Pagina documente » Turism, Sport » Studiu privind starea actuala a rezervatiilor naturale din partea centrala a Campiei Romane

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiu-privind-starea-actuala-a-rezervatiilor-naturale-din-partea-centrala-a-campiei-romane
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiu-privind-starea-actuala-a-rezervatiilor-naturale-din-partea-centrala-a-campiei-romane


Cuprins

CUPRINS
Introducere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Partea I
Cap. I. Ocrotirea naturii. Istoricul ocrotirii naturii in Rominia. Tendinte actuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Cap. II. Pozitia geografica si limitele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Partea II
STUDIUL CONDITIILOR NATURALE DIN PARTEA CENTRALA A CiMPIEI ROMiNE
Cap. III. Elemente de ordin geologic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
3.1. Soclul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2. Cuvertura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Cap. IV. Relieful. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.1. Consideratii generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
4.2. Cimpia de subsidenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.3. Cimpiile tabulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.4. Terasele si Lunca Dunarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
4.5. Vaile si relieful de vale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
4.6. Interfluviile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Cap. V. Clima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19
5.1. Factorii genetici ai climei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
5.2. Temperatura aerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..21
5.3. Umezeala relativa a aerului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.4. Precipitatiile atmosferice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
5.5. Caracteristicile regimului eolian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..25
5.6. Consideratii topoclimatice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
5.7. Interferenta dintre circulatia vestica si cea estica in partea centrala a Cimpiei Romine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Cap. VI. Hidrografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
6.1. Consideratii generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
6.2. Reteaua de ape curgatoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
6.3. Apele statatoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
6.4. Apele subterane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Cap. VII. Vegetatia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
7.1. Zona de silvostepa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
7.2. Zona forestiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
7.3. Vegetatia de lunca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.4. Modificarea antropica a peisajului in decursul timpului. . 38
Cap. VIII. Fauna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
8.1. Fauna de padure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
8.2. Fauna de silvostepa si stepa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
8.3. Fauna de lunca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
8.4. Fauna acvatica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
8.5. Fauna de interes cinegetica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
8.6. Factorii care ameninta stabilitatea unor ecosisteme. . . . . 43
Cap. IX. Solurile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
9.1. Consideratii generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
9.2. Clasa molisolurilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
9.3. Clasa argiluvisolurilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
9.4. Clasa vertisolurilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
9.5. Clasa solurilor hidromorfe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
9.6. Solurile aluviale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Partea III
Cap. X. Prezentarea rezervatiilor naturale din partea centrala a Cimpiei Romine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
10.1. Rezervatii floristice si forestiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
10.1.1. Padurea Caldarusani. . . . . . . . . . . . . . . . . .48
10.1.2. Padurea Ciornuleasa. . . . . . . . . . . . . . . . . .50
10.1.3. Padurea Comana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
10.1.4. Padurea Manafu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
10.1.5. Poiana cu narcise de la Negrasi. . . . . . . . . 62
10.1.6. Padurea Riioasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
10.2. Rezervatii mixte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
10.2.1. Rezervatia Snagov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
10.3. Rezervatii faunistice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
10.3.1. Izvoarele de la Corbii Ciungi. . . . . . . . . . .67
Cap. XI. Raportul dintre valorificarea turistica si conservare. . . . . . . 75
Cap. XII. Concluzii. Semnificatia biogeografica a ariilor protejate din partea centrala a Cimpiei Romine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Bibliografie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

Prin aceasta lucrare am incercat sa realizez – pornind de la literatura de specialitate si de la observatiile de teren – o prezentare a starii actuale a rezervatiilor naturale din partea centrala a Campiei Romane (Teleorman – Mostistea).

În ultimele decenii, presiunea antropica asupra peisajului natural de campie si, implicit, si asupra sectorului studiat, a devenit tot mai puternica. De multe ori, aceasta a fost in acord cu capacitatea de suport a mediului, dar au aparut si numeroase consecinte negative, pe care doresc sa le prezint in lucrare.

Evidentiind aspectele concrete ale mediului de campie, am avut in vedere, in principal, problemele protejarii naturii (a biodiversitatii in mod deosebit) si ale utilizarii rationale a resurselor din acest sector.

În studiul acestei zone geografice ne-am bazat pe o analiza atenta a factorilor fizico-geografici (geologie, relief, clima, hidrografie, sol), in contextul unor raporturi de cauzalitate si interdependenta in vederea stabilirii factorilor care favorizeaza sau impun restrictivitate in dezvoltarea si mentinerea unor specii floristice si faunistice in anumite conditii de mediu.

Pe langa bibliografia de specialitate, de un real folos la elaborarea acestei lucrari ne-au fost si numeroasele informatii cartografice alcatuite din harti geologice, topografice, pedologice s.a.

Nu putem omite din gama lucrarilor consultate nici anuarele meteorologice si hidrologice care, prin datele analizate, ne-au ajutat la stabilirea caracteristicilor regimului climatic si hidrologic.

La acestea se adauga si rezultatele activitatii desfasurate pe teren.

În privinta structurii lucrarii, aceasta cuprinde trei parti, fiecare cu mai multe capitole si subcapitole.

Prima parte cuprinde problematica importantei ocrotirii naturii, tendintele actuale in acest domeniu, precum si un scurt istoric al ocrotirii naturii in Romania.

Partea a doua reprezinta studiul conditiilor naturale din parte centrala a Campiei Romane (geologia, relieful, clima, hidrografia, vegetatia, fauna, solurile).

Partea a treia cuprinde prezentarea rezervatiilor naturale din sectorul studiat si o serie de probleme legate de existenta lor, cum ar fi: starea actuala de conservare si modul de ocrotire, factorii care pun in pericol elementele ocrotite, raportul dintre valorificarea turistica si conservare etc.

Lucrarea de fata a fost intocmita sub conducerea stiintifica a doamnei profesoare conf. dr. Cristina Muica, de ale carei sugestii si recomandari am beneficiat pe tot parcursul elaborarii acestei lucrari. Îmi exprim astfel, si pe aceasta cale cele mai sincere multumiri doamnei profesoare conf. dr. Cristina Muica pentru pretiosul sprijin si numeroasele indrumari ce mi le-a dat in vederea finalizarii acestei lucrari.

Partea I