Pagina documente » Politehnica » Concept al carierei miniere, date generale, estimari pentru urmatori ani

Despre lucrare

lucrare-licenta-concept-al-carierei-miniere-date-generale-estimari-pentru-urmatori-ani
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-concept-al-carierei-miniere-date-generale-estimari-pentru-urmatori-ani


Cuprins

Cuprins
PREVEDERI GENERALE
REZERVE DE SUBSTANTE MINERALE UTILE-LIGNIT
2.l.Geologia zacamintului.
2.2 Configuratia structurala
2.3. Situatia cantitativa a rezervelor geologice.
2.4. Miscarea rezervelor geologice .
2.5.Pierderi de exploatare .
2.6.Dilutia cu steril
2.7. Productia de carbune pe strate
2.8. Grosimea stratelor de carbune
2.9.Calitatea carbunelui.
LUCRARI DE CERCETARE GEOLOGICA
LUCRARI DE DESCHIDERE SI CONTRUCTII MINIERE
Cariera ROVINARI EST
LUCRARI DE PREGATIRE
PRODUCTIA
PROTECTIA ZACAMiNTULUI
iNCHIDEREA TOTALA SAU PARTIALA A CARIERELOR
PROTECTIA MEDIULUI
PROTECTIA MUNCII
ACCESUL iN CARIERE
RESURSE UMANE, UTILAJE SI MATERIALE
ALTE LUCRARI
5. RESPONSABILITATI
5.1. Personalul responsabil pentru activitatea de vulcanizari este:
5.1.1. Director DM
5.1.2. Contabil sef DM
5.1.3. Director Adjunct Tehnic
5.1.4. Seful de cariera
5.1.5. Adjunct Sef cariera mecanic
5.1.6. Sef sector/Adjunct Sef sector
5.1.7. CFL cariera
5.1.8. Inginer mecanic cariera
5.1.9. Contabil cariera
5.1.10. Biroul mentenanta mecanica
5.1.11. Sef birou mecanic
5.1.12. Responsabil contract vulcanizari - Biroul mecanic
5.1.13. Sef birou depozite
5.1.14. Sef sectie mecanica
5.1.15. Adjunct sef sectie mecanica .
5.1.16. CFL atelier vulcanizari
5.1.17. Sef echipa - vulcanizatori
5.1.18. Personalul executant (formatia de vulcanizatori) este recomandabil a fi formata din zece persoane:
5.1.19. Gestionarul atelierului de vulcanizare :
6. PROCEDURA
6.1. Generalitati
6.2. Planificarea activitatii de vulcanizare covoare de cauciuc
6.2.1. Vulcanizarile programate
6.2.2. Vulcanizarile preventive
6.2.3. Vulcanizarile accidentale
6.3 Pregatirea si executia lucrarilor de vulcanizare covoare de cauciuc
6.3.1 Amenajarea si pregatirea locului de munca
6.3.2. Executia vulcanizarii
6.4. Monitorizarea procesului
6.5. Receptia lucrarii
6.6. Neconformitati
7. iNREGISTRARI

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

PREVEDERI GENERALE

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a eliberat pentru perimetrul de exploatare Rovinari licenta de exploatare Nr.2599/2001 si ordinul 129/02.06.2004 privind transferul drepturilor si al obligatiilor asumate potrivit licentei de concesiune pentru exploatarea lignitului incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Compania Nationala a Lignitului Oltenia Sa. catre SC Complexul Energetic Rovinari SA.

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. are sediul in orasul Rovinari, Strada Energeticianului nr.25 B, cod 215400, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J18/256/01.04.2004. cod unic de inregistrare 16302439, cont IBAN-R004RNCB2800000333070004, deschis la B.C.R. Sucursala Tg-Jiu.

Perimetrul carierei Rovinari este situat pe teritoriul localitati1or Rovinari si Balteni, judetul Gorj, in partea de nord-vest a bazinului carbonifer Rovinari, in zona colinara din estul raului Jiu si este delimitat dupa cum urmeaza:

- la nord de perimetrul carierei Garla;

- la sud de culoarul energetic al liniilor electrice de 400 Kv care racordeaza termocentrala SC C.E. Rovinari la Sistemul Energetic National;

- la est de zona cu raport de descoperta ce depaseste 15 mc/to, raport determinat de cresterea inaltimii de exploatare, precum si de subtierea stratelor de carbune pe masura adancirii acestora;

- la vest de perimetrele fostelor cariere Balta Unchiasului, Cicani si Beterega.

În raport cu principalele localitati din apropiere perimetrul carierei Rovinari-Est este situat astfel:

- la 20 lan sud de orasul Tg-Jiu

- la 5 lan nord de orasul Rovinari

Din punct de vedere administrativ perimetrul de exploatare Rovinari Est face parte din SC Complexul Energetic Rovinari SA - Directia Miniera-cariera ROVINARI

REZERVE DE SUBSTANTE MINERALE UTILE-LIGNIT

2.l.Geologia zacamantului.

Zacamantul de carbune din campul carierei Rovinari -Est apartine din punct de vedere stratigrafic Pliocenului superior din depresiunea Getica. Forajele executate in perimetru au intalnit atat depozite daciene, romaniene cat si cuaternare.

Dacian inferior (Getian) este predominant nisipos, iar la partea superioara cuprinde stratele de carbune III-IV.

Dacian superior(Parscovian) este dezvoltat in facies argilos, nisipos, carbunos. Stratele de carbune sunt : V, VI, VII.

Romanian se caracterizeaza prin alternanta dintre nisipuri, argile si carbuni cu fauna specifica de apa dulce. Stratul de carbune cu importanta economica este stratul VIII.

Cuaternarul este dezvoltat in facies detritic grosier spre mediu.

În cursul anului 2007 in perimetrul de exploatare Rovinari-Est se vor exploata stratele:

V=730 mii to

VI-VII=630 mii to

VIII=300 mii to

Total V-VIII = 1660mii to.

Productia de lignit programata sa se exploateze in anul 2007din perimetrul de exploatare Rovinari Est este de 1660 mii to, din care 1000mii to pentru cariera Rovinari Est (Exc.1400-0 1 M, Exc. 1400-03 ) iar un volum de 660 mii to va fi exploatata de E1400-02 din cariera Garla.

2.2 Configuratia structurala

În general, depozitele pliocene din perimetrul Rovinari-Est se schiteaza sub forma unui anticlinal al carui ax se intalneste aproximativ intre faliile Cicani si Scoarta.

Stratele de carbune prezinta o serie de ondulari proprii proceselor de sedimentare. Ca urmare a grosimii inegale a sedimentelor initiale, a proceselor de litificare si tasarilor diferentiate, structura de detaliu a zacamantului prezinta numeroase ridicari si coborari locale.

În anul 2007 in perimetrul de exploatare Rovinari-Est sunt exploatate blocurile situate intre faliile Minei, Cicani si Garla –Corbului. Aceste fracturi au caracteristicile unor falii normale si sunt orientate est-vest. saritura acestor falii este injur de 14 m. În zona faliei Minei datorita tensiunilor mari exercitate, apar falii secundare care dupa observatiile efectuate in teren sunt in numar de 2-3 situate la distante de 20-30 m intre ele. În blocul nordic al faliei Cicani stratele coboara cu -1 0-12m , stratul V ajungand la cota 106-104 m.

2.3. Situatia cantitativa a rezervelor geologice.

În perimetrul de exploatare Rovinari-Est, conform licentei de exploatare nr.2599/2001 ti incheierii nr 79-01/ 2001, aprobate de A.N.R.M. Bucuresti, Directia Generala Gestionare, Evaluare si Concesionare Resurse/Rezerve, pentru data de 1.01.2001 si corelarea cu rezerva exploatata in perioada 1.01.2001-31.12.2006, la date de 1.01.2007 sunt confirmate urmatoarele rezerve geologice.

Rezerva geologica de bilant (mii t)

Rezerva geologica afara de bilant (mii t)

Total rezerva geologice (mii t)