Pagina documente » Recente » Contractul de locatiune in actuala reglementare in noul cod civil

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

Cuprins
Introducere 2
Capitolul 1: Aspecte generale privind contractul de loca?iune 3
1.1. Scurt istoric 3
1.2. Reglementarea contractului de loca?iune 3
1.2.1. Caracterele juridice ale contractului de loca?iune 4
1.2.2. Delimitarea de alte institu?ii juridice 7
1.3. Condi?iile de validitate a contractului de loca?iune 10
1.3.1. Capacitatea p?r?ilor 10
1.3.2. Consim??m?ntul. Promisiunea de loca?iune (antecontractul) 11
1.3.3. Obiectul contractului 14
1.3.4. Cauza 15
Capitolul 2: Obliga?iile p?r?ilor ?n contractul de loca?iune 17
2.1. Obliga?iile locatorului 17
2.1.1. Obliga?ia de predare 17
2.1.2. Obliga?ia de a men?ine lucrul ?n bun? stare de func?ionare 18
2.1.3. Obliga?ia de garan?ie 19
2.1.4. Obligatia de restituire a cheltuielilor f?cute de locatar cu bunul ?nchiriat 25
2.2. Obliga?iile locatarului 25
2.2.1. Obliga?ia de a ?ntrebuin?a lucrul ca un bun proprietar ?i conform destina?iei 26
2.2.2. Obliga?ia de a pl?ti chiria 29
2.2.3. Obliga?ia de a mobila ?ndeajuns casa 31
2.2.4. Obliga?ia de a restitui lucrul ?nchiriat la ?ncetarea loca?iunii 31
2.2.5.Obliga?ia de a r?spunde pentru incendiu 32
2.2.6. Obliga?ia de a ?n?tiin?a pe locator de orice uzurpare 34
Capitolul 3: Obliga?iile sublocatorului 34
3.1. No?iuni generale despre subloca?iune 34
3.2. Obliga?iile sublocatorului 36
Capitolul 4 : Aspecte privind contractul de inchiriere a locuintei si contractul de arendare 37
4.1. Notiunea, sediul materiei si caracterele juridice ale contractului de ?nchiriere a locuintei 37
4.2. Contractul de arendare 50
Concluzii 56
Bibliografie 59

EXTRAS DIN DOCUMENT

4.1. Notiunea, sediul materiei si caracterele juridice ale contractului de inchiriere a locuintei {p}

4.2. Contractul de arendare {p}

Concluzii {p}

Bibliografie {p}

Introducere

Contractele de locatiune dau nastere la obligatii atat fata de locatar cat si fata de locator; fiecare din parti avand clare sarcinile ce li se cuvin in derularea contractului.

Avand in vedere ca acest contract nu este translativ de proprietate obligatiile partilor sunt diferite de celelalte contracte.

Locatiunea reprezinta o vanzare a folosintei si se deosebeste de contractele de vanzare-cumparare prin faptul ca se transmite numai dreptul de folosinta ca drept de creanta asupra lucrului, nu un drept real.

Chiar daca lucrul dat in locatiune este producator de fructe, locatarul dobandeste proprietatea fructelor nu in virtutea locatiunii, ci ca accesoriu al folosintei, locatorul fiind obligat sa-i asigure numai folosinta lucrului, nu si dobandirea proprietatii fructelor.

Locatiunea este un contract prin care o persoana , numita locator, se obliga sa asigure unei alte persoane, numita locatar (chirias), folosinta temporara, totala sau partiala a unui bun in schimbul unei sume de bani sau alte prestatii, numita chirie (art. 1411 Cod civil).

Capitolul 1: Aspecte generale privind contractul de locatiune

1.1. Scurt istoric

Contractul de locatiune sau naimeala, dupa cum era denumit in dreptul romanesc vechi, a fost printre primele contracte pe care oamenii le-au incheiat, dupa schimb si vanzare-cumparare [1 L. C. Stoica, Contracte speciale. Locatiunea, inchirierea locuintelor, antreprinza. Practica judiciara , Ed. Hamangiu, Bucuresti 2010].

În noul context politic, economic si social, acest contract de locatiune a capatat un rol important si, in consecinta este frecvent intalnit.

Un prestigios autor [2 Troplong , De l’echange et du louage, citat de D.Alexandresco, Explicatiunea teoretica si practica a dreptului civil roman, Bucuresti 1910.] sublinia ca, in lumea moderna, locatiunea este "unul din contractele care exercita cea mai mare inraurire asupra prosperitatii publice". Contractul de locatiune este acordul de vointa prin care o persoana numita locator, se obliga sa asigure unei alte persoane numite locatar folosinta temporara a unui bun determinat sau a unui serviciu, in schimbul unui pret proportional cu durata contractului Obiectul locatiunii il constituie, asadar, lucrurile sau lucrarile (prestarile de servicii). Din acest punct de vedere distingem intre:

- locatiunea de lucruri (locatio rei) si

- locatiunea de lucrari (locatio operarum).

1.2. Reglementarea contractului de locatiune

Contractul de locatiune conform Noului Cod Civil este reglementat in titlul IX, intitulat "Despre contracte speciale", din Capitolul V al Codului civil, articolele 1786 – 1859.

Datorita deosebitei sale importante practice, el este frecvent utilizat [3 Dimitrie Alexandresco, Explicatiunea teoretica si practica a dreptului civil roman: Sfera de aplicabilitate a locatiunii a fost mult restransa in anii comunismului. În zilele noastre importanta, sfera de aplicabilitate si frecventa contractului de locatiune sporesc atat in ceea ce priveste locatiunea bunurilor mobile (inchirierea autoturismelor, echipamentelor sportive, casetelor video sau audio), cat si a celor imobile; si nu numai a locuintelor si a altor spatii cu destinatie de locuinta, ci si a terenurilor.] in rapoartele dintre persoanele fizice, dintre acestea si persoanele juridice, si chiar intre persoanele juridice, gasindu-si o amanuntita reglementare legala.

Sub denumirea "Contractul de locatiune", art. 1787 din noul Codul civil reglementeaza doua feluri de locatiune, si anume:

a) locatiunea de bunuri mobile si imobile, numita si inchiriere – in cadrul careia Codul civil reglementeaza:

- locatiunea de bunuri mobile;

- locatiunea de cladiri;

b) locatiunea bunurilor agricole – sub denumirea de arendare

Dezvoltarea relatiilor sociale, intr-un ritm nemaiintalnit pana acum in istorie, de la adoptarea Codului civil si pana in prezent, a determinat abrogarea sau modificarea unor dispozitii normative in aceasta materie.

Astfel, in ceea ce priveste arendarea, a fost adoptata Legea numarul 16/1994 – Legea arendarii, care alaturi de alte dispozitii speciale si de unele dispozitii ale Codului civil in materie, neabrogate, reglementeaza contractul de arendare.

Dispozitiile Codului civil privind contractul de munca au fost abrogate expres, relatiile sociale de munca ale salariatilor gasindu-si reglementarea in Codul muncii si in alte acte normative care reglementeaza aceste relatii sau altele in stransa legatura cu acestea.

Contractul de transport a fost amanuntit reglementat, ulterior aparitiei Codului civil, prin dispozitiile Codului comercial si prin numeroase alte acte normative, astfel ca in zilele noastre el constituie o ramura de drept dinstincta in cadrul sistemului de drept din tara noastra.

Cat priveste antrepriza, in esenta, aceasta nu este o locatiune, ci un contract civil, cu o fizionomie juridica distincta.

Închirierea isi gaseste reglementarea in Codul civil in articolele 1416 –1453. Alaturi de reglementarea de drept comun continuta de Codul civil, inchirierea isi gaseste si o reglementare speciala, cuprinsa in:

- Legea numarul 85/1992 privind vanzarea de locuinte din spatii cu alta destinatie, construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat;

- Legea numarul 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului;

- Legea numarul 114/1995 – Legea locuintei;

- alte acte normative cu caracter special.

1.2.1. Caracterele juridice ale contractului de locatiune

a) Locatiunea este un contract sinalgamatic

Locatiunea este un contract sinalgamatic (bilateral) intrucat da nastere la obligatii reciproce intre parti:

- locatorul se obliga sa asigure folosinta vremelnica a lucrului inchiriat si sa-l garanteze pe locatar pentru evictiune si vicii ascunse, iar

- locatarul se obliga sa plateasca locatorului chiria si sa se foloseasca de lucru ca un bun pater familias.

Rezulta ca, gratie caracterului sinalgamatic, suntem in prezenta unei legaturi de corelativitate intre un drept al unei parti si o obligatie a celeilalte parti.

În consecinta, locatiunii i se aplica toate regulile specifice contractului sinalgamatic:

- exceptia neindeplinirii contractului (exceptio non adimpleti contractus);

- rezilierea pentru neexecutare culpabila din partea uneia dintre parti, precum si

- regula dupa care se stabileste cine suporta riscul contractului.

b) Locatiunea este un contract cu titlu oneros