Pagina documente » Recente » Sistemul de evaluare si orientare a personalului la o societate comericala.

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
Introducere 1
Capitolul I: Aspecte teoretice privind intocmirea planului de afaceri 3
1.1. Definirea planului de afaceri 3
1.2. Procesul de planificare a afacerii 5
1.3. Etapele ?ntocmirii unui plan de afaceri 7
1.3.1. Definirea afacerii 8
1.3.2. Stabilirea obiectivelor afacerii 11
1.3.3. Analiza situa?iei existente a mediului de afaceri 11
1.3.4. Elaborarea strategiilor firmei 12
1.3.5. Elaborarea previziunilor financiare ?i bugetare 16
1.3.6. Redactarea planului de afaceri 17
1.3.7. Revizuirea ?i ?inerea sub control a elementelor planific?rii 17
Capitolul II: Planul de afaceri al S.C. IMPEX S.R.L. 18
2.1. Aspecte generale 18
2.1.1. Denumirea/Numele solicitantului ?i date de identificare ale acestuia 18
2.1.2. Scurt istoric al solicitantului 18
2.1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului 18
2.1.4. Principalele mijloace fixe aflate ?n patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului propriet??ii), construc?ii, utilaje ?i echipamente, animale), etc. 18
2.2. Descrierea proiectului 19
2.2.1. Denumirea investi?iei 19
2.2.2. Amplasamentul proiectului (regiunea, jude?ul, localitatea) 19
2.2.3. Descrierea activit??ii propuse prin proiect. 20
2.2.4. Fundamentarea necesit??ii ?i oportunit??ii investi?iei 21
2.2.5. Pia?a de aprovizionare/desfacere, concurenta ?i strategia de pia?a ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor ob?inute prin implementarea proiectului. 25
2.3. Date privind for?a de munca ?i managementul proiectului 26
2.3.1. Estim?ri privind for?a de munca ocupata prin realizarea investi?iei 26
2.3.2. Reprezentant legal (nume, prenume, func?ie ?n cadrul organiza?iei, studii ?i experien?a profesionala), relevante pentru proiect 27
2.3.3. Descrierea achizi?iilor realizate prin proiect, respectiv denumirea, num?rul, valoarea ?i caracteristicile tehnice ?i func?ionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotarilor ce urmeaz? a fi achizi?ionate prin proiect 27
Capitolul III: Derularea si monitorizarea planului de afaceri 36
3.1. Derularea activitatilor prevazute in planul de afaceri 36
3.1.1. Raportul de activitate intermediar 36
3.1.2. Raportul de activitate 36
3.2. Monitorizarea si evaluarea planului 41
3.2.1. Raportul de evaluare 41
3.2.2. Rezultate obtinute ? fata de cele preconizate 43
Concluzii si propuneri 48
Bibliografie 49

EXTRAS DIN DOCUMENT