Pagina documente » Recente » Analiza stocurilor firmei sau contabilitatea stocurilor firmei

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1. CARACTERISTICILE GENERALE ?I PRINCIPALELE STRUCTURI ALE STOCURILOR 3
1.1 PRINCIPALELE STRUCTURI ALE STOCURILOR 3
1.2. CLASIFICAREA STOCURILOR 7
CAPITOLUL 2. ?NREGISTRAREA, COSTUL ?I EVALUAREA STOCURILOR ?N CONTABILITATE 14
2.1.INREGISTRAREA STOCURILOR 14
2.2.COSTUL STOCURILOR 15
2.3 EVALUAREA STOCURILOR 17
2.3.1.Evaluarea stocurilor la intrarea ?n patrimoniu 18
2.3.2.Evaluarea stocurilor la ie?irea din patrimoniu 20
2.3.3 Evaluarea stocurilor la inventariere ?i la ?nchiderea exerci?iului 24
2.4 METODE DE EVIDEN?? A STOCURILOR 27
2.4.1 Metoda de eviden?? sintetic? a stocurilor 28
2.4.2 Metoda de eviden?? analitic? a stocurilor 33
CAPITOLUL 3ORGANIZAREA CONTABILIT??II STOCURILOR ?I A PRODUC?IEI ?N CURS DE EXECU?IE 37
3.1 OBIECTIVELE URM?RITE ?I FACTORII SPECIFICI DE INFLUEN?? 37
3.2 SISTEMUL DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE ?I DE EVIDEN?? OPERATIV? A STOCURILOR 39
3.3. SISTEMUL CONTURILOR UTILIZATE 42
3.3.1 Contabilitatea stocurilor cump?rate ?n vederea consumului intern 43
3.3.2. Contabilitatea produc?iei ?n curs de execu?ie 45
3.3.3. Contabilitatea stocurilor ob?inute din produc?ia proprie 47
3.3.4. Contabilitatea stocurilor aflate la ter?i 48
3.3.5. Contabilitatea efectivelor de animale 50
3.3.6. Contabilitatea m?rfurilor 54
3.3.7. Contabilitatea ambalajelor 58
3.3.8. Contabilitatea ajust?rilor pentru deprecierea stocurilor ?i produc?iei ?n curs de execu?ie 60
STUDIU DE CAZ PRIVIND ?NREGISTRAREA ?N CONTABILITATE A STOCURILOR LA S.C. KARPAT CARNE S.R.L. 61
4.1 PREZENTAREA SOCIET??II 61
4.2. CONTABILITATEA STOCURILOR S.C. KARPAT CARNE S.R.L 68
4.2.1 Categorii de stocuri 68
4.2.2 Inregistrarea ?i evaluarea stocurilor 72
4.2.3 Analiz? comparativ? a metodelor de evaluare a stocurilor la ie?irea din patrimoniu 82
4.3. INVENTARIEREA STOCURILOR LA S.C. KARPAT CARNE S.R.L. 86
CAPITOLUL . 5 CONCLUZII GENERALE AFERENTE LUCR?RII 96
BIBLIOGRAFIE 100
ANEXE 103

EXTRAS DIN DOCUMENT

4.1 Prezentarea societatii {p}

4.2. Contabilitatea stocurilor S.C. KARPAT CARNE S.R.L {p}

4.2.1 Categorii de stocuri {p}

4.2.2 Inregistrarea si evaluarea stocurilor {p}

4.2.3 Analiza comparativa a metodelor de evaluare a stocurilor la iesirea din patrimoniu {p}

4.3. Inventarierea stocurilor la S.C. KARPAT CARNE S.R.L. {p}

CAPITOLUL . 5 CONCLUZII GENERALE AFERENTE LUCR?RII {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

ANEXE {p}

INTRODUCEREAprovizionarea regrupeaza ansamblul operatiunilor care au ca scop punerea la dispozitia intreprinderii a produselor si serviciilor pe care trebuie sa la procure din afara, in vederea realizarii obiectivelor sale. Ea include cumpararea resurselor materiale si gestionarea stocurilor.

Lucrarea trateaza o problematica de mare importanta si anume gestiunea economica a stocurilor, deoarece pentru buna desfasurare a activitatii, intreprinderile constituie stocuri de materiale pentru productie. Conducerea si controlul stocurilor de resurse materiale reprezinta in economia de piata o activitate careia i se acorda o atentie deosebita datorita implicatiilor economico-financiare importante pe care le determina formarea si detinerea lor.

Formarea stocurilor de materiale si produse asigura conditii optime pentru desfasurarea, dupa un sistem rational a activitatii fiecarei unitati economice; fara stocuri nu se poate obtine utilizarea judicioasa a capacitatilor de productie, nu se pot satisface cererile clientilor in stricta concordanta cu pretentiile pe care le emit, nu se pot desfasura o serie de operatii din sistemele de aprovizionare si desfacere cu cheltuieli rezonabile si toate acestea pentru ca stocurile indeplinesc o “functie vitala”.

Problemele de gestiune a stocurilor implica utilizarea unui volum deosebit de mare de informatii, atat in planificarea, cat si in urmarirea realizarii proceselor de stocare, aceasta pentru ca in societatile economice se foloseste un numar important de sortodimensiunio de materiale, pentru o gama larga de produse si destinatii de utilizare, iar resursele de aprovizionare sunt foarte diferite.

Practica a confirmat o serie de sisteme de gestiune diferentiata a stocurilor, in functie de importanta economica a fiecarui material, care s-au dovedit eficiente si utile.

Gestiunea economica a stocurilor nu se limiteaza numai la dimensionarea acestora, la determinarea marimii si structurii lor, aceasta cuprinde si tehnicile si instrumentele de conducere a proceselor de stocare, de urmarire a dinamicii stocurilor efective in raport cu limitele estimate, astfel incat sa se cunoasca situatia reala si sa se intervina preventiv si operativ pentru mentinerea lor la nivelul stabilit.