indeplinire a sarcinilor bugetare asumate, determinarea abaterilor de la indicatorii financiari programati, identificarea cauzelor care le-au determinat, stabilirea masurilor de luat precum si a compartimentelor ce trebuie sa actioneze pentru imbunatatirea activitatii financiare a intreprinderii. Totodata, manifestarea functiei de control este conditionata de existenta unui sistem informational prin care sa se analizeze trimestrial modul de executie a bugetului pe perioada expirata si sa se fundamenteze deciziile de corectie care se impun. [5 Vacar?l Iulian s.a, G?stiun?a financiara a intr?prind?rii, ?ditura Didactica si P?dagogica, Bucur?sti, 2010]

În functia sa de instrument al asigurarii echilibrului financiar bugetul este folosit in dirijarea si controlul relatiilor balantiere dintre venituri si cheltuieli. Aceste relatii trebuie prevazute si realizate prin buget, atat din punct de vedere dimensional pe total venituri si cheltuieli la nivel de intreprindere, cat si structural pe fiecare activitate economico-sociala sau pe verigi organizatorice. În stransa legatura cu echilibrul financiar, prin intermediul bugetului, este dirijat si asigurat si echilibrul banesc, de trezorerie, ca parte componenta a bugetului. De altfel, echilibrul financiar trebuie astfel controlat prin buget incat sa existe o anumita sincronizare in timp intre ritmul asigurarii intreprinderilor cu fonduri banesti si necesarul pentru onorarea obligatiilor de plata.

1.2. Clasificarea bugetelor realizate in cadrul firmei

În cadrul intreprinderii se intocmesc mai multe tipuri de bugete care pot fi impartite dupa cum urmeaza:

Bugetul de investitii (de capital) care reflecta planurile intreprinderii la achizitionarea de masini, utilaje, instalatii, echipamente, aparate in vederea reinnoirii parcului existent (inlocuirii celor uzate) sau cresterii capacitatilor disponibile.

Bugete de exploatare, in categoria carora se include bugetul comercial, cel al productiei si aprovizionarilor, cel al cheltuielilor de structura.

Bugetul comercial cuprinde: [6 Chircul?scu F., Dragomir V - G?stiun?a financiara a intr?prind?rii. T?ori? si aplicatii, ?ditura Scrisul roman?sc, Craiova, 2009]

a) previziunea vanzarilor, stabilita in unitati fizice si valorice pe baza datelor statistice privind vanzarile anterioare, a tendintelor manifestate pe piata interna si internationala, precum si a informatiilor din publicatiile de specialitate. Prevederea realista a volumului vanzarilor viitoare este esentiala pentru stabilirea tuturor celorlalte bugete;

b) previziunea marjei brute, care reprezinta diferenta dintre pretul de vanzare al produsului si costul de productie sau de cumparare al acestuia. Calculul marjei brute se face in felul urmator: in cazul intreprinderilor producatoare- pe baza unui cost standard corespunzator unui anumit nivel de activitate; in cadrul intreprinderilor comerciale- pe baza pretului de cumparare a marfurilor din care se scad rabaturile si la care se adauga cheltuielile de achizitie (comisionul intermediarilor, cheltuieli de transport, taxele vamale);

c) previziunea cheltuielilor comerciale, care cuprind: costurile functionarii compartimentelor comerciale; cheltuielile pentru reclama si publicitate, targuri si expozitii, lansarea noilor produse, cheltuieli de distributie, costurile serviciilor postvanzare.

Bugetul aprovizionarii si al activitatii de productie care evidentiaza, pentru

perioada de referinta, cerintele de materii prime, materiale, forta de munca, etc. ce decurg din planul director al activitatii intreprinderii. Se pot detalia bugetul aprovizionarii cu materiale, bugetul consumului de materiale directe, bugetul consumului de manopera directa.

Pentru o intreprindere de distributie, bugetul de aprovizionare se stabileste in

functie de previziunea vanzarilor si de variatia stocurilor de produse, potrivit relatiilor: