Pagina documente » Recente » Modern in sistemul informational al costurilor

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: SISTEMUL INFORMA?IONAL ?I CALCULA?IA COSTURILOR 3
1.1. Sistemul informa?ional economic 3
1.2. Sistem informa?ional. Con?inut ?i elemente componente 5
1.3. Sistemul informa?ional contabil. Informa?ia 6
1.4. No?iunea de cost 7
1.5. Principiile de baz? ale calcula?iei costurilor 8
1.6. Principalii factori cu influen?eaz? asupra organiz?rii calcula?iei costurilor 11
CAPITOL 2: ANTITEZA CLASIC ? MODERN ?N SISTEMUL INFORMA?IONAL CONTABIL AL COSTURILOR 15
2.1. Limite ale metodelor de calcula?ie clasice 15
2.2. Impactul dintre contabilitatea costurilor ?i dezvoltarea tehnologic? 17
2.3. Metode clasice de calcula?ie a costurilor 17
2.3.1. Metoda pe comenzi 17
2.3.2. Metoda globala 18
2.3.3. Metoda pe faze de fabrica?ie 19
2.3.4. Metoda costurilor standard (Standard - Cost) 20
2.3.5. Metoda Direct ? Costing 22
2.4. Metode moderne de calcula?ie a costurilor 23
2.4.1. Dezvoltarea tehnologic?consecin?? a metodelor ?i procedeelor moderne 23
2.4.2. Metoda de calcula?ie a costurilor bazate pe activit??i (ABC) 25
2.4.3. Metoda de calcula?ie troughput (troughput accounting ? TA) 27
2.4.4. Metoda costurilor ?int? (Target Costing - TC) 31
2.4.5. Metoda costurilor retrocalculate (Backflush Accounting ? BFA) 36
CAPITOLUL 3: EVALUAREA TRECUTULUI. APRECIEREA PREZENTULUI 38
3.1. Con?inutul ?i rolul controlului, planific?rii ?i analizei costurilor 38
3.1.1. Tipuri de sisteme de control 38
3.1.2. Elementele de baz? ale controlului 40
3.1.3. Salturile feedback-ului 43
3.1.4. Feedforward 43
3.1.5. Controlul calit??ii (TQC) 44
3.2. Sistemul de planificare a cerin?elor de materiale ?i a resurselor produc?iei (MRP) 47
3.3. Analiza profitabilit??ii la metoda ABC 49
3.4. Diagrama de analiz? ABC a costurilor 50
CAPITOLUL 4: STUDIU DE CAZ PRIVIND APLICAREA METODEI DE CALCULA?IE PE FAZE LA S.C. MULTIFAR S.A. 52
4.1. Prezentarea firmei S.C. Multifar S.A. 52
4.2. Metodele ?i formele de organizare a calcula?iei costurilor de produc?ie 53
4.2.1. Antecalcula?ia ?i postcalcula?ia costurilor produc?iei 53
4.2.2. Programarea cheltuielilor directe 55
4.2.3. Programarea cheltuielilor indirecte 59
4.2.4. Principii de organizare a contabilit??ii cheltuielilor ?i de calcula?ie a costurilor 63
4.2.5. Metodologia utilizat? la S.C. MULTIFAR S.A. pentru calculul costului efectiv 65
CONCLUZII 67
BIBLIOGRAFIE 68

EXTRAS DIN DOCUMENT

3.1.3. Salturile feedback-ului {p}

3.1.4. Feedforward {p}

3.1.5. Controlul calitatii (TQC) {p}

3.2. Sistemul de planificare a cerintelor de materiale si a resurselor productiei (MRP) {p}

3.3. Analiza profitabilitatii la metoda ABC {p}

3.4. Diagrama de analiza ABC a costurilor {p}

CAPITOLUL 4: STUDIU DE CAZ PRIVIND APLICAREA METODEI DE CALCULATIE PE FAZE LA S.C. MULTIFAR S.A. {p}

4.1. Prezentarea firmei S.C. Multifar S.A. {p}

4.2. Metodele si formele de organizare a calculatiei costurilor de productie {p}

4.2.1. Antecalculatia si postcalculatia costurilor productiei {p}

4.2.2. Programarea cheltuielilor directe {p}

4.2.3. Programarea cheltuielilor indirecte {p}

4.2.4. Principii de organizare a contabilitatii cheltuielilor si de calculatie a costurilor {p}

4.2.5. Metodologia utilizata la S.C. MULTIFAR S.A. pentru calculul costului efectiv {p}

CONCLUZII {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

INTRODUCERE

Evolutia spre o economie globalizata, care se bazeaza pe cunostinte confera in permanenta noi dimensiuni si roluri informatiei si, implicit sistemului informational.

În mod concret, sistemul informational poate fi constituit din indivizi si activitati practice, din echipamente si proceduri ce sunt orientate catre modelarea proceselor manageriale cu ajutorul unor operatii de prelucrare a informatiilor. Pentru utilizarea sa eficienta este necesar sa fie implementate sisteme moderne de calcul si analiza economica in scopul programarii, optimizarii proceselor manageriale, precum si elaborarii unor modele previzionale sau tipizarea unor scheme de circuite informationale la nivelul fiecarui manager si al subordonatilor sai.

Sistemul informational contabil permite identificarea, masurarea, clasarea si inregistrarea tuturor evenimentelor derulate in interior si are ca destinatie furnizarea de informatii care pot satisface nevoile utilizatorilor. Informatiile oferite de catre contabilitate pot contribui la desfasurarea optima a ciclului de investitii, de finantare si de exploatare,la asigurarea unei concordante intre oferta si cerere, la asigurarea unei utilizari eficiente a capacitatilor de productie si a fortei de munca; informatiile contabile contribuie, altfel spus, la fundamentarea deciziilor, pentru a se asigura o activitate eficienta.

Sistemul informational contabil constituie un veritabil mijloc de comunicare si cu mediul extern- furnizori, clienti, concurenta- exercitand o anumita influenta asupra acestora, dar si cu interiorul, intre sectoarele de activitate sau intre compartimente.

Costul reprezinta un element-cheie in conducerea sistemelor economice. Determinarea si analiza lui, in vederea eficientizarii performantelor decizionale, au constituit preocupari permanente atat in domeniul cercetarilor stiintifice, cat si in practica economica.

Calculatia costurilor, alaturi de teoria costurilor si de teoria calculatiei costurilor, face parte din studiul costurilor. Aceasta cuprinde totalitatea operatiilor matematice utilizate pentru determinarea costului intregii activitati (productie) si pe unitatea de produs, lucrare sau al unui serviciu prestat, in conditiile tehnice si organizatorice ale intreprinderii.

Legitimitatea metodelor „traditionale” de calculatie a costurilor, concepute in mare majoritate in prima jumatate a secolului al XX -lea este pusa astazi in discutie atat de teoreticienii contabili, cat si de organismele profesionale (in special nord-americane).

Cele mai multe critici vizeaza desincronizarea evidenta a contabilitatii de gestiune in raport cu mediul de productie.

Economiile vestice (vom include aici si Japonia si Coreea de Sud) sunt bazate in majoritate pe tehnologii inalte, productia industriala caracterizandu-se printr-un grad de automatizare ridicat. Sintagma “Advanced Manufacturing Technology” inseamna deopotriva proiectare asistata de calculator (CAD), planificarea computerizata a necesarului de aprovizionare (MRP), folosirea unor sisteme de productie controlate de calculator (CAM), controlul total al calitatii (TQC) etc. “Varful de lance” al acestei familii este prototipul digital (tehnologia CATIA, spre exemplu), prin care costurile dezvoltarii unui produs nou (automobil, avion) sunt estimate, in diferite variante, inca din faza de proiectare “pe calculator”, activitatea insasi de proiectare revenind la un cost mai avantajos.

CAPITOLUL 1: SISTEMUL INFORMATIONAL SI CALCULATIA COSTURILOR

1.1. Sistemul informational economic

Pentru ca deciziile luate in cadrul unei intreprinderi sa fie fundamentate, managementul acesteia presupune cunoasterea in permanenta a starii patrimoniale; iar aceste decizii nu se pot lua in mod competent decat daca informatiile furnizate sunt corecte, la timp si conforme cu realitatea obiectiva.