Pagina documente » Chimie, Biologie, Agronomie » Stabilirea functiilor social economice ale padurilor si a bazelor de amenajare

Despre lucrare

lucrare-licenta-stabilirea-functiilor-social-economice-ale-padurilor-si-a-bazelor-de-amenajare
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-stabilirea-functiilor-social-economice-ale-padurilor-si-a-bazelor-de-amenajare


Cuprins

Cuprins
FISA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER 2
PARTEA I - MEMORIU TEHNIC 6
CAP. 1. SITUATIA TERITORIAL ADMINISTRATIVA 7
1.1.Elemente de identificare a unitatii de productie 7
1.2. Vecinatati, limite, hotare 7
1.3. Trupuri de padure componente 8
1.4 Administrarea fondului forestier 8
1.5 Terenuri cu vegetatie forestiera situate in afara fondului forestier 8
CAP.2. ORGANIZAREA TERITORIULUI 9
2.1. Constituirea unitatii de productie 9
2.2. Constituirea si materializarea parcelarului si subparcelarului 9
2.2.1 Marimea parcelelor si a subparcelelor 9
2.2.2. Situatia bornelor 10
2.3 Planuri de baza utilizate 10
2.4. Suprafata fondului forestier 10
2.4.1. Determinarea suprafetelor 10
2.4.2 Evidenta miscarilor de suprafata din fondul forestier 11
2.4.3. Evidenta fondului forestier pe destinatii si detinatori 12
2.4.4. Suprafata fondului forestier pe categorii de folosinta si specii 13
2.5. Enclave 13
2.6 Organizarea administrativa (districte si cantoane) 14
CAP 3. GOSPODARIREA DIN TRECUT A PADURILOR 15
3.1. Istoricul si analiza modului de gospodarire a padurilor 15
3.1.1. Evolutia propietatii si a modului de gospodarire a padurilor inainte de 1948 15
3.1.2 Modul de gospodarire a padurilor dupa 1948 15
CAP.4. STUDIUL STATIUNII SI AL VEGETATIEI 17
4.1. Elemente privind cadrul natural specific unitatii de productie 17
4.1.1.Geologie.Geomorfologie 17
4.1.2.Hidrologie 17
4.1.3.Climatologie 18
4.2. Soluri 19
4.2.1 Evidenta si raspindirea teritoriala a tipurilor de sol 19
4.2.2 Descrierea principalului tip de sol 21
4.3. Tipuri de statiune 22
4.3.1 Evidenta si raspindirea teritoriala a tipurilor de statiune 22
4.3.2 Descrierea principalelor tipuri de statiune 24
4.4. Tipuri de padure 24
4.4.1 Evidenta tipurilor naturale de padure 24
4.4.2 Descrierea principalului tip de padure 26
4.4.3 Formatii forestiere si caracterul actual al tipului de padure 27
4.5. Arborete slab productive 29
4.6. Arborete afectate de factori destabilizatori si limitativi 30
4.7. Structura fondului de productie si de protectie 32
4.8. Starea sanitara a padurii 33
4.9.Concluzii 33
CAP.5. STABILIREA FUNCTIILOR SOCIAL-ECONOMICE ALE PADURILOR SI A BAZELOR DE AMENAJARE 40
5.1. Stabilirea functiilor social-economice ale padurii 40
5.1.1. Obiective social-economice 40
5.1.2. Functiile padurii 41
5.1.3. Subunitati de productie sau de protectie constituite 42
5.2. Stabilirea bazelor de amenajare ale arboretelor si ale padurii 45
5.2.1. Regimul 45
5.2.2. Compozitia-tel 45
5.2.3. Tratamentul 46
5.2.4. Exploatabilitatea 46
5.2.5. Ciclul 47
CAP.6. REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCTIE LEMNOASA SI MASURI DE GOSPODARIRE A ARBORETELOR CU FUNCTII SPECIALE DE PROTECTIE 48
6.1. Reglementarea procesului de recoltare a produselor principale in codru regulat 48
6.1.1. Stabilirea posibilitatii prin metoda cresterii indicatoare 48
6.1.2.Stabilirea posibilitatii prin metoda claselor de virsta 49
6.1.3.Stabilirea posibilitatii dupa starea arboretelor 52
6.1.3 Adoptarea posibilitatii 52
6.1.4 Recoltarea posibilitatii 53
6.1.5 Prognoza posibilitatii de produse principale 57
6.2. Lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor 58
6.2.1 Documentarea lucrarilor de ingrijire si conducere si recomandari 58
6.2.2 Planul lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor 60
6.3. Lucrari de ajutorarea regenerarii naturale si impaduriri 65
6.3.1 Documentarea lucrarilor de regenerare naturala si impaduriri 65
6.3.2. Planul lucrarilor de regenerare si impadurire 66
CAP.7 VALORIFICAREA SUPERIOARA A ALTOR PRODUSE ALE FONDULUI FORESTIER iN AFARA LEMNULUI 73
7.1 Productia cinegetica 73
7.2 Productia salmonicola 74
7.3 Productia de fructe de padure 74
7.4 Productia de ciuperci comestibile 75
7.5 Resurse melifere 75
7.6 Alte produse valorificabile 75
CAP.8 PROTECTIA FONDULUI FORESTIER 76
8.1 Protectia impotriva doboriturilor si rupturilor de vint si zapada 76
8.2 Protectia impotriva incendiilor 76
8.3 Protectia impotriva poluarii industriale 76
8.4 Protectia impotriva bolilor si a altor daunatori 77
CAP.9. INSTALATII DE TRANSPORT, TEHNOLOGII DE EXPLOATARE SI CONSRUCTII FORESTIERE 78
9.1. Instalatii de transport 78
9.2. Tehnologii de exploatare 78
9.3 Constructii forestiere 79
CAP.10. ANALIZA MODULUI DE GOSPODARIRE A PADURILOR 80
10.1 Realizarea continuitatii functionale 80
10.2. Dinamica dezvoltarii fondului forestier 80
CAP.11. DIVERSE 82
11.1. Data intrarii in vigoare a amenajamentului si durata de valabilitate a acestuia 82
11.2 Recomandari privind tinerea evidentei lucrarilor executate pe parcursul duratei de valabilitate a amenajamentului 82
11.3. Indicarea hartilor anexate amenajamentului 82
11.4. Bibliografie 83

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

PROIECT DE DIPLOM?

{p}

?

FISA INDICATORILOR DE CARACTERIZARE A FONDULUI FORESTIER

Suprafata U.P. ha

Repartizarea padurii pe categorii functionale:

GR. I-3A - HA

GR. I-4B - HA

GR. I-2G - HA

GR. I-1E - HA

Tipul de statiune: Campie forestiera brun semigleic de lunca %

Tipul de padure : %

Subunitati de productie sau de protectie constatate -SUP A - codru regulat: -HA

Compozitie:

Clasa de productie medie

Fond lemnos total: m3

Volum lemnos/ha: m3/ha

Indicele de crestere indicatoare: Ci / SUP = m3/an/ha

Posibilitatea anuala de produse principalem3

Posibilitatea anuala de produse secundare: m3

- din care:

- rarituri: m3

- taieri de igiena : m3

Indicele de recoltare - produse principale: m3/an/ha

- produse secundare: m3/an/ha

Lucrari de ingrijire:

Împaduriri: ha/an

Completari: ha/an