Pagina documente » Recente » Contractul de leasing

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

Cuprins
Introducere 1
Capitolul 1. 3
Reglement?ri legale rom?ne?ti privind opera?iunile de leasing ?i societ??ile de leasing 3
1.1.No?iunea de leasing ? defini?ie conform doctrinei interna?ionale ?i legisla?iei rom?ne 3
1.2.Reglementarea leasingului ?n legea rom?n? 5
1.3. Evolu?ia legisla?iei privind leasingul ?n ?ara noastr? 7
1.4. Exigen?e specifice pentru societ??ile de leasing 8
1.5.cadrul legal privind contabilitatea opera?iunilor de leasing 9
1.5.1. Sursele de finan?are a contractelor de leasing 10
1.5.2. Facilit??i acordate societ??ilor de leasing 11
Capitolul 2 12
Contractul de leasing 12
2.1. Caracterele juridice unui contract de leasing 13
2.2. Elementele obligatorii ?n contractul de leasing 14
2.3. Clauze generale ale unui contract de leasing 15
2.4. Contractul interna?ional de leasing 17
Capitolul 3 20
Standardele internationale de contabilitate 20
3.1. Ias ? intenational accounting standard 21
3.2. Defini?ii. Evalu?ri. Concepte 21
3.3. Aria de aplicabilitate 25
3.4. Clasificarea opera?iunilor de leasing 25
3.5. Rezumatul standardului - ias 17. Tratamente contabile. 27
Capitolul 4 30
Istoricul leasingului 30
4.1. Pia?a de leasing ?n lume 34
Capitolul 5 38
Formele leasingului 38
5.1. Formele leasingului ?n func?ie de p?r?ile participante 38
5.2. Formele leasingului ?n func?ie de ?ncas?rile societ??ii care ?nchiriaz? 39
societatea de leasing 38
5.2.1. Leasingul financiar 39
5.2.2 leasingul opera?ional 42
5.3. Formele leasingului ?n func?ie de termenul contractului 43
5.4. Alte criterii de clasificare 44
5.5. Technici de leasing 46
5.5.1. Tranzac?ii de v?nzare ?i lease-back 46
Capitolul 6 47
Contabilitatea opera?iunilor economice privind leasingul 47
6.1. Elemente de calcul ale chiriei 47
6.2. ?nregistrarea ?n contabilitate a opera?iunilor de leasing financiar 49
6.2.1.leasingul financiar ?n contabilitatea societ??ilor de leasing (locator) 49
6.2.2.leasingul financiar ?n contabilitatea utilizatorului ( locatar ) 53
6.3.?nregistrarea ?n contabilitate a principalelor opera?iuni privind leasingul opera?ional 57
6.3.1.leasingul opera?ional ?n contabilitatea societ??ilor de leasing (locator) 57
6.3.2. Leasingul opera?ional ?n contabilitatea utilizatorului (locatarului) 60
6.4. Amortizarea imobiliz?rilor corporale achizi?ionate ?n sistem de leasing 64
Capitolul 7 73
Prezentarea societ??ii comerciale industrializarea laptelui harghita sa 73
7.1. Denumirea ?i forma juridic? a societ??ii 73
7.2. Contractul de societate 73
7.3.patrimoniul societ??ii. Capitalul social 74
7.4. Conducerea ?i administrarea societ??ii 74
7.5. Organizarea func?iei financiar - contabile a societ??ii 76
7.5.1. Prezentarea principalilor indicatori pe ultimii 2 ani 77
Capitolul 8 80
Analiz? financiar? a societ??ii pe 80
baz? de bilan? 80
8.1. Calculul ?i analiza fondului de rulment 83
8.2. Calculul ?i analiza nevoii de fond de rulment (nfr). 83
8.3. Calculul ?i analiza trezoreriei nete (tn ) 84
8.4.determinarea situa?iei nete ( sn ) 85
Capitolul 9 86
Achizi?ionarea imobiliz?rilor corporale a societ??ii ?n sistem de leasing ?i ?nregistrarea opera?iilor contabile referitoare 86
9.1. Avantajele ?i limitele opera?iunilor de leasing 87
9.2. Derularea opera?iunilor de leasing 89
9.3. ?nregistrarea opera?iunilor contabile ?n contabilitatea Sc Industrializarea laptelui Harghita S.A 93
Capitolul 10 96
Program informatic 96
Capitolul 11 106
Concluzii ?i propuneri 106
Bibliografie 107

EXTRAS DIN DOCUMENT

4.1. Piata de leasing in lume {p}

Capitolul 5 {p}

Formele leasingului {p}

5.1. Formele leasingului in functie de partile participante {p}

5.2. Formele leasingului in functie de incasarile societatii care inchiriaza {p}

societatea de leasing {p}

5.2.1. Leasingul financiar {p}

5.2.2 leasingul operational {p}

5.3. Formele leasingului in functie de termenul contractului {p}

5.4. Alte criterii de clasificare {p}

5.5. Technici de leasing {p}

5.5.1. Tranzactii de vanzare si lease-back {p}

Capitolul 6 {p}

Contabilitatea operatiunilor economice privind leasingul {p}

6.1. Elemente de calcul ale chiriei {p}

6.2. Înregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing financiar {p}

6.2.1.leasingul financiar in contabilitatea societatilor de leasing (locator) {p}

6.2.2.leasingul financiar in contabilitatea utilizatorului ( locatar ) {p}

6.3.inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind leasingul operational {p}

6.3.1.leasingul operational in contabilitatea societatilor de leasing (locator) {p}

6.3.2. Leasingul operational in contabilitatea utilizatorului (locatarului) {p}

6.4. Amortizarea imobilizarilor corporale achizitionate in sistem de leasing {p}

Capitolul 7 {p}

Prezentarea societatii comerciale industrializarea laptelui harghita sa {p}

7.1. Denumirea si forma juridica a societatii {p}

7.2. Contractul de societate {p}

7.3.patrimoniul societatii. Capitalul social {p}

7.4. Conducerea si administrarea societatii {p}

7.5. Organizarea functiei financiar - contabile a societatii {p}

7.5.1. Prezentarea principalilor indicatori pe ultimii 2 ani {p}

Capitolul 8 {p}

Analiza financiara a societatii pe {p}

baza de bilant {p}

8.1. Calculul si analiza fondului de rulment {p}

8.2. Calculul si analiza nevoii de fond de rulment (nfr). {p}

8.3. Calculul si analiza trezoreriei nete (tn ) {p}

8.4.determinarea situatiei nete ( sn ) {p}

Capitolul 9 {p}

Achizitionarea imobilizarilor corporale a societatii in sistem de leasing si inregistrarea operatiilor contabile referitoare {p}

9.1. Avantajele si limitele operatiunilor de leasing {p}

9.2. Derularea operatiunilor de leasing {p}

9.3. Înregistrarea operatiunilor contabile in contabilitatea Sc Industrializarea laptelui Harghita S.A {p}

Capitolul 10 {p}

Program informatic {p}

Capitolul 11 {p}

Concluzii si propuneri {p}

Bibliografie {p}