Pagina documente » Recente » Fomdul Social European-dimensiune istorica-perspectiva contemporana. Studiu de caz pe proiectul Jeacques Delors.

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

Cuprins
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1. FONDUL SOCIAL EUROPEAN 2
1.1.Apari?ia fondului social european 2
1.2. Dezvoltarea Fondului Social European 4
1.3.Perspective ?i priorit??i 7
1.4.Gestionarea Fondului Social European 8
1.5.Domeniile de finan?are ale Fondului Social European 9
1.6. Pia?a unic? ?i globalizarea 10
CAPITOLUL 2 13
PROGRAME OPERATIONALE IN CADRUL UNIUNII EUROPENE 13
2.1 Programul Opera?ional de Transport 13
2.2. Programul Opera?ional de Mediu 19
2.3. Programul Opera?ional Cre?terea Competitivit??ii Economice 22
2.4. Programul Opera?ional Regional 25
2.5. Programul Opera?ional Dezvoltarea Resurselor Umane 27
2.6. Programul Opera?ional pentru Dezvoltarea Capacit??ii Administrative 30
2.7. Programul Opera?ional pentru Asisten?? Tehnic? 33
CAPITOLUL 3: ROLUL PLANULUI NA?IONAL DE DEZVOLTARE 2007-2013 37
3.1. Planul Na?ional de Dezvoltare (PND): rol, continut 37
3.2. Viziunea strategic? a Planului Na?ional de Dezvoltare 2007-2013 38
3.2.1. Direc?ii de ac?iune 40
3.2.2. Programarea financiara 44
3.2.3. Implementarea 45
3.2.4. Evaluarea ex-ante 47
CAPITOLUL 4. 51
STUDIU DE CAZ 51
PROIECT JEACQUES DELORS. 51
4.1. Viziunea 52
4.1.1.Partenerii 53
4.2.Obiectivele proiectului 54
4.3. Domeniul de interventie 54
4.4.Valoare proiect 57
4.5.Materiale de promovare 57
CONCLUZII SI PROPUNERI 59
BIBLIOGRAFIE 61
CONCLUZII 63

EXTRAS DIN DOCUMENT