Pagina documente » Recente » CONTABILITATEA RELATIILOR DE DECONTARE A S.C

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

Cuprins
INTRODUCERE 2
Capitolul I: ESEN?A DECONT?RILOR CU BUGETUL ?I IMPORTAN?A CONTABILIT??II LOR 3
1.1. Sistemul de impozite ?i taxe pe plan mondial 3
1.2. Con?inutul ?i caracteristicile impozitelor ?i taxelor 6
1.3. Structura sistemului de impozite si taxe locale in Romania 7
1.4. Rolul impozitelor si taxelor locale in Romania 8
1.5. Continutul bugetului public national 9
1.5.1. Venituri ordinare (curente) 10
1.5.2. Veniturile extraordinare (sau ocazionale) 11
1.5.3. Alte venituri 12
Capitolul II: CONTABILITATEA RELATIILOR DE DECONTARE A PERSOANELOR JURIDICE CU BUGETUL SI INSTITUTIILE PUBLICE 13
2.1. Contabilitatea impozitelor ?i taxelor directe 13
2.1.1. Contabilitatea impozitului pe veniturile din salarii 13
2.1.2. Contabilitatea impozitului pe profit 14
2.1.3. Contabilitatea altor impozite ?i taxe directe 16
2.2. Contabilitatea impozitelor ?i taxelor indirecte 22
2.2.1.Contabilitatea accizelor 22
2.2.2. Contabilitatea taxelor vamale 23
2.2.3. Contabilitatea taxei pe valoare ad?ugat? 26
2.2.4. Contabilitatea penalit??ilor ?i major?rilor de impozite ?i taxe 30
Capitolul III: CONTABILITATEA RELATIILOR DE DECONTARE A S.C. MINERVA S.R.L. CU BUGETUL SI ALTE INSTITUTII PUBLICE 32
3.1. Prezentarea societatii comerciale 32
3.1.1 Scurt istoric 32
3.1.2 Obiect de activitate 33
3.1.3 Organizare intern? 33
3.2. Structura ?i evolu?ia principalelor venituri ?i cheltuieli ?n perioada 2009 ? 2011 35
3.3. Particularit??i ?n a?ezarea ?i perceperea principalelor categorii de venituri bugetare 37
3.3.1. Impozitul pe profit (venit) 38
3.3.2. Impozitul pe venit (pe salarii) 38
3.3.3. Taxe vamale ?i accize 39
3.3.4. Impozite ?i taxe locale 41
CONCLUZII 47
BIBLIOGRAFIE 49

EXTRAS DIN DOCUMENT

3.3.1. Impozitul pe profit (venit) {p}

3.3.2. Impozitul pe venit (pe salarii) {p}

3.3.3. Taxe vamale si accize {p}

3.3.4. Impozite si taxe locale {p}

CONCLUZII {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

INTRODUCERE

Plata impozitelor si taxelor datorate statului este o obligatie a tuturor cetatenilor unei tari. Pentru respectarea acestei obligatii este necesara o buna colaborare intre functionarii administratiei fiscale si contribuabilii (persoanele care platesc taxe si impozite).

În perioada de tranzitie la economia de piata, prin masuri politice in domeniul fiscal, s-au asigurat resursele bugetare si extrabugetare care constituie fondurile financiare a statului.

Problema fiscala si bugetara joaca un rol esential in economia de piata, iar impozitele reprezinta instrumentul de baza, mijlocul traditional de constituire a veniturilor de stat. Prelevare stabilita prin lege, cu caracter obligatoriu, definitiv, pecuniar, fara contraprestatie imediata sau directa din partea statului sau administratiei, impozitele constituie una din cele mai importante surse de finantare a cheltuielilor publice.

Impozitele, taxele, subventiile si donatiile bugetare de fonduri constituie componente tot mai importante ale vietii economice si sociale. Prin intermediul lor se acumuleaza si repartizeaza resursele financiare la dispozitia statului. Ele reprezinta totodata si instrumente de gestiune macroeconomica si de asigurare a echilibrelor general economice si financiare.

Contabilitatea joaca un rol esential in viata economica a tarii, reprezentand o necesitate vitala pentru activitatea oricarei intreprinderii.

Actualitatea temei de licenta este determinata de necesitatea cunoasterii mai detaliate a contabilitatii decontarilor cu bugetul si a problemelor legate de raporturile dintre sistemul contabil si cel fiscal.

Pe langa contabilitate, un rol deosebit in plan macro si micro economic ocupa Sistemul fiscal. Modelul raporturilor existente intre aceste doua sisteme influienteaza politica de contabilitate si fiscala a intreprinderii, organizarea contabilitatii decontarilor cu bugetul.

Necesitatea studierii contabilitatii decontarilor cu bugetul este determinata de rolul important pe care il joaca ca sursa principala a veniturilor bugetare. Abordarea acestei teme este foarte importanta deoarece controlul, verificarea si contabilizarea corecta a decontarilor cu bugetul este una din sarcinile fundamentale ale contabilitatii.

Contabilitatea decontarilor cu bugetul este un sector al evidentei contabile, care ocupa o parte insemnata in volumul total de lucru al contabilitatii si necesita o abordae speciala, datorita complexitatii metodologiei de calcul a impozitelor si taxelor. Rezolvarea adecvata a acesor probleme va influieta pozitiv situatia economica a intreprinderii, solvabilitatea, pozotiei ei pe piata si reputatia de afaceri.

Capitolul I: ESENTA DECONT?RILOR CU BUGETUL SI IMPORTANTA CONTABILIT?TII LOR

1.1. Sistemul de impozite si taxe pe plan mondial

Statul exprimand interesele cetatenilor sai in diferite ramuri ale vietii, elaboreaza si aplica o anumita politica – economica, sociala, ecologica, demografica etc. Functia de reglare a statului in sfera economica se manifesta in forma financiar-bugetara, moneda si credit, mecanismul preturilor, care reprezinta un mijloc de corelatie intre subiectul si obiectul sistemului de stat al reglarii economice.

Sistemul fnanciar-bugetar include relatiile sociale privind formarea si utilizarea resurselor financiare ale statului – fondurile bugetare si extrabugetare. El este conceput pentru a asigura o dezvoltare efectiva a economiei, realizarea functiei sociale si alte functii ale statului. O “artera” importanta a sistemului financiar-bugetar o reprezinta impozitele.

Impozitul reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor sale. [1 Petru Buzeanu “Finantele publice si fiscalitatea intre teorie si practica” Bucuresti, Ed. “Romania de miine” 2000]La etapa actuala s-a ajuns la urmatoarea definitie a impozitului: “Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie si cu titlu nerambursabil datorata conform legii bugetului de stat de catre persoanele fizice si juridice pentru veniturile pe care le obtin sau pentru bunurile pe care le poseda” [2 Ioan Gliga “Drept financiar si fiscal” Bucuresti, Ed. ALL, 1995].

Sistemele de impunere cu impozit pe venit in statele dezvoltate sant bazate pe principii general acceptate, care in dependenta de tara isi au aspectul sau national. Aceste principii constau in urmatoarele:

1. Toti contribuabili se impart in rezidenti si nerezidenti. Criteriul de baza de divizare in rezidenti si nerezidenti este stationarea persoanei fizice intr-o careva tara mai mult de 6 luni. Daca acest fapt nu este de ajuns pot fi folosite criterii adaugatoare cum ar fi: domiciliul de baza, nationalitatea, centrul intereselor permanente etc. Ideea impartirii contribuabililor in rezidenti si nerezidenti consta in aceea ca rezidentii sant supusi impozitului pe venitul obtinut din toate sursele interne si externe, adica duc o raspundere fiscala deplina asupra venitului global, iar nerezidenti numai din sursele provenite din tara respectiva, adica duc o raspundere fiscala limitata.

2. Drept baza initiala pentru calcularea impozitului pe venit serveste venitul global al contribuabilului care include veniturile din salarii, indemnizatii, plata in natura etc.

3. La impozitarea cu impozit pe venit, venitul total de regula nu coincide cu venitul impozabil la care se aplica cota de impunere corespunzatoare. Venitul impozabil se calculeaza din cel total micsorat cu suma scutirilor si facilitatilor permise. Aceste scutiri includ minimul neimpozabil, cheltuielile profesionale, scutirile familiale, scutirile pentru copii, contributii la fondurile de asigurari sociale etc. O scutire universala este considerat mnimul neimpozabil. Celelalte scutiri se aplica diferit in dependenta de tara. [3 Contabilitatea financiara 2011 de Iacob Petru Pantea, Gheorghe Bodea, publicata in 2010, editura Intelcredo]

4. Cotele de impunere de regula sant progresive si sant constituite in baza unei progresii complicate. În ultimii ani, insa, s-a manifestat o scadere a cotelor de impunere in asa tari ca SUA, Italia, Franta etc.Perfectionarea sistemelor fiscale in statele dezvoltate este dictata de asa factori obiectivi cum ar fi necesitatea interventiei statului in procesul formarii relatiilor de producere si pragul economico-social al fiscalitatii (curba lui Laffer). [4 Brezeanu Petre, Marinescu Iulian, “Finantele publice si fiscalitatea intre teoria si practica” Bucuresti; Universitatea “Spiru Haret” Ed. Fundatiei “Romania de maine”, 1998] Contradictii dintre necesitatea in venituri bugetare din impozite si posibilitatile de obtinere a acestora sta in baza formarii oricarui sistem fiscal. În tarile dezvoltate se duce o lupta permanenta in vederea micsorarii cheltuielilor bugetare, respectiv reducerea necesitatii in venituri fiscale pe de o parte si marirea eficacitatii sistemului existent, pe de alta parte.

Sistemul actual de impozitare a persoanelor fizice in Marea Britanie a fost fondat prin reforma din 1973. Impozitul pe venit este platit de toata populatia, insa modalitatea impozitarii depinde de regimul juridic al contribuabilului. În conformitate cu legislatia fiscala toti contribuabili sant divizati in rezidenti si nerezidenti. Însa actele normative din domeniul fiscalitatii nu dau o lamurire exacta a notiunii de rezident, fapt ce a dus la folosirea inca a doua concepte cum sant:

? rezident obisnuit – este persoana care isi are domiciliul permanent in Marea Britanie si care isi petrece aici toata viata sa excluzand calatoriile pe termen scurt peste hotare;

? domiciliat - este persoana care se gaseste in acea tara unde se afla domiciliul sau permanent. Conceptul de domiciliat se diferentiaza de cetatenie sau rezident.

Impozitul pe venit de la persoane fizice se percepe nu in dependenta de venitul global, ci pe parti numite sedule. [5 Nota

În Marea Britanie impozitarea se face in dependenta de 6 sedule diferite:

? A – se impoziteaza veniturile provenite din proprietatea asupra pamintului, constructii etc;

? B - se impoziteaza masivele forestiere folosite in scopuri comerciale, daca acestea nu sant impozitate conform sedulei D;

? C - se impoziteaza veniturile de la unele valori mobiliare de stat emise in Marea Britanie si unele valori mobiliare de stat emise de guvernele altor tari;

? D - se impoziteaza veniturile din activitatea comerciala si de producere (comert, industrie, agricultura, transport); veniturile persoanelor ce practica profesii libere; veniturile de la valorile mobiliare detinute; veniturile din dobanzi;

? E - se impoziteaza veniturile din munca: salarii, pensie;

? F - se impoziteaza dividendele si alte venituri repartizate de corporatii.

? ]

De obicei legislatia fiscala veche a Marei Britaniei privea familia ca un singur contribuabil. Se considera ca sotia se afla la intretinerea sotului si sotul trebuie sa completeze si sa prezinte declaratia fiscala unica. Orice venit al sotiei se adauga la venitul sotului, acesta mai avand dreptul la o scutire personala suplimentara. Persoanele care nu mai obtin un alt venit decat cel din salariu completeaza declaratia fiscala o data in cinci ani. De asemenea, retinerea la sursa de plata a impozitului pe venit din salariu se efectueaza de catre patron o data in saptamana.

Impozitul corporativ sau impozitul pe venit al corporatiilor a fost introdus in 1965. Acesta a introdus modificari la sistemul vechi cand veniturile companiilor se impozitau la fel ca veniturile persoanelor fizice, in afara de aceasta se mai aplica un impozit pe venit de 15%.Printre tarile cele mai dezvoltate Franta se deosebeste prin nivelul inalt al defalcarilor obligatorii raportat la Produsul Intern Brut al tarii. Aproximativ 40% din veniturile bugetului de stat reprezinta incasari din impozitele directe. Dintre acestea de baza este impozitul pe venit, in special din veniturile persoanelor fizice (? 20 – 21%) si societatilor pe actiuni (? 8 – 10%).

Persoanele fizice in Franta sant impuse privind veniturile financiare de la detinerea de: actiuni, participatii, repartizarea capitalului pentru obtinerea unui venit fix, stabil (obligatiuni, depozite, certificate etc), venitul din detinerea de valori mobiliare straine. Impozitarea venitului persoanei fizice primit in forma de tantiema (venituri suplimentare primite de persoanele care stau la conducerea societatilor pe actiuni) se efectueaza la momentul platii lor, cu conditia ca aceasta nu este o parte a salariului primit.

Impozitului pe venit de la companiile actionare in Franta sant supuse societatile pe actiuni, societatile in comandita, societatile cu raspundere limitata, cooperativele si filialele acestora si inca careva intreprinderi. Cu acest impozit, de asemenea, sant impozitate organele puterii centrale de stat care dispun de autonomie financiara, departamentele, alte persoane juridice care duc o activitate de exploatare a resurselor naturale sau alte activitati care au la baza obtinerea profitului.

În rezultatul reformei din 1974 in Italia au fost modificate in esenta impozitele directe percepute nemijlocit din veniturile contribuabililor. În afara de aceasta schimbari radicale in practica de percepere a impozitelor directe a dus-o reforma din 1988 care a vizat in special: impozitul pe venit a persoanelor fizice, impozitul pe venit a persoanelor juridice si impozitele locale (de la persoane fizice si juridice).

Persoanele fizice rezidente platesc impozitul pe venit din toate veniturile obtinute, iar nerezidenti – numai din veniturile obtinute in Italia.

a) Toate veniturile persoanelor fizice in dependenta de provenienta lor sant divizate in 5 categorii, fiecare din ele, avand metodologie speciala de calculare. [6 Nota

Aceste surse de venit sant considerate:

a) proprietatea funciara, imobilul si constructiile. Venitul impozabil primit se calculeaza prin metoda codospala. La fiecare tip de proprietate imobiliara corespunde un nivel de venit care se ia in consideratie indiferent de faptul daca a fost sau nu primit in mod real;

b) include diferite feluri de renta baneasca – dobanzi la credite, dobanzi de la depozitele bancare, de la obligatiuni, castiguri din loterii etc.;