Pagina documente » Recente » AUDITUL FINANCIAR

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: NO?IUNI GENERALE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR 3
1.1. Conceptul de audit financiar 3
1.2. Rolul auditului financiar 5
1.3. Tipurile auditului financiar 6
1.4. Organizarea ?i reglementarea auditului financiar 8
1.4.1. Cadrul legislativ al auditului financiar ?n Rom?nia 8
1.4.2. Obiective ?i principii ale auditului financiar 10
1.4.3. Cadrul general al standardelor de audit financiar 14
CAPITOLUL 2: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROM?NIA 18
2.1. Camera Auditorilor Financiari din Rom?nia: Definire, atribu?ii ?i obiective 18
2.2. Organele centrale de conducere ale Camerei 20
2.2.1. Conferin?a Camerei Auditorilor Financiari din Rom?nia 20
2.2.2. Consiliul Auditorilor Financiari din Rom?nia 21
2.2.3. Biroul permanent al Consiliului Camerei 23
2.3. Structuri func?ionale ?n cadrul Camerei 23
2.4. Calitatea de auditor financiar 26
2.4.1. Procedura de atribuire a calit??ii de membru al Camerei 26
2.4.2. Drepturile ?i obliga?iile membrilor Camerei 31
2.4.3. Exercitarea mandatului de auditor financiar 32
2.4.4. Abateri ?i sanc?iuni disciplinare 33
2.5. Veniturile Camerei Auditorilor Financiari 34
CAPITOLUL 3: CON?INUTUL ?I STRUCTURA RAPORTUL DE AUDIT 39
3.1. No?iuni introductive privind raportul de audit 39
3.2. Cerin?ele raportului de audit 39
3.3. Forma ?i con?inutul raportului de audit 41
3.4. Monitorizarea raportului de audit 44
3.5. Paragraful referitor la aria de aplicabilitate 45
3.5.1. Paragraful referitor la opinie 45
3.5.2. Data raportului 46
3.5.3. Adresa auditorului 46
3.5.4. Semn?tura auditorului 46
3.6. Opinia de audit 49
CAPITOLUL 4: AUDITAREA SITUA?IILOR FINANCIARE ANUALE LA S.C. CONSTAM METAL S.A. 54
4.1. Organizarea misiunii de audit la S.C. CONSTAM METAL S.A. 54
4.2. Prezentarea firmei 55
4.3. Raport de audit al situa?iilor financiare pentru exerci?iul ?ncheiat la 31 decembrie 2011 55
4.3.1. Cadrul juridic 56
4.3.2. Bazele prezent?rii 56
4.3.3. Auditul ciclului de finan?are 56
4.3.4. Auditul ciclului de investire 58
4.3.5. Auditul ciclului de exploatare 60
4.3.6. Auditul privind datoriile ?i crean?ele fiscale, sociale ?i asimilate 63
4.3.7. Auditul fluxurilor de numerar 67
4.3.8. Auditul situa?iilor financiare 69
4.3.9. Concluzii asupra situa?iilor financiare pe anul 2011 74
4.3.10. Opinia asupra raportului 74
CONCLUZII 77
BIBLIOGRAFIE 79
ANEXE 81

EXTRAS DIN DOCUMENT

3.5. Paragraful referitor la aria de aplicabilitate {p}

3.5.1. Paragraful referitor la opinie {p}

3.5.2. Data raportului {p}

3.5.3. Adresa auditorului {p}

3.5.4. Semnatura auditorului {p}

3.6. Opinia de audit {p}

CAPITOLUL 4: AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA S.C. CONSTAM METAL S.A. {p}

4.1. Organizarea misiunii de audit la S.C. CONSTAM METAL S.A. {p}

4.2. Prezentarea firmei {p}

4.3. Raport de audit al situatiilor financiare pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2011 {p}

4.3.1. Cadrul juridic {p}

4.3.2. Bazele prezentarii {p}

4.3.3. Auditul ciclului de finantare {p}

4.3.4. Auditul ciclului de investire {p}

4.3.5. Auditul ciclului de exploatare {p}

4.3.6. Auditul privind datoriile si creantele fiscale, sociale si asimilate {p}

4.3.7. Auditul fluxurilor de numerar {p}

4.3.8. Auditul situatiilor financiare {p}

4.3.9. Concluzii asupra situatiilor financiare pe anul 2011 {p}

4.3.10. Opinia asupra raportului {p}

CONCLUZII {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

ANEXE {p}

INTRODUCERE

Auditul prezinta o foarte mare importanta intr-o societate ca urmare a impactului competitiv pe care informatia il are asupra mediului de afaceri. Mediul economic, tehnologia, se afla in continua dezvoltare. Ceea ce a fost valabil ”ieri”, poate fi depasit ”maine”. În consecinta, mentinerea stabilitatii necesita permanente actiuni corective.

Foarte multi se intreaba care sunt implicatiile globalizarii economice si mai ales cum va influenta cresterea continua a cerintelor de informare, profesia de auditor.

Daca, la originile sale, auditul avea rol primordial de control asupra afacerilor si, totodata, cel de depistare a fraudelor, pe masura ce societatea a cunoscut o evolutie si afacerile au capatat o amploare globala fara precedent, rolul auditului a suferit schimbari masive, lasand controlul afacerilor si descoperirea fraudelor in seama altor functii organizationale.

În viitor, auditorii se vor confrunta cu agentii fiscali, consultantii de afaceri, contabilii necalificati, analistii financiari si cu alti consultanti. De aceea auditorii trebuie sa se axeze pe punctele lor tari traditionale, precum independenta si grija pentru interesul public, prin migrarea catre activitati cu o valoare adaugata ridicata, urmarind o continuitate in dezvoltarea cunostintelor prin perfectionare. Ca oricare alta profesie, si cea de auditor, are drept caracteristica fundamentala acceptarea responsabilitatii acesteia fata de public. Interesul public reprezinta binele comunitatii de indivizi si institutii pe care o deserveste un auditor profesionist.

Auditorii au un rol foarte important in societate. Investitorii, creditorii, angajatorii si alte segmente ale comunitatii de afaceri, precum si guvernul si publicul in sens larg se bazeaza pe auditori in ceea ce priveste mentinerea integritatii si eficientei situatiilor finaciare, securitatii sistemelor informationale, contabilizarea si raportarea financiara corecta. De aceea, atitudinea si comportamentul auditorilor in procesul de furnizare a unor astfel de servicii au impact deosebit asupra bunastarii economice a comunitatii si tarii din care fac parte. Aceasta pozitie avantajoasa poate fi mentinuta doar in conditiile in care auditorii fac cunoscut faptul ca serviciile lor sunt realizate la cel mai inalt grad de performanta si in concordanta cu cerintele etice corespunzatoare unei astfel de performante.

Vremurile pe care le traim sunt caracterizate de ample procese de reforma economica si financiara, ale caror obiective sunt promovarea si implementarea unor metodologii armonizate cu buna practica pe plan european si mondial.

Lucrarea de fata este formata din 4 capitole si anume:

Capitolul 1 denumit ‘Notiuni generale privind auditul financiar’ prezinta conceptul, rolul si tipurile de audit financiar.

Un alt subpunct abordat in acest capitol il reprezinta organizarea si reglementarea auditului financiar.

Capitolul 2 al lucrarii, ‘Camera Auditorilor Financiari din Romania’ defineste rolul acestei organizatii si deasemenea prezinta principalele organe de conducere si departamente ale Camerei.

Procedura de atribuire a calitatii de auditor financiar constituie un alt subiect tratat in acest capitol.

În ultimul subpunct al capitolului 2 sunt prezentate veniturile Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

În capitolul 3 am prezentat continutul si structura raportului de audit. Tot in acest capitol se defineste opinia de audit si tipurile acesteia in functie de situatie.

Ultimul capitol al lucrarii il reprezinta studiul de caz si anume auditarea situatiilor financiare anuale la S.C. Constam Metal S.A.

În final sunt prezentate bibliografia, concluziile si anexele aferente lucrarii.