Pagina documente » Recente » Strategii privind politica de motivare a personalului organizatiei

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I: CONCEPTUL DE MOTIVA?IE IN MUNC?. EVOLU?IE SI IMPLICA?II ASUPRA MANAGEMENTULUI 4
1.1. Conceptul de motiva?ie 4
1.2. Modelul tradi?ional 8
1.3. Modelul rela?iilor umane 9
1.4. Modelul resurselor umane 9
1.5. Teorii motivationale 10
CAPITOLUL II: PREZENTARE GENERAL? SI DIAGNOSTICUL VIABILIT??II ECONOMICO-FINANCIARE LA S.C. MITTAL ? STEEL S.A. GALA?I 14
2.1. Prezentarea generala a societatii 14
2.1.1. Date de identificare 14
2.1.2. Gama de produse ?i servicii 14
2.1.3. Structura organizatoric? ?i personalul societ??ii 17
2.2. Diagnosticul viabilita?ii economico-financiare a societa?ii comerciale 19
2.2.1. Situa?ia economico- financiar? 19
2.2.2. Analiza viabilit??ii economice 20
2.2.3. Recomand?ri strategico-tactice privind amplificarea poten?ialului de viabilitate economic? ?i managerial? a societ??ii comerciale 26
CAPITOLUL III: ANALIZA DIAGNOSTIC ?N DOMENIUL RESURSELOR UMANE LA SC MITTAL ? STEEL S.A. 27
3.1. Principalele activit??i din domeniul resurselor umane desfa?urate in cadrul SC MITTAL ? STEEL S.A. 27
3.2. Analiza circula?iei ?i fluctua?iei personalului 30
3.3. Analiza SWOT in domeniul salariz?rii resursei umane 34
3.4. Analiza SWOT in domeniul motivatiei personalului 35
3.5. Analiza SWOT ?i strategii de resurse umane ?n ansamblu 37
CONCLUZII SI PROPUNERI 40
BIBLIOGRAFIE 46

EXTRAS DIN DOCUMENT

Rezumat

Aceasta tema este de maxima actualitate in contextul ce caracterizeaza societatea noastra ce se confrunta cu trecerea de la economia de stat la economia de piata. Vechiul sistem se caracteriza prin rigiditate, formalism, birocratie, prin responsabilitate si autoritate dispuse intr-o ierarhie clara, pe cand in situatia actuala se pune problema flexibilitatii, initiativei, inovatiei, a libertatii de miscare in structura ierarhica a organizatiei. Persoanele in cautarea unui loc de munca manifesta dorinta de a evolua rapid, de a se perfectiona continuuu, de a-si pune in practica cunostintele, de a cladi o cariera.

Scopul lucrarii de fata este acela de a explica comportamentul omului in munca si de a arata cat de necesara este cultivarea motivarii resurselor umane de catre managementul unei organizatii.

Obiectivele lucrarii sunt reliefate in continutul capitolelor astfel:

- Capitolul 1 are ca obiectiv prezentarea aspectelor teoretice privind conceptul de motivatie in munca, modelele si teoriile motivationale cu implicatii in managementul muncii;

- Capitolul 2 are ca obiectiv prezentare generala si diagnosticul viabilitatii economico-financiare la S.C. MITTAL – STEEL S.A. GALATI, firma aleasa pentru realizarea studiului;

- Capitolul 3 scoate in evidenta aspectele relevante privind motivatia in munca in cadrul societatii analizate.

Capitolul 1:

Termenul de motivatie a aparut in literatura de specialitate in jurul anului 1930 si a cunoscut pana astazi un mare succes. Acest termen poate fi intalnit in aproape toate domeniile care vizeaza intr-o masura mai mare sau mai mica conduita umana: economie, pedagogie, politica, arta, morala, religie.

Motivatia este o problema cu care organizatiile s-au confruntat in permanenta, de la aparitia lor si pana in zilele noastre. Unghiul din care este privita aceasta problema se schimba odata cu modificarea conditiilor economice si a valorilor sociale.

Abordarea unui management bazat pe motivatia oamenilor este specifica firmelor cu traditie in gestionarea performanta a resurselor umane. Managerii eficienti au introdus de mult timp in organizatii strategii sofisticate de stimulare a rezultatelor angajatilor in locul practicii egalitarismului salarial. Experienta anilor i-a invatat pe acesti manageri ca numai prin analizarea si tratarea in mod corespunzator a nevoilor acestora se pot atinge obiectivele propuse. Managerul trebuie sa cunoasca exact cine este beneficiarul, cum este el, si sa stie cum anume sa-i “activeze comportamentul” pentru ca “stimulentul” acordat sa fie apreciat corect.

Principalele elemente care activeaza comportamentul in munca sunt nevoile individului. Nevoia este o stare de dezechilibru intern care genereaza o stare de instabilitate a individului. Aceasta tensiune stimuleaza producerea unui efort menit sa restabileasca echilibrul.

Capitolul 2:

Societatea comerciala MITTAL – STEEL S.A. GALATI s-a constituit in baza legilor din 1990 prin hotararea de guvern din anul 2001 prin preluarea integrala a patrimoniului Combinatului Siderurgic Galati de concernul indian ISPAT.

S.C. MITTAL – STEEL S.A. GALATI este amplasata in apropierea municipiului Galati si a fluviului Dunarea, in zona de vest a municiului Galati fiind delimitat in partea de sud de drumul national 2B, la nord de drumul Galati – Smardan, la est de balta Catusa iar al vest de balta Malina si de teren agricol.

Obiectul de activitate al societatii comerciale este producerea si comercializarea de laminate finite plate si semifabricate lungi din otel intr-o structura sortimentala foarte variata, insumand in total peste 350 de marci de otel.

In perioda 2010-2011, S.C. MITTAL – STEEL SA a avut o evolutie pozitiva, toti indicatorii analizati inregistrand cresteri. Acest fapt nu este insa relevant 100% daca avem in vedere inflatia inregistrata la toate categoriile de produse si servicii din perioada analizata, modificarile produse in plan economic, social. Astfel, analiza fiind facuta in preturile perioadei,aceasta nu reflecta adevarata evolutie a societatii, pentru ca, daca s-ar opera cu preturi comparabile, s-ar constata daca nu minusuri, cel putin o constanta in evolutia societatii in anul 2010, atat in privinta indicatorilor calitativi, cat si a celor cantitativi.

Prin diagnosticarea viabilitatii economice a societatii am incercat sa ofer o imagine cat mai reala a situatiei economice, financiare, organizationale a acesteia, in limitele informatiilor oferite de personalul de specialitate al firmei, care sa-mi permita o evaluare dinamica a eficientei organizatiei sub toate aspectele sale .

Capitolul 3

Pentru a raspunde la cererile cele mai urgente in ceea ce priveste imbunatatirea sistemului motivational in cadrul S.C. MITTAL – STEEL S.A. trebuie facute investitii in urmatoarele domenii: managementul resurselor umane, conditii de munca, protectia muncii si a reproiectarii sistemului informatic.

Investitia in domeniul managementului resurselor umane ar consta in angajarea unui specialist cu studii superioare in acest domeniu, care sa aiba eventual si experienta, dar si alocarea unor resurse de timp mai mari. În ceea ce priveste resursele financiare alocate pentru dezvoltarea acestui domeniu, acestea ar fi minime.

În ce priveste managementul resurselor umane, prima masura care trebuie luata se refera la minimizarea importantei laturii teoretice a managementului, care in fapt trebuie perfectionata cu un volum mai mare de informatii din practica si din cadrul firmei. Minimizarea laturii teoretice are ca efect neutilizarea unor metode si tehnici de management si nefundamentarea stiintifica a celor utilizate.

Îmbunatatiri importante din punct de vedere al motivarii in munca pot fi facute si in cazul conditiilor de munca, al protectiei muncii si a ambiantei din interiorul halei de productie.

Cele mai stringente probleme sunt legate de: luminozitate, puritatea aerului si inlocuirea echipamentului de protectie individuala, care au un grad destul de ridicat de uzura.

În concluzie, respectarea si punerea in aplicare a acestor propuneri de perfectionare a sistemului motivational la S.C. MITTAL – STEEL S.A. avantajeaza nu numai salariatii societatii ci si intreprinderea ca unitate economica.

INTRODUCERE

Motivatia reprezinta una dintre problemele centrale ale oricarei organizatii, aceasta intrucat relatia dintre organizatie si forta de munca este guvernata de motivele pentru care angajatii se simt impliniti in munca lor. Consecinta acestui fapt este necesitatea ca managementul organizatiei sa fie capabil sa traduca obiectivele organizationale la nivelul angajatilor si sa le coreleze cu obiectivele lor personale, deoarece numai astfel organizatia devine eficienta si isi poate atinge obiectivele.

În cadrul acestui demers trebuie sa se tina cont de necesitatile si de personalitatea oamenilor incadrati in procesul muncii.

Aceasta tema este de maxima actualitate in contextul ce caracterizeaza societatea noastra ce se confrunta cu trecerea de la economia de stat la economia de piata. Vechiul sistem se caracteriza prin rigiditate, formalism, birocratie, prin responsabilitate si autoritate dispuse intr-o ierarhie clara, pe cand in situatia actuala se pune problema flexibilitatii, initiativei, inovatiei, a libertatii de miscare in structura ierarhica a organizatiei. Persoanele in cautarea unui loc de munca manifesta dorinta de a evolua rapid, de a se perfectiona continuuu, de a-si pune in practica cunostintele, de a cladi o cariera. Mai mult decat orice, angajatul ce munceste in organizatiile din societatea romaneasca iti doreste stabilitate si siguranta, in conditiile in care piata oferta locurilor de munca este mult mai mica decat cererea, iar angajatul traieste cu teama ca in orice moment organizatia poate gasi un alt angajat, care sa corespunda intr-o masura mai mare cererilor ei. Pentru marea majoritate a posturilor, dinamismul, spiritul de echipa, capacitatea de a munci cu minima supervizare, posibilitatea de a lucra sub stres, disponibilitatea pentru program prelungit, cunostintele din domenii conexe care sa completeze o cunoastere temeinica a domeniului de baza, sunt conditii esentiale.

Pentru a corela noile cerinte ale organizatiilor cu noile necesitati, dorinte si aspiratii ale angajatilor, apre nevoia studierii temeinice a motivatiei acestora.

Motivatia este una dintre problemele traditionale de studiu ale comportamentului organizational si ani de-a randul a suscitat interesul managerilor. Ea a devenit insa o problema de maxima importanta in societatea contemporana care functioneaza pe principiul competitiei.

Aceasta competitie exista in societatea actuala pe de o parte in ceea ce priveste realizarile organizatiilor, iar in acest caz se pune problema sporirii eficientei, iar eficioenta nu poate fi atinsa decat cu ajutorul fortei de munca ce deserveste organizatia. Însa pentru ca angajatii sa fie eficienti este necesara o buna strategie de motivare, bazata pe cunoasterea nevoilor angajatilor. Pe de alta parte apare competitia in ceea ce priveste avantajele pe care le ofera organizatiile angajatilor lor, acesta intrucat este important ca un om de valoare, care sa se integreze bine in climatul organizational al unei firme sa poata fi pastrat in cadrul organizatiei.

Toate aceste aspecte plaseaza motivatia muncii, dar si satisfactia fata de munca in actualitate.

Scopul lucrarii de fata este acela de a explica comportamentul omului in munca si de a arata cat de necesara este cultivarea motivarii resurselor umane de catre managementul unei organizatii.

Obiectivele lucrarii sunt reliefate in continutul capitolelor astfel:

- Capitolul 1 are ca obiectiv prezentarea aspectelor teoretice privind conceptul de motivatie in munca, modelele si teoriile motivationale cu implicatii in managementul muncii;

- Capitolul 2 are ca obiectiv prezentare generala si diagnosticul viabilitatii economico-financiare la S.C. MITTAL – STEEL S.A. GALATI, firma aleasa pentru realizarea studiului;