Pagina documente » Tematica orientativa lucrari de licenta » Domeniul MANAGEMENTUL AFACERILOR -ugb.ro

Despre lucrare

produsului/serviciului …..
2. Percepţia consumatorilor referitoare la spoturile TV pentru produsul/serviciul …..
3. Cercetarea motivelor de cumpărare/necumpărare pentru produsul/serviciul …..
1. Studiu asupra conceptului de afacere într-o firmă. Studiu de caz……..
2. Consideraţii privind rolul şi implicarea investitorilor, managerilor şi liderilor în afaceri. Studiu de
caz……..
3. Aspecte ale adoptării bunelor maniere în managementul afacerilor. Studiu de caz……..
4. Unele consideraţii teoretice şi practice privind formarea şi menţinerea climatului favorabil în
derularea unei afaceri. Studiu de caz……..
5. Consideraţii în legătură cu negocierea şi derularea contractelor în afaceri. Studiu de caz……..
6. Actualităţi în domeniul organizării managementului afacerilor. Contractul de management. Studiu de
caz……..
7. Aspecte teoretice şi practice privind negocierea, încheierea şi derularea contractului colectiv de
muncă în domeniul afacerilor. Studiu de caz……..
8. Studiu privind proiecţia şi realizarea planului de afaceri. Studiu de caz……..
9. Consideraţii privind implicaţiile IT în domeniul managementului afacerilor. Studiu de caz……..
10. Studiu organizării managementului instituţiilor fiscale şi impactul acestuia asupra mediului de
afaceri. Studiu de caz……..
11. Aspecte teoretice şi practice privind influenţa stilurilor de management asupra performanţelor în
afaceri. Studiu de caz……..
12. Studiu privind implicaţiile motivaţiei în managementul afacerilor. Studiu de caz……..
1. Diagnosticul resurselor umane
2. Asigurarea cu resurse umane a firmei
3. Evaluarea resurselor umane
4. Motivarea resurselor umane: teorii motivaţionale utilizate în firme
5. Recompensarea şi salarizarea resurselor umane
6. Dezvoltarea resurselor umane
7. Contractul colectiv de muncă – bază a relaţiilor de muncă în .....
8. Particularităţi ale managementului resurselor umane din domeniul .....
1. Strategii de finanţare de la Uniunea Europeană.
2. Managementul riscului în proiecte informatice.
3. Marketingul proiectelor şi programelor.
4. Managementul calităţii în proiecte.
5. Managementul resurselor umane în proiecte.
6. Analiza financiară a proiectelor.
7. Aplicaţii informatice pentru managementul proiectelor.
8. Ghid practic de realizare a unei metodologii pentru managementul proiectelor.
1. Particularităţi ale managementului japonez.
2. Elemente specifice ale managementului din SUA.
3. Euromanagementul şi euromanagerii.
4. Managementul în Uniunea Europeană.
5. Managementul comparat - transfer internaţional de know-how managerial.
6. Ecomanagementul european.
7. Calitatea totală.
8. Sistemul calităţii în învăţământul universitar.
9. Metode şi tehnici utilizate în studiile de management comparat.
10. Şcoli şi modele ale managementului comparat pe plan mondial.
11. Managementul în Franţa.
12. Politici şi strategii privind calitatea serviciilor publice.
1. Analiza diagnostic în fundamentarea strategiei de dezvoltare a SC…..
2. Planul de afaceri-instrument de planificare strategică la nivelul IMM-urilor.
3. Rolul diagnosticul mediului intern al SC….. în fundamentarea strategiei organizaţiei
4. Diagnosticului mediului extern în fundamentarea strategiei firmei.
5. Procesul elaborării strategiilor organizaţionale/funcţionale
6. Fundamentarea deciziilor strategice
1. E-marketing în organizaţia economică modernă.
2. Integrarea aplicaţiilor CRM în sistemul informaţional al firmei.
3. Conceperea unui site educaţional pentru e-marketing.
4. Marketing în era digitală.
5. Comportamentul on-line al consumatorilor.
6. Internet – mediu virtual de marketing.
7. Campanii de marketing on-line.
8. Promovarea pe Internet.
9. Chestionare on-line de marketing.
10. Marketing si Internet 2.0.
11. Marketing prin intermediul reţelelor sociale.
1. Optimizarea rezultatului economico–financiar în metoda Direct-Costing la o societate
comercială
2. Analiza performanţei entității economice pe baza indicatorilor furnizaţi de metoda directcosting.
3. Legătura dintre cost şi preţ – implicaţii şi priorităţi manageriale
4. Gestiunea stocurilor în situaţii de incertitudine la o societate comercială
5. Instrumente integrate de monitorizare şi gestionare a performanţei – tabloul de bord
6. Calculaţia costurilor prin metoda pe centre de costuri si implicaţiile asupra procesului
decizional
7. Costul complet și controlul de gestiune în conducerea entității economice
8. Costurile parţiale și controlul de gestiune în conducerea entității economice
9. Costurile în deciziile manageriale; tipologii relaţionale decizii – costuri
10.Modalităţi de eliminare a discrepanţei dintre costul ţintă şi costul standard
1. Analiza diagnostic a profitului în întreprinderi (industrie, agricultură, construcţii montaj).
2. Diagnosticul rentabilităţii întreprinderilor cu ajutorul ratelor de rentabilitate (industrie, agricultură,
construcţii montaj).
3. Analiza rentabilităţii în sectorul comercial.
4. Diagnosticul performanţei financiare (Studiu de caz........).
5. Diagnosticul cheltuielilor, veniturilor şi rezultatului (Studiu de caz........).
6. Diagnosticul poziţiei financiare a întreprinderilor comerciale şi prestatoare de servicii.
7. Analiza rentabilităţii unităţilor hoteliere.
8. Diagnosticul riscului economic, financiar şi de faliment al firmei.
9. Analiza echilibrului economico-financiar al firmei.
10. Valorificarea informaţiilor situaţiilor contabile anuale prin analiză.
Internet în afaceri
1. Dezvoltarea afacerilor pe Internet. Studiu de caz.
2. Eficienţa utilizării serviciilor de promovare pe Internet. Studiu de caz.
3. Gestiunea relaţiilor cu clienţii într-o aplicaţie de comerţ electronic
4. Proiectarea şi implementarea unei afaceri online a unei firme. Studiu de caz
5. Internetul, mediu de promovare al afacerilor
6. Studiu privind prezenţa firmelor româneşti în mediul online
Managementul relaţiilor cu clienţii
1. Managementul relaţiilor cu clienţii la SC
2. Implementarea unui sistem CRM la SC
3. Implimentarea unui sistem de tip Call Center la SC
4. Serviciile de tip Call Center în relaţia cu clienţii
5. Managementul reclamaţiilor la SC


Cuprins

1. Cercetare privind atitudinea consumatorilor faţă de publicitatea prin televiziune/radio/presă a
produsului/serviciului …..
2. Percepţia consumatorilor referitoare la spoturile TV pentru produsul/serviciul …..
3. Cercetarea motivelor de cumpărare/necumpărare pentru produsul/serviciul …..
1. Studiu asupra conceptului de afacere într-o firmă. Studiu de caz……..
2. Consideraţii privind rolul şi implicarea investitorilor, managerilor şi liderilor în afaceri. Studiu de
caz……..
3. Aspecte ale adoptării bunelor maniere în managementul afacerilor. Studiu de caz……..
4. Unele consideraţii teoretice şi practice privind formarea şi menţinerea climatului favorabil în
derularea unei afaceri. Studiu de caz……..
5. Consideraţii în legătură cu negocierea şi derularea contractelor în afaceri. Studiu de caz……..
6. Actualităţi în domeniul organizării managementului afacerilor. Contractul de management. Studiu de
caz……..
7. Aspecte teoretice şi practice privind negocierea, încheierea şi derularea contractului colectiv de
muncă în domeniul afacerilor. Studiu de caz……..
8. Studiu privind proiecţia şi realizarea planului de afaceri. Studiu de caz……..
9. Consideraţii privind implicaţiile IT în domeniul managementului afacerilor. Studiu de caz……..
10. Studiu organizării managementului instituţiilor fiscale şi impactul acestuia asupra mediului de
afaceri. Studiu de caz……..
11. Aspecte teoretice şi practice privind influenţa stilurilor de management asupra performanţelor în
afaceri. Studiu de caz……..
12. Studiu privind implicaţiile motivaţiei în managementul afacerilor. Studiu de caz……..
1. Diagnosticul resurselor umane
2. Asigurarea cu resurse umane a firmei
3. Evaluarea resurselor umane
4. Motivarea resurselor umane: teorii motivaţionale utilizate în firme
5. Recompensarea şi salarizarea resurselor umane
6. Dezvoltarea resurselor umane
7. Contractul colectiv de muncă – bază a relaţiilor de muncă în .....
8. Particularităţi ale managementului resurselor umane din domeniul .....
1. Strategii de finanţare de la Uniunea Europeană.
2. Managementul riscului în proiecte informatice.
3. Marketingul proiectelor şi programelor.
4. Managementul calităţii în proiecte.
5. Managementul resurselor umane în proiecte.
6. Analiza financiară a proiectelor.
7. Aplicaţii informatice pentru managementul proiectelor.
8. Ghid practic de realizare a unei metodologii pentru managementul proiectelor.
1. Particularităţi ale managementului japonez.
2. Elemente specifice ale managementului din SUA.
3. Euromanagementul şi euromanagerii.
4. Managementul în Uniunea Europeană.
5. Managementul comparat - transfer internaţional de know-how managerial.
6. Ecomanagementul european.
7. Calitatea totală.
8. Sistemul calităţii în învăţământul universitar.
9. Metode şi tehnici utilizate în studiile de management comparat.
10. Şcoli şi modele ale managementului comparat pe plan mondial.
11. Managementul în Franţa.
12. Politici şi strategii privind calitatea serviciilor publice.
1. Analiza diagnostic în fundamentarea strategiei de dezvoltare a SC…..
2. Planul de afaceri-instrument de planificare strategică la nivelul IMM-urilor.
3. Rolul diagnosticul mediului intern al SC….. în fundamentarea strategiei organizaţiei
4. Diagnosticului mediului extern în fundamentarea strategiei firmei.
5. Procesul elaborării strategiilor organizaţionale/funcţionale
6. Fundamentarea deciziilor strategice
1. E-marketing în organizaţia economică modernă.
2. Integrarea aplicaţiilor CRM în sistemul informaţional al firmei.
3. Conceperea unui site educaţional pentru e-marketing.
4. Marketing în era digitală.
5. Comportamentul on-line al consumatorilor.
6. Internet – mediu virtual de marketing.
7. Campanii de marketing on-line.
8. Promovarea pe Internet.
9. Chestionare on-line de marketing.
10. Marketing si Internet 2.0.
11. Marketing prin intermediul reţelelor sociale.
1. Optimizarea rezultatului economico–financiar în metoda Direct-Costing la o societate
comercială
2. Analiza performanţei entității economice pe baza indicatorilor furnizaţi de metoda directcosting.
3. Legătura dintre cost şi preţ – implicaţii şi priorităţi manageriale
4. Gestiunea stocurilor în situaţii de incertitudine la o societate comercială
5. Instrumente integrate de monitorizare şi gestionare a performanţei – tabloul de bord
6. Calculaţia costurilor prin metoda pe centre de costuri si implicaţiile asupra procesului
decizional
7. Costul complet și controlul de gestiune în conducerea entității economice
8. Costurile parţiale și controlul de gestiune în conducerea entității economice
9. Costurile în deciziile manageriale; tipologii relaţionale decizii – costuri
10.Modalităţi de eliminare a discrepanţei dintre costul ţintă şi costul standard
1. Analiza diagnostic a profitului în întreprinderi (industrie, agricultură, construcţii montaj).
2. Diagnosticul rentabilităţii întreprinderilor cu ajutorul ratelor de rentabilitate (industrie, agricultură,
construcţii montaj).
3. Analiza rentabilităţii în sectorul comercial.
4. Diagnosticul performanţei financiare (Studiu de caz........).
5. Diagnosticul cheltuielilor, veniturilor şi rezultatului (Studiu de caz........).
6. Diagnosticul poziţiei financiare a întreprinderilor comerciale şi prestatoare de servicii.
7. Analiza rentabilităţii unităţilor hoteliere.
8. Diagnosticul riscului economic, financiar şi de faliment al firmei.
9. Analiza echilibrului economico-financiar al firmei.
10. Valorificarea informaţiilor situaţiilor contabile anuale prin analiză.
Internet în afaceri
1. Dezvoltarea afacerilor pe Internet. Studiu de caz.
2. Eficienţa utilizării serviciilor de promovare pe Internet. Studiu de caz.
3. Gestiunea relaţiilor cu clienţii într-o aplicaţie de comerţ electronic
4. Proiectarea şi implementarea unei afaceri online a unei firme. Studiu de caz
5. Internetul, mediu de promovare al afacerilor
6. Studiu privind prezenţa firmelor româneşti în mediul online
Managementul relaţiilor cu clienţii
1. Managementul relaţiilor cu clienţii la SC
2. Implementarea unui sistem CRM la SC
3. Implimentarea unui sistem de tip Call Center la SC
4. Serviciile de tip Call Center în relaţia cu clienţii
5. Managementul reclamaţiilor la SC

EXTRAS DIN DOCUMENT