Pagina documente » Informatica, Matematica » Sistem informatic pentru o firma de distributie (S.C. XYZ S.R.L.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-sistem-informatic-pentru-o-firma-de-distributie-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sistem-informatic-pentru-o-firma-de-distributie-s.c.-xyz-s.r.l.-


Cuprins

EXTRAS DIN DOCUMENT

? Sistem informatic pentru o firma de distributie ?

1. INTRODUCERE

Aparitia calculatoarelor electronice si constituirea ca stiinta a "Informaticii", reprezinta al treilea moment important in istoria informationala a omenirii, dupa limbaj si tipar.

Calculatorul electronic a produs o adevarata revolutie in societatea umana, in ansamblul ei, cu implicatii deosebite in sfera informationala (prin modificarea activitatii intelectuale a omului), cu preponderenta in activitatea manageriala.

Dezvoltarea echipamentelor de calcul si indeosebi a calculatoarelor electronice a contribuit la perfectionarea modelelor economice, ceea ce a facut posibila aparitia sistemelor informatice si de conducere. Utilizarea modelelor economice cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a permis formalizarea si adaptarea deciziilor la nivel macro sau microeconomic. În aceste conditii, informatica a devenit un instrument forte de investigare si cunoastere stiintifica a fenomenelor si proceselor desfasurate in toate domeniile de activitate sociala, cu implicatii fundamentale in domeniul economic.

Indiferent de tipul agentului economic (regie autonoma, societate comerciala), activitatea de informatica presupune existenta unei dotari corespunzatoare cu calculatoare electronice si cu personal capabil sa proiecteze/utilizeze sisteme informatice specifice activitatii agentului economic.

Acest cadru tehnico-organizatoric confera activitatii de proiectare si realizare a sistemelor informatice un grad ridicat de complexitate, care implica imbinarea cunostintelor de marketing, financiar-contabile cu cele de informatica.

Aceasta lucrare sintetizeaza cunostintele de baza referitoare la sistemele informatice pentru management, plecand de la premisa ca este dificila conducerea unei organizatii moderne fara un minim de cunostinte din domeniul sistemelor informatice, si prezinta modul de elaborare al unui sistem informatic adecvat unei firme de distributie.

O perceptie clara a sistemelor informatice este esentiala pentru managerii de azi, deoarece majoritatea organizatiilor au nevoie de sisteme informatice performante pentru a supravietui si a prospera. În plus, gestiunea informatiilor a devenit o responsabilitate foarte mare pentru manageri. Acestia sunt interesati in a construi sisteme informatice pentru colectarea informatiilor, inregistrarea, stocarea si procesarea lor, cu scopul de a-i ajuta la realizarea obiectivelor organizationale.

Scopul lucrarii este acela de a pune in evidenta toate aspectele realizarii unui sistem informatic adecvat desfasurarii activitatii unei firme de distributie.

În ceea ce priveste continutul lucrarii, sunt prevazute 5 capitole, primul fiind reprezentat de introducere, respectiv prezentarea lucrarii.

Al doilea capitol este alocat prezentarii firmei pentru care este conceput sistemul informatic cat si a prezentarii sistemului sau informational si a componentelor sale.

Prin definitie, sistemul informational al unei organizatii este ansamblul datelor, informatiilor, fluxurilor, circuitelor informationale, procedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor necesare bunei desfasurari a activitatii organizatiei.

Datele sunt fapte, statistici, opinii sau predictii clasificate pe o anumita baza pentru a fi stocate, procesate sau regasite atunci cand este necesar. Informatiile, in schimb, sunt date care au relevanta pentru nevoile managerilor si contribuie la exercitarea functiilor manageriale.

Circuitul informational reprezinta traseul parcurs de informatie de la generarea pana la eliminarea sa, fiind conditionat de o serie de factori cum ar fi: scopul informatiei, capacitatea canalelor de comunicatie.

Fluxurile de informatii configureaza traiectoria datelor intre procese, entitatile externe ale sistemului si punctele de stocare a datelor si informatiilor. Entitatile externe initiaza sau primesc fluxurile de informatii. Ele constau din clienti, furnizori, agentii guvernamentale, angajati sau departamente din interiorul organizatiei aflate in afara sistemului informatic existent. În acest context, organizatia poate fi vazuta in oricare din urmatoarele trei ipostaze: generator, purtator sau consumator de informatie.

Sistemele informationale sunt clasificate in sisteme care se bazeaza pe utilizarea calculatoarelor – sisteme informatice – si sisteme care se bazeaza pe prelucrari manuale folosind tehnologii bazate pe hartie si creion – sisteme manuale. Sistemele manuale servesc rezolvarii unor nevoi importante pentru organizatie, dar nu constituie un subiect al lucrarii de fata, care trateaza sistemele informationale care se bazeaza pe utilizarea tehnologiei calculatoarelor. În terminologia europeana, acestea se numesc sisteme informatice si reprezinta ansamblul de echipamente conectate intre ele, care lucreaza impreuna, folosind tehnici si proceduri specifice pentru colectarea, procesarea, stocarea si diseminarea informatiilor, in vederea sustinerii proceselor de adoptare a deciziilor, coordonare, control, analiza si monitorizare a activitatilor organizationale. Componenta fizica a unui sistem de calcul, programele de calculator aferente impreuna cu retelele de telecomunicatii formeaza infrastructura informatica a unei organizatii. Componenta fizica (hardware) a unui calculator consta dintr-un ansamblu sau o colectie de dispozitive fizice care alcatuiesc sistemul de calcul si este formata din sase categorii de componente esentiale: unitatea centrala, memoria interna (principala), memoria externa (secundara), dispozitivele de intrare/iesire, dispozitivele pentru comunicatii si magistralele de comunicatii interne. Softul poate mari sau diminua performantele unei organizatii, in functie de instrumentele software selectate si de modul in care sunt folosite. Instrumentele software trebuie sa fie usor de invatat de catre specialistii in informatica din organizatie. Ele trebuie sa fie stabile si flexibile, astfel incat sa poata fi dezvoltate o data cu organizatia. Softul (software) consta din programe care contin instructiuni ce asigura realizarea controlului operatiilor unui sistem de calcul. Fara soft, un calculator nu poate realiza sarcinile pe care le solicita utilizatorii. Un program de calculator reprezinta o succesiune de instructiuni ordonate logic, astfel incat sa poata realiza obiectivele pentru care a fost proiectat.

Al treilea capitol trateaza aspectele de realizare si proiectare a sistemului informatic, conceperea sistemului, elementelor componente ale acestuia, structura lor si modul de realizare. Datorita complexitatii, proiectarea sistemului informatic este descompusa in doua etape:

? Proiectarea de ansamblu;

? Proiectarea de detaliu.

Principalele activitati realizate in faza de proiectare de ansamblu privesc definirea obiectivelor, structura sistemelor informatice, definirea iesirilor, definirea intrarilor, definirea colectiilor de date, alegerea modelului matematic si a programelor aferente, alegerea solutiilor tehnice de realizare, listarea necesarului de resurse.

Activitatile fazei de proiectare detaliata privesc componentele principale ale oricarui sistem informatic, respectiv baza de date, interfetele (formulare, rapoarte) si programele. Desfasurarea acestor activitati nu este secventiala ci, mai curand, paralela si iterativa. Baza de date trebuie sa reflecte specificatiile de proiectare privind formularele si rapoartele din sistem, iar proiectarea formularelor si rapoartelor nu poate fi finalizata fara ca schema bazei de date sa fie clar definita. Totusi, baza de date reprezinta „nucleul” oricarui sistem informatic, in jurul sau „gravitand” celelalte componente, motiv pentru care a fost prezentata mai intai problematica proiectarii bazelor de date.

Prin modelarea conceptuala a datelor se urmareste construirea unui model al datelor care sa asigure transpunerea exacta a realitatii din domeniul analizat, fara a lua in considerare cerintele specifice unui model de organizare a datelor (cum este modelul relational), criteriile de calitate privind organizarea datelor, cerintele nefunctionale ale sistemului si criteriile de performanta privind stocarea si accesarea datelor.

Proiectarea logica presupune organizarea datelor in tabele si coloane, conform regulilor modelului relational (acesta fiind modelul cel mai popular de organizare a datelor).

Modelul fizic al datelor, rezultat in urma proiectarii fizice, este invizibil utilizatorilor si programatorilor. El specifica modul de stocare fizica si accesare a datelor, utilizand facilitatile oferite de un anumit SGBD.

Proiectarea structurii bazelor de date – structura bazei de date reprezinta un model al datelor exprimat in concepte specifice unui anumit sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD), lucru ce face ca proiectarea bazei de date sa reprezinte transpunerea modelelor conceptuale in termenii unui model al datelor suportat de un anumit tip de SGBD, model ierarhic, retea, relational, functional.

În capitolul patru este prezentata implementarea sistemului informatic. Aceasta consta in realizarea fizica a proiectului folosind diverse limbaje. Sistemul informatic pentru firmele de distributie este implementat folosind sistemul de gestiune al bazelor de date MS Access, limbajul structurat pentru interogarea bazelor de date relationale SQL si limbajul orientat pe obiecte si pe evenimente VBA. Tot in aceasta parte a lucrarii sunt prezentate rezultatele obtinute, mai exact prezentarea sistemului informatic, optiunile oferite de acesta cat si modul de lucru.

Capitolul cinci prezinta concluziile lucrarii.

În ceea ce priveste semnificatia si valoarea aplicativa a lucrarii trebuie specificat faptul ca ideile reflectate in lucrare au avut si valoare practica, fapt ce se confirma prin utilizarea sistemului informatic de catre firma de distributie JADER S.R.L.