Pagina documente » Recente » Dezvoltarea abilitatilor de leadership

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

Cuprins
Motivarea alegerii temei ?????????????????????????.6
CAPITOLUL 1. Leadership vs. Management
1.1 .Raportul lider ?manager.....7
1.2 Tr?s?turile liderului.........11
1.3 Cele ?apte cerin?e ale leadershipului.............18
1.4. Premise pentru afirmarea leadership-ului ?n Rom?nia...20
CAPITOLUL 2. Ablit??ile de leadership care trebuie dezvoltate ?n organiza?ii
2.1. Portretul tanarului lider din Romania ??????????????????23
2.2. ?nteligenta emo?ional? ????????????????????????25
2.3. Motivarea...........27
2.4 Luarea deciziilor ?n grup ...30
2.5 Munca ?n echip?????????????????????...35
2.6 Luarea deciziilor ??????????????????????..33
2.7 Modalitati ,programe de dezvoltare a ablilitatilor de leadership????????.37
CAPITOLUL 3. Studiul privind dezvoltarea abilit??ilor de leadership la D.R.D.P. Ia?i
3.1. Prezentare general? a D.R.D.P.Ia?i ???????????????????44
3.2 Cercetare privind identificarea tr?s?turile ?i a nivelului abilit??ilor de leadership ale managerilor de la D.R.D.P????????????????????????.46
3.2.1 Scopul cercet?rii??????????????????????????46
3.2.2 Obiectivele demersului???????????????????????46
3.2.3. Ipotezele cercet?rii????????????????????????...46
3.2.4Metodologia cecet?rii????????????????????????.47
3.2.5 Analiza datelor ?i interpretarea rezultatelor???????????????.47
3.2.6. Validarea ipotezelor????????????????????????.49
3.2.7.Concluzii , propuneri????????????????????????51
Anexe

EXTRAS DIN DOCUMENT

Coordonator stiintific

Absolvent

2009

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Specializarea Management

DEZVOLTAREA ABILIT?TILOR DE LEADERSHIP

Coordonator stiintific

Absolvent

IASI

2009

Cuprins

Motivarea alegerii temei ………………………………………………………………….6

CAPITOLUL 1. Leadership vs. Management

1.1 .Raportul lider –manager...............................................................................................7

1.2 Trasaturile liderului...................................................................................................11

1.3 Cele sapte cerinte ale leadershipului.........................................................................18

1.4. Premise pentru afirmarea leadership-ului in Rominia................................................20