Pagina documente » Recente » CONTROLULUI FINANCIAR LA S.C.

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: NOTIUNI PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR 2
1.1. Conceptul de control financiar 2
1.2. Formele de exercitare ale controlului financiar 4
1.3.Trasaturile caracteristice ale controlului financiar 7
1.4. Functiile controlului financiar 9
CAPITOLUL 2: METODE ?I TEHNICI DE CONTROL FINANCIAR 11
2.1. Metoda organizarii controlului financiar 11
2.2. Metodologii de conducere a controlului financiar 13
2.3. Etapele metodologiei de efectuare a controlului financiar 17
CAPITOLUL 3: ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR LA S.C. INCOM S.A. 23
3.1. Prezentarea generala a societatii 23
3.2. Evolutia indicatorilor economico-financiari pe perioada 2011-2013 28
3.2.1. Analiza structurii capitalurilor proprii la S.C. INCOM S.A IASI 29
3.2.2. Structura imobiliz?rilor la S.C. INCOM S.A 30
3.3. Organizarea activitatii de control financiar la nivelul firmei 31
3.4.Valorificarea rezultatelor actelor de control financiar 39
3.5. Indicatorii de eficien?? ai activit??ii controlului financiar 45
CONCLUZII ?I PROPUNERI 48
BIBLIOGRAFIE 52
ANEXE 53

EXTRAS DIN DOCUMENT

INTRODUCERE

Controlul este o neces?tate ob?ect?va s? sub?ect?va dar nu este un scop, c? un m?jloc de perfect?onare a act?v?tat?? execut?ve, ?nclus?v a procesulu? de conducere a aceste?a.

Controlul este o anal?za permanenta sau per?od?ca a une? act?v?tat?, a une? s?tuat?? pentru a urmar?? mersul s? pentru a lua masur? de imbunatat?re. În acelas? t?mp, el semn?f?ca s? o supraveghere cont?nua, morala sau mater?ala, ca s? stapan?rea une? act?v?tat??, a une? s?tuat??

Pr?n control f?nanc?ar, inteleg m?jlocul de preven?re al faptelor ?legale, de ?dent?f?care a def?c?entelor s? de stab?l?re a masur?lor necesare pentru restab?l?rea legal?tat??.

Controlul face parte d?n desfasurarea f?ecare? funct?? a intrepr?nder?? (tehn?ca, comerc?ala, f?nanc?ara, adm?n?strat?va, de personal). S?stemul de control f?nanc?ar este un ?nstrument ?nd?spensab?l managementulu? pentru supravegherea regulata a act?v?tat?? f?rme?, cu scopul de a lua la t?mp dec?z??le ce se ?mpun, pr?v?nd f?ecare funct?e in parte dar s? ansamblul f?rme?.

Controlul f?nanc?ar este un m?jloc de perfect?onare a act?v?tat?? f?rme?, cac? acesta nu se rezuma numa? la constatar?, c? este bazat pe prevederea apar?t?e? une? def?c?ente ?nd?ferent de ob?ectul de act?v?tate, de mar?mea intrepr?nder??, s? trebu?e sa ex?ste un control s?stemat?c a act?v?tat?? aceste?a care sa conduca la cele ma? bune rezultate.

Controlul f?nanc?ar reprez?nta un m?jloc de preven?re a faptelor ?legale de ?dent?f?care a def?c?entelor s? de stab?l?re a masur?lor necesare pentru restab?l?rea legal?tat??.

Controlul financiar preventiv, ca forma a controlului propriu urmare?te sa preintampine incalcarea dispozi?iilor legale ?i producerea de pagube ?i se manifesta asupra documentelor in care se inscriu opera?iile ce se refera la drepturile ?i obliga?iile patrimoniale ale unita?ii, in faza de angajare ?i de plata, in raporturile cu diverse persoane fizice sau juridice.

Control financiar de gestiune reprezinta controlul financiar ulterior care urmare?te respectarea dispozi?iilor legale cu privire la gestionarea mijloacelor material ?i bane?ti pe baza documentelor inregistrate in eviden?a tehnic-operativa ?i contabilitate.

Complexitatea actiunilor de control determina necesitatea orientarii controlului spre obiectivele si actiunile prioritare si esentiale. În practica, orientarea actiunii de control se realizeaza prin planificarea muncii de control, pregatirea si organizarea fiecarei actiuni de control si prin coordonarea controlului.

INCOM S.A. este specializata in producerea si comercializarea de constructii-montaj, prestari servicii, promovarea si punerea in aplicare a initiativelor de interes national in domeniul fabricatiei de constructii de locuinte, domenii conexe si realizarea de beneficii.

Obiectul de activitate al societatii este: constructii - montaj, instalatii, proiectare, expertiza, productie industriala, prestari servicii pentru unitati si populatie, activitate de cazare si cantina, desfacere produse finite si semifabricate, operatiuni bancare in tara si strainatate.

In anul 1993 statutul societatii. INCOM S.A. se modifica precizandu-se potrivit legii ca sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.

CAPITOLUL 1: NOTIUNI PRIVIND

CONTROLUL FINANCIAR

1.1. Conceptul de control financiar

Doctr?na econom?co – f?nanc?ara a statorn?c?t ca una d?n funct??le f?nantelor o reprez?nta funct?a de control.

Controlul este o neces?tate ob?ect?va s? sub?ect?va dar nu este un scop, c? un m?jloc de perfect?onare a act?v?tat?? execut?ve, ?nclus?v a procesulu? de conducere a aceste?a.

Controlul are urmatoarele d?rect?? esent?ale: [1 Victor Munt??nu, M?ril?n? Zuc?, St?f?n Zuc? – Control si ?udit Fin?nci?r-Cont?bil, ?ditur? ProUniv?rsit?ri? Bucur?sti, 2006, p. 79]

- organ?zarea ma? buna a munc??

- intar?rea d?sc?pl?ne? s? ord?n?? in organ?zarea s? desfasurarea act?v?tat?? econom?ce

- gospodar?rea ma? ef?c?enta a m?jloacelor de munca mater?ale s? f?nanc?are

- descoper?rea operat??lor nereale, neeconom?ce s? nelegale

- preintamp?narea apar?t?e? def?c?entelor, neregul?lor s? pagubelor

- evaluarea ef?c?ente? rezultatelor obt?nute

- recuperarea abater?lor constatate s? perfect?onarea act?v?tat?? v??toare.

Pr?n control se act?oneaza in d?rect??le esent?ale ale cer?ntelor soc?ale, se acorda atent?e deoseb?ta problemelor econom?ce s? f?nanc?are concrete.

Conceptul de control f?nanc?ar poate f? def?n?t astfel:

? act?v?tate de ver?f?care, supraveghere, ?nterpretare a valab?l?tat?? unor operat?? f?nanc?are s? documente pr?mare, ev?dente tehn?co – operat?ve s? contab?le.

? anal?za permanenta sau per?od?ca a une? act?v?tat? sau s?tuat?? f?nanc?are pentru a urmar? mersul e? s? pentru a lua masur? de imbunatat?re s? de el?m?nare a abater?lor

? o forma de control a act?v?tat?? econom?co – soc?ale d?n punct de vedere f?nanc?ar

? modal?tatea de real?zare pract?ca a funct?e? de control a f?nantelor, avand ca sfera de cupr?ndere relat??le de natura baneasca ce apar in procesul mob?l?zar?? de ven?tur? s? red?str?bu?r? de resurse d?n sectorul publ?c s? pr?vat.