Exemple de titluri pentru lucrare de licenta

Formular de filtrare

 1. ANALIZA COMPARATIVA CU PRIVIRE LA RAPORTAREA FINANCIARa IN ROMaNIA SI REPUBLICA MOLDOVA|
 2. Afectiuni de origine dentara ale sinusului maxilar |
 3. Analiza comparativa a circulatiei turistice pe litoralul Marii Negre in Romania si Bulgaria.|
 4. Analiza comparativa a evolutiei tarilor central si est europene in perioada post aderare la U.E.|
 5. Analiza impactului aplicarii IAS 16, IAS 36 si IAS 40 asupra situatiei si performantelor financiare ale intreprinderii.|
 6. Analiza macromediului - etapa importanta pentru fundamentarea strategiilor de dezvoltare a sectorului tertiar.|
 7. Analiza reflectarii corelatiei creante-obligatii in lichiditatea si solvabilitatea intreprinderii.|
 8. Analiza statistica a factorilor de influenta privind cresterea productivitatii sociale a muncii in cadrul unei firme.|
 9. Analiza statistica comparativa a productivitatii sociale a muncii intre Romania si Germania.|
 10. Aprecierea calitatii unui produs de catre clienti - atribute si coeficienti de importanta.|
 11. Aprecierea calitatii unui serviciu de catre clienti - atribute si coeficienti de importanta|
 12. CONTABILITATEA DECONTaRILOR CU PERSONALUL ?I ASIGURaRILE SOCIALE|
 13. Cai si mijloace de imbunatatire a imaginii organizatilor|
 14. Cercetarea noilor tentinte in manifestarea migratiei cererii pentru forma de comercializare.|
 15. Chisturi si tumori benigne ale partilor moi orale si cervico-faciale |
 16. Concentrarea si specializarea activitatilor economice la nivelul regiunilor de dezvoltare ale Romaniei.|
 17. Dezvoltarea industriei ospitalitatii in zona turistica..(se va alegere tara sau regiunea).|
 18. Diagnosticarea activitatii economico-financiare a antitatii in vederea cresterii competitivitatii|
 19. Evolutia pietei asigurarilor de raspundere civila auto|
 20. Examene clinice si paraclinice in edentatia partiala si edentatia totala |
 21. Examene clinice si paraclinice in leziunile odontale coronare si edentatia partial redusa|
 22. Fiscalitatea excesiva si impactul asupra dezvoltarii economice a SC. Analiza structurii modificate a bilantului dupa ponderarea efectelor fiscale|
 23. Importanta unui sistem informatic pentru luarea deciziilor in situatii de incertitudine economica. Studiu de caz.|
 24. Infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii - art. 193-196 ;|
 25. Modalitati de imbunatatire a produselor si serviciilor bancare in vederea cresterii profitabilitatii bancii|
 26. Motivatia intrinseca a resurselor umane si rolul acesteia in performanta individuali|
 27. Optimizarea modalitatilor de stingere a obligatiilor de plata in tranzactiile internationale.|
 28. Orientari terapeutice principale si scheme de tratament in gingivite si parodontite |
 29. Paradisul fiscal. Etica, moralitate si responsabilitate sociala in utilizarea societatilor offshore.|
 30. Particularitati ale managementului cunostintelor in viziunea generatiilor de studenti de la specializarea Administrarea Afacerilor.|
 31. Performanta intreprinderii - indicatori de masurare si evaluare|
 32. Perspectivele dezvoltarii distributiei electronice in turism. Studiu de caz (un grup turistic, un hotel, o agentie de turism, o statiune,o destinatie turistica,...).|
 33. Piata produselor alimentare - analiza comparativa a reclamelor pentru marci si|
 34. Politica monetara si de credit a Bancii Nationale a Romaniei si rolul acesteia in stabilizarea economica ;|
 35. Proiectarea unei sectii pentru obtinerea de lapte condensat pentru cafea|
 36. Publicitatea externa si importanta sa in sustinerea exporturilor - studiu de caz pe o firma sau tara|
 37. Raportul prelevari fiscale - parafiscale (contributiile de asigurari sociale )|
 38. Sisteme integral ceramice aditive si substractive Definitie. Indicatii. Contraindicatii. Avantaje. Dezavantaje. Materiale specifice utilizate. Aparatura utilizata. Tehnici de realizare|
 39. Strategiile activitatilor logistice realizate de compania|
 40. Strategiile si politicile de distributie utilizate de firma|
 41. Valoarea adaugata - indicator indispensabil de masurare a performantelor unei intreprinderi|
 42. 10.Indicatori macroeconomici de rezultate.|
 43. 13.Studiu privind instrumentarea contabila a capitalurilor proprii|
 44. 5. Reglementarea practicilor ce afecteaza concurenta in Uniunea Europeana si protectia consumatorilor fata de clauzele abuzive din contractele in domeniul|
 45. ?coala altfel si implicatiile ei la nivelul formarii competentelor.|
 46. ?coala primara in Italia si Romania.|
 47. ?coala si comunitatea locala - un experiment din mediul rural izolat.|
 48. ?edinta de judecata.|
 49. ?eful statului. Atributii si principii de functionare si organizare a institutiei. Viziunea romaneasca si europeana.|
 50. ?omajul si inflatia in Romania in perioada 2014 |
 51. ?omajul si politica de stimulare a ocuparii fortei de munca in mediul rural.|
 52. ?tiinta administratiei in Romania: curente si viziuni|
 53. ?tiinte Economice pentru deschiderea unei activitatii antreprenoriale;|
 54. A critical approach to the International Monetary Fund intervention in Romania Explaining the failure of the international financial system in 2007/2008. Insights for the future|
 55. ABORDARE COMPARATIVa A MANAGEMENTULUI DIN taRILE DIN JAPONIA ?I ROM|
 56. ABORDARE COMPARATIVa A MANAGEMENTULUI DIN taRILE DIN UE ?I ROM|
 57. ANALIZA ?I CONTABILIZAREA STOCURILOR DE MATERII PRIME ?I MATERIALE IN CADRUL ENTITatII ECONOMICE|
 58. ANALIZA COMPARATIVa CU PRIVIRE LA RAPORTAREA FINANCIARa IN ROMaNIA ?I ALTE taRI|
 59. ANALIZA CONTEXTULUI CONCURENtIAL PENTRU INTREPRINDERE. STUDIU DE CAZ|
 60. ANALIZA CULTURII ?I MANAGEMENTULUI DIN DOUa (SAU MAI MULTE taRI) PE BAZA MODELULUI HOFSTEDE|
 61. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARa PE BAZA SITUAtIILOR FINANCIARE ANUALE|
 62. ANALIZA FINANCIAR-CONTABILa PRIVIND ECHILIBRUL FINANCIAR LA SC|
 63. ANALIZA FINANCIAR-CONTABILa PRIVIND POZItIA FINANCIARa A ENTITatII ECONOMICE|
 64. ANALIZA FINANCIARa PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI DIMENSIONAREA CONCEPTULUI DE PERFORMANtA FINANCIARA A ENTITATII ECONOMICE|
 65. ANALIZA MEDIULUI INTERN ?I EXTERN IN VEDEREA FUNDAMENTaRII STRATEGIEI FIRMEI X|
 66. ANALIZA PERFORMANtEI FINANCIARE A ENTITatII ECONOMICE ?I EVALUAREA RISCURILOR|
 67. ANALIZA STILURILOR MANAGERIALE|
 68. ANTREPRENORIATUL FEMININ|
 69. ANTREPRENORIATUL IN ROMANIA|
 70. APLICAtII STATISTICE UTILIZ|
 71. ASPECTE CONTABILE CU PRIVIRE LA DEPRECIEREA ACTIVELOR IMOBILIZATE|
 72. ASPECTE CONTABILE PRIVIND FLUXURILE DE STOCURI DE PRODUSE ?I MaRFURI LA S.C|
 73. ASPECTE PRIVIND CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ?I VENITURILOR PRIN PRISMA REGLEMENTARILOR CONTABILE NAtIONALE ?I A REFERENtIALULUI CONTABIL INTERNAtIONAL IAS/IFRS|
 74. ASPECTE PRIVIND ORGNIZAREA CONTBILITAtII FINANCIARE ?I DE GESTIUNE LA S.C|
 75. ASPECTE TEORETICE ?I APLICATIVE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIILOR CONTABILE IN EVALUAREA ELEMENTELOR DE STOCURI|
 76. ASPECTE TEORETICE ?I APLICATIVE PRIVIND SALARIZAREA IN ROM|
 77. ASPECTE TEORETICE ?I APLICATIVE PRIVIND SALARIZAREA IN ROM|
 78. Abandonul scolar|
 79. Abilitati practice - tehnici de constructie|
 80. Abilitatile cognitive ca predictori a performantei profesionale.|
 81. Abordare actuala a competitivitatii bancare internationale|
 82. Abordare comparativa a metodelor de amortizare utilizabile de catre o societate comerciala|
 83. Abordare comparativa intre criza economica din `29-`33 ?i criza din 2008|
 84. Abordare comparativa: pie?ele financiare nord-americane vs. pie?ele financiare europene|
 85. Abordare strategica a activitatii de distributie in domeniul.|
 86. Abordarea afacerii. Parteneri si clienti. Studiu de caz la.|
 87. Abordarea comparativa a metodelor de evaluare a unui proiect de investitii|
 88. Abordarea contabila a constructiilor destinate vanzarii prin prisma OMFP 3055/2009|
 89. Abordarea copiilor cu Sindromul Down.|
 90. Abordarea creditului de consum prin prisma protectiei consumatorilor.|
 91. Abordarea functional a a dezbaterii electorale. Studiu de caz|
 92. Abordarea holistica in leadership - valente practice|
 93. Abordarea in paradigma clasica si moderna a tehnicii "Metoda Loci" in ameliorarea memoriei de lucru|
 94. Abordarea pe baza de active in evaluarea afacerilor|
 95. Abordarea pe baza de venit in evaluarea afacerilor|
 96. Abordarea personala si standardele de lucru in fotojurnalism|
 97. Abordarea prin piata in estimarea valorii unei constructii. Studiu de caz la S.C....|
 98. Abordarea psihodramatica in predarea istoriei romanilor|
 99. Abordarea teoretica si practica a raportului de audit financiar asupra situatiilor financiare anuale|
 100. Abordari ale Islamului.|
 101. Abordari ale turismului electronic in Romania.|
 102. Abordari contabile si fiscale privind TVA|
 103. Abordari contabile si fiscale privind capitalurile proprii|
 104. Abordari contabile si fiscale privind creantele|
 105. Abordari contabile si fiscale privind imobilizarile corporale|
 106. Abordari contabile si fiscale privind reevaluarea imobilizarilor corporale.Studiu|
 107. Abordari contabile si fiscale privind stocurile|
 108. Abordari contemporane privind bilantul intreprinderii. Aplicatie informatica privind bilantul la societatea X.|
 109. Abordari europene privind libera circula?ie a marfurilor ?i serviciilor|
 110. Abordari financiare si non-financiare ale performantei intreprinderii|
 111. Abordari metodologice moderne in dezvoltarea creativitatii scolarului mic.|
 112. Abordari metodologice pentru stimularea motivatiei prescolarilor in activitatile artistico - plastice|
 113. Abordari paralele privind impozitul pe venitul persoanelor fizice|
 114. Abordari sistem ice in bioinformatica|
 115. Abordari strategice ale managementului cunostintelor in afaceri.|
 116. Abordari strategice ale managementului schimbarii in organizatie.|
 117. Absorbtia fondurilor comunitare in Romania|
 118. Accepatrea mostenirii in dreptul roman.|
 119. Accepatrea mostenirii in dreptul roman.|
 120. Accesarea unei baze de date folosind servicii WEB.|
 121. Accesiunea imobiliara artificiala.|
 122. Accesul Romaniei la resursele institutiilor financiar - monetare si bancare internationale|
 123. Accesul ilegal la un sistem informatic.|
 124. Accesul la informatie in probleme de mediu.|
 125. Accesul unei baze de date folosind tehnologia ASP Adnotarea coreferintelor si a unitatilor de discurs Algebra liniara numerica. Aplicatii ale POO in C+ +|
 126. Accidentele de mediu |
 127. Accidentul de circulatie, eveniment generator de urme caracteristice mijloacelor de transport cu |
 128. Accidentul de circulatie, eveniment generator de urme caracteristice mijloacelor de transport cu tractiune mecanica|
 129. Accizele si rolul lor de colectare a veniturilor la bugetul statului.|
 130. Accizele, reglementare, aplicare, mod de calcul si virare la bugetul consolidat al statului;|
 131. Accounting information disclosure and the impact on the users|
 132. Achizitia societatilor comerciale si reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni. Aplicatie informatica privind achizitiile Ia societatea X.|
 133. Achizitii de date cu microcontroller-ul STM32F103CBT6|
 134. Achizitionarea si prelucrarea datelor obtinute de la un senzor de tip radar in vederea utilizarii acestora in comunicatii.|
 135. Acordarea creditului de consum la banca comerciala|
 136. Acordarea unui credit|
 137. Acordul de parteneriat intre Romania si Uniunea Europeana in perioada 2014-2020|
 138. Acordul de recunoastere a vinovatiei|
 139. Acordurile comerciale incheiate la nivel de guvern si rolul lor in promovarea exporturilor - studiu de caz pe Romania|
 140. Acreditivul documentar in comertul international |
 141. Acreditivul documentar in comertul internationalLectuniv.dr Madalin Ticu|
 142. Acte cu caracter normativ intocmite la nivelul angajatorilor |
 143. Actele administrative exceptate de la controlul in contencios administrativ |
 144. Actele administrative fiscale|
 145. Actele admnistrative exceptate controlului in contencios administrativ|
 146. Actele juridice in dreptul roman|
 147. Actele procesuale de dispozitie ale partilor|
 148. Actiunea civila in procesul penal|
 149. Actiunea in contencios administrativ|
 150. Actiunea in contencios administrativ indreptata impotriva ordonantelor de Guvern|
 151. Actiunea in contencios administrativ indreptata impotriva unui act normativ. Efectele admiterii actiunii|
 152. Actiunea in justitie si procesul;|
 153. Actiunea in justitie si procesul;|
 154. Actiunea in revendicare imobiliara |
 155. Actiunea in revendicare mobiliara |
 156. Actiunea in timp a normei juridice|
 157. Actiunea normei juridice in timp, spatiu si asupra persoanelor.|
 158. Actiunea penala in procesul penal|
 159. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal|
 160. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal|
 161. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal|
 162. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal (art. 14 - 28)|
 163. Actiuni intreprinse de Uniunea Europeana pentru combaterea practicilor anticoncurentiale.|
 164. Actiuni referitoare la functionarea societatii|
 165. Activarea gandirii divergente - factor stimulativ al creativitatii scolarilor mici|
 166. Activarea receptorului polimodal TRPA1 de catre substante antihelmintice|
 167. Activele curente ale unei institutii publice. Studiu de caz la institutia...|
 168. Activele fixe ale unei institutii publice. Studiu de caz la institutia...|
 169. Activele intangibile - recunoastere, evaluare si tratament contabil|
 170. Activele intangibile - recunoastere, evaluare si tratament contabil|
 171. Activita?i desfa?urate in cadrul direc?iilor ?i serviciilor Consiliului Judetean Gala?i.|
 172. Activitatea Centrelor de Informare Turistica din Romania|
 173. Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala in cadrul S.C. ...|
 174. Activitatea de comert si particularitati in contabilitatea circulatiei marfurilor|
 175. Activitatea de control intern la institutiile publice|
 176. Activitatea de creditare in practica bancii...|
 177. Activitatea de export-import la firma|
 178. Activitatea de inovare la sc|
 179. Activitatea de inspectie fiscala la IMM-uri|
 180. Activitatea de inspectie fiscala. Studiu de caz|
 181. Activitatea de intermediere financiara in Romania|
 182. Activitatea de marketing a Centrului de informare si marketing turistic Bucovina si a Clubului Voiaj|
 183. Activitatea de marketing a Clubului de studii asiatice Romania-China|
 184. Activitatea de marketing a centrelor de informare turistica si a asociatiilor regionale de promovare turistica|
 185. Activitatea de marketing a organizatiei ...;|
 186. Activitatea de marketing specifica intreprinderii...|
 187. Activitatea de merchandising. (studiu de caz SC..)|
 188. Activitatea de retail banking in Romania si in|
 189. Activitatea economica a societatilor de asigurari in Romania - analiza comparativa.|
 190. Activitatea promotionala a organizatiei.|
 191. Activitatea promotionala specifica hotelului / agentiei de turism...|
 192. Activitatea promotionale specifica ...|
 193. Activitati integrate din gradinita - metode, strategii|
 194. Activitatile comerciale si regimul marfurilor in relatiile de comert international in Zona Libera ___|
 195. Activitatile de reiati publice si rolul lor in actuala societate. Studiu de caz|
 196. Activitatile desfasurate de comisia de cenzori|
 197. Activitatile logistice realizate de firma|
 198. Activitatile logistice realizate de firma de distributie|
 199. Activitatile logistice realizate in cadrul distributiei cu ridicata a bunurilor de consum de uz indelungat. S.C.|
 200. Activitatile unei intreprinderi cu profil turistic|
 201. Activul net contabil sau patrimoniul net contabil|
 202. Activul net corectat|
 203. Actori globali versus actori regionali - studii de caz|
 204. Actori, contributii si resurse in dezvoltarea comunitara |
 205. Actorii imaginilor publicitare. Studiu de caz|
 206. Actualele dimensiuni etice ale activitatii de marketing pe piata internationala|
 207. Actualitate si perspective privind normalizarea contabila in Romania. Aplicatie informatica in Excel privind evolutia istorica a normalizarii contabile in Romania.|
 208. Actualitate si tendinte viitoare privind normalizarea contabila romaneasca|
 209. Actualitatea culturii vizuale|
 210. Actualizarea Cash - Flow - ului si a valorii reziduale|
 211. Actul administrativ normativ|
 212. Actul administrativ, forma principala de activitate a autoritatilor publice|
 213. Actul juridic civil. Notiune, Clasificare, Conditii de valabilitate (Capacitate, consimtamant, obiect, cauza)|
 214. Actul juridic in dreptul roman.|
 215. Actul juridic in dreptul roman.|
 216. Adancirea decalajelor economice la nivel international.|
 217. Adancirea integrarii versus extinderea Uniunii Europene|
 218. Adaptarea comportamentului producatorului la piata comuna a Uniunii Europene.|
 219. Adaptarea contractelor afectate de eroare viciu de consimtamant |
 220. Adaptarea exigentelor de producere si comercializare a produselor romanesti pe piata Adaptarea exigentelor de producere si comercializare a produselor straine in Romania in contextul politicii europene de securitate si siguranta alimentara/nealimenta|
 221. Adaptarea fonetica, incadrarea morfologica si asimilarea semantica a anglicismelor din domeniul informatic|
 222. Adaptarea politicii monetare a BNR la provocarile generate de criza financiara din 2008|
 223. Adecvarea logicii noilor media la cea a societatii postindustriale|
 224. Adevar si metoda in stiintele sociale|
 225. Adjudecarea si arbitrajul sub auspiciile modelelor de contracte FIDIC|
 226. Administrarea canalelor de marketing, restructurarea si motivarea membrilor canalului de distributie S.C.|
 227. Administrarea datoriei publice guvernamentale a Romaniei|
 228. Administrarea impozitelor si taxelor local la Primaria ....|
 229. Administrarea medicamentelor - principii, tehnici.|
 230. Administrarea probelor in procesul civil|
 231. Administrarea rezervelor internationale a Romaniei -atributie a bancii centrale|
 232. Administrarea si controlul unei retele de calculatoare cu sisteme de operare Windows folosind Power Shell|
 233. Administrarea si controlul unei retele de calculatoare cu sisteme de operare Windows folosind Power Shell|
 234. Administrarea unui portofoliu optim folosind modelul Markowitz|
 235. Administrarea veniturilor fiscale la Administratia Financiara ....|
 236. Administratia ministeriala. Ministerul Apararii Nationale;|
 237. Administratia ministeriala. Ministerul de Interne;|
 238. Administratia publica locala. Consiliile locale;|
 239. Administratia publica si media. Studiu de caz.|
 240. Administratia publica si media. Studiu de caz.|
 241. Administratia societatii pe actiuni - guvernarea corporatista|
 242. Administratorul judiciar in procedura insolventei;|
 243. Adoptarea euro de catre Romania - analiza stadiului de indeplinire a criteriilor de la Maastricht|
 244. Adoptarea instrumentelor de optimizare a capacitatii de invatare organizationala|
 245. Adoptarea monedei unice europene si impactul asupra politicii monetare.|
 246. Adoptarea strategiilor din activitatea logistica in conditiile recesiunii actuale la firma|
 247. Adoptia si formele ei|
 248. Adoptia. Conditii de fond si efectele adoptiei; |
 249. Adsorptia pe diferite materiale ca metoda de depoluare a apelor contaminate cu anioni poluanti.|
 250. Adsorptia pe diferite materiale ca metoda de depoluare a apelor contaminate cu compusi organici.|
 251. Adsorptia pe diferite materiale ca metoda de depoluare a apelor uzate cu continut de metale grele.|
 252. Advertising-ul - mijloc de consolidare a imaginii brandului in turism/servicii/./|
 253. Aerul ca factor de promovare a sanatatii.|
 254. Afacerea comerciala intre etica si CSR studiata din perspective multiple: consumerim, mediu si marketing ecologic.|
 255. Afaceri - constientizarea ocaziei favorabile de pe piata. Studiu de caz la... Afaceri - pastrarea pozitiei de piata. Studiu de caz la.|
 256. Afaceri - lansarea unui produs/serviciu nou pe piata.|
 257. Afaceri - ocuparea unei pozitii de piata. Studiu de caz la.|
 258. Afaceri conduse de familii. Studiu de caz: ...........|
 259. Afaceri de familie. Studiu de caz:..|
 260. Afaceri in servicii. Studiu de caz la.|
 261. Afacerile electronice, o posibila solu?ie pentru reducerea decalajelor urban rural|
 262. Afectivitatea copiilor supradotati.|
 263. Afectivitatea la copilul supradotat.|
 264. Afirmatia si negatia. Aspecte stilistice|
 265. Agenti etiologici de natura bacteriana ai unor infectii de tract urinar/respirator|
 266. Agenti poluanti care perturba controlul endocrin|
 267. Agentia de marketing|
 268. Agentia de publicitate - prestator de servicii promotionale|
 269. Agentia de publicitate - prestator de servicii promotionale . Studiu de caz..............|
 270. Agentia de publicitate-relatii interdepartamentale si specificul comunicarii|
 271. Agentul de vanzari si comunicarea non-verbala in domeniul........|
 272. Agonie si extaz privind conceptul de plan contabil general. Evolutia actuala a conceptului la nivel national si international|
 273. Agresivitatea in relatiile de munca.|
 274. Agresivitatea la studenti|
 275. Agricultura ecologica in Romania. Perspective. Studiu de caz: S.C. X. S.R.L.|
 276. Agroturismul in zona|
 277. Ajustari si masuri de recuperare a deficitelor|
 278. Ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor - adevar contabil si fidelitate|
 279. Ajutoarele de stat - cauza Opel contra Consiliu;|
 280. Ajutorul de stat. Reglementari in cadrul Uniunii Europene|
 281. Ajutorul direct al ONU (PNUD, ONUDI si organizatiile sale semi autonome (FNUA, UNITAR etc.))|
 282. Alegerea mediilor de comunicatie promotionala ______________|
 283. Alegerea procedeului de calculatie adecvat in industria alimentara. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea de industrie alimentara X.|
 284. Alegerea procedeului de calculatie adecvat in industria constructoare de masini. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea din constructia de masini X.|
 285. Alegerea procedeului de calculatie adecvat in industria energetica. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 286. Alegerea procedeului de calculatie adecvat in industria extractiva. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Y.|
 287. Alegerea procedeului de calculatie adecvat in industria materialelor de constructii. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea X.|
 288. Alegerea si montarea dintilor artificiali (frontali si laterali).|
 289. Alegerea strategiei de pret a firmei ... prin Analiza Bayesiana|
 290. Alegerea strategiei de produs a firmei ... prin Analiza Bayesiana|
 291. Alegerea variantei optime de investitii utilizand metoda cost-beneficiu.|
 292. Alegerea variantei optime de investitii utilizand metoda cost-beneficiu.|
 293. Alfa si Omega - Media Crestina Interconfesionala in Romania|
 294. Algoritmi de imbunatatire a calitatii semnalului vocal|
 295. Algoritmi de marcare reversibila cu distorsiuni reduse|
 296. Algoritmi de marcare reversibila cu distorsiuni reduse|
 297. Algoritmi de marcare reversibila de mare capacitate|
 298. Algoritmi de marcare reversibila de mare capacitate|
 299. Algoritmi de performanta pentru analizoare sintactice de tip LR|
 300. Algoritmi de programare dinamica. Trei principii fundamentale ale programarii dinamice|
 301. Algoritmi de reducere a reactiei acustice pentru aparatele auditive|
 302. Algoritmi de sortare prin numarare|
 303. Algoritmi de sortare. Caracteristici si clasificare|
 304. Algoritmi in retele de transport|
 305. Algoritmi pentru Multimedia si Realitate Virtuala|
 306. Algoritmi pentru imbunatatirea imaginilor|
 307. Algoritmi pentru marcare reversibila|
 308. Algoritmi pentru prelucrarea imaginilor de microscopie|
 309. Algoritmi pentru prelucrarea imaginilor de microscopie|
 310. Algoritmi pentru restaurarea imaginilor de microscopie|
 311. Algoritmi pentru restaurarea imaginilor de microscopie|
 312. Algoritmi proportionali de proiectie afina|
 313. Alimentarea cu apa a colectivitatilor umane|
 314. Alimentarea cu apa a localitatii |
 315. Alimentarea cu apa calda menajera a unei case de vacanta utilizand panouri solare|
 316. Alimentatia sanatoasa a populatiei.|
 317. Alimentatia sugarului si copilului mic.|
 318. Alinierea structurii organizatorice a unui fond de investitii la prevederile legislatiei europene in materia fondurilor alternative de investitii. Studiu de caz SIF Moldova.|
 319. Alocarea optima a resurselor intr- un sistem economic.|
 320. Alocarea optimala a resurselor la|
 321. Alocarea pretului de achizitie conform IFRS 3.|
 322. Alocarea resurselor strategice in contextul dinamicii avantajului competitiv|
 323. Alte forme de BI|
 324. Alte modalitati de calcul a Cash - Flow - ului net si relatia D.C.F. cu valoarea de rentabilitate|
 325. Alte teme propuse de studenti, daca ele prezinta un real interes.|
 326. Alte teme stabilite in colaborare cu studentii/masteranzii|
 327. Alternanta rolurilor asistentului social in procesul de asistare a copilului aflat in dificultate|
 328. Ambalarea, marcarea si etichetarea produselor |
 329. Ambalarea, pastrarea si depozitarea produselor la firma |
 330. Ambitia ca trasatura de personalitate la adultii cu dizabilitate locomotorie. Gestionarea stresului la persoane cu dizabilitati.|
 331. Ambitiile Asiei in noua arhitectura economica mondiala|
 332. Ameilorarea abilitatilor de citit-scris la elevii cu dificultati de invatare|
 333. Ameliorarea rezultatelor invatarii copiilor cu cerinte educative speciale prin educatie integrata|
 334. Ameliorarea rezultatelor invatarii copiilor cu cerinte educative speciale prin educatie integrata|
 335. Ameliorarea rezultatelor invatarii copiilor cu cerinte educative speciale prin educatie integrata|
 336. Ameliorarea tratamentului fiscal in Romania in perioada de tranzitie, (impozitarea profitului);|
 337. Amenajarea spatiului pentru practicarea sporturilor de iarna si dezvoltarea turismului.|
 338. Amenajarea teritoriului |
 339. Amenajarea turistica a destinatiei/zonei |
 340. Amenajarea turistica a unui oras/centrul istoric al orasului. Studiu de caz....|
 341. Amenajarea turistica in arealele periurbane. Studiu de caz....|
 342. Amenajarea/reamenajarea unei statiuni turistice montane (balneare, de litoral, arii protejate, saline, pesteri). Studiu de caz....|
 343. Amortizare fiscala fata in fata cu amortizare contabila.|
 344. Amortizare fiscala versus amortizare contabila|
 345. Amortizare fiscala versus amortizare contabila|
 346. Amortizarea contabila versus amortizarea fiscala|
 347. Amortizarea contabila versus amortizarea fiscala|
 348. Amortizarea fiscala si contabila in studii de caz|
 349. Amortizarea imobilizarilor intre aspecte contabile si implicatii fiscale|
 350. Amortizarea. Reflectarea in contabilitate si impactul fiscal|
 351. Amprenta functionala si obtinerea modelului de lucru.|
 352. Amprenta functionala. Obtinerea modelului de lucru.|
 353. Amprenta genetica|
 354. Amprenta preliminara. Obtinerea modelului preliminar. Realizarea lingurii individuale.|
 355. Amprenta si modelul in ortodontie.|
 356. Amprentarea, obtinerea modelului preliminar. Tratamente proprotetice si preprotetice.|
 357. An empirical application of the portfolio management at the Bucharest Stock Exchange|
 358. Analist programator. Limbajului html|
 359. Analiza ?i statistica evolu?iei pie?ei imobiliare in jude?ul Sibiu|
 360. Analiza ?i statistica evolu?iei pie?ei inva?amantului universitar in jude?ul Sibiu|
 361. Analiza S.C. "X" SRL in relatiile de cooperare cu mediul extern|
 362. Analiza SWOT - instrument managerial pentru dezvoltarea strategica organizatiei. Studiu de caz la ....|
 363. Analiza SWOT la fundamentarea comportamentului micro si macroeconomic|
 364. Analiza Solvency II in cadrul unei companii de asigurari|
 365. Analiza a evolutiei sistemului de pensii private|
 366. Analiza absorbtiei fondurilor europene in Romania si Ungaria.|
 367. Analiza actiunii civile exercitate in cadrul procesului penal|
 368. Analiza activelor circulante ale unei societati comerciale.|
 369. Analiza activelor circulante la societatea comerciala|
 370. Analiza activelor circulante pe exemplul unei societati comerciale|
 371. Analiza activita?ii de conducere la |
 372. Analiza activitatii Bancii|
 373. Analiza activitatii Bancii de Export Import a Romaniei|
 374. Analiza activitatii comerciale dn cadrul Complexului Studentesc Colina Universitatii.|
 375. Analiza activitatii comerciale dn cadrul Complexului Studentesc Colina Universitatii.|
 376. Analiza activitatii comerciale in unitatile turistice|
 377. Analiza activitatii de aprovizionare si distributie (diagnosticul comercial al intreprinderii);|
 378. Analiza activitatii de asigurare materiala in industria vestimentara|
 379. Analiza activitatii de comercializare a firmei X.|
 380. Analiza activitatii de creditare a persoanelor fizice in practica bancii...|
 381. Analiza activitatii de creditare a persoanelor juridice in practica bancii...|
 382. Analiza activitatii de gestionare a stocurilor de resurse materiale|
 383. Analiza activitatii de marketing a agentiei de turism/ hotelului X ___|
 384. Analiza activitatii de productie a firmei X.|
 385. Analiza activitatii de productie si comercializare ;|
 386. Analiza activitatii de productie si comercializare a unei firme pe baza indicatorilor fizici si valorici|
 387. Analiza activitatii de transport (rutier, feroviar, aerian). Studiu de caz la S.C.|
 388. Analiza activitatii firmei...........pe baza indicatorilor statistici (studiu de caz la alegere)|
 389. Analiza activitatii intreprinderii prin indicatorul |
 390. Analiza activitatii turistice din Romania comparativ cu|
 391. Analiza activitatii turistice din Romania sub impactul agentiilor de turism|
 392. Analiza activitatilor logistice ale firmei de comert|
 393. Analiza adsorbtiei moleculelor pe coloizi de Ag si Au prin spectroscopie experimentala si teoretica|
 394. Analiza amanajarilor ecoturistice in parcul natural/national|
 395. Analiza apelor costiere romanesti pe baza produselor de Oceancolor|
 396. Analiza armonica pentru o instalatie electrica industriala|
 397. Analiza asigurarilor obligatorii de locuinta|
 398. Analiza asistentei juridice in procesul penal.|
 399. Analiza asistentei juridice in procesul penal.|
 400. Analiza aspectelor teoretice si a practicii judiciare cu privire la obligatia vanzatorului de garantie contra viciilor ascunse ale bunului vandut|
 401. Analiza asupra evenimentelor de business din Romania recomandabile antreprenorilor online|
 402. Analiza asupra tehnicilor si tacticilor de negociere in cazul firmei |
 403. Analiza bazei materiale (de agrement, de cazare, AP, etc.) din judetul ..., in perioada.|
 404. Analiza bonitatii financiare a firmei prin metoda ratelor|
 405. Analiza bonitatii financiare pe baza indicatorilor derivati si determinarea ciclurilor financiare pe baza de model econometric la Institutia de credit...|
 406. Analiza bonitatii persoanelor juridice pe baza de indicatori|
 407. Analiza bugetelor locale, pe exemplul unui ordonator de credite.|
 408. Analiza bugetului Uniunii Europene in perioada 2014 |
 409. Analiza bursiera a valorilor mobiliare din domeniul|
 410. Analiza calitatii activitatii intreprinderii;|
 411. Analiza calitatii productiei unei firme|
 412. Analiza calitatii produselor (serviciilor) similare pe piata X.|
 413. Analiza calitatii produselor/ serviciilor din . Studiu de caz la ... Managementul schimbarii pe baza analizei satisfactiei clientilor produselor/serviciilor din (industria/ ramura economica/ activitatea .). Studiu de caz la ...|
 414. Analiza campaniei de promovare a produsului/serviciului ______|
 415. Analiza campaniei de promovare la produsul. /serviciul. pe piata internationala|
 416. Analiza campaniei electorale pentru un candidat la primaria Municipiului |
 417. Analiza campaniilor publicitare. Studiu de caz|
 418. Analiza cantitativa si calitativa a apelor din lacurile de pe valea...|
 419. Analiza capacitatii de autofinantare a firmei X.|
 420. Analiza capitalului de imagine al Romanie si identificarea de noi posibilitati de promovare|
 421. Analiza capitalului si a resurselor financiare ale intreprinderii;|
 422. Analiza capitalurilor proprii si a eficientei utilizarii lor.|
 423. Analiza cash-flow-urilor societatilor comerciale. Studiu de caz:.....|
 424. Analiza cauzelor care au condus la dezvoltarea ponderi jurisprudentei in sistemul nostru de drept.|
 425. Analiza cauzelor care au condus la dezvoltarea ponderii jurisprudentei in sistemul nostru de drept.|
 426. Analiza cererii turistice din tara... si posibilitati de atragere a acesteia spre Romania|
 427. Analiza cheltuielilor cu amortizarea|
 428. Analiza cheltuielilor cu personalul|
 429. Analiza cheltuielilor de mediu in Romania.volum, dinamica, structura si sursa de finantare.Termen cheie:environmental expenditures; environment funding.|
 430. Analiza cheltuielilor financiare|
 431. Analiza cheltuielilor firmei|
 432. Analiza cheltuielilor intreprinderii si a costurilor pe produs;|
 433. Analiza cheltuielilor materiale|
 434. Analiza cheltuielilor variabile si fixe si a pragului de rentabilitate la o societate comerciala|
 435. Analiza cifrei de afaceri a unei firme cu profil comercial|
 436. Analiza cifrei de afaceri la o societate comerciala|
 437. Analiza cifrei de afaceri si elaborarea strategiei comerciale a unei firme. Studiu de caz la SC ....|
 438. Analiza cineticii chimice in medii aglomerate.|
 439. Analiza clasei I de mostenitori legali si a drepturilor succesorale ale acestora|
 440. Analiza clasei a II-a de mostenitori legali in reglementarea Codului civil|
 441. Analiza comer?ului electronic de tip B2B la nivelul ?arii|
 442. Analiza comparata a riscului financiar in cadrul unui sector de activitate.|
 443. Analiza comparativa - metoda moderna a managementului calitatii|
 444. Analiza comparativa - metoda moderna a managementului calitatii|
 445. Analiza comparativa a cecului si a biletului la ordin in Romania si in Uniunea Europeana.|
 446. Analiza comparativa a cerintelor pentru infiintarea unei firme de investitii in jurisdictii |
 447. Analiza comparativa a circulatiei turistice in regiunile montane din Romania si Bulgaria.|
 448. Analiza comparativa a culturii organizationale la firma X si Y|
 449. Analiza comparativa a datoriilor publice ale satelor membre ale U.E. - studiu de caz|
 450. Analiza comparativa a diferitelor tipuri de transport practicate pe piata |
 451. Analiza comparativa a fenomenului de inflatie din Romania si.........|
 452. Analiza comparativa a fenomenului de somaj inregistrat In Romania si............|
 453. Analiza comparativa a formelor de guvernamant din statele Uniunii Europene.|
 454. Analiza comparativa a indicatorilor macroeconomici calculati pentru Romania si.|
 455. Analiza comparativa a indicatorilor privind eficienta activitatii de asigurare. Studiu de caz pe doi sau mai multi asiguratori din Romania|
 456. Analiza comparativa a instrumentelor de colectare a informatiilor utilizate de_________|
 457. Analiza comparativa a instrumentelor de plata si credit derulate prin banca....|
 458. Analiza comparativa a marilor blocuri comerciale (UE, NAFTA, ASEAN)|
 459. Analiza comparativa a modalita?ilor de incetare a efectelor actelor administrative.|
 460. Analiza comparativa a modalitatilor de plata utilizate in Romania.|
 461. Analiza comparativa a modurilor de transport|
 462. Analiza comparativa a performantelor bancare 20.Sistemul bancar romanesc in etapa actuala|
 463. Analiza comparativa a performantelor financiare si bursiere a firmelor de constructii listate la BVB|
 464. Analiza comparativa a performantelor financiare si bursiere a firmelor din sectorul industrial listate la BVB|
 465. Analiza comparativa a performantelor financiare si bursiere ale companiilor romanesti din sectorul petrolier|
 466. Analiza comparativa a politicii monetare din 2 tari membre ale UE in perspectiva adoptarii euro|
 467. Analiza comparativa a programelor de austeritate impuse de FMI in tarile asistate din UE si America Latina|
 468. Analiza comparativa a rolului urmelor piloase si olfactive, ca mijloc de identificare criminalistica|
 469. Analiza comparativa a rolului urmelor piloase si olfactive, ca mijloc de identificare criminalistica|
 470. Analiza comparativa a sistemul bancar international si a sistemul bancar romanesc|
 471. Analiza comparativa a sistemului de pensii din Romania cu tara X|
 472. Analiza comparativa a tehnicilor speciale de finantare.|
 473. Analiza comparativa a tratamentelor contabile aplicabile imobilizarilor corporale in referentialul IFRS si reglementarile nationale|
 474. Analiza comparativa a unor economii nationale, la alegere.|
 475. Analiza comparativa a unor website-uri concurente pe baza unor instrumente specifice de marketing on-line|
 476. Analiza comparativa de doctrina si jurisprudenta intre infractiunile de luare de mita si inselaciune.|
 477. Analiza comparativa de doctrina si jurisprudenta intre infractiunile de luare de mita si inselaciune.|
 478. Analiza comparativa de doctrina si jurisprudenta intre infractiunile de ucidere din culpa si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte;|
 479. Analiza comparativa de doctrina si jurisprudenta intre infractiunile de ucidere din culpa si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte;|
 480. Analiza comparativa intre calitatea produselor realizate din materiale naturale si cele realizate din materiale sintetice (textile, incaltaminte, mobilier).|
 481. Analiza comparativa intre produsele naturale si produsele modificate genetic (avantaje si riscuri).|
 482. Analiza comparativa intre produsele naturale si produsele modificate genetic (avantaje si riscuri).|
 483. Analiza comparativa privind comportamentul consumatorului|
 484. Analiza comparativa privind evolutia nivelului de trai in tarile...|
 485. Analiza comparativa privind finantarea prin leasing-credit|
 486. Analiza comparativa privind finantarea prin leasing-credit|
 487. Analiza comparativa privind impozitarea in Romania si stat(e) din UE / UE per ansamblu etc|
 488. Analiza comparativa privind modelele de organizare a turismului in diverse tari.|
 489. Analiza comparativa privind strategiile de atragere a clientilor practicate de catre firma X si firma Y pe piata asigurarilor (studiu de caz: firma X si firma Y).|
 490. Analiza comparativa privind strategiile de promovare practicate de catre firma X si firma Y (studiu de caz: firma X si firma Y).|
 491. Analiza comparative a sectorului bancar din Romania si Europa Centrala si de Est|
 492. Analiza competitivitatii Romaniei pe piata internationala a serviciilor turistice|
 493. Analiza competitivitatii clusterelor din Romania|
 494. Analiza competitivitatii intreprinderii;|
 495. Analiza competitivitatii la export a ramurilor industriei romanesti.|
 496. Analiza competitivitatii sectorului IT romanesc pe piata europeana/internationala |
 497. Analiza comportamentului consumatorului si lansarea marcii X pe piata nationala|
 498. Analiza comportmentului consumatorilor|
 499. Analiza conditiilor de fond necesare la incheierea actelor juridice civile|
 500. Analiza constituirii si alocarii pe destinatii a bugetului local ....|
 501. Analiza contabila a inregistrarii lipsurilor constatate in urma inventarierii.|
 502. Analiza contextului concurential pentru intreprindere.|
 503. Analiza contextului concurential pentru intreprindere. Studiu de caz|
 504. Analiza continuturilor comunicarii politice.|
 505. Analiza contractului de arenda|
 506. Analiza contului de profit s pierdere|
 507. Analiza corectitudinii realizarii procedurii de expertiza prin intermediul dimensiunii de fond si forma a obiectiunilor formulate de parti|
 508. Analiza corelata a riscului de exploatare si financiar.|
 509. Analiza corelatie credit bancar- dobanda bancara in Romania|
 510. Analiza corelatiei cheltuieli materiale - valoarea adaugata.|
 511. Analiza corelatiei consum de resurse-performanta. Diagnostic de caz.|
 512. Analiza corelatiei dintre productivitatea muncii si salariul mediu la nivel macroeconomic.|
 513. Analiza corelatiei patrimomu-rentabihtate|
 514. Analiza corelatiei performanta-lichiditate.|
 515. Analiza corelatiei performanta-patrimoniu.|
 516. Analiza corelatiilor macroeconomice dintre cursul valutar si rata dobanzii|
 517. Analiza corelatiilor, coerentelor si constrangerilor ce trebuie respectate in planificarea financiara a unei intreprinderi|
 518. Analiza cost beneficiu a unui proiect de investitii|
 519. Analiza cost-beneficiu in cadrul proiectelor de infrastructura (rutiera, feroviara, aeriana) finantate din fonduri structurale europene|
 520. Analiza cost-volum-profit in procesul decizional. Studiu de caz la SC ...|
 521. Analiza costurilor cu securitatea sociala la nivel de societate comerciala/intreprindere (studiu de caz la o societate comerciala indiferent de domeniul de activitate). Aplicatie informatica privind analiza costurilor Ia societatea Z.|
 522. Analiza costurilor intr-o organizatie din domeniul serviciilor.|
 523. Analiza costurilor intr-o organizatie industriala. Studiu de caz|
 524. Analiza costurilor pe produs la o societate comerciala|
 525. Analiza costurilor, veniturilor si profitului Ia o societate comerciala. Aplicatie informatica privind analiza costurilor, venitului si profitului la societatea X.|
 526. Analiza creditului de consum in cadrul sistemului bancar romanesc in perioada actuala|
 527. Analiza creditului pentru locuinta in cadrul sistemului bancar din Romania|
 528. Analiza cresterii economice in Romania in perspectiva factorilor de influenta|
 529. Analiza critica a mediului inconjurator al intreprinderii; studiu de caz.|
 530. Analiza critica a unor tipuri de relatii interspecifice si impactul lor la|
 531. Analiza critica privind statutul functionarului public|
 532. Analiza culturii de organizatie in vederea implementarii schimbarilor|
 533. Analiza culturii organizationale la firma X|
 534. Analiza datelor de marketing pe piata internationala a produsului X|
 535. Analiza datelor statistice pe piata turistica|
 536. Analiza de continut. Specificul si utilitatea metodei. Avantaje si limite|
 537. Analiza de trafic in retele de telecomunicatii|
 538. Analiza dfrei de afaceri in comert|
 539. Analiza diagnostic a activitatii - instrument in cunoasterea performantelor intreprinderii|
 540. Analiza diagnostic a calitatii productiei|
 541. Analiza diagnostic a cheltuielilor cu personalul|
 542. Analiza diagnostic a cheltuielilor firmei. Studiu de caz pe exemplul S.C.|
 543. Analiza diagnostic a cheltuielilor intreprinderii|
 544. Analiza diagnostic a cheltuielilor la firma X.|
 545. Analiza diagnostic a cifrei de afaceri|
 546. Analiza diagnostic a eficientei activitatii firmei. Studiu de caz pe exemplul S.C.|
 547. Analiza diagnostic a intreprinderii si posibilitati de imbunatatire a activitatii|
 548. Analiza diagnostic a pozitiei financiare a intreprinderii pe baza bilantului|
 549. Analiza diagnostic a rentabilitatii firmei|
 550. Analiza diagnostic a rezultatelor economico-financiare ale firmei. Studiu de caz pe exemplul S.C.|
 551. Analiza diagnostic a riscurilor firmei. Studiu de caz pe exemplul S.C.|
 552. Analiza diagnostic a unei firme in vederea dezvoltarii strategiei de afaceri. Studiu de caz la SC |
 553. Analiza diagnostic a valorii adaugate|
 554. Analiza diagnostic in scopul cresterii rentabilitatii firmei; Studiu de caz la.... Analiza diagnostic; Studiu de caz la |
 555. Analiza diagnostic in scopul dezvoltarii firmei; Studiu de caz la |
 556. Analiza diagnostic in teoria si practica anglo-saxona si europeana|
 557. Analiza dimensiunii etice a practicilor comerciale ale unui supermarket. Studiu de caz la S.C|
 558. Analiza dinamica si structura masei monetare in Romania in perioada 2011-2015.|
 559. Analiza discursiva a productiilor media, RP si Publicitate|
 560. Analiza disparita?ilor economice la nivelul statelor GIIPS;|
 561. Analiza doctrinara si jurisprudentiala a infractiunilor contra libertatii si integritati sexuale|
 562. Analiza doctrinara si jurisprudentiala a infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale|
 563. Analiza doctrinara si jurisprudentiala a infractiunilor de fals in inscrisuri|
 564. Analiza doctrinara si jurisprudentiala a infractiunilor de fals in inscrisuri|
 565. Analiza doctrinara si jurisprudentiala a infractiunilor privitoare la viata sexuala;|
 566. Analiza doctrinara si jurisprudentiala a infractiunilor privitoare la viata sexuala;|
 567. Analiza documentelor. Specificul si utilitatea metodei. Avantaje si limite.|
 568. Analiza echilibrelor economico - financiare pe baza situatiilor financiare anuale|
 569. Analiza echilibrelor si dezechilibrelor macroeconomice pe piata monetara.|
 570. Analiza echilibrului economico-financiar al firmei ....|
 571. Analiza echilibrului economico-financiar.|
 572. Analiza echilibrului financiar|
 573. Analiza echilibrului financiar|
 574. Analiza echilibrului financiar al entitatii. Studiu de caz.|
 575. Analiza echilibrului financiar al intreprinderii|
 576. Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului financiar|
 577. Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului financiar la o S.C.|
 578. Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului functional la o S.C.|
 579. Analiza echilibrului financiar si a performantelor firmei. Studiul de caz la SC X|
 580. Analiza echilibrului financiar si a rentabilitatii|
 581. Analiza echilibrului financiar si a structurii financiare pe baza bilantului contabil|
 582. Analiza echilibrului macroeconomic.|
 583. Analiza economia a implementarii unui plan pentru dezvoltarea unei S.C. din industria ospitalitatii.|
 584. Analiza economica a activitatii unei ferme agricole.|
 585. Analiza economica a unei S.C. din domeniul serviciilor pe baza analizei SWOT.|
 586. Analiza economica a unei S.C. din domeniul turismului.|
 587. Analiza economica a unei campanii de publicitate si valorificarea rezultatelor acesteia|
 588. Analiza economica a unei firme multinationale cu activitate in Romania.|
 589. Analiza economica a unui canal de distributie din cadrul unei firme|
 590. Analiza economica ai unei S.C. cu activitate de import- export.|
 591. Analiza economica si activitatea de marketing a firmei|
 592. Analiza economica si financiara in gestiunea portofoliului de produse al intreprinderii|
 593. Analiza economico - financiara a unei intreprinderi dupa implementarea unui proiect de investitii.|
 594. Analiza economico-financiara - instrument esential utilizat in managementul firmei X.|
 595. Analiza economico-financiara a S.C...|
 596. Analiza economico-financiara a activitatii pe baza bilantului contabil.|
 597. Analiza economico-financiara a activitatii unei firme cu activitate in agricultura.|
 598. Analiza economico-financiara a entitatii pe baza situatiilor financiare anuale|
 599. Analiza economico-financiara a unei SC din domeniul constructiilor. Studiu de caz: firma din Jud. Galati.|
 600. Analiza economico-financiara a unei SC pe baza analizei SWOT. Studiu de caz.|
 601. Analiza economico-financiara a unei ferme piscicole.|
 602. Analiza economico-financiara a unei firme cu activitate de distributie.|
 603. Analiza economico-financiara a unei firme cu activitate in industrie.|
 604. Analiza economico-financiara a unei firme cu activitate in turism.|
 605. Analiza economico-financiara a unei firme pe baza indicatorilor din nota 9 la bilant|
 606. Analiza economico-financiara pe baza bilantului si a contului de profit si pierdere|
 607. Analiza economico-financiara pe baza situatiilor financiare;|
 608. Analiza efectelor contractului de locatiune si incetarea acestuia|
 609. Analiza efectelor economico-financiare ale asimilarii de noi produse|
 610. Analiza efectelor politicilor comerciale la nivelul Organizatiei Mondiale a Comertului - studii de caz.|
 611. Analiza efectului antibiofilm al unor suprafete nano-modificate si bioactive|
 612. Analiza eficientei activelor imobilizate si a eficientei capitalului firmei|
 613. Analiza eficientei activitatii de cooperare In productie|
 614. Analiza eficientei capitalurilor imprumutate|
 615. Analiza eficientei cheltuielilor Universitatii Transilvania din Brasov (studiu de caz)|
 616. Analiza eficientei cheltuielilor aferente cifrei de afaceri|
 617. Analiza eficientei cheltuielilor cu personalul in cadrul S.C|
 618. Analiza eficientei cheltuielilor de productie in cadrul S.C|
 619. Analiza eficientei cheltuielilor pentru finantarea progresului tehnic la nivel microeconomic|
 620. Analiza eficientei economice a investitiilor. Studiu de caz la |
 621. Analiza eficientei economice a operatiunilor import-export|
 622. Analiza eficientei folosirii resurselor umane si influenta asupra performantelor firmei|
 623. Analiza eficientei gestionarii resurselor intreprinderii|
 624. Analiza eficientei muncii ca factor de productie|
 625. Analiza eficientei plasamentelor de capital|
 626. Analiza eficientei proiectelor de investitii. Studiu de caz pe exemplul S.C.|
 627. Analiza eficientei serviciilor hoteliere. Studiu de caz la hotelul|
 628. Analiza eficientei si eficacitatii procesului de vanzare. Studiu de caz la ....|
 629. Analiza eficientei utilizarii activelor fixe|
 630. Analiza eficientei utilizarii activelor imobilizate.|
 631. Analiza eficientei utilizarii capitalului.|
 632. Analiza eficientei utilizarii vanzarii prin corespondenta pentru atragerea de noi consumatori pe exemplul firmei X|
 633. Analiza evolutiei activitatii economice a I.M M.-urilor din judetul ...........(la alegere)|
 634. Analiza evolutiei activitatii economice a I.M.M.-urilor din Romania|
 635. Analiza evolutiei calitatii produselor (serviciilor) la firma X.|
 636. Analiza evolutiei cererii turistice la nivel mondial/in Europa/Asia-Pacific/alta mare regiune turistica a lumii.|
 637. Analiza evolutiei cifrei de afaceri la S C cu activitate similara din tara / regiune /judet (la alegere)|
 638. Analiza evolutiei cifrei de afaceri la firma X.|
 639. Analiza evolutiei datoriei publice in Romania/.Studiu privind datoria publica a Romaniei in conditiile statutului de stat membru al UE|
 640. Analiza evolutiei datoriei publice in Uniunea Europeana|
 641. Analiza evolutiei dobanzii bancare in Romania si in Bulgaria/ Ungaria/ Polonia/etc... (o tara din Europa Centrala si de Est)|
 642. Analiza evolutiei executiei bugetelor locale in Romania|
 643. Analiza evolutiei fenomenelor demografice in judetul.....(sau Romania) Implicatiile rezultatelor asupra deciziilor manageriale ale firmelor.|
 644. Analiza evolutiei fenomenului sezonalitatii turistice in zona litorala din tara X.|
 645. Analiza evolutiei finantarii din fonduri europene a Romaniei in perioadele pre si post aderare la U.E.|
 646. Analiza evolutiei in dinamica a principalilor indicatori economici la firma X.|
 647. Analiza evolutiei inflatiei din Romania si implicatiile sale asupra activitatii firmelor|
 648. Analiza evolutiei nivelului si structurii veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale/la nivelul localitatii in perioada|
 649. Analiza evolutiei numarului de salariati ai S C corelat cu evolutia cifrei de afaceri|
 650. Analiza evolutiei pietei de capital in Romania in perioada|
 651. Analiza evolutiei pretului petrolului si influenta acestuia asupra economiei rusesti.|
 652. Analiza evolutiei protectiei consumatorilor pe piata |
 653. Analiza evolutiei protectiei consumatorilor pe piata |
 654. Analiza evolutiei salariului real in Romania. Cauze si efecte.|
 655. Analiza evolutiei si tendintei in turismul de evenimente, la nivel european.|
 656. Analiza evolutiei structurale a principalilor indicatori economici la firma X.|
 657. Analiza evolutiei structurii consumului in Romania in perioada|
 658. Analiza evolutiei turismului de afaceri, la nivel mondial/in Europa, in ultimul deceniu.|
 659. Analiza evolutiei valorii adaugate la firma X.|
 660. Analiza factorilor care influenteaza comportamentul consumatorilor de servicii in cazul SC........|
 661. Analiza factorilor care influenteaza marimea si dinamica investitiilor in economia contemporana.|
 662. Analiza factorilor care influenteaza marimea si evolutia consumului in economia contemporana.|
 663. Analiza fenomenelor de rezistenta fata de compusi din familia sulfonamidelor la bacteria Gram negativa Zymomnas mobilis in scopul e fie ie mizarii procesului de fermentatie a unor extracte de sorg zaharat|
 664. Analiza fenomenului responsabilitati sociale in mediul de afaceri romanesc/ local|
 665. Analiza fezabilitatii unui proiect de investitii. Studiu de caz|
 666. Analiza fezabilitatii unui proiect de investitii. Studiu de caz|
 667. Analiza financiar - contabila a activitatii unei SC din domeniul serviciilor.|
 668. Analiza financiar-contabila a impactului infiatiei la o societate comerciala|
 669. Analiza financiara a activitatii bancare pe baza bilantului si a contului de rezultate. Studiu de caz;|
 670. Analiza financiara a activitatii de creditare - Studiu de caz pentru o firma de|
 671. Analiza financiara a bancii pe baza conturilor anuale|
 672. Analiza fluxurilor turistice pe principalele destinatii turistice interne/ internationale|
 673. Analiza formelor de comunicare din organizatia.|
 674. Analiza fortei de vanzare in cazul IMM-ului |
 675. Analiza fortei de vanzare si a pozitiei comerciale a firmei. Diagnostic de caz.|
 676. Analiza functiei de organizare la SC...|
 677. Analiza fundamentala a actiunilor ce compun indicele RO-TX|
 678. Analiza gamei de produse la ....|
 679. Analiza genetica a unor drojdii cu potential biomedical|
 680. Analiza geografica complexa. Studii de caz |
 681. Analiza gestionarii intreprinderii in conditii de risc|
 682. Analiza gestiunii activelor fixe ale firmei|
 683. Analiza gestiunii resurselor materiale|
 684. Analiza gestiunii resurselor umane|
 685. Analiza gestiunii resurselor umane|
 686. Analiza gestiunii resurselor umane;|
 687. Analiza gradului de absorbtie si a impactului fondurilor europene in Romania- studiu de caz|
 688. Analiza gradului de globalizare financiara la nivel international|
 689. Analiza gradului de ocupare a fortei de munca prin prisma modelelor econometrice|
 690. Analiza imaginii publicitare. Studiu de caz|
 691. Analiza imaginii unei institutii publice. Studiu de caz|
 692. Analiza impactului fiscalitatii asupra performantei intreprinderii.|
 693. Analiza impactului pe care l-a avut dezvoltarea comer?ului electronic asupra industriei turistice|
 694. Analiza impactului politicilor fiscale asupra activitatii economice - studiu de caz|
 695. Analiza impactului schimbarilor climatice globale asupra resurselor de apa|
 696. Analiza impactului structurii de finantare asupra valorii intreprinderilor|
 697. Analiza impactului turistic in|
 698. Analiza in dinamica si comparativa a veniturilor bugetare |
 699. Analiza in vitro a efectului probiotic al tulpinilor de bacterii lactice|
 700. Analiza incendiilor/vegetatiei/peisajului deltaic pe baza imaginilor Proba-V|
 701. Analiza indeplinirii conditiilor financiar-contabile cerute de Bursa de Valori de catre societatea comerciala X care a fost admisa la Cota BVB. Aplicatie informatica privind prelucrarea datelor de analiza a indeplinirii conditiilor financiar-contabil|
 702. Analiza indicatorilor de rezultate|
 703. Analiza indicatorilor economico-financiari ai unui grup de firme din domeniul serviciilor din Reg. 2 Sud- Est.|
 704. Analiza indicatorilor macroeconomici calculati la nivelul Uniunii Europene in perioada.|
 705. Analiza influentei grupurilor asupra comportamentului individual la S.C.|
 706. Analiza influentei rationamentului profesional asupra politicilor contabile|
 707. Analiza influentei structurii financiare asupra performantelor intreprinderii|
 708. Analiza influentei veniturilor si a preturilor in procesele decizionale de cumparare a|
 709. Analiza influentelor de natura endogena asupra comportamentului consumatorului roman in achizitionarea produsului/serviciului X|
 710. Analiza influentelor mediului de marketing asupra activitatii firmelor din domeniul . |
 711. Analiza influentelor mediului de marketing asupra activitatii firmelor din domeniul turismului (comertului, serviciilor). |
 712. Analiza instrumentelor financiare de tip ETF (|
 713. Analiza investitiilor directe americane / germane / franceze / olandeze / austriece etc. in Romania. Studiu de caz: firma X|
 714. Analiza managementului carierei la S.C ...|
 715. Analiza managementului destinatiei turistice|
 716. Analiza mediul extern al firmei _______|
 717. Analiza mediului activitatilor de management la S.C .. ..|
 718. Analiza mediului concurential in diagnosticul strategic al firmei|
 719. Analiza mediului concurential pentru desfasurarea activitatii de desfacere a firmei ___|
 720. Analiza mediului concurential si diagnosticul strategic al firmei.|
 721. Analiza mediului concurential si diagnosticul strategic la nivelul SC X SRL|
 722. Analiza mediului de afaceri al intreprinderii|
 723. Analiza mediului de afaceri din Romania in context european.|
 724. Analiza mediului de afaceri din Romania in perioada postdecembrista|
 725. Analiza mediului de marketing a firmei|
 726. Analiza mediului de marketing a unei organizatii sociale sau politice.|
 727. Analiza mediului de marketing al firmei...|
 728. Analiza mediului de marketing al organizatiei...|
 729. Analiza mediului de marketing international pe piata X___|
 730. Analiza mediului de marketing la nivelul companiei..|
 731. Analiza mediului de marketing.|
 732. Analiza mediului economic contemporan sub influenta contrangerilor globale. Studiu de caz|
 733. Analiza mediului economic in contextul economiei concurentiale.|
 734. Analiza mediului economic in contextul economiei concurentiale. Studiu de caz|
 735. Analiza mediului intern si extern in vederea fundamentarii strategiei firmei X|
 736. Analiza metodologiei de creditare bancara a activitatii curente si fundamentarea acordarii de credite unei intreprinderi|
 737. Analiza mix-ului de marketing in cadrul unei firme de servicii|
 738. Analiza mix-ului de marketing in domeniul serviciilor......... Studiu de caz................. |
 739. Analiza mix-ului de marketing in domeniul transporturilor. Studiu de caz |
 740. Analiza mixului de marketing direct al organizatiei Y|
 741. Analiza mixului de marketing la firma ...|
 742. Analiza mixului de marketing la firma ... |
 743. Analiza mixului de marketing la firma international .|
 744. Analiza mixului de marketing la intreprinderea|
 745. Analiza mixului promotional al firmei X si a eficientei sale in comunicarea cu clientii organizationali |
 746. Analiza modelelor de afaceri folosite in mediul on-line|
 747. Analiza modelului la paralelograf.|
 748. Analiza modificarilor inregistrate in atitudinea si comportamentul europenilor fata de turism. Studiu de caz: populatia din tarile dezvoltate/populatia din tarile Europei Centrale si de Est/populatia unei singure tari (emitatoare de turisti)|
 749. Analiza modului de formare a resurselor financiare ale unitatilor administratiei publice locale din Judetul Sibiu in exercitiul bugetar al anului 2016|
 750. Analiza motivatiei in munca|
 751. Analiza multidimensionala a datelor economice. Consideratii teoretice si studii de caz|
 752. Analiza multivariabila a situatiei economice a societatilor comerciale|
 753. Analiza nivelului de servire al clientilor in cadrul firmelor de comert cu amanuntul|
 754. Analiza nivelului de servire al firmei de comert.|
 755. Analiza nivelului si structirii cheltuielilor publice|
 756. Analiza nivelului si structurii veniturilor publice|
 757. Analiza obligatiei constitutionale a proprietarului de a respecta prevederile privind protectia mediului |
 758. Analiza ocuparii si somajului in judetul Suceava|
 759. Analiza operatiunilor de import si lohn in domeniul produselor industriale. Studiu de caz..|
 760. Analiza operatiunilor logistice in comertul international|
 761. Analiza parametrilor de stare ai mediului in ...|
 762. Analiza particularitatilor activitatii de marketing in cadrul unei firme prestatoare de servicii|
 763. Analiza perceptiilor consumatorilor romani fata de produsul/serviciul Y|
 764. Analiza performan?ei financiare a firmei turistice in Romania. Studiu de caz|
 765. Analiza performantei echipei de vanzare. Studiu de caz la ....|
 766. Analiza performantei financiare - metoda DuPont|
 767. Analiza performantei financiare - metoda DuPont|
 768. Analiza performantei financiare in compania multinationala|
 769. Analiza performantei intreprinderii - un pas catre managementul valorii|
 770. Analiza performantei organizationale. Studiu de caz.|
 771. Analiza performantei si motivarii resurselor umane in cadrul companiei X|
 772. Analiza performantei si riscului intreprinderii|
 773. Analiza performantelor bancilor comerciale din Romania.|
 774. Analiza performantelor codurilor de linie. Implementare hardware si analiza utilizand MatLab|
 775. Analiza performantelor codurilor de linie. Implementare hardware si analiza utilizand MatLab|
 776. Analiza performantelor economice ale firmei X pe baza Contului de profit si pierdere.|
 777. Analiza performantelor economice ale firmei X pe baza ratelor rentabilitatii.|
 778. Analiza performantelor economico-financiare ale firmei X.|
 779. Analiza performantelor financiare ale unie firme. Studiu de caz la SC |
 780. Analiza performantelor intreprinderii pe baza ratelor cu aplicatie la o societate comerciala|
 781. Analiza performantelor intreprinderii prin intermediul contului de profit si pierdere. Aplicatie informatica privind analiza performantelor intreprinderii prin intermediul contului de profit si pierdere.|
 782. Analiza performantelor sistemelor de comunicatii digitale ce utilizeaza modulatia binara in banda de baza (ASK, FSK, PSK).|
 783. Analiza performantelor unei firme folosind metoda balanced scorecard. Studiu de caz la SC...|
 784. Analiza performantelor unei firme folosind metoda prismei performantei. Studiu de caz la SC ....|
 785. Analiza perspectivei financiare a UE si a determinantilor perioadei 2007-2013;|
 786. Analiza pietei : echilibru, deficite si surplusuri.|
 787. Analiza pietei asigurarilor din Europa|
 788. Analiza pietei asigurarilor din Romania|
 789. Analiza pietei asigurarilor din Uniunea Europeana|
 790. Analiza pietei comunicatiilor electronice in Uniunea Europeana - Optiuni strategice in contextul cadrului de reglementare al UE|
 791. Analiza pietei intreprinderii si a posibilitatilor de extindere a acesteia|
 792. Analiza pietei intreprinderii............................(la alegere)|
 793. Analiza pietei muncii in Romania. Problematica ocuparii si a somajului.|
 794. Analiza pietei publicitatii din Romania.|
 795. Analiza pietei romanesti a publicitatii|
 796. Analiza pietei romanesti a publicitatii.|
 797. Analiza pietei si eficientizarea activitatii la SC |
 798. Analiza polilor de crestere identificati la nivelul economiei mondiale.|
 799. Analiza politicii de contractuale la firma international...|
 800. Analiza politicii de distribitie la firma internationala.|
 801. Analiza politicii de produs la firma international .|
 802. Analiza politicii de produs la intreprinderea prestatoare de servicii/organizatia sociala/partidul X. |
 803. Analiza politicii de promovare la firma international...|
 804. Analiza politicilor comerciale ale unor tari sau grupari integrationiste|
 805. Analiza politicilor comerciale ale unor tari sau grupari integrationiste|
 806. Analiza politicilor de responsabilitate sociala corporatista in noul context socio|
 807. Analiza portalului |
 808. Analiza portofoliului de produse a organizatiei;|
 809. Analiza posibilitatilor de export ale firmelor romanesti pe pietele externe. Studiu de caz |
 810. Analiza potentialului comercial al firmei|
 811. Analiza potentialului hidromineral al zonei |
 812. Analiza potentialului informativ al Tabloului fluxurilor de trezorerie|
 813. Analiza potentialului turistic in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est|
 814. Analiza pozitei financiare si a performantei entitatii economice|
 815. Analiza pozitiei competitive a .... pe piata internationala (se va alegere tara).|
 816. Analiza pozitiei competitive a .... pe piata turistica internationala (se va alegere tara).|
 817. Analiza pozitiei competitive a .... pe piata turistica internationala (se va alegere tara).|
 818. Analiza pozitiei financiare a firmei. Studiul de caz la SC X|
 819. Analiza pozitiei financiare a intreprinderii (pe baza situatiilor financiare)|
 820. Analiza pozitiei financiare la SC...|
 821. Analiza pozitiei financiare pe baza bilantului contabil la SC|
 822. Analiza pozitiei financiare si a performantelor firmei|
 823. Analiza pozitiei si performantei financiare a SC|
 824. Analiza preferintelor temporale si a preferintelor fata de risc|
 825. Analiza previzionala a ?omajului european. Studiu de caz: previzionarea ratei ?omajului in statele GIIPS;|
 826. Analiza previzionala a PIB. Studiu de caz: previzionarea PIB-ului Romaniei;|
 827. Analiza previzionala a comer?ului exterior european. Studiu de caz: previzionarea exportului net al Romaniei;|
 828. Analiza previzionala a cre?terii economice. Studiu de caz: cre?terea economica in Statele Membre aflate in proces de cathing up;|
 829. Analiza previzionala a infla?iei la nivelul UE28. Studiu de caz: previzionarea ratei infla?iei in statele GIIPS;|
 830. Analiza previzionala a societatilor comerciale. Utilitatea situatiilor financiare previzionate privind fluxurile de trezorerie|
 831. Analiza previzionala a societatilor comerciale. Utilitatea situatiilor financiare previzionate privind fluxurile de trezorerie Aspecte financiare si contabile privind grupurile de societati Evaluarea la valoare justa : avantaje si dezavantaje|
 832. Analiza prin comparatie a tipurilor identificarii criminalistice|
 833. Analiza prin comparatie a tipurilor identificarii criminalistice|
 834. Analiza principalelor fluxuri turistice internationale din Europa/Asia/Americi/Africa/ Orientul mijlociu.|
 835. Analiza principalelor modalitati de crestere a eficientei activitatii economico-financiare desfasurate la firma X|
 836. Analiza principalelor modificari care au loc la nivelul strategiilor adoptate de societatile transnationale sub impactul crizei economice si financiare - studiu de caz.|
 837. Analiza principalelor rezultate financiare ale firmei|
 838. Analiza privind diferentele culturale manageriale.|
 839. Analiza privind produsele bancare de economisire Romania|
 840. Analiza privind relatia dintre strategie, cultura si performante|
 841. Analiza problemelor structurale ale unui grup de tari, la alegere.|
 842. Analiza procedurilor de verificare realizate pe proiecte finantate din fonduri europene. Limite de verificare stabilite prin legislatia achizitiilor publice armonizata cu legislatia europeana|
 843. Analiza procesului de aprobare a bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat |
 844. Analiza procesului de aprobare a bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat.|
 845. Analiza procesului de comunicare la nivelul organizatiilor|
 846. Analiza procesului de investitii la nivel de firma|
 847. Analiza productiei fizice|
 848. Analiza profilului cultural al unei companii pe baza unei platforme on-line de inteligenta culturala|
 849. Analiza profitabilitatii in cadrul Bancii|
 850. Analiza profitului si riscului in managementul turistic|
 851. Analiza proiectelor investitionale in cadrul unui fond de investitii alternative. Studiu de caz SIF Moldova. Conf.univ.dr. Marcela Cornelia DANU|
 852. Analiza provocarilor actuale din cadrul Sistemului Bancar European|
 853. Analiza publicitatii pe internet in Romania|
 854. Analiza randamentului financiar al firmei.|
 855. Analiza raporturilor dintre Parlament si Guvern.|
 856. Analiza reechilibrului economico-financiar al firmei|
 857. Analiza relatiei cost-profit in managementul firmei X.|
 858. Analiza relatiei cost-profit in managementul intreprinderii.|
 859. Analiza relatiei costuri, preturi si profitabilitate. Studiu de caz la SC ....|
 860. Analiza relevantei indicatorilor financiari si nonfinanciari in masurarea performantei intreprinderii|
 861. Analiza rentabilitatii activitatii economice. Studiu de caz la |
 862. Analiza rentabilitatii activitatii economice. Studiu de caz la|
 863. Analiza rentabilitatii economice si financiare la SC|
 864. Analiza rentabilitatii firmei X.|
 865. Analiza rentabilitatii intreprinderii|
 866. Analiza rentabilitatii la o societate comerciala|
 867. Analiza rentabilitatii riscului si instrumentelor financiare. Cazul...|
 868. Analiza rentabilitatii riscului si instrumentelor financiare. Cazul...|
 869. Analiza rentabilitatii si risculor in intreprinderi/organizatii|
 870. Analiza rentabilitatii si riscului firmei. Studiul de caz la SC X|
 871. Analiza rentabilitatii societatii comerciale.|
 872. Analiza responsabilitatii sociale a corporatiilor in contextul integrarii europene.|
 873. Analiza resurselor de apa din zona.... in vederea valorificarii lor in piscicultura, irigatii si turism.|
 874. Analiza resurselor manageriale ale intreprinderii|
 875. Analiza resurselor materiale (imobilizate si circulante);|
 876. Analiza resurselor turistice din Romania, ca destinatie turistica|
 877. Analiza review-urilor formulate online de catre clienti - element al imbunatatirii managementului intr-o firma de turism. Studiu de caz: o unitate de cazare, un restaurant, un obiectiv turistic, ....|
 878. Analiza rezultatelor economico-financiare ale SC...., dupa efectuarea unei investitii finantate din fonduri U.E.|
 879. Analiza rezultatelor economico-financiare ale firmei|
 880. Analiza rezultatelor economico-financiare ale unei intreprinderi dupa efectuarea unei investitii finantate din fonduri U.E.|
 881. Analiza rezultatelor unei campanii de direct-mail|
 882. Analiza riscului concurential in afacerile firmei.. .|
 883. Analiza riscului de creditare in cadrul unei societatii bancare (IFN)|
 884. Analiza riscului de dobanda in cadrul proiectelor de investitii|
 885. Analiza riscului de exploatare si financiar in compania multinationala|
 886. Analiza riscului de faliment al intreprinderii utilizand metoda scoring|
 887. Analiza riscului de faliment prin metode nonfinanciare|
 888. Analiza riscului de tara|
 889. Analiza riscului la nivelul Studiu de caz la SC|
 890. Analiza riscurilor auditului financiar si pragul de semnificatie|
 891. Analiza riscurilor companiei|
 892. Analiza riscurilor companiei|
 893. Analiza riscurilor firmei: de exploatare, financiar, de faliment|
 894. Analiza riscurilor si prudenta bancara la banca|
 895. Analiza rolului responsabilitatii sociale corporative in activitatea firmelor|
 896. Analiza satisfactiei in munca|
 897. Analiza satisfactiei in munca|
 898. Analiza sectorului tertiar in Romania|
 899. Analiza semiotica a reclamelor. Studiu de caz|
 900. Analiza senzorilor cu placa de achizitii Arduino UNO|
 901. Analiza serialelor TV|
 902. Analiza serviciilor de alimentatie publica in cadrul Hotelului X|
 903. Analiza serviciilor de comunicatii. Studiu de caz la firma|
 904. Analiza serviciilor de educatie in Romania(analiza la nivel macroeconomic sau studiu comparativ)|
 905. Analiza serviciilor de transport pe piata romaneasca/internationala in perioada 201|
 906. Analiza serviciilor de transport public (studiu de caz la o societate / regie de transport public)|
 907. Analiza serviciilor medicale in Romania si impacul acestora in economie|
 908. Analiza serviciilor publice|
 909. Analiza serviciilor turistice in statiunea|
 910. Analiza serviciilor turistice oferite de statiunea/complexul hotelier..|
 911. Analiza seturilor de date mari si foarte mari|
 912. Analiza si acordarea unui credit (de exploatare / linii de credit / pentru stocuri temporare sau sezoniere / pentru prefinantarea exporturilor / pentru echipamente / de forfetare / pentru activitatea de leasing) in cazul persoanelor juridice|
 913. Analiza si calculatia costurilor la o societate comerciala de leasing. Studiu de caz Ia S.C. |
 914. Analiza si capturarea oportunitatilor cu rol cheie in profilarea portofoliului strategic|
 915. Analiza si dezvoltarea mixului de marketing extins pentru destinatia turistica X___|
 916. Analiza si dezvoltarea mixului de marketing extins pentru societatea comerciala X___|
 917. Analiza si dezvoltarea mixului de marketing la compania X___|
 918. Analiza si diagnosticul economico-financiar|
 919. Analiza si diagnosticul financiar al entitatii. Studiu de caz.|
 920. Analiza si diagnosticul financiar-contabil al unei entitati economice|
 921. Analiza si diagnosticul fortei de munca|
 922. Analiza si diagnosticul in gestiunea eficienta a resurselor materiale|
 923. Analiza si diagnosticul in gestiunea financiara a intreprinderii|
 924. Analiza si diagnosticul in implementarea sistemului de management al calitatii|
 925. Analiza si diagnosticul in informarea utilizatorilor externi ai intreprinderii|
 926. Analiza si diagnosticul in optimizarea deciziilor de crestere a competitivitatii|
 927. Analiza si diagnosticul in optimizarea deciziilor de crestere economica|
 928. Analiza si diagnosticul in optimizarea deciziilor de finantare|
 929. Analiza si diagnosticul in optimizarea deciziilor de personal|
 930. Analiza si diagnosticul rezultatelor si rentabilitatii activitatii firmei. Studiu aplicativ.|
 931. Analiza si diagnosticul valorii adaugate|
 932. Analiza si evaluarea activelor necorporale ale intreprinderii.|
 933. Analiza si evaluarea economico-financiara in reorganizarea si lichidarea intreprinderii.|
 934. Analiza si evaluarea nivelului de servire logistica la nivelul firmei de comert|
 935. Analiza si evaluarea operatiunilor logistice la nivelul firmei X|
 936. Analiza si evaluarea operatiunilor logistice la nivelul firmelor de turism/de comert|
 937. Analiza si evaluarea resurselor umane ale unei societati comerciale.|
 938. Analiza si evaluarea riscurilor|
 939. Analiza si evaluarea riscurilor la nivelul firmei |
 940. Analiza si gestionarea riscului de creditare pe modelul unui credit acordat persoanelor juridice pentru desfasurarea activitatii de productie.|
 941. Analiza si imbunatatirea mixului promotional la SC |
 942. Analiza si imbunatatirea strategiei de produse |
 943. Analiza si optimizarea activitatii de marketing la societatea |
 944. Analiza si optimizarea activitatilor logistice la societatea |
 945. Analiza si previziunea cu modele econometrice. Studiu de caz la ...|
 946. Analiza si previziunea evolutiei serviciilor de..................Studiu de caz..................... |
 947. Analiza si proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea contractelor si comenzilor|
 948. Analiza si reproiectarea subsistemului decizional intr-o organizatie|
 949. Analiza si reproiectarea subsistemului informational dintr-o organizatie|
 950. Analiza si reproiectarea subsistemului organizatoric dintr-o organizatie|
 951. Analiza si structurarea categoriilor populatiei|
 952. Analiza si tendintele serviciilor educationale in Romania.|
 953. Analiza si testarea celulelor fotovoltaice|
 954. Analiza si valorificarea potentialului turistic din tara/zona/statiunea|
 955. Analiza simbolurilor din imaginile publicitare. Studiu de caz|
 956. Analiza sistemelor informationale. Modelarea conceptuala a datelor Aparitia si dezvoltarea ciberneticii. Obiectul si metodele ciberneticii economice Aplicatia ExamStud. Examinare Online|
 957. Analiza sistemului de distributie la nivelul firmei X|
 958. Analiza sistemului de distributie la nivelul firmei X|
 959. Analiza sistemului de recompensare in organizatia...|
 960. Analiza sistemului informational al unei intreprinderi.|
 961. Analiza sistemului logistic al intreprinderii|
 962. Analiza sistemului logistic de distributie la nivelul firmei X|
 963. Analiza sistemului logistic de distributie la nivelul firmei X|
 964. Analiza sistemului/subsistemului informational la Banca|
 965. Analiza site-ului unei institutii si exigentele New Public Management.|
 966. Analiza site-ului unei institutii si exigentele modelului guvernantei democratice.|
 967. Analiza situatiei financiar - patrimoniale;|
 968. Analiza situatiei generale a cheltuielilor firmei|
 969. Analiza situatiei strategice in vederea restructurarii organizatiei Planul de afacere pentru dezvoltarea firmei|
 970. Analiza sociala a proiectelor de transport|
 971. Analiza soldurilor intermediare de gestiune|
 972. Analiza soldurilor intermediare de gestiune ale firmei X.|
 973. Analiza solutiei Microsoft Dynamics CRM|
 974. Analiza solutiei Microsoft Dynamics CRM|
 975. Analiza solutiei Microsoft Dynamics NAV|
 976. Analiza solutiei Microsoft Dynamics NAV|
 977. Analiza spectroscopica vibrationala a unor plante decorative.|
 978. Analiza stadiului de dezvoltare durabila in Romania|
 979. Analiza stakeholderilor companiei....|
 980. Analiza starii de echilibru financiar pe baza de bilant.|
 981. Analiza statistica a Cifrei de Afaceri in cadrul unei firme.|
 982. Analiza statistica a balantei de plati externe a Romaniei in anul .../ perioada|
 983. Analiza statistica a cheltuielilor din sanatate in tara/ tarile...|
 984. Analiza statistica a costurilor de productie in cadrul unei firme.|
 985. Analiza statistica a datelor de mediu in U.E.|
 986. Analiza statistica a dinamicii cifrei de afaceri a unitatilor locale active din judetul Bacau|
 987. Analiza statistica a dinamicii indicatorilor de performanta ai firmelor la nivelul judetului Bacau|
 988. Analiza statistica a estimarii parametrilor functiei Gompertz.|
 989. Analiza statistica a estimarii parametrilor functiei logistice.|
 990. Analiza statistica a evolutiei consumului populatiei din Romania in perioada.......si rolul sau in fundamentarea deciziilor de perspectiva ale firmelor de productie|
 991. Analiza statistica a evolutiei nivelului, structurii, gradului de ocupare a fortei de munca in perioada|
 992. Analiza statistica a evolutiei pietei bancare prin prisma factorilor de influenta|
 993. Analiza statistica a factorilor de influenta risc si incertitudine in cadrul unei firme.|
 994. Analiza statistica a folosirii resurselor de munca in judetul|
 995. Analiza statistica a folosirii resurselor de munca in judetul..(sau Romania) si implicatiile acesteia in politicile de personal ale firmelor|
 996. Analiza statistica a impactului relatiilor economice internationale asupra dezvoltarii economiei nationale|
 997. Analiza statistica a investitiilor straine directe in Romania.|
 998. Analiza statistica a preferintelor turistice ale populatiei din Romania, cu implicatii asupra fundamentarii strategiei de dezvoltare a firmei turistice|
 999. Analiza statistica a productivitatii muncii in cadrul unei firme.|
 1000. Analiza statistica a productivitatii sociale a muncii in Romania.|
 1001. Analiza statistica a relatiei activitatea economica - nivel al parametrilor mediului inconjurator|
 1002. Analiza statistica a rentabilitatii in cadrul unei firme.|
 1003. Analiza statistica a rezultatelor financiare ale unei firme|
 1004. Analiza statistica a sistemului bancar din Romania|
 1005. Analiza statistica a sistemului de educatie din tara/ tarile...|
 1006. Analiza statistica a societatii si pozitionarea acesteia pe piata|
 1007. Analiza statistica a somajului in tara/ tarile...|
 1008. Analiza statistica asupra comertului exterior in Romania.|
 1009. Analiza statistica comparativa a dinamicii P.I.B.-ului intre Romania si S.U.A.|
 1010. Analiza statistica comparativa intre produsele a doua firme, utilizand testul T.|
 1011. Analiza statistica privind preferinta turistica a romanilor|
 1012. Analiza statistica, in dinamica si in corelatie, a deciziilor de politica monetara in Romania|
 1013. Analiza statistico-economica a sezonalitatii in activitatea de turism|
 1014. Analiza statistico-economica a starii economiei Romaniei|
 1015. Analiza strategica a deciziilor la nivel de firma - prezentarea unui studiu de caz.|
 1016. Analiza strategica a intreprinderii turistice|
 1017. Analiza strategica a mediului extern al firmei. Studiu de caz la SC X SRL|
 1018. Analiza strategica a mediului intern al firmei. Studiu de caz la SC X SRL|
 1019. Analiza strategica a riscului de faliment al intreprinderii|
 1020. Analiza strategiilor CRM aplicate in domeniul FMCG/lanturi de retail|
 1021. Analiza strategiilor de arhitectura decizionala de tip |
 1022. Analiza strategiilor internationale de marketing ale firmei...|
 1023. Analiza structurii cheltuielilor publice. Comparatie Romania.....(3 lucrari)|
 1024. Analiza structurii optime a capitalului pentru intreprinderile din sectorul|
 1025. Analiza structurii si climatului de comunicar la intreprinderea.|
 1026. Analiza sursele de constituire a fondurilor asigurarilor sociale din Romania|
 1027. Analiza surselor de finantare a activitatii unei firme.|
 1028. Analiza surselor de finantare a ciclului de exploatare la SC|
 1029. Analiza sustenabilitatii deficitelor de cont curent.|
 1030. Analiza tehnica si fundamentala a titlurilor de valoare|
 1031. Analiza tehnicilor de modulatie QAM si DPSK|
 1032. Analiza tendintelor in folosirea formelor de publicitate pe piata internationala|
 1033. Analiza teoretica si practica a infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale.|
 1034. Analiza teoretica si practica a infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale.|
 1035. Analiza teoretica si practica a infractiunii de ucidere din culpa;|
 1036. Analiza teoretica si practica a infractiunii de ucidere din culpa;|
 1037. Analiza teoretica si practica a infractiunii de violare de domiciliu;|
 1038. Analiza teoretica si practica a infractiunii de violare de domiciliu;|
 1039. Analiza teoretica si practica a infractiunilor de trafic de influenta si cumparare de influenta;|
 1040. Analiza teoretica si practica a infractiunilor de trafic de influenta si cumparare de influenta;|
 1041. Analiza teoretica si practica privind declaratiile martorilor - mijloc de proba in procesul penal.|
 1042. Analiza teoretica si practica privind declaratiile martorilor - mijloc de proba in procesul penal.|
 1043. Analiza teoretica si practica privind judecata in prima instanta.|
 1044. Analiza teoretica si practica privind judecata in prima instanta.|
 1045. Analiza teoretica si practica privind masurile preventive privative de libertate.|
 1046. Analiza teoretica si practica privind masurile preventive privative de libertate.|
 1047. Analiza tipului de conducere din intreprindere si optimizarea acestuia.|
 1048. Analiza transportului maritim in .... in perioada 2010-2015 (se va alegere tara).|
 1049. Analiza tranzactionala in negocierea internationala.|
 1050. Analiza tranzactionala si importanta sa pe piata de afaceri|
 1051. Analiza unei solutii ERP|
 1052. Analiza unei solutii ERP|
 1053. Analiza uniunii vamale europene|
 1054. Analiza unor aspecte privind evolutia genomului la plante, prin metode citogenetice si moleculare|
 1055. Analiza unui dosar de credit neperformant la|
 1056. Analiza unui produs mediatic|
 1057. Analiza urmelor instrumentelor de spargere in cadrul identificarii criminalistice|
 1058. Analiza urmelor instrumentelor de spargere in cadrul identificarii criminalistice|
 1059. Analiza utilizarii cardurilor in practica bancii...|
 1060. Analiza utilizarii serviciilor de internet banking in Romania|
 1061. Analiza valorii produsului X pe piata organizationala din Romania|
 1062. Analiza valorii si importanta acesteia In management. Studiu de caz la S.C ... .|
 1063. Analiza valorii utilizata in dezvoltarea noilor produse;|
 1064. Analiza vanzarii la firma.|
 1065. Analiza vizibilitatii paginilor web a firmei... si analiza traficului pe site|
 1066. Analiza, determinarea si acordarea creditelor (pentru plata unor tratamente medicale / pentru cumpararea de bunuri de echipament menajer / pentru cumpararea de materiale de constructii / pentru cumpararea de autoturisme / pentru cumpararea de locuint|
 1067. Analizarea impactului asupra mediului generat de spatiile industriale relicte|
 1068. Analizarea modelului comportamentului de cumparare al organizatiei X|
 1069. Analizarea subiectelor de drept in functie de ramura|
 1070. Analize ale campaniilor publicitare sociale|
 1071. Analize de geografie regionala |
 1072. Analize microeconomice cantitative in R|
 1073. Analyzing the Essential Components of Employee Engagement - Case Study in a Company|
 1074. Analyzing the financing strategies undertaken by Petrom/ Erste Bank on the capital market|
 1075. Ancheta jurnalistica in presa actuala. Studiu de caz in trei publicatii diferite.|
 1076. Ancheta statistica|
 1077. Aneci Vasilica - Peisajul cultural ca resursa in managementul destinatiei turistice|
 1078. Anemia feripriva|
 1079. Anestezia in medicina dentara |
 1080. Angajamentul de audit|
 1081. Angajamentul salariatilor - motivatie, satisfactie si eficienta|
 1082. Angajarea si salarizarea personalului la firma|
 1083. Angina pectorala. Infarctul miocardic acut.|
 1084. Animatia in industria hoteliera mondiala (studiu de caz la alegere).|
 1085. Anomalii dentare de numar si pozitie|
 1086. Anomaliile dento-maxilare de Clasa a II-a |
 1087. Anomaliile dento-maxilare de Clasa a II-a ,diviziunea 1(compresia de maxilar)|
 1088. Anomaliile dento-maxilare de Clasa a III-a|
 1089. Ansamblul garantiilor nationale de protectie a drepturilor fundamentale ale omului|
 1090. Antecedentele calitatii relatiei client-furnizor|
 1091. Antecedentele satisfactiei in cumpararea online.|
 1092. Antibiotice naturale: obtinere, caracterizare, eficacitate, rol farmacologic.|
 1093. Antrenarea si optimizarea abilitatilor de prezentare ale studentilor din anul I la programele de licenta psihologie si stiintele educatiei.|
 1094. Antreprenoriat si inovatie. Studiu de caz: .........................|
 1095. Antreprenoriat social ?i rolul sau in dezvoltarea economica ?i sociala a unei comunita?i|
 1096. Antreprenoriat social. Studiu de caz: .................|
 1097. Antreprenoriatul o solu?ie pentru dezvoltarea durabila a zonelor rurale|
 1098. Antreprenorul roman. Studiu de caz: ..........|
 1099. Antroplgia mass-media|
 1100. Antropologia mass-media|
 1101. Anularea si inexistenta actelor administrative|
 1102. Anxietate si divort_|
 1103. Anxietatea scolarului mic|
 1104. Apa ca factor de sanogeneza. Indepartarea si neutralizarea reziduurilor.|
 1105. Apanajul drepturilor si obligatiilor persoanelor vulnerabile|
 1106. Apararea interesului public de catre autoritatile administratiei publice romanesti. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale.|
 1107. Aparat de masura - ohmmetru digital cu microcontroler, cu auto-scalare|
 1108. Aparat de masura - ohmmetru digital cu microcontroler, cu auto-scalare|
 1109. Aparat de masura a capacitatii condensatoarelor de mare capacitate.|
 1110. Aparat de masura a inductantei bobinelor de mici dimensiuni.|
 1111. Aparat de masura a parametrilor impulsurilor cu microcontroler PIC16F887A.|
 1112. Aparat de masura a rezistentelor mici si foarte mici - 0,1mO - 2O, cu microcontroler|
 1113. Aparat de masura a rezistentelor mici si foarte mici - 0,1mO - 2O, cu microcontroler|
 1114. Aparatul de fotografiat - o uzina intr-o cutie...|
 1115. Aparitia si dezvoltarea turismului medical in Romania.|
 1116. Aparitia si evolutia dreptului scris|
 1117. Aparitia si evolutja dreptului scris|
 1118. Apendicita acuta|
 1119. Aplica?ii ale sistemelor informa?ional-decizionale la |
 1120. Aplica?ii ale teoriei consumatorului - o abordare moderna|
 1121. Aplicarea IFRS in Romania intre deziderate si realitati.|
 1122. Aplicarea ISQC1 si ISA 220 in activitatea de auditare a proiectelor finantate din fonduri nerambursabile. Chei de pregatire a dosarului de audit pentru controlul efectuat de CAFR|
 1123. Aplicarea MPO la firma|
 1124. Aplicarea codului etic in sfera afacerilor|
 1125. Aplicarea conceptului japonez |
 1126. Aplicarea corelatiei multiple pentru analiza diagnostic a unei firme. Aplicatie la ...;|
 1127. Aplicarea creativa a metodelor interactive in asimilarea povestilor si in dezvoltarea vorbirii la prescolari|
 1128. Aplicarea creativa a metodelor interactive in asimilarea povestilor si in dezvoltarea vorbirii la prescolari|
 1129. Aplicarea creativa a metodelor interactive in asimilarea povestilor si in dezvoltarea vorbirii la prescolari_|
 1130. Aplicarea legii penale in timp;|
 1131. Aplicarea managementului prin obiective intr-o organizatie publica.|
 1132. Aplicarea managementului prin obiective intr-o organizatie.|
 1133. Aplicarea managementului prin obiective intr-o organizatie.|
 1134. Aplicarea managementului prin proiecte in cadrul unei organizatii.|
 1135. Aplicarea managementului prin proiecte in cadrul unei organizatii.|
 1136. Aplicarea marketingului telefonic in cadrul unei campanii de marketing direct.|
 1137. Aplicarea metodei diagnosticarii intr-o organizatie publica.|
 1138. Aplicarea metodei diagnosticarii intr-o organizatie.|
 1139. Aplicarea metodei diagnosticarii intr-o organizatie.|
 1140. Aplicarea metodelor moleculare in cercetarile de taxonomie si filogenie animala|
 1141. Aplicarea modelului CAPM in administrarea unui portofoliu|
 1142. Aplicarea modelului DDM in determinarea pretului actual al actiunilor societatilor bancare cotate la BVB|
 1143. Aplicarea modelului Hobbesian al comportamentului consumatorului in cazul achizitiilor publice. Studiu de caz|
 1144. Aplicarea rationamentului profesional in alegerea metodei de amortizare a imobilizarilor|
 1145. Aplicarea regresiei liniare si exponentiale in prognoza indicatorilor economici la SC |
 1146. Aplicarea si adaptarea protezei in cavitatea bucala.|
 1147. Aplicarea standardelor internationale de contabilitate pentru sectorul public.|
 1148. Aplicarea stilurilor de management in managementul contemporan|
 1149. Aplicarea tehnicii Real Time PCR pentru identificarea variatiilor de lungime ale telomerelor in populatia umana|
 1150. Aplicarea tehnicilor motivationale la S.C..|
 1151. Aplicatie Excel pentru analiza multivariata a datelor obtinute prin cercetari de marketing|
 1152. Aplicatie Excel pentru plata salariilor la o societate comerciala.|
 1153. Aplicatie Java pentru Android|
 1154. Aplicatie Matlab orientata obiect destinata parametrizarii controlerelor fuzzy logic.|
 1155. Aplicatie Matlab orientata obiect destinata parametrizarii retelelor neuronale|
 1156. Aplicatie Web in ASP.NET MVC/ASP.NET Web API|
 1157. Aplicatie bancara online pentru credite de consum dezvoltata prin tehnologii Microsoft Aplicatie bazata pe tehnologia Java|
 1158. Aplicatie de detectie si diagnosticare a defectelor bazata pe estimarea parametrilor Aplicatie informatica pentru evidenta activitatii unei firme de comert Aplicatie informatica pentru managementul resurselor umane Aplicatie informatica pentru manage|
 1159. Aplicatie de gestiune electronica la nivelul unui secretariat DPPD|
 1160. Aplicatie informatica bazata pe Web pentru asociatiile de locatari|
 1161. Aplicatie informatica cu citire de coduri QR pentru biblioteca tehnica|
 1162. Aplicatie informatica pentru repartizarea centralizata a studentilor in camin|
 1163. Aplicatie informatica privind asistarea operatiilor unei agentii de recrutare de personal|
 1164. Aplicatie informatica privind construirea unui site dinamic|
 1165. Aplicatie informatica privind evidenta utilajelor|
 1166. Aplicatie informatica privind realizarea unui ghiseu bancar virtual|
 1167. Aplicatie informatica privind urmarirea operativa a miscarii marfurilor (S.C. XYZ S.R.L.)|
 1168. Aplicatie mobila cu baze de date|
 1169. Aplicatie online pentru recrutarea si facilitarea comunicatiei intre membrii programului XYZ pentru studenti|
 1170. Aplicatie online pentru sugestii personalizate de obiective turistice intr-un areal dat|
 1171. Aplicatie pentru backup-ul programat al bazelor de date intre sisteme de gestiune a bazelor de date diferite, aflate la distanta|
 1172. Aplicatie pentru predictie de date|
 1173. Aplicatie pentru sistemul de finantare a spitalelor pe grupe de diagnostice Aplicatie software pentru evidenta clientilor unei firme Aplicatie web de licitatii on-line Aplicatie web. Examen grila online|
 1174. Aplicatie web based pentru managementul unei firme|
 1175. Aplicatie web-based de gestiune a taxelor de scolarizare. Varianta ORACLE|
 1176. Aplicatii GIS in studiul mediului |
 1177. Aplicatii ale Data Mining|
 1178. Aplicatii ale bioinformaticii in genomica speciei Drosophila melanogaster|
 1179. Aplicatii ale hidrogelurilor pe baza de chitosan.|
 1180. Aplicatii ale magnetohidrodinamicii in astrofizica|
 1181. Aplicatii ale marcarii reversibile|
 1182. Aplicatii ale marcarii reversibile|
 1183. Aplicatii ale sistemelor de gestiune a bazelor de date, cu interogare in visual basic Aplicatii ale transformatei radon in prelucarea imaginilor Aplicatii ale XML in baze de date|
 1184. Aplicatii ale sistemelor expert in economie|
 1185. Aplicatii ale spectroscopiei de absorbtie UV-Vis in monitorizarea apelor|
 1186. Aplicatii ale teoriei jocurilor in economie|
 1187. Aplicatii ale teoriei prospectarii|
 1188. Aplicatii ale unor compusi chimici de origine animala in cercetarile bio-medicale|
 1189. Aplicatii bazate pe componente folosind tehnologia Corba Aplicatii cu privire la tehnicile de parcurgere a unui graf finit Aplicatii educationale interactive. Invatarea asistata pe calculator Arborii si algoritmi folositi in protocoalele de rutare Ar|
 1190. Aplicatii bazate pe localizarea dispozitivelor mobile|
 1191. Aplicatii cu NI Compact Vision System 1457 in sisteme incorporate|
 1192. Aplicatii de comert electronic realizate pe baza modelului B2B|
 1193. Aplicatii de comert electronic realizate pe baza modelului B2B|
 1194. Aplicatii de comert electronic realizate pe baza modelului B2C|
 1195. Aplicatii de comert electronic realizate pe baza modelului B2C|
 1196. Aplicatii de modelare utilizand BlueJ|
 1197. Aplicatii de modelare utilizand Python/ Processing|
 1198. Aplicatii destinate Instruirii Asistate de Calculator in activitatile de invatare formale|
 1199. Aplicatii e-learning bazate pe tehnologii WEB|
 1200. Aplicatii informatice incorporate open source pentru automobilul inteligent|
 1201. Aplicatii informatice incorporate open source pentru automobilul inteligent|
 1202. Aplicatii medicale ale laserilor|
 1203. Aplicatii mobile de socializare cu localizare de evenimente, poze, rute etc. pe Google Maps|
 1204. Aplicatii mobile folosind platformele Android, Windows sau iOS|
 1205. Aplicatii mobile legate vreme (diversi parametri:temperatura, umiditate, vant, presiune, precipitatii etc.)|
 1206. Aplicatii multimedia in jurnalism si comunicare|
 1207. Aplicatii pentru telefonie mobila|
 1208. Aplicatii pentru telefonie mobila utilizand Processing|
 1209. Aplicatii software educationale |
 1210. Aplicatii utilizand microcontroller-ul STC89C52RC|
 1211. Aplicatii utilizand platforma de dezvoltare FPGA DE0|
 1212. Aplicatii utilizand platforma de dezvoltare FPGA DE0|
 1213. Aportul ciclului de licenta din invatamantul superior economic si de afaceri la formarea competentelor in domeniul managementului strategic.|
 1214. Aportul designului la cresterea competitivitatii firmei ...|
 1215. Aportul fortelor de vanzare in distributia marfurilor la nivelul societatii de distributie.|
 1216. Aportul leaderilor strategici la cresterea performantei marilor intreprinderi.|
 1217. Applying Servant Leadership in a view of Increasing Firm Performance|
 1218. Applying Situational Leadership in a view of Increasing Firm Performance|
 1219. Aprecierea pozitiei financiare si a performantelor pe baza informatiilor din situatiile financiare anuale. Studiu de caz la SC|
 1220. Aranjament experimental pentru detectia Raman ultrasenzitiva (SERS) intr-o celula fluidica|
 1221. Aranjamentele turistice de tip croaziera. Studiu de caz la firma|
 1222. Arbitrajul in comertul international ;|
 1223. Arbitrajul in reglementarea noului Cod de procedura civila|
 1224. Arbitrajul intern si international conform noilor reglementari|
 1225. Arbitrajul la confluenta a doua coduri|
 1226. Arbitrajul sub auspiciile unei institutii permanente organizatoare de arbitraj|
 1227. Arbori partiali minimi.|
 1228. Arcadele dentare.Anatomie.Morfologie.Clasificari.Morfologia primara si secundara a dintilor si arcadelor dentaree|
 1229. Arhaic si modern in inventarul gospodariei taranesti.Studii de caz.....|
 1230. Arheopeisajele (arheoparcurile) si valorificarea turistica locala. Studii de caz....(din Romania, alte state din Europa unde studentul va merge pentru studiu)|
 1231. Arhitectura aplicatiilor Web|
 1232. Arhitectura aplicatiilor Web|
 1233. Arhitectura institutionala a Uniunii Europene|
 1234. Arhitectura performantei entitatii. Solduri intermediare de gestiune|
 1235. Arhitectura sistemelor de operare|
 1236. Arhitectura sistemelor de operare|
 1237. Arhitecturi bazate pe servicii web|
 1238. Arhitecturi conceptuale de ameliorare a capacitatii anticipative a managementului|
 1239. Ariile protejate si rolul lor in dezvoltarea turismului. Studiu de caz in aria protejata|
 1240. Aristocratizarea si democratizarea limbajului|
 1241. Aritmiile si tulburarile de conducere. Stopul cardiac|
 1242. Armele comertului in lupta pentru putere SUA - UE|
 1243. Armonizarea contabilitatii romanesti cu prevederile europene si internationale in domeniul contabilitatii.|
 1244. Armonizarea politicii agricole a Romaniei cu PAC. Avantaje si dezavantaje.|
 1245. Art terapia si dezvoltarea personala. Stresul in perioada adulta.|
 1246. Arta de a conduce afaceri in conditii de criza. Studiu aplicativ la SC|
 1247. Artele spectacolului|
 1248. Articolul de comentariu in presa actuala. Studiu de caz in publicatii diferite.|
 1249. Artificii romantice in dramaturgia postpasoptista (Vasile Alecsandri si Bogdan-Petriceicu Hasdeu)|
 1250. Arumentarea in mass media|
 1251. Asemanari ?i deosebiri intre managementul unei O.N.G. ?i managementul unei institu?ii publice.|
 1252. Asemanari si deosebiri intre gandirea platoniciana si cea aristotelica|
 1253. Asemanari si deosebiri intre marketingul B2B si B2C pe exemplul firmei X|
 1254. Asepsia si antisepsia.|
 1255. Asigurarea avantajului concurential.|
 1256. Asigurarea avantajului concurential.|
 1257. Asigurarea calitatii la SC|
 1258. Asigurarea cladirilor, constructiilor, echipamentelor si a altor bunuri |
 1259. Asigurarea de persoane la|
 1260. Asigurarea de protectie si indemnizare|
 1261. Asigurarea de raspundere fata de terti|
 1262. Asigurarea de viata versus pensia privata|
 1263. Asigurarea dreptului consumatorilor la informare prin etichetarea produselor.|
 1264. Asigurarea exporturilor pe credit pe termen scurt|
 1265. Asigurarea in domeniul transporturilor|
 1266. Asigurarea marfurilor in timpul transportului|
 1267. Asigurarea marfurilor in traficul international, rol economic, conditii de asigurare, contractul de asigurare.|
 1268. Asigurarea maritima|
 1269. Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube aduse tertilor prin accidente de autovehicule |
 1270. Asigurarea proactiva a securitatii calculatoarelor si a retelelor de calculatoare in contextul Linux sau Windows (cu sau fara Active Directory)|
 1271. Asigurarea resurselor financiare necesare ciclului de exploatare. Studiu de caz la S.C....|
 1272. Asigurari de accidente cu aplicatii la Societatea....|
 1273. Asigurari specifice in turism si servicii|
 1274. Asigurarile ?i rolul de sus?inere al acestora pentru |
 1275. Asigurarile de calatorie|
 1276. Asigurarile de persoane - mijloc de economisire|
 1277. Asigurarile de raspundere civila cu aplicatii la Societatea.......|
 1278. Asigurarile de raspundere civila profesionala|
 1279. Asigurarile de raspundere civila profesionala|
 1280. Asigurarile de viata|
 1281. Asigurarile de viata: premize si beneficii|
 1282. Asigurarile in agricultura |
 1283. Asigurarile pentru somaj si masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca |
 1284. Asigurarile private de sanatate|
 1285. Asigurarile si reasigurarile in Europa|
 1286. Asiguratii sistemului de asigurari sociale de sanatate - drepturi si obligatii.|
 1287. Asistarea auditorului la inventariere in cadrul misiunii de audit statutar|
 1288. Asistenta judiciara in materie penala intre U.E si alte state|
 1289. Asistenta judiciara internationala in materie penala in legislatia romana|
 1290. Asistenta si protectia sociala la nivelul pietei muncii in Romania|
 1291. Asistenta sociala a copilului agresat de parinti|
 1292. Asistenta sociala a persoanelor cu deficienta de auz.|
 1293. Asistenta sociala ca profesiune si ARTA|
 1294. Asistenta sociala in perioada actuala in Romania|
 1295. Asistenta sociala si deprivare afectiva_|
 1296. Asistenta socio-medicala a bolnavilor cronici.|
 1297. Asistenta socio-medicala a varstnicului.|
 1298. Asistenta, consultanta, controlul si auditul entitatii economice in domeniul fiscal|
 1299. Aspecte actuale ale comertului mondial ;Tendinte si factori de influenta.|
 1300. Aspecte ale abordarii integrate ale continuturilor specifice ariei curriculare stiinte in cadrul ciclului achizitiilor fundamentale.|
 1301. Aspecte ale asistentei sociale in scoala|
 1302. Aspecte ale cererii si motivatiei in turismul montan.Tendinte actuale inregistrare in....|
 1303. Aspecte ale circuitului biogeochimic al azotului in ecosisteme de pajiste|
 1304. Aspecte ale circuitului biogeochimic al carbonului in ecosisteme montane|
 1305. Aspecte ale dezinformarii |
 1306. Aspecte ale educarii copiilor cu CES prin activitati ale educatiei-nonformale|
 1307. Aspecte ale managementului in IMM Intreprinzatori-manageri de succes din Romania |
 1308. Aspecte ale migratiei in Europa.|
 1309. Aspecte ale procedurii de inspectie fiscala la societatile comerciale|
 1310. Aspecte ale procedurii de inspectie fiscala la societatile comerciale|
 1311. Aspecte ale procedurilor fiscale de control supuse litigiilor financiare si rezolvate prin expertiza contabila|
 1312. Aspecte antropologice ale cresterii si dezvoltarii umane|
 1313. Aspecte celulare si moleculare ale diferentierii adipogenice/condrogenice a celulelor stern izolate din tesut adipos|
 1314. Aspecte celulare, biochimice si patofiziologice in anemia feripriva|
 1315. Aspecte comparative intre incheierea casatoriei ?i incheierea logodnei|
 1316. Aspecte comparative privind dezvoltarea si evolutia statului bunastarii in Uniunea Europeana|
 1317. Aspecte comparative privind evolutia pietelor bursiere externe dupa criza economica globala din 2007|
 1318. Aspecte comparative privind motivarea si recompensarea angajatilor in organizatiile europene|
 1319. Aspecte conceptuale, contabile si fiscale privind veniturile din servicii de management si consultanta|
 1320. Aspecte contabile ale crearii, utilizarii si lichidarii cartilor de credit|
 1321. Aspecte contabile privind finantarea institutiilor publice (de invatamant public, de sanatate publica, etc.)|
 1322. Aspecte contabile privind finantarea institutiilor publice (de invatamant public, de sanatate publica, etc.) Aspecte contabile si fiscale cu privire la decontarile cu personalul|
 1323. Aspecte contabile si fiscale cu privire la decontarile cu personalul|
 1324. Aspecte contabile si fiscale in contabilitatea rezervelor entitatilor|
 1325. Aspecte contabile si fiscale in contabilitatea rezervelor entitatilor|
 1326. Aspecte contabile si fiscale in contabilizarea reducerilor comerciale si financiare|
 1327. Aspecte contabile si fiscale in contabilizarea rezervelor din reevaluare|
 1328. Aspecte contabile si fiscale privind TVA in cazul achizitiilor/ livrarilor intracomunitare|
 1329. Aspecte contabile si fiscale privind TVA in cazul achizitiilor/ livrarilor intracomunitare Aspecte contabile si fiscale privind TVA in cazul importurilor / exporturilor Contabilitatea si raportarea executiei bugetare la o institutie publica Provocari|
 1330. Aspecte contabile si fiscale privind TVA in cazul importurilor / exporturilor|
 1331. Aspecte controversate privind teoria functionarului de fapt.|
 1332. Aspecte critice privind perspectiva integrarii fiscale in interiorul UE|
 1333. Aspecte de anatomie si patologie a sistemului genital feminin|
 1334. Aspecte ecologice ale parazitismului branhial la pesti|
 1335. Aspecte economico-financiare ale strategiei nationale a Romaniei privind combaterea consecintelor gazelor cu efect de sera.Termen cheie: greenhouse effect gas|
 1336. Aspecte etice privind derularea activitatii de transport (rutiere, feroviare, aeriene) de marfuri / calatori (studiu de caz la o societate de transport)|
 1337. Aspecte etico-deontologice in managementul resurselor umane. Studiu de caz;|
 1338. Aspecte evolutive cu privire la integrarea europeana|
 1339. Aspecte farmacogenetice in oncologie: utilizarea personalizata a citostaticelor bazate pe inhibitori de tirozin kinaze (detectia mutatiilor in genele K-RAS, EGFR, BRAF in tumori solide)|
 1340. Aspecte financiar contabile privin reorganizarea societatilor comeciale|
 1341. Aspecte financiar-contabile implicate de vanzarile prin Internet.|
 1342. Aspecte financiar-contabile privind intrarile de active prin operatiuni de leasing|
 1343. Aspecte financiare si contabile privind divizarea societatilor comerciale|
 1344. Aspecte financiare si contabile privind divizarea societatilor comerciale.|
 1345. Aspecte financiare si contabile privind fuziunea societatilor comerciale|
 1346. Aspecte financiare si contabile privind grupurile de societati|
 1347. Aspecte financiare si contabile privind grupurile de societati.|
 1348. Aspecte financiare si contabile privind lichidarea societatilor comerciale.|
 1349. Aspecte financiare si contabile privind lichidarea societatilor comerciale..|
 1350. Aspecte fiscale si contabile privind impozitul pe profit|
 1351. Aspecte formative prin activitatea realizata interdisciplinar in gradinita de copii|
 1352. Aspecte formative prin activitatea realizata interdisciplinar in gradinita de copii|
 1353. Aspecte formative prin activitatea realizata interdisciplinar in gradinita de copii_|
 1354. Aspecte generale privind individualizarea judiciara a pedepselor|
 1355. Aspecte generale privind individualizarea judiciara a pedepselor|
 1356. Aspecte generale privind individualizarea judiciara a pedepselor|
 1357. Aspecte generale privind judecata in prima instanta|
 1358. Aspecte generale privind judecata in prima instanta|
 1359. Aspecte generale privind metodologia de efectuare a expertizei contabile. Studiu de caz privind.|
 1360. Aspecte generale privind pluralitatea de infractiuni|
 1361. Aspecte generale privind pluralitatea de infractiuni|
 1362. Aspecte generale privind pluralitatea de infractiuni|
 1363. Aspecte generale privind pluralitatea de infractori|
 1364. Aspecte generale privind pluralitatea de infractori|
 1365. Aspecte generale privind pluralitatea de infractori|
 1366. Aspecte generale privind proiectarea si aplicatiile senzorilor magnetici|
 1367. Aspecte juridice privind drepturile minoritatilor nationale|
 1368. Aspecte legale, contabile si fiscale privind marfurile la SC...|
 1369. Aspecte legale, contabile si fiscale privind tichetele de masa la SC...|
 1370. Aspecte legale, fiscale si contabile privind dizolvarea si lichidarea unei societati comerciale|
 1371. Aspecte legale,contabile si fiscale privind marfurile.|
 1372. Aspecte legate de metodologia cercetarii comunitatilor de diptere necrofage|
 1373. Aspecte metodologice si practice privind contabilitatea si gestiunea trezoreriei la o societate comerciala|
 1374. Aspecte moleculare ale interactiunii dintre celule eucariote si nanoparticule de silice|
 1375. Aspecte nursing in raport cu: odihna-somn, mobilitate-imobilizare, nutritie, eliminare, oxigenare.|
 1376. Aspecte particulare ale raspunderii pentru prejudiciile cauzate de produsele defectuase - studiu de caz;|
 1377. Aspecte practice privind formele de exercitare a profesiei de avocat|
 1378. Aspecte practice privind formele de exercitare a profesiei de avocat|
 1379. Aspecte privind Impozitul pe profit amanat|
 1380. Aspecte privind Impozitul pe profit amanat|
 1381. Aspecte privind ambalarea si etichetarea ecologica a produselor|
 1382. Aspecte privind auditul creantelor comerciale|
 1383. Aspecte privind auditul creantelor si datoriilor|
 1384. Aspecte privind auditul imobilizarilor corporale|
 1385. Aspecte privind auditul imobilizarilor corporale|
 1386. Aspecte privind auditul stocurilor|
 1387. Aspecte privind contabilitatea efectelor comerciale|
 1388. Aspecte privind controlul fiscal privind impozitele locale|
 1389. Aspecte privind controlul fiscal privind impozitul pe profit|
 1390. Aspecte privind controlul fiscal privind taxa pe valoare adaugata|
 1391. Aspecte privind creditarea societatilor comerciale in cadrul bancii ABC.|
 1392. Aspecte privind criminalitatea informatica si economico financiara Auditarea sistemului informatic (XYZ, Arad)|
 1393. Aspecte privind eficienta in arbitraj|
 1394. Aspecte privind etica relatiilor de munca in companiile din regiune|
 1395. Aspecte privind etichetarea nutritionala a produselor alimentare. Studiu de|
 1396. Aspecte privind evaluarea performantelor angajatilor. Studiu de caz la societatea.|
 1397. Aspecte privind exercitarea controlului Directiei Nationale Antifrauda Fiscala|
 1398. Aspecte privind exercitarea controlului Directiei Nationale Antifrauda Fiscala|
 1399. Aspecte privind gestionarea riscului in economie|
 1400. Aspecte privind informatizarea administratiei publice|
 1401. Aspecte privind interactiunea contabilitate-fiscalitate.|
 1402. Aspecte privind managementul financiar- fiscal al firmei, influenta fiscalitatii asupra capacitatii de dezvoltare firmei|
 1403. Aspecte privind managementul portofoliului de titluri financiare|
 1404. Aspecte privind managementul resurselor umane la S.C......|
 1405. Aspecte privind marketingul spatiilor de vanzare si merchandisingul|
 1406. Aspecte privind marketingul spatiilor de vanzare si merchandisingul la...|
 1407. Aspecte privind oferta si cererea de servicii de...................... Studiu de caz.............. |
 1408. Aspecte privind politica de distributie specifica intreprinderii ....|
 1409. Aspecte privind poluarea aerului in.../ Calitatea aerului in....(localitatea / judetul /regiunea etc).|
 1410. Aspecte privind poluarea apelor in.../ Calitatea apelor in....( localitatea / judetul / regiunea etc).|
 1411. Aspecte privind poluarea mediului in...( localitatea / judetul / regiunea etc. ) si consecinte asupra sanatatii populatiei / asupra vegetatiei / asupra capacitatii de suport a ecosistemelor.|
 1412. Aspecte privind poluarea mediului in...(localitatea / judetul / regiunea etc. ) si masuri posibile de protectie a acestuia.|
 1413. Aspecte privind poluarea solurilor in.../ Calitatea solurilor in...( localitatea / judetul / regiunea etc).|
 1414. Aspecte privind prezenta surselor de tensiune si a diferitelor niveluri de adaptare la cadrele didactice din mediul preuniversitar|
 1415. Aspecte privind prezenta surselor de tensiune si a diferitelor niveluri de adaptare la cadrele didactice din mediul preuniversitar|
 1416. Aspecte privind prezenta surselor de tensiune si a diferitelor niveluri de adaptare la cadrele didactice din mediul preuniversitar_|
 1417. Aspecte privind recunoasterea si evaluarea activelor biologice |
 1418. Aspecte privind reflectarea in contabilitate a aspectelor privind protectia mediului in contextul aplicarii standardelor internationale de raportare financiara (IFRS).|
 1419. Aspecte privind relatiile Romaniei cu FMI in contextul economiei globale|
 1420. Aspecte privind sistemul bancar international si sistemul bancar romanesc. Studiu de caz|
 1421. Aspecte privind utilizarea instrumentelor financiare derivate si reflectarea in contabilitatea companiilor din Romania.|
 1422. Aspecte privitoare la compatibilitatea ?i complementaritatea managementului competen?elor cu managementul cuno?tin?elor|
 1423. Aspecte privitoare la infractiunile impotriva intereselor financiare ale U.E|
 1424. Aspecte psihopedagogice corelate ale tulburarii functiei de calcul la elevii cu deficienta mintala usoara si moderata|
 1425. Aspecte socio-psiho-educationale ale esecului scolar al elevilor din invatamantul primar.|
 1426. Aspecte specifice ale protectionismului comercial contemporan|
 1427. Aspecte specifice privind contabilitatea distributiei de marfuri in cadrul contabilitatii stocurilor|
 1428. Aspecte specifice privind organizarea contabilitatii in sectorul|
 1429. Aspecte specifice privind statutul profesiei de consilier juridic|
 1430. Aspecte specifice privind statutul profesiei de consilier juridic|
 1431. Aspecte teoretice ?i practice privind obliga?ia de intre?inere|
 1432. Aspecte teoretice ?i practice privind paternitatea|
 1433. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind actiunea civila in procesul penal.|
 1434. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind actiunea civila in procesul penal.|
 1435. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind actiunea penala.|
 1436. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind actiunea penala.|
 1437. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind administrarea si aprecierea probelor in procesul penal.|
 1438. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind administrarea si aprecierea probelor in procesul penal.|
 1439. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind cercetarea procesului civil|
 1440. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind cercetarea procesului civil|
 1441. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind exceptia de necompetenta in procesul civil|
 1442. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind exceptia de necompetenta in procesul civil|
 1443. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind urmarirea penala.|
 1444. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind urmarirea penala.|
 1445. Aspecte teoretice si practice privind activitatea de marketing a firmei|
 1446. Aspecte teoretice si practice privind activitatea de marketing a firmei|
 1447. Aspecte teoretice si practice privind activitatea profesionala a avocatului|
 1448. Aspecte teoretice si practice privind activitatea profesionala a avocatului|
 1449. Aspecte teoretice si practice privind contabilitatea capitalurilor proprii|
 1450. Aspecte teoretice si practice privind contabilitatea datoriilor|
 1451. Aspecte teoretice si practice privind contabilitatea resurselor umane la SC|
 1452. Aspecte teoretice si practice privind filiatia fata de mama|
 1453. Aspecte teoretice si practice privind filiatia fata de tata|
 1454. Aspecte teoretice si practice privind gestiunea financiara la SC|
 1455. Aspecte teoretice si practice privind implicarea statului in economie.|
 1456. Aspecte teoretice si practice privind libertatea de circulatie in plan international|
 1457. Aspecte teoretice si practice privind principiile procesului penal|
 1458. Atitudinea consumatorilor privind publicitatea prin televiziune/radio/presa.|
 1459. Atractivitatea fizica in selectia de personal|
 1460. Atragerea raspunderii patrimoniale pentru intrarea in insolventa a debitorului persoana juridica Oizolvarea si lichidarea societatilor constituite in conditiile Legii nr. 31/1990, modificata Dreptul comercial in conditiile noului Cod civil|
 1461. Atributiile Consiliului Superior al Magistraturii reflectate in cazuri practice|
 1462. Atributiile Consiliului Superior al Magistraturii reflectate in cazuri practice|
 1463. Audio si video ghid folosind tehnologia GPS|
 1464. Audit de regularitate privind evidenta decontarilor financiare la nivel microeconomic|
 1465. Auditarea derularii proiectelor finantate prin fonduri nerambursabile.|
 1466. Auditarea derularii proiectelor finantate prin fonduri nerambursabile.|
 1467. Auditarea sistemelor informatice financiar-contabile|
 1468. Auditarea sistemelor informationale financiar-contabile|
 1469. Auditarea situatiilor financiare anuale|
 1470. Auditarea situatiilor financiare anuale si consolidate ale institutiilor de credit|
 1471. Auditul activitatilor financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica|
 1472. Auditul administrarii patrimoniului public|
 1473. Auditul alocarii creditelor bugetare|
 1474. Auditul angajamentelor bugetare si legale din care deriva obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare|
 1475. Auditul bazat pe risc|
 1476. Auditul bazat pe risc|
 1477. Auditul calitatii proceselor aplicat la SC ....|
 1478. Auditul calitatii. Studiu de caz la Costurile calitatii. Studiu de caz la Diagnosticul calitatii. Studiu de caz la ...|
 1479. Auditul ciclului vanzari-incasari|
 1480. Auditul conformitatii situatiilor financiare cu legislatia si reglementarile in v igoare|
 1481. Auditul constituirii veniturilor publice|
 1482. Auditul continuitatii activitatii entitatii|
 1483. Auditul creditelor si angajamentelor|
 1484. Auditul de calitate al expertizelor judiciare. Studiul pe baza de chestionar al revizuirilor efectuate de experti|
 1485. Auditul de marketing la S.C. _________|
 1486. Auditul debitorilor si platilor anticipate|
 1487. Auditul estimarilor contabile continute in situatiile financiare|
 1488. Auditul estimarilor ulterioare in audit|
 1489. Auditul evaluarilor si prezentarilor de informatie privind valoarea justa 39!. Auditul imobilizarilor corporale si necorporale|
 1490. Auditul extern al calitatii, cerinta pentru certificarea SMC la nivelul firmei|
 1491. Auditul extern al calitatii, cerinta pentru certificarea SMC la nivelul firmei|
 1492. Auditul financiar |
 1493. Auditul financiar - concept, structura, caracteristici|
 1494. Auditul financiar al societatilor mici si mijlocii.|
 1495. Auditul financiar in contabilitatea romaneasca actuala.|
 1496. Auditul financiar;|
 1497. Auditul in domeniul valorilor mobiliare|
 1498. Auditul informatiei financiar-contabile in conditiile utilizarii unui sistem informatic|
 1499. Auditul instrumentelor financiare derivate|
 1500. Auditul inten public- factor de eficientizare a managementului public|
 1501. Auditul intern - ajutor in atingerea obiectivelor unei organizatii|
 1502. Auditul intern al entitatilor economice|
 1503. Auditul intern bancar- proceduri actuale|
 1504. Auditul intern de sistem in institutiile publice|
 1505. Auditul intern si Guvernanta corporativa in domeniul bancar|
 1506. Auditul intern si auditul financiar independent al entitatilor economice si auditul public intern si extern al entitatilor publice. Analiza comparativa|
 1507. Auditul intern si frauda bancara.|
 1508. Auditul intern, mijloc de prevenire a erorilor contabile. Analiza efectelor misiunii|
 1509. Auditul operatiunilor de incasari si plati|
 1510. Auditul partilor afiliate|
 1511. Auditul platilor asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare|
 1512. Auditul public intern, chei si metode de organizare si aplicare. Analiza efectelor misiunii si cuantificarea rezultatelor in contabilitatea UAT|
 1513. Auditul sistemelor de management financiar si control, inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente la o entitate publica|
 1514. Auditul sistemului contabil si informatic al entitatii publice|
 1515. Auditul situatiilor financiare anuale ale entitatii economice|
 1516. Auditul situatiilor financiare anuale consolidate|
 1517. Auditul stocurilor|
 1518. Auditul stocurilor intr-o abordare bazata pe control|
 1519. Auditul stocurilor intr-o abordare bazata pe control|
 1520. Auditul vanzarii, gajarii, conservarii sau inchirierea de bunuri din domeniul privat si public al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale.|
 1521. Autenticitate si kitsch in spatiul rural romanesc.Studiu de caz |
 1522. Authonomia financiara locala in UE|
 1523. Autocunoasterea si managementul carierei individuale|
 1524. Automatizarea activitatilor de vanzare. Studiu de caz la ....|
 1525. Automatizarea aplicatiilor Office|
 1526. Automatizarea aplicatiilor Office|
 1527. Automatizarea fluxurilor infoprmationale ale unei locuinte. O solutie OCP folosind tehnologii free&open.|
 1528. Autonomia financiara a unitatilor administrativ teritoriale|
 1529. Autoritate si deontologie; despre notiunea de conflict de interese, precum si despre cea de incompatibilitate.|
 1530. Autoritatea de lucru judecat in procesul civil - studiu de doctrina si jurisprudenta|
 1531. Autoritatea de lucru judecat in procesul civil - studiu de doctrina si jurisprudenta|
 1532. Autoritatea parinteasca. |
 1533. Autoritatea si delegarea - repere majore la nivelul conducerii firmei|
 1534. Autoritati administrative|
 1535. Autoritatile administrative autonome din Romania.|
 1536. Autoritatile administrative autonome. Avocatul Poporului;|
 1537. Autoritatile administrative autonome. Consiliul Superior al Magistraturii;|
 1538. Autoritatile locale deliberative si autoritatile locale executive in Romania.|
 1539. Autorul si participantii;|
 1540. Avantaj comparativ versus avantaj competitiv|
 1541. Avantaj comparativ versus avantaj competitiv|
 1542. Avantaje si costuri decurgand din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.|
 1543. Avantaje si dezavantaje ale metodei pe comenzi.|
 1544. Avantaje si dezavantaje competitive ale Romaniei|
 1545. Avantaje si dezavantaje competitive ale Romaniei|
 1546. Avantaje si limite ale adoptarii monedei unice la nivel european.|
 1547. Avantajele competitive ale Uniunii Europene in raport cu principalii ei concurenti|
 1548. Avantajele competitive ale Uniunii Europene in raport cu principalii ei concurenti|
 1549. Avantajele si dezavantajele fotografiei digitale|
 1550. Avantajele si dezavantajele metodei ABC de calculatia costurilor|
 1551. Avantajele si dezavantajele operatiunilor de leasing in Romania. Aplicatie informatica in Excel privind prelucrarea datelor analizei comparate.|
 1552. Avantajele si limitele descentralizarii: cazul serviciilor educationale|
 1553. Avantajul competitiv durabil - modalitati de obtinere in marketingul social politic.|
 1554. Avatarurile taxelor percepute cu ocazia primei inmatriculari a vehiculelor in Romania si in Uniunea Europeana|
 1555. Avocatul Poporului - relevanta autoritatii si mecansimele sale de interventie in plan romanesc si european.|
 1556. Axiomele comunicarii si contributia scolii de la Palo Alto cu privire la limbaj.|
 1557. BI stabila, angina pectorala,|
 1558. BREXIT - Provocari economice si oportunitati generate de modificarea relatiilor dintre Marea Britanie si UE.|
 1559. BVB si implicatiile crizei financiare mondiale|
 1560. BVC - instrument al analizei financiare previzionale|
 1561. Balanta comerciala a Romaniei - tendinte de evolutie|
 1562. Balanta de plati a Romaniei|
 1563. Balanta de plati externe a Romaniei. Mecanisme de echilibrare a deficitelor bugetare|
 1564. Balanta de plati externe si pozitia investitionala internationala|
 1565. Balanta de plati;|
 1566. Banca Angliei- organizare, responsabilitati, politica monetara|
 1567. Banca Centrala Europeana. Organizare, responsabilitati, politica monetara|
 1568. Banca Centrala Europeana;|
 1569. Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare. Organizare, strategie, politica financiara|
 1570. Banca Reglementarilor Internationale (BIS)- Organizare, activitati, Comitetul de la Basel|
 1571. Bancile si strategiile bancare |
 1572. Bancile, institutiile financiare si de asigurari. Studiu de caz.|
 1573. Banii si politica monetara;|
 1574. Barierele (subiective si obiective) existente in procesul de comunicare (studiu empiric).|
 1575. Barierele comerciale care impiedica derularea schimburilor comerciale la nivel international|
 1576. Basic Oligopoly Models: Renault Nissan Alliance|
 1577. Baza de date online pentru comertul electronic|
 1578. Baza de date pentru conducerea activitatii financiar-contabile intr-o entitate|
 1579. Baza de date pentru evidenta cartilor intr-o biblioteca Baze de date in mediul Web|
 1580. Baze de date NoSQL|
 1581. Baze de date avansate. Abordari teoretice si aplicatii (implementari in Oracle, MS Sql Server)|
 1582. Baze de date client server|
 1583. Baze de date client server|
 1584. Baze de date in mediul Web. Aplicatie pentru domeniul HO-RE-CA|
 1585. Baze de date multidimensionale - interogarea cuburilor de date.|
 1586. Baze de date multimedia orientata pe aplicatie imobiliara Baze de date spatiale. Definirea unei aplicatii GIS Baze de date statistice Circuite logice programabile. Filtre numerice|
 1587. Baze de date multimedia pentru stiri de presa|
 1588. Baze de date noSQL.|
 1589. Baze de date pentru gestiunea bibliotecilor|
 1590. Baze de date pentru marketing.|
 1591. Baze de date pentru marketingul direct|
 1592. Bazele de evaluare in contabilitate, conform cadrului general privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare; costul istoric, costul curent, valoarea realizabila sau de decontare si valoarea actualizata|
 1593. Bazele moleculare ale tumorigenezei/Markeri moleculari in cancerul de san|
 1594. Bazele teoretice ale legaturii metalo-ceramice.|
 1595. Bazinul hidrografic al raului ... |
 1596. Bazinul hidrografic al raului ... Studiu de hidrologie|
 1597. Bazinul hidrografic al raului.... Caracteristici morfometrice si hidrologice.|
 1598. Bazinul hidrografic, studiu fizico - geografic, geomorfologic.|
 1599. Benchmarking - ul un nou drum spre performanta|
 1600. Benchmarking-ul - metoda moderna a managementului calitatii|
 1601. Benchmarking-ul - metoda moderna a managementului calitatii|
 1602. Benchmarking-ul resurselor umane|
 1603. Beneficii sociale ale transportului rural|
 1604. Beneficiile economice si sociale ale transporturilor (rutiere, feroviare, aeriene)|
 1605. Big Data. Consideratii teoretice si studii de caz|
 1606. Big Data: Interogarea eficienta folosind Elasticsearch; stocarea si procesarea distribuita folosind Apache Hadoop|
 1607. Bilantul bancar - rolul si importanta acestuia. Aplicatie informatica in Excel privind prelucrarea datelor analizei comparate.|
 1608. Bilantul contabil - instrument de apreciere a pozitiei financiare a entitatii economice|
 1609. Bilantul contabil consolidat si analiza acestuia prin prisma IFRS. Aplicatie informatica in Excel privind prelucrarea datelor analizei comparate.|
 1610. Bilantul contabil de fuziune al societatilor comerciale. Aplicatie informatica in Excel privind prelucrarea datelor bilantului contabil.|
 1611. Bilantul contabil patrimonial si functional. Analiza informatiei contabile si rezultatul ei in deciziile viitoare ale intreprinderii|
 1612. Bilantul contabil si analiza pe baza de bilant la SC................................|
 1613. Bilantul contabil si principii ale incheierii executiei bugetare. Aplicatie informatica in Excel privind prelucrarea datelor bilantului contabil.|
 1614. Bilantul contabil;|
 1615. Bilantul si analiza pozitiei financiare a intreprinderii. Studiu de caz|
 1616. Bilantul si analiza pozitiei financiare a intreprinderii. Studiu de caz la SC...|
 1617. Bilantul si pozitia financiara a intreprinderii. Aplicatie informatica in Excel privind prelucrarea datelor bilantului si pozitiei financiare a intreprinderii.|
 1618. Bilantul, ca model de prezentare a pozitiei financiare a entitatii. Studiu de caz la SC|
 1619. Biodinamica protezelor scheletate in cavitatea orala |
 1620. Biodiversitatea bacteriilor lactice in nise ecologice specifice|
 1621. Biodiversitatea drojdiilor cu aplicatii in bioremediere|
 1622. Biofilme microbiene - structura, proprietati fiziologice si metode de combatere a consecintelor formarii lor pe substraturi inerte|
 1623. Bioindicatori ambientali intr-un ecosistem urban testati prin metode ecofiziologice.|
 1624. Biotoxins: characterization, detection and monitoring in seafood|
 1625. Blocurile comerciale ?i semnifica?ia lor in economia globala|
 1626. Blogging-ul ca producator de cunoastere si forma participativa online|
 1627. Blogul - instrument de promovare a companiei|
 1628. Boli inflamatoare reumatice cronice - PR, spondilita anchilozanta si spondiloartrite, artria psoriazia|
 1629. Bolile inflamatorii intestinale|
 1630. Bolile unor soiuri de irisi din colectia Gradinii Botanice din Bucuresti.|
 1631. Brainstormig-ul, instrument de eficientizare a activitatii unei organizatii publice.|
 1632. Brancusi, impatimit fotograf al perfectiunii|
 1633. Brand si campanii de rela ii publice. Studiu de caz |
 1634. Brand si imagine de tara. Studiu de caz: Festivalul Vinului din Republica Modova.|
 1635. Brand, branding si rebranding|
 1636. Brand-ul de angajator - asemanari si diferente intre imaginea interna si cea externa de pe piata muncii|
 1637. Branding online sau Marketingul online al firmei....|
 1638. Branding senzorial in publicitatea romaneasca|
 1639. Branding si competitivitate in turismul romanesc|
 1640. Branding si rebranding de tara. Studii de caz: China, Romania, Republica Moldova, Rusia etc.|
 1641. Brandingul de natiune. Studiu de caz|
 1642. Brandingul personal (marketingul personal comparat) al liderilor (Steve Jobs, Richard Branson, Bill Gates, Donald Trump)|
 1643. Brandul de turism al Romaniei|
 1644. Brandul turistic al regiunii ...|
 1645. Branduri regionale si globale|
 1646. Brandurile de ?ara |
 1647. Brandurile de succes si satisfactia consumatorului|
 1648. Bronsita cronica, emfizemul pulmonar.|
 1649. Bucataria traditionala-in reclama romaneasca (studiu de caz-reclamele difuzate in perioada Craciunului /Pastelui).|
 1650. Bugetarea costurilor de productie si organizarea controlului bugetar|
 1651. Bugetul UE - perspective pentru perioada 2014-2020|
 1652. Bugetul UE si prioritatile politice ale cadrului financiar 2014-2020. Studiu de caz - bugetul alocat Romaniei|
 1653. Bugetul Uniuni Europene - principii bugetare, procesul bugetar.|
 1654. Bugetul Uniunii Europene|
 1655. Bugetul Uniunii Europene;|
 1656. Bugetul asigurarilor sociale de sanatate, principii si rolul asigurarilor sociale de sanatate;|
 1657. Bugetul asigurarilor sociale de stat, principii si rolul asigurarilor sociale;|
 1658. Bugetul de Stat al Romaniei. Studiu privind veniturile si cheltuielile.|
 1659. Bugetul de costuri in activitatea unei corporatii comerciale. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri Ia societatea X.|
 1660. Bugetul de costuri in managementul firmelor din constructii. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri Ia societatea X.|
 1661. Bugetul de costuri in managementul firmelor din mass-media. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri Ia societatea X.|
 1662. Bugetul de costuri in managementul firmelor din turism. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri la societatea X.|
 1663. Bugetul de costuri in managementul unei firme din domeniul prestarilor de servicii catre populatie. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri la societatea X.|
 1664. Bugetul de costuri in managementul unei firme din domeniul prestarilor de servicii industriale. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri la societatea X.|
 1665. Bugetul de costuri in managementul unei firme din domeniul prestarilor de servicii pentru transporturi. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri la societatea X.|
 1666. Bugetul de costuri in managementul unei firme din domeniul silviculturii. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri la societatea X.|
 1667. Bugetul de costuri in managementul unei firme din domeniul tehnologiei informatiei. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri la societatea X.|
 1668. Bugetul de costuri in managementul unei intreprinderi industriale. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri Ia societatea X.|
 1669. Bugetul de costuri in proiectele de infrastructura complexe. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri Ia societatea X.|
 1670. Bugetul de costuri la organizatiile non-profit. Exemplificare la asociatiile profesionale. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri la societatea X.|
 1671. Bugetul de stat al Romaniei - principalul plan financiar la nivel central.|
 1672. Bugetul de stat al Romaniei - principalul plan financiar la nivel maroeconomic|
 1673. Bugetul de trezorerie - instrument de previziune pe termen scurt|
 1674. Bugetul de venituri si cheltuieli al intreprinderii. Necesitate, intocmire, urmarire;|
 1675. Bugetul de venituri si cheltuieli instrument de fundamentare a deciziilor.|
 1676. Bugetul local si contabilitatea finantarii in administratia publica locala, in conditiile utilizarii sistemelor informatice.|
 1677. Bugetul local si contabilitatea finantarii la institutiile din administratia publica locala. Aplicatie informatica privind bugetul local la....|
 1678. Bugetul public - structura si principii, politici si procedura bugetara|
 1679. Bugetul public national - principii bugetare;|
 1680. Bugetul si politica bugetara;|
 1681. Bugetul trezoreriei statului|
 1682. Bugetului asigurarilor sociale din Romania. Comparatie cu alte state|
 1683. Bunuri de larg consum la firma|
 1684. Bunurile si patrimoniul|
 1685. Bunurilor de uz indelungat la firma|
 1686. Bursa de Valori Bucuresti : evolutie si perspective de dezvoltare|
 1687. Bursa de la Sibiu - evolutie si perspective in contextul pietei europene de capital (comparatie intre Bursa de la Sibiu si o alta piata derivata din Europa)|
 1688. Bursa de valori - mecanisme si particularitati|
 1689. Bursa de valori Bucure?ti: istoric, mecanisme, perspective|
 1690. Bursa de valori concept, rol, functii, organizare si functionare|
 1691. Bursa si rolul sau pe piata financiara|
 1692. Bursele de marfuri in Romania: evolu?ii ?i perspective|
 1693. Business Intelligence. Consideratii teoretice si aplicatii|
 1694. Business inteligence.Abordari teoretice si aplicatii.|
 1695. C.S.R. (Corporate social responsibility) in cadrul companiei.|
 1696. CJUE- instanta interna a UE|
 1697. CJUE-instanta interna a UE|
 1698. CMS - studii de caz|
 1699. CMS pentru afaceri electronice Business-to-Business|
 1700. CMS-uri ca motor pentru portaluri de turism|
 1701. COMPORTAMENTUL FIRMELOR DE TIP ANTREPRENORIAL|
 1702. CON?TIENTIZAREA OCAZIEI FAVORABILE DE PE PIAta. STUDIU DE CAZ|
 1703. CONCEPTE ?I PERCEPtII PRIVIND|
 1704. CONSIDERAtII CU PRIVIRE LA MaSURAREA ?I INTERPRETAREA FLUXURILOR DE TREZORERIE|
 1705. CONSIDERAtII CU PRIVIRE LA PROCEDEELE ?I METODELE UTLIZITAE IN CALCULAtIA COSTURILOR|
 1706. CONSIDERAtII PRIVIND CONTABILITATEA DE GESTIUNE IN ENTITatILE ECONOMICE DE TURISM|
 1707. CONSIDERAtII PRIVIND CONTABILITATEA INCHIDERII EXERCItIULUI FINANCIAR|
 1708. CONSIDERAtII PRIVIND CONTABILITATEA RENUMERaRII FACTORULUI UMAN|
 1709. CONSIDERAtII PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITatII DE GESTIUNE IN ENTITatILE ECONOMICE DE PRODUCtIE|
 1710. CONSIDERAtII PRIVIND RECUNOA?TEREA ?I EVALUAREA FLUXURILOR DE IMOBILIZaRI DIN CADRUL ENTITatII ECONOMICE|
 1711. CONSIDERAtII TEORETICE ?I APLICATIVE CU PRIVIRE LA DEPRECIEREA ACTIVELOR|
 1712. CONSIDERAtII TEORETICE ?I PRACTICE CU PRIVIRE LA CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE ?I IMPLICAtIILE FISCALE IN EVALUAREA ACESTORA|
 1713. CONTABILITATEA ?I FISCALITATEA AMORTIZaRII IMOBILIZaRILOR LA SC|
 1714. CONTABILITATEA ?I FISCALITATEA PROVIZIOANELOR|
 1715. CONTABILITATEA ACREDITIVELOR, AVANSURILOR DE TREZORERIE ?I A VIRAMNTELOR INTERNE LA SC |
 1716. CONTABILITATEA AMBALAJELOR LA SC |
 1717. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR, VENITURILOR ?I REZULTATULUI FINANCIAR LA|
 1718. CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE LA SC |
 1719. CONTABILITATEA DEBITORILOR ?I CREDITORILOR DIVER?I|
 1720. CONTABILITATEA DECONTaRILOR CU BUGETUL STATULUI|
 1721. CONTABILITATEA DECONTaRILOR IN CADRUL GRUPULUI ?I CU ASOCIAtII|
 1722. CONTABILITATEA DECONTaRILOR PRIN CASIERIE LA SC |
 1723. CONTABILITATEA DECONTaRILOR PRIN CONTURILE CURENTE LA SC |
 1724. CONTABILITATEA DREPTURILOR SALARIALE, ASIGURaRILOR ?I PROTECtIEI SOCIALE|
 1725. CONTABILITATEA FLUXURILOR DE CAPITAL LA SC |
 1726. CONTABILITATEA FLUXURILOR PRIVIND CAPITALUL ENTITatII ECONOMICE|
 1727. CONTABILITATEA FURNIZORILOR ?I A CREDITORILOR DIVER?I LA SC |
 1728. CONTABILITATEA IMOBILIZaRILOR CORPORALE EVIDENtIATE IN CADRUL SOCIETatILOR COMERCIALE|
 1729. CONTABILITATEA IMOBILIZaRILOR CORPORALE LA SC |
 1730. CONTABILITATEA IMOBILIZaRILOR NECORPORALE LA SC |
 1731. CONTABILITATEA MATERIILOR PRIME ?I A MATERIALELOR LA SC |
 1732. CONTABILITATEA MaRFURILOR IN COMERtUL CU AMaNUNTUL (SAU IN COMERtUL EN GROSS; IN UNITatILE DE TURISM; IN UNITatILE DE ALIMENTAtIE PUBLICa)|
 1733. CONTABILITATEA PRODUSELOR LA SC |
 1734. CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCItIULUI LA SC |
 1735. CONTABILITATEA VENITURILOR ?I A CHELTUIELILOR LA SC |
 1736. CRE?TEREA PERFORMANtELOR ORGANIZAtIEI PRIN RIDICAREA CALITatII PRODUSELOR|
 1737. CREAREA SI DEZVOLTAREA UNEI AFACERI|
 1738. CSR - task-force guvernamental in cuantificarea indicelui de impact CSR asupra profitului.|
 1739. CWS. Instrumente necesare realizarii interfetei pe partea de client Data mining. Procesul de text mining|
 1740. Cadrul de control financiar comunitar|
 1741. Cadrul juridic al contabilitatii;|
 1742. Cadrul juridic al participari la realizarea scopului social.|
 1743. Cadrul juridic al participarii la realizarea scopului social.|
 1744. Cadrul juridic de constituire si executare a bugetului UE|
 1745. Cadrul legislativ pentru reglementarea activitatilor de marketing direct|
 1746. Cadrul organizatoric al activitatii de asigurare in Romania|
 1747. Cai / mijloace / metode de realizare si promovare a educatiei ecologice pentru dezvoltare durabila|
 1748. Cai de crestere a eficientei activitatii institutiilor publice.|
 1749. Cai de crestere a eficientei economice a transportului feroviar|
 1750. Cai de evaluare a managementului intreprinderii.|
 1751. Cai de extindere a vanzarilor de produse la intreprinderea..|
 1752. Cai de imbunatatire a sistemului de management al calitatii pentru activitatea comerciala Aplicatie practica la S C|
 1753. Cai de imbunatatire a valorii nutritive a|
 1754. Cai de promovare in consum a produsului/serviciului__________|
 1755. Cai de promovare in consum a serviciului.....................................|
 1756. Cai de reducere a consumului de resurse materiale si energetice Studiu de caz la........|
 1757. Cai de sporire a utilizarii capacitatii de cazare si alimentatie publica|
 1758. Cai eficiente de reducere a cheltuielilor de aprovizionare - depozitare la S.C ....|
 1759. Caietul de sarcini al textului: utilitate, claritate, acceptabilitate, vizibilitate, adevar.|
 1760. Calcul diferential in spatii normate|
 1761. Calcularea valorii intreprinderii prin metoda D.C.F. si corectia valorii finale|
 1762. Calculatia costurilor - o abordare pe proces|
 1763. Calculatia costurilor - o abordare pe proces Contabilitatea si gestiunea fluxurilor de trezorerie Controlul activitatii organizatiei prin bugete|
 1764. Calculatia costurilor cu mana de lucru in comert. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1765. Calculatia costurilor de productie prin metoda pe faze, cu semifabricate.|
 1766. Calculatia costurilor de productie prin metoda pe faze, fara semifabricate.|
 1767. Calculatia costurilor in agricultura - cultura plantelor. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1768. Calculatia costurilor in cercetarea stiintifica. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la institutul de cercetare stiintifica Z.|
 1769. Calculatia costurilor in comertul cu lemn. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1770. Calculatia costurilor in industria bunurilor de folosinta indelungata pentru populatie. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1771. Calculatia costurilor in industria constructoare de masini. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1772. Calculatia costurilor in invatamantul superior. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la Universitatea Z.|
 1773. Calculatia costurilor in sistemul informational-decizional al firmei. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1774. Calculatia costurilor intr-o organizatie din domeniul serviciilor.|
 1775. Calculatia costurilor intr-o organizatie industriala. Studiu de caz|
 1776. Calculatia costurilor la o entitate financiar-bancara. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1777. Calculatia costurilor prin metoda comenzi si implicatiile asupra procesului decizional|
 1778. Calculatia costurilor prin metoda pe faze si implicatiile asupra procesului decizional|
 1779. Calculatia costurilor unei societati comerciale care importa bunuri alimentare de consum. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1780. Calculatia costurilor unei societati comerciale care importa bunuri de consum nealimentare supuse accizelor. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1781. Calculatia costurilor unei societati comerciale care importa si vinde bunuri de folosinta indelungata. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1782. Calculatia costurilor unei societati comerciale de leasing operational. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1783. Calculatia costurilor unei societati comerciale din constructii. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1784. Calculatia costurilor unei societati comerciale din industria constructoare de masini. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1785. Calculatia costurilor unei societati comerciale din industria metalurgica. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1786. Calculatia costurilor unei societati comerciale din industria miniera. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1787. Calculatia costurilor unei societati comerciale din turism. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1788. Calculatia costurilor unei societati comerciale importatoare de autoturisme. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1789. Calculatia costurilor unei societati de asigurari. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1790. Calculatia costurilor unei societati de valori mobiliare. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1791. Calculatia partiala - valente informationale pentru management|
 1792. Calculatia partiala-valente informationale pentru management|
 1793. Calculatia pe activitati versus calculatia traditionala|
 1794. Calculatia pe activitati versus calculatia traditionala|
 1795. Calculatia si analiza costurilor Ia asociatiile de proprietari. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la Asociatia de proprietari P.|
 1796. Calculatia si analiza costurilor in baruri, cluburi de noapte si cazinouri. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1797. Calculatia si analiza costurilor in cazul firmelor de pe piata de capital. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1798. Calculatia si analiza costurilor in cazul firmelor din industria alimentara. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1799. Calculatia si analiza costurilor in cazul firmelor din industria de armament. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1800. Calculatia si analiza costurilor in cazul firmelor din industria metalurgica. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1801. Calculatia si analiza costurilor in comertul en-detail. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1802. Calculatia si analiza costurilor in constructii. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1803. Calculatia si analiza costurilor in domeniul asigurarilor financiare. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1804. Calculatia si analiza costurilor in domeniul bancar. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la Banca Y.|
 1805. Calculatia si analiza costurilor in industria extractiva. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1806. Calculatia si analiza costurilor in institutiile publice. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la institutia publica Y.|
 1807. Calculatia si analiza costurilor in mass-media. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1808. Calculatia si analiza costurilor in proiectele de infrastructura complexe. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la Proiectul A.|
 1809. Calculatia si analiza costurilor in turism. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1810. Calculatia si analiza costurilor in vanzarea de autoturisme. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1811. Calculatia si analiza costurilor la o firma din domeniul prestatiilor de servicii contabile. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1812. Calculatia si analiza costurilor la o firma din domeniul tehnologiei informatiei. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1813. Calculatia si analiza costurilor la o societate comerciala unic importator si distribuitor de echipamente profesionale pentru purificarea aerului. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor Ia societatea Z.|
 1814. Calculatia si analiza costurilor. Studiu de caz la S.C. X|
 1815. Calculatia si gestiunea costurilor in mass-media. Studiu de caz la un post de televiziune. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la Postul de televiziune T.|
 1816. Calculatia si gestiunea costurilor la o intreprindere de productie. Perfectionarea calculatiei costurilor prin metoda.... (propunerea unei metode de calculatie a costurilor)|
 1817. Calculul Good - will- ului|
 1818. Calculul costurilor partiale prin metoda direct-costing.|
 1819. Calculul proprietatilor moleculelor in stare excitata|
 1820. Calculul, contabilitatea si evolutia impozitelor si a taxelor datorate bugetului de stat la SC|
 1821. Calculul, contabilitatea si evolutia impozitului pe profit la SC|
 1822. Calculul, contabilitatea si evolutia taxei pe valoare adaugata la SC|
 1823. Calibrarea modelelor stochastice pentru pietele de valori|
 1824. Calitatea apei in bazinul hidrografic ( regiunea, orasul )|
 1825. Calitatea in servicii|
 1826. Calitatea ingrijirii pacientilor in cadrul spitalelor de stat vs. private din Romania. Studiu comparativ (intre doua unitati, intre doua segmente de consumatori)|
 1827. Calitatea mediului costier in sectorul ...|
 1828. Calitatea mediului in orasul ......|
 1829. Calitatea mediului in...( localitatea / judetul / regiunea etc ).|
 1830. Calitatea mediului si impactul asupra calitatii vietii in orizontul local al orasului/comunei|
 1831. Calitatea mediului urban in...(orasul).|
 1832. Calitatea procesuala a comunei in contenciosul administrativ. Studiu de caz.|
 1833. Calitatea procesuala a comunei in contenciosul administrativ. Studiu de caz.|
 1834. Calitatea procesuala a orasului in contenciosul administrativ. Studiu de caz.|
 1835. Calitatea procesuala a orasului in contenciosul administrativ. Studiu de caz.|
 1836. Calitatea produselor (serviciilor) in relatie cu sanatatea consumatorilor.|
 1837. Calitatea produselor agricole, strategie de crestere a competitivitatii in zonele rurale.|
 1838. Calitatea serviciilor de audit prin prisma metodei de esantionare aleasa|
 1839. Calitatea serviciilor de audit prin prisma metodei de esantionare aleasa|
 1840. Calitatea serviciilor de................ Studiu de caz: analiza calitatii serviciilor oferite de firma X ..............|
 1841. Calitatea serviciilor educationale (medicale, hoteliere, de comert, bancare, culturale etc.) si impactul sau asupra satisfactiei/ loialitatii/ intentiilor comportamentale ale consumatorilor. Studiu de caz: societatea.../ segmentul/ o analiza comparat|
 1842. Calitatea serviciilor pentru aplicatii de voce VOIP (simulare RIVERBED MODELER)|
 1843. Calitatea serviciilor pentru aplicatii de voce VOIP (simulare RIVERBED MODELER)|
 1844. Calitatea serviciilor turistice. Studiul de caz la SC|
 1845. Calitatea si siguranta alimentara la SC|
 1846. Calitatea si standardizarea produselor agroalimentare Conceptul de calitate si diferentierile calitative ale|
 1847. Calitatea vietii si mediului in...( localitatea ).|
 1848. Calitatii implementat in cadrul|
 1849. Calitatii implementat in cadrul|
 1850. Calitatile unui portar ideal pentru facilitarea comunicarii informatiilor in organizatia sa.|
 1851. Cambia, transmiterea cambiei si avalul cambiei.|
 1852. Cambii, bilete la ordin si cecuri pe piata romaneasca|
 1853. Cambii, bilete la ordin si cecuri pe piata romaneasca|
 1854. Cambii, bilete la ordin si cecuri pe piata romaneasca|
 1855. Camera (obscura) digitala|
 1856. Camera fotografica digitala si reflectarea realitatii umane|
 1857. Camera preliminara|
 1858. Camil Petrescu in cautarea modelelor|
 1859. Campania de comunicare in spatiul public. Studiu de caz|
 1860. Campania de imagine a personalitatii politice ....|
 1861. Campania de relatii publice in retail|
 1862. Campania de relatii publice pentru lansarea unui produs/serviciu al companiei Q|
 1863. Campania de relatii publice;|
 1864. Campania pay-per-click|
 1865. Campanie de comunicare la nivelul destinatiei turistice X____|
 1866. Campanie de constientizare privind efectele schimbarilor climatice in sectorul turistic|
 1867. Campanie de imagine |
 1868. Campanie de promovare a destinatiei turistice X____|
 1869. Campanie de relansare a unui produs/serviciu|
 1870. Campanie sociala initiata de o organizatie din domeniul business to business ca parte integranta a strategiei de CSR|
 1871. Campanii aniversare ale brandurilor locale (pe categorii de produse)|
 1872. Campanii de promovare ale firmei X pe piata romaneasca|
 1873. Campanii de rela ii publice. Studiu de caz |
 1874. Campanii de relatii publice|
 1875. Campanii electorale on line|
 1876. Campaniile de relatii publice si rezolvarea situatiilor de criza. Studiu de caz|
 1877. Campaniile publicitare o noua forma de comunicare publica. Studiu de caz|
 1878. Campul lexico-semantic al casei in limba romana. Abordare lingvistico-literara|
 1879. Campul protetic maxilar. Campul protetic mandibular.|
 1880. Campul protetic. Forme clinice ale edentatiei partiale. Clasificare.|
 1881. Canale alternative de distributie a serviciilor bancare. Studiu de caz: Internet banking (se stabileste, la alegere, o banca)|
 1882. Canale alternative de distributie a serviciilor bancare. Studiu de caz: mobile banking (se stabileste, la alegere, o banca)|
 1883. Canale ionice ca tinte moleculare in cancer|
 1884. Canale ionice cu permeabilitate pentru calciu din celulele gliale|
 1885. Canale neconventionale in comunicarea politica.|
 1886. Canalele de distributie proiectate la firma |
 1887. Canalele de marketing si activitatile logistice practicate de firmele distribuitoare de|
 1888. Canalele de marketing si activitatile logistice realizate de firma de distributie|
 1889. Canalele de marketing si mijloacele de sustinere utilizate de firma de distributie|
 1890. Canalele logistice si activitatile logistice desfasurate de firma en gross|
 1891. Canalul ionic TRPM8 - relatii structura-functie|
 1892. Cancerele bronhopulmonare|
 1893. Cancerul colorectal|
 1894. Cancerul de col uterin si tumorile benigne genitale|
 1895. Capacitatea civila a persoanei fizice|
 1896. Capacitatea civila a persoanei juridice|
 1897. Capacitatea de auto-finantare - indicatori de legatura intre analiza rezultatelor si a fluxurilor financiare la o S C. |
 1898. Capacitatea de indatorare si structura optima a datoriei publice|
 1899. Capacitatea de retinere a apei in sol si impactul acesteia asupra serviciilor ecosistemice-studii de caz|
 1900. Capitalizarea avantajelor instrumentelor de e-learning in managementul performant|
 1901. Capitalul Brand al intreprinderii|
 1902. Capitalul Clienti al intreprinderii|
 1903. Capitalul intelectual - sursa de performanta organizationala.|
 1904. Capitalul intelectual din perspectiva dezvoltarii economiei bazata pe cunostinte|
 1905. Capitalul social - concept operational al politicilor pentru dezvoltare.|
 1906. Capitalul social si performanta in munca.|
 1907. Capitalul social;|
 1908. Capitalul uman din perspectiva dezvoltarii economiei bazate pe cunostinte|
 1909. Capitalurile permanente - surse de finantare a intreprinderii. Studiu de caz privind contabilitatea si analiza capitalurilor permanente la S.C....|
 1910. Capitalurile straine ?i aportul acestora in evolu?ia economiei na?ionale. Studiu de caz: Evolu?ia investi?iilor straine in jude?ul X (perioada X-X)|
 1911. Caractere morfologice comune ale grupului frontal.|
 1912. Caractere morfologice comune ale grupului lateral.|
 1913. Caractere morfologice comune si diferentiale ale coroanelor dentare.|
 1914. Caractere morfologice comune si diferentiale ale radacinilor.|
 1915. Caractere morfologice individuale, functionale si clinice ale caninilor superiori si inferiori|
 1916. Caractere morfologice individuale, functionale si clinice ale grupului molar superior si inferior.|
 1917. Caractere morfologice individuale, functionale si clinice ale grupului premolar superior si inferior|
 1918. Caractere morfologice individuale,functionale si clinice ale incisivilor centrali superiori si inferiori,ale incisivilor laterali superiori si inferiori.|
 1919. Caractere morfologice si clinice diferentiale ale dintilor permanenti|
 1920. Caracteristici actuale ale relatiilor valutar-financiare internationale.|
 1921. Caracteristici ale campaniilor de relatii publice de succes (studiu de caz).|
 1922. Caracteristici ale evolutiei activitatilor agricole in provinciile romanesti in Perioada Feudala si la inceutul Epocii Moderne.|
 1923. Caracteristici ale evolutiei activitatilor comerciale in provinciile romanesti in Perioada Feudala si la inceutul Epocii Moderne.|
 1924. Caracteristici ale evolutiei activitatilor mestesugaresti si inceputul industriei moderne in provinciile romanesti.|
 1925. Caracteristici ale evolutiei comertului la nivel comunitar|
 1926. Caracteristici ale evolutiei transporturilor si comunicatiilor in provinciile romanesti in Perioada Feudala si la inceutul Epocii Moderne.|
 1927. Caracteristici ale mediului familial si particularitati ale dezvoltarii copilului.|
 1928. Caracteristici ale organizatiei bazate pe cunostinte in Romania|
 1929. Caracteristici ale politicii de creditare la o banca din sistemul bancar romanesc|
 1930. Caracteristici ale politicilor de promovare a exporturilor la nivelul Uniunii Europene|
 1931. Caracteristici ale proiectarii si implementarii sistemelor de instruire multimedia|
 1932. Caracteristici ale proiectarii si implementarii unei platforme software pentru e-learning|
 1933. Caracteristici ale proiectarii si implementarii unei platforme software pentru e-learning|
 1934. Caracteristici contemporane ale comertului international.|
 1935. Caracteristici demografice ale sub-popula?iei LGBT|
 1936. Caracteristici hidrologice ale raului... la postul hidrometric...|
 1937. Caracteristici meteorologice si climatice la statia|
 1938. Caracteristici si evolutii ale pietei asigurarilor de viata|
 1939. Caracteristici si functii ale limbajului nonverbal in comunicarea interculturala|
 1940. Caracteristici si modalitati de utilizare ale platformelor e|
 1941. Caracteristici si modalitati de utilizare ale platformelor e|
 1942. Caracteristicile amprentarii la pentru proteza partiala. Modelul documentar si de studiu. Tratamente preprotetice si proprotetice. Modelul de lucru.|
 1943. Caracteristicile consumului de alcool in adolescenta|
 1944. Caracteristicile de calitate ale produselor (serviciilor) element de baza al campaniilor de promovare.|
 1945. Caracteristicile dreptului obiectiv;|
 1946. Caracteristicile dreptului obiectiv;|
 1947. Caracteristicile dreptului subiectiv;|
 1948. Caracteristicile dreptului subiectiv;|
 1949. Caracteristicile informarii financiar-contabile in contextul evolutiilor contemporane ale activitatii entitatii|
 1950. Caracteristicile misiunii de expertiza contabila|
 1951. Caracteristicile peisajului cultural. Studiu de caz |
 1952. Caracteristicile si beneficiile invatarii organizationale|
 1953. Caracteristicile tentativelor de suicid in adolescenta|
 1954. Caracteristicile unui negociator eficient (studiu de caz).|
 1955. Caracterizarea bacteriilor lactice utilizate in produse probiotice|
 1956. Caracterizarea faunei ariilor protejate. (Inventarierea, cartarea, evaluarea starii de conservare a populatiilor si a impactului antropic, masuri de management pentru conservarea biodiversitatii)|
 1957. Caracterizarea faunei de vertebrate din ariile Retelei Natura 2000|
 1958. Caracterizarea fluxurilor de nutrienti (N si P) in investigarea circuitelor biogeochimice in ecosisteme acvatice si terestre|
 1959. Caracterizarea formelor de concurenta in economia romaneasca|
 1960. Caracterizarea lantului logistic pentru domeniul retail|
 1961. Caracterizarea lantului logistic pentru firma ...................|
 1962. Caracterizarea microbiotei solului. Studiu de caz|
 1963. Caracterizarea microorganismelor de interes industrial|
 1964. Caracterizarea moleculara a interactiunii dintre celule stern izolate din tesut adipos si celule tumorale|
 1965. Caracterizarea structurala a retelei Natura 2000 in Romania|
 1966. Caracterizarea structurii, functiilor si dinamicii populatiilor (inclusiv a celor umane) si a sistemelor ecologice de diferite grade de complexitate (abordarea unor aspecte teoretice pe baza studierii literaturii de specialitate sau studii de caz)|
 1967. Caracterizarea unor microorganisme de interes medical, industrial, ecologic|
 1968. Caracterizarea unor tulpini microbiene izolate din soluri poluate si cu capacitate biogegradativa crescuta|
 1969. Caracterul arbitrar al semnului lingvistic si consecintele lui in procesul comunicarii (studiu de caz);|
 1970. Caracterul dinamic al economiei mondiale : implicatii ale treceri la economia digitala.|
 1971. Caracterul persuasiv al comunicarii in rela iile publice. Studiu de cazt|
 1972. Caracterul pluridisciplinar al balisticii judiciare|
 1973. Caracterul pluridisciplinar al balisticii judiciare|
 1974. Cardiomiopatiile|
 1975. Cardul in conditiile expansiunii plattilor electronice|
 1976. Cardurile de plata - institutii emitente si acceptante.Studiu de caz;|
 1977. Carol Popp de Szathmari, primul fotoreporter de razboi|
 1978. Cartarea zonelor umede din interfluviul Ialomita-Calmatui cu ajutorul imaginilor satelitare|
 1979. Carte de bucate online cu retetar adaptiv|
 1980. Cartile populare. Arhetipul calatoriei in Alexandria|
 1981. Casarea mijloacelor fixe:aspecte legale, contabile si fiscale|
 1982. Casatoria in dreptul roman.|
 1983. Casatoria in dreptul roman.|
 1984. Casatoria. Incheierea si nulitatea casatoriei; |
 1985. Cash flow-ul entitatii si planul de trezorerie - instrument util in analiza situatiei financiare a entitatii.|
 1986. Castigarea avantajului competitiv. Studiu de caz la firma X|
 1987. Categoriile pedepselor;|
 1988. Cautarea in baze de date medicale utilizand semnaturi|
 1989. Cautarea in baze de date medicale utilizand semnaturi|
 1990. Cauze exoneratoare de raspundere|
 1991. Cauze, modele si efecte ale comportamentului agresiv|
 1992. Cauzele care inlatura consecintele condamnarii.|
 1993. Cauzele care inlatura raspunderea penala. |
 1994. Cauzele care inlatura raspunderea penala;|
 1995. Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei;|
 1996. Cauzele de intrerupere a prescriptiei extinctive |
 1997. Cauzele de neimputabilitate;|
 1998. Cauzele justificative si de neimputabilitate in noul Cod Penal|
 1999. Cauzele justificative;|
 2000. Cele patru virtuti cardinale: Platon (studiu empiric)|
 2001. Cele sase fundamente ale unei negocieri eficiente |
 2002. Centrul vechi al Municipiului Bucuresti, intre valoare cultural |
 2003. Cenzura comunista, instrument de manipulare majora|
 2004. Ceramica dentara.|
 2005. Cercetare calitativa privind motivatia consumatorilor romani in a achizitiona produse traditionale / noi / bio|
 2006. Cercetare calitativa privind patrunderea in consum a produsului/serviciul X pe piata din Romania|
 2007. Cercetare de marketing pe piata |
 2008. Cercetare de marketing pe piata turistica|
 2009. Cercetare de marketing privind fundamentarea politicii de produs/ pret/ distributie/ promovare a organizatiei Y|
 2010. Cercetare de marketing privind identificarea motivelor de cumparare|
 2011. Cercetare de marketing privind identificarea particularitatilor comportamentului consumatorului de servicii medicale/bancare/turistice|
 2012. Cercetare de marketing privind imaginea hotelului____ in randul clientilor|
 2013. Cercetare de marketing privind imaginea magazinului____ in randul clientilor|
 2014. Cercetare de marketing privind imaginea marcii ___ in randul consumatorilor din Romania|
 2015. Cercetare de marketing privind imaginea marcii........in randul consumatorilor din Romania|
 2016. Cercetare de marketing privind impactul pretului asupra comportamentului de cumparare in cazul produsului/serviciului ____|
 2017. Cercetare de marketing privind satisfactia clientilor in cazul marcii/SC/Institutiei........|
 2018. Cercetare de marketing privind satisfactia clientilor organizatiei___|
 2019. Cercetare de piata privind achizitia produsului X pentru sporirea eficientei firmei Y|
 2020. Cercetare privind comportamentul consumatorului roman versus european|
 2021. Cercetare privind loialitatea consumatorilor marcii...|
 2022. Cercetare privind preferintele consumatorilor romani fata de produsul X|
 2023. Cercetare privind utilizarea mobile marketingului pentru cresterea eficientei organizatiei X|
 2024. Cercetare referitoare la imaginea magazinului...........pe piata|
 2025. Cercetare statistica privind agroturismul in judetul ....|
 2026. Cercetarea atitudinilor cumparatorilor potentiali fata de ______(lansarea unui produs|
 2027. Cercetarea ciclului de viata al produsului international.. ,/marcii international...|
 2028. Cercetarea comportamentului consumatorului de produse bancare|
 2029. Cercetarea comportamentului consumatorului;|
 2030. Cercetarea comportamentului de cumparare a produsului/produselor _________|
 2031. Cercetarea comportamentului de cumparare pentru produsele.........|
 2032. Cercetarea de marketing|
 2033. Cercetarea de marketing si spionajul economic|
 2034. Cercetarea de piata pe baza metodelor statistice (variante diverse)|
 2035. Cercetarea efectelor concurentei pe piata produsului. /serviciului.|
 2036. Cercetarea factorilor de influen?a endogeni asupra comportamentului consumatorului pentru produsul/serviciul X|
 2037. Cercetarea factorilor de influenta exogeni asupra comportamentului consumatorului pentru produsul/serviciul X|
 2038. Cercetarea factorilor pietei ______ intreprinderii/produsului.|
 2039. Cercetarea formarii deciziei de cumparare/consum la produsul./serviciul pe piata international...|
 2040. Cercetarea gradului de satisfac?ie al consumatorilor pentru produsul/serviciul X|
 2041. Cercetarea impactul pretului asupra comportamentului de cumparare, in cazul|
 2042. Cercetarea importantei comunicarii directe in relatia cu consumatorii organizatiei X|
 2043. Cercetarea intentiilor de cumparare a produsului ____________|
 2044. Cercetarea intentiilor de cumparare a serviciilor _____________|
 2045. Cercetarea intentiilor de cumparare ale consumatorilor pentru produsul/serviciul|
 2046. Cercetarea intentiilor de cumparare ale consumatorilor pentru produsul/serviciul.......|
 2047. Cercetarea motivelor de cumparare si necumparare pentru grupa de marfuri|
 2048. Cercetarea noilor tentinte|
 2049. Cercetarea obiceiurilor de cumparare pentru produsul/serviciul X|
 2050. Cercetarea pietei bunurilor industriale ______|
 2051. Cercetarea preferintelor consumatorilor la grupa de produse/servicii_______|
 2052. Cercetarea preferintelor consumatorilor pentru...|
 2053. Cercetarea preturilor si a strategiilor de pret (firma / produsul|
 2054. Cercetarea satisfactiei clientului in cazul intreprinderii_______|
 2055. Cercetarea selectiva|
 2056. Cercetarea statistica prin sondaj|
 2057. Cercetarea tendintelor pietei produsului. /serviciului. /firmei.|
 2058. Cercetari cu privire la ecologia tiganusului (Umbra krameri) din habitatele din Parcul Natural Comana|
 2059. Cercetari de biologia si ecologia lipanului (Thymailus thymallus) din bazinele geografice ale raurilor Bistrita, Viseu, Tisa|
 2060. Cercetari de biologia si ecologia lostritei (Hucho hucho) din bazinele geografice ale raurilor Bistrita, Viseu, Tisa|
 2061. Cercetari histoanatomice asupra plantelor invazive si anemofile cu potential alergen. |
 2062. Cercetari in cuantificarea si evaluarea capitalului uman din sectorul|
 2063. Cercetari privind contabilitatea stocurilor|
 2064. Cercetari privind contabilitatea stocurilor|
 2065. Cercetari privind strategiile de inovare si competitivitate la nivelul organizatiilor de|
 2066. Cercetari privind utilizarea strategiilor organizationale in firmele de|
 2067. Cerceteri de marketing pentru spatiul rural al....|
 2068. Cerecetarea criminalistica a suicidului|
 2069. Cerecetarea criminalistica a suicidului|
 2070. Cererea de oferte|
 2071. Cererea finala de produse agroalimentare. Elasticitatea cererii.|
 2072. Cererea si oferta |
 2073. Cererea si oferta de transport maritim.|
 2074. Cererea si oferta pe piata monetara - Modele econometrice|
 2075. Cererea turistica in (tara X) si posibilitati de atragere a fluxurilor turistice din aceasta tara, spre Romania.|
 2076. Cererea turistica in tara... si posibilitati de atragere spre Romania.|
 2077. Cerinte si restrictii in repartizarea profitului societatii|
 2078. Cerinte si restrictii in repartizarea profitului societatii|
 2079. Certificarea calitatii - garantie a cresterii competitivitatii produsului.|
 2080. Certificarea calitatii produselor la SC ....|
 2081. Certificarea calitatii produselor, primul pas spre recunoastere internationala|
 2082. Certificarea calitatii produselor, primul pas spre recunoastere internationala|
 2083. Certificarea calitatii serviciilor bancare.|
 2084. Certificarea ecologica a unitatilor de cazare. Studiu de caz...|
 2085. Cerularea unei operatiuni de import-export, pe exemplul |
 2086. Cesiunea actiunilor|
 2087. Cesiunea de creanta;|
 2088. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor |
 2089. Ceta?enia in dreptul interna?ional privat roman|
 2090. Cetatea voluntarilor|
 2091. Cetatenia europeana - semnificatie si evolutie.|
 2092. Cetatile de scaun ale tarii Romanesti (Curtea de Arges, Campulung, Targoviste)|
 2093. Cheltuieli publice pentru sanatate;|
 2094. Cheltuieli publice privind invatamantul.|
 2095. Cheltuieli publice privind invatamantul.|
 2096. Cheltuieli publice, coruptie si crestere economica: studiu de caz - Romania|
 2097. Cheltuielile publice cu educatia in.....|
 2098. Cheltuielile publice cu pensiile|
 2099. Cheltuielile publice pentru prevenirea si combaterea somajului|
 2100. Cheltuielile publice pentru sustinerea familiei si a copiilor|
 2101. Chestionarul - suport al cercetarii statistice|
 2102. Chestionarul. Specificul si utilitatea metodei. Avantaje si limite in cercetarea sociala|
 2103. China - un nou pol de putere la nivel mondial|
 2104. China versus India in cursa cresterii economice.|
 2105. China vs. triada (UE, SUA si Japonia): tendinte evolutive|
 2106. Chisturi, tumori benigne si osteopatii ale oaselor maxilare |
 2107. Ciclul de vanzare si importanta strategica a acestuia in domeniul....|
 2108. Ciclul de viata al produsului - implicatii asupra politicii de marketing|
 2109. Ciclul de viata al produsului si implicatiile asupra portofoliului de produse al organizatiei;|
 2110. Ciclul de viata la Pragmidium discijlorum (Pers). Schlecht in colectia de trandafiri a Gradinii Botanice "D. Brandza" din Bucuresti|
 2111. Ciclurile economice si analiza riscului de faliment al firmelor|
 2112. Cifra de afaceri - indicator de masurare a performantelor firmei|
 2113. Ciocnirile culturilor organizationale. Valori, credinte si norme in firmele multinationale.|
 2114. Circuit pentru corectia factorului de putere|
 2115. Circuit pentru corectia factorului de putere|
 2116. Circulatia si controlul documentelor bancare. Aplicatie informatica privind circulatia si controlul documentelor la Banca Z.|
 2117. Circumstantele atenuante si circumstantele agravante;|
 2118. Citarea si comunicarea actelor de procedura|
 2119. Clase speciale de extinderi de corpuri|
 2120. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare |
 2121. Clasificarea automata a fructelor pe baza prelucrarii imaginii.|
 2122. Clasificarea bolilor parodontiului marginal |
 2123. Clasificarea emotiilor in imagini faciale. Diverse aplicatii.|
 2124. Clasificatia bugetara - instrument de programare si urmarire a veniturilor si cheltuielilor|
 2125. Clauzele asiguratorii in contractele de comert international;|
 2126. Clientii actuali si potentiali.|
 2127. Clientii actuali si potentiali.|
 2128. Clisma: tehnica, incidente, accidente.|
 2129. Clustere economice competitive. Consideratii teoretice si aplicatii.|
 2130. Co-working mit sau realitate in Romania|
 2131. Co-workingul, metoda inovativa de eficientizare a muncii|
 2132. Coagularea, hemostaza.|
 2133. Codificarea datelor in retele de calculatoare.|
 2134. Codificarea valorilor etice si morale aferente functiei publice in plan intern si international|
 2135. Codul bunelor maniere in afaceri si aplicatii in activitatea de secretariat. Lucru cu baze de date.|
 2136. Codul de conduita si comportamentul etic in cadrul firmei .|
 2137. Codul european al bunei conduite administrative versus Codul de conduita a functionarului public din Romania |
 2138. Coduri deontologice si standarde de lucru in fotojurnalism|
 2139. Codurile etice in lume. Studiu comparativ|
 2140. Coerenta si coeziunea textului|
 2141. Cofinantarea proiectelor de infrastructura|
 2142. Colectarea datelor analitice la sistemele web 2.0. Studiu de caz (plugin pentru WordPress).|
 2143. Colectiile taxonomice-instrument pentru cercetarea aspectelor de biologie si ecologie a speciilor de animale si imbunatatirea masurilor de conservare a biodiversitatii|
 2144. Coloana vertebrala. Modificari patologice|
 2145. Comanda matricelor de LED-uri cu microcontroler PIC18F45K22.|
 2146. Comanda prin GPRS a miscarii robotului mobil Pioneer-3DX|
 2147. Comanda prin GPRS a miscarii robotului mobil Pioneer-3DX|
 2148. Comanda si controlul la distanta pentru un brat robotic OWI 535|
 2149. Comanda si controlul la distanta pentru un brat robotic OWI 535|
 2150. Combaterea practicilor anticoncurentiale in mediul european de afaceri - studiu de caz.|
 2151. Combinatii sinergice antimicrobiene si demonstrarea eficientei antibiofilm|
 2152. Comercializarea marfurilor alimentare - exigente actuale|
 2153. Comercializarea produselor de lux. Studiu de caz |
 2154. Comert electronic in comert international Comert electronic in societatea informationala|
 2155. Comert electronic.|
 2156. Comert electronic. Arhitectura unui sistem de comert electronic si avantejele sale Comert pe internet|
 2157. Comert pe Internet. Tehnologii web utilizate in e-commerce Comertul electronic. Analiza viabilitatii economice si manageriale Comertul Electronic. Magazinul virtual|
 2158. Comertul - factor de dezvoltare in China si India.|
 2159. Comertul cu amanuntul si tendinte in modernizarea acestuia.|
 2160. Comertul cu amanuntul-aspecte legale, contabile si fiscale|
 2161. Comertul electronic - efectul asupra auditului situatiilor financiare|
 2162. Comertul electronic al firmelor distribuitoare/detailiste|
 2163. Comertul electronic in tranzactiile internationale|
 2164. Comertul electronic si impactul asupra administratiei publice|
 2165. Comertul electronic- forme, evolutie, tendinte___|
 2166. Comertul electronic. Metode de efectuare a platilor in comertul electronic|
 2167. Comertul electronic. Optiuni de publicitate pentru comertul electronic|
 2168. Comertul electronic. Sisteme electronice de plati|
 2169. Comertul electronic. Studiu de caz |
 2170. Comertul exterior al Romaniei|
 2171. Comertul exterior al Romaniei;|
 2172. Comertul exterior si politica comerciala a tarii ... in perioada 2010-2015 (se va alegere tara).|
 2173. Comertul exterior;|
 2174. Comertul la nivel mondial cu .... (orice grupa de produse)|
 2175. Companiile internationale |
 2176. Companiile multinationale si crizele economice|
 2177. Companiile offshore si paradisurile fiscale;|
 2178. Comparatie intre OFDM si transmisia cu o singura unda purtatoare|
 2179. Comparatie intre criza financiara actuala si cea din 1929. Studiu de caz SUA.|
 2180. Comparatie intre prestatia compensatorie si dreptul la despagubiri|
 2181. Comparatie intre prestatia compensatorie si dreptul la despagubiri|
 2182. Comparatie intre principalele modele de organizare a datelor|
 2183. Comparatie intre sistemul de invatamantul primar roman si cel italian.|
 2184. Comparatie privind competitivitatea economica a tarilor U.E.|
 2185. Comparatii internationale|
 2186. Comparatii privind impozitarea persoanelor fizice la nivelul UE|
 2187. Comparatii privind impozitarea profitului societatilor in Romania si diferite state ale lumii.|
 2188. Comparative analysis of excises at the EU level|
 2189. Compatibilitatea noilor reglementari interne privind contractele de achizitii publice cu prevederile Directivei 2014/24/UE|
 2190. Compatibilitatea noilor reglementari interne privind contractele de concesiune cu prevederile Directivei 2014/23/UE|
 2191. Compensarea creantelor cu datoriile comerciale:Tratamente contabile si fiscale|
 2192. Compensarea creantelor si datorii comerciale in economia romaneasca|
 2193. Compensarea creantelor si datorii: legale, fiscale si contabile|
 2194. Compensarea factorului de putere intr-un post de transformare PT 20/6 kV -10 MVA|
 2195. Compensatia. Confuziunea. Remiterea de datorie.|
 2196. Competen?a-ancora carierei|
 2197. Competen?ele esen?iale-sursa importanta a avantajului competitiv|
 2198. Competenta instantelor de a solutiona exceptia de nelegalitate. Studiu de caz.|
 2199. Competenta instantelor de a solutiona exceptia de nelegalitate. Studiu de caz.|
 2200. Competenta instantelor de judecata|
 2201. Competenta materiala a instantelor de judecata|
 2202. Competenta profesionala a profesionistilor contabili|
 2203. Competente comunicationale ale specialistilor din relatiile publice in cadrul companiei Z|
 2204. Competente socio-emotionale ale formatorului de adulti - cheie a succesului formarii.|
 2205. Competitia si efectul social al publicatiilor. Diferenta intre cititor, alegator si cumparator|
 2206. Competitivitate prin inovare la sc...|
 2207. Competitivitatea comertului exterior al Romaniei|
 2208. Competitivitatea mediului de afaceri in tarile nordice europene.|
 2209. Competitivitatea produselor romanesti la export.|
 2210. Competitivitatea produselor romanesti la export. Studiu de caz: firma X|
 2211. Complementaritatea evaluarii alternative cu cea traditionala.|
 2212. Completarea situatiilor financiare ale unui grup de societati- studiu de caz.|
 2213. Complexitatea cercetarii locului faptei la in cazul infractiunii de omor|
 2214. Complexitatea cercetarii locului faptei la in cazul infractiunii de omor|
 2215. Componenta onirica a poeziei lui Leonid Dimov|
 2216. Componentele comunicarii corporative - comunicarea de intreprindere, institutionala si de marca;|
 2217. Componentele credibilitatii stirilor in media traditionale si in cel virtuale|
 2218. Comportament adictiv si dinamica familiala|
 2219. Comportament adictiv si dinamica familiala_|
 2220. Comportament civic organizational si starea de bine a angajatilor|
 2221. Comportament explorator la sobolani Wistar|
 2222. Comportament managerial si performanta in munca|
 2223. Comportament normal si patologic;|
 2224. Comportament organizational|
 2225. Comportament teritorial la Cichlasoma nigrofasciatum|
 2226. Comportamentele consumatorilor in mediile online|
 2227. Comportamentele consumatorilor si comunicarea integrata de marketing pe piata politica|
 2228. Comportamentele de shopping ale consumatorilor|
 2229. Comportamentul antisocial la studenti|
 2230. Comportamentul consumatorilor de sport si comunicarea in domeniul sportiv|
 2231. Comportamentul consumatorului|
 2232. Comportamentul consumatorului de produse BIO: Studiu de caz pe Romania;|
 2233. Comportamentul consumatorului de |
 2234. Comportamentul consumatorului de produse / servicii culturale si factorii de influenta|
 2235. Comportamentul consumatorului de servicii turistice|
 2236. Comportamentul consumatorului de servicii;|
 2237. Comportamentul consumatorului in supermarket;|
 2238. Comportamentul consumatorului individual. Studiu de caz |
 2239. Comportamentul consumatorului individual. Studiu de caz |
 2240. Comportamentul consumatorului pe piata automobilelor in Romania|
 2241. Comportamentul consumatorului roman : elemente traditionale si moderne.|
 2242. Comportamentul consumatorului roman in contextul dezvoltarii durabile: asteptari si provocari|
 2243. Comportamentul consumatorului si segmentarea pietei alimentare.|
 2244. Comportamentul consumatorului si valoarea capitalizata in marca. Studiu de caz|
 2245. Comportamentul consumatorului versus comportamentul producatorului|
 2246. Comportamentul de achizitie al consumatorului/intreprinderii....;|
 2247. Comportamentul de cumparare si consum al |
 2248. Comportamentul de cumparare si consum al copiilor. Studiu de caz |
 2249. Comportamentul etic al firmelor de comert.|
 2250. Comportamentul firmelor de tip antreprenorial.|
 2251. Comportamentul firmelor de tip antreprenorial. Studiu de caz|
 2252. Comportamentul organizational al companiilor moderne|
 2253. Comportamentul organizational si influenta mediului de lucru asupra muncii|
 2254. Comportamentul pe piata de afaceri si strategia concurentiala|
 2255. Comportamentul producatorului pe piata inovatiilor de produs;|
 2256. Comportamentul si relatia interpersonala in procesul de negociere.|
 2257. Comportamentul si relatia interpersonala in procesul de negociere.|
 2258. Comportamnetul antreprenorial in situatii de criza. Studiu de caz la SC|
 2259. Compresia datelor. Compresia in formatele grafice|
 2260. Compresia de date in aplicatii multimedia|
 2261. Compresia imaginilor digitale folosind filtre Wavelet|
 2262. Comunicare - clisee de gen|
 2263. Comunicare cu presa|
 2264. Comunicare in Public|
 2265. Comunicare interculturala|
 2266. Comunicare interna|
 2267. Comunicare organizationala|
 2268. Comunicare publica ?i democra?ia participativa|
 2269. Comunicare publica versus comunicare politica: diferente si asemanari.|
 2270. Comunicare si educatie in invatamantul prescolar.|
 2271. Comunicare si educatie in invatamantul primar si prescolar.|
 2272. Comunicarea de afaceri din cadrul unei companii. Strategii eficiente de comunicare pentru firma|
 2273. Comunicarea de criza|
 2274. Comunicarea de masa ca producator institutionalizat si difuzor generalizat de bunuri simbolice prin stocarea si transmiterea de informatii|
 2275. Comunicarea digitala,|
 2276. Comunicarea eficienta la prescolari.|
 2277. Comunicarea in administratia publica: diferenta specifica, functii si tipuri de comunicare publica;|
 2278. Comunicarea in afaceri pe piata interna/ externa|
 2279. Comunicarea in afaceri. Strategii si modalitati de comunicare eficienta|
 2280. Comunicarea in asistenta sociala|
 2281. Comunicarea in campaniile electorale. Analiza comparativa.|
 2282. Comunicarea in domeniul... (ex. serviciilor de asigurare, servicilor turistice, bancar, retailingului, produselor alimentare etc.). Studiu de caz la S.C....|
 2283. Comunicarea in institutii publice|
 2284. Comunicarea in marketingul direct _______.|
 2285. Comunicarea in marketingul.... (ex. serviciilor de asigurare, servicilor turistice, bancar, produselor alimentare etc.). Promovarea imaginii unui brand.|
 2286. Comunicarea in mediul scolar - consecintele comunicarii defectuoase.|
 2287. Comunicarea in situatii de criza: atentatele teroriste de la Paris;|
 2288. Comunicarea in situatii de criza;|
 2289. Comunicarea institutionala si promovarea imaginii unei organizatii;|
 2290. Comunicarea institutionala. Studiu de caz.|
 2291. Comunicarea integrata de marketing|
 2292. Comunicarea inter-kingdom si exploatarea efectului antagonist bacterii - microfungi|
 2293. Comunicarea interna in organizatia X |
 2294. Comunicarea internationala |
 2295. Comunicarea interpersonala si regulile conversatiei. Studiu de caz.|
 2296. Comunicarea interumana.|
 2297. Comunicarea intr-o retea moderna prin VolP|
 2298. Comunicarea intre doua sisteme haotice in timp discret|
 2299. Comunicarea la scolarul mic.|
 2300. Comunicarea manageriala in intreprinderea agroalimentara.|
 2301. Comunicarea manageriala si reflectarea calitatii acesteia in dezvoltarea firmei|
 2302. Comunicarea nonverbala in reclame. Studiu de caz|
 2303. Comunicarea nonverbala in televiziune. Analiza de continut|
 2304. Comunicarea nonverbala pe scena publica. Studiu de caz.|
 2305. Comunicarea organizatiilor non-profit cu mediul.|
 2306. Comunicarea organizationala - instrument de implementare a schimbarii.|
 2307. Comunicarea politica|
 2308. Comunicarea politica in Republica Moldova. Studiu de caz|
 2309. Comunicarea politica in campania locala din Bacau 2016: o abordare etica;|
 2310. Comunicarea prin gastronomie|
 2311. Comunicarea prin imagine: identitatea vizuala a unei institutii/organizatii;|
 2312. Comunicarea prin imagine: identitatea vizuala a unei institutii;|
 2313. Comunicarea prin intermediul discursului publicitar. Analiza de continut.|
 2314. Comunicarea prin intermediul elementelor publicitare: marca, slogan, logo. Studiu de caz|
 2315. Comunicarea prin intermediul fotografiei de presa|
 2316. Comunicarea problemelor de audit celor responsabili cu guvernanta|
 2317. Comunicarea publica|
 2318. Comunicarea publica versus comunicarea in mediul de afaceri: diferente si asemanari.|
 2319. Comunicarea publicitara, mediatica etc.- abordare semiotica|
 2320. Comunicarea si argumentarea publicitara. Studiu de caz|
 2321. Comunicarea si efectele sale. Studiu de caz la firma|
 2322. Comunicarea telefonica in marketing|
 2323. Comunicarea terapeutica;|
 2324. Comunicarea verbala ?i non- verbala, diferen?e specifice ?i aportul lor in practica negocierii ?i a rela?iilor publice|
 2325. Comunicarea verbala interpersonala in marketingul offline|
 2326. Comunicarea verbala si comunicarea non-verbala; diferenta specifica si aportul lor in practica negocierii si a relatiilor publice.|
 2327. Comunicarea verbala si comunicarea umana non-verbala: diferente si asemanari (studiu de caz);|
 2328. Comunicarea vizuala pentru fotografia de presa|
 2329. Comunicarea vizuala si fotojurnalismul|
 2330. Comunicarea vizuala, rol activ/pasiv|
 2331. Comunicatia prin eveniment in activitatea promotionala a intreprinderii_____|
 2332. Comunicatii M2M utilizand diferite tehnologii de acces|
 2333. Comunicatii M2M utilizand diferite tehnologii de acces|
 2334. Comunicatii de marketing specifice organizatiei....|
 2335. Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. |
 2336. Concentrarea mondiala a dezvoltarii (OECD, Comisiile economice regionale coordonate de ECOSOC).|
 2337. Concentrarea si specializarea in servicii la nivelul regiunilor de dezvoltare ale Romaniei.|
 2338. Concep?ia UE privind cheltuielile publice|
 2339. Conceperea campaniei de marketing afiliat|
 2340. Conceperea mixul de marketing a companiei....bazata pe jocurile strategice|
 2341. Conceperea mixului de marketing on-line al firmei....|
 2342. Conceperea politicii de promovare a companiei....bazata pe jocurile strategice|
 2343. Conceperea si implementarea agentilor inteligenti pentru filtrarea datelor|
 2344. Conceperea strategiei si a planului campaniei de publicitate |
 2345. Conceperea un pachet de direct mail pentru promovarea unei paste de dinti|
 2346. Concepte de baza in nursing.|
 2347. Conceptia despre drept si stat in opera lui Seneca|
 2348. Conceptia despre drept si stat in opera lui Seneca|
 2349. Conceptia rationalistilor moderni despre stat si drept|
 2350. Conceptia rationalistilor moderni despre stat si drept|
 2351. Conceptual in reglementarea contabilitatii din Romania.|
 2352. Conceptul Mentenanta Planificata. Sistem automat pentru monitorizare, reglarea si semnalizarea parametrilor tehnici in cadrul Mentenantei Predictive utilizand PLC|
 2353. Conceptul de act administrativ. Studiu de caz.|
 2354. Conceptul de act administrativ. Studiu de caz.|
 2355. Conceptul de comunicare de masa: definitie, caracteristici, teorii si paradigme ale lui.|
 2356. Conceptul de comunicare: cele doua dimensiuni ale sale;|
 2357. Conceptul de dezvoltare durabila si reflectarea lui in legislatie si jurisprudenta.|
 2358. Conceptul de drept ?i de stat|
 2359. Conceptul de drept.|
 2360. Conceptul de imprumut public.|
 2361. Conceptul de imprumut public.|
 2362. Conceptul de mentinere a capitalului. Contabilitatea in costuri istorice si contabilitatea valorii juste|
 2363. Conceptul de performanta financiara si elaborarea contului de profit si pierdere in conformitate cu OMFP nr. 3055/2009. Studiu de caz la SC ... .|
 2364. Conceptul de prag de semnificatie aplicat in contabilitate si audit Exemplificari privind aplicarea principiului contabilitatii de angajamente|
 2365. Conceptul de stat si executivul dualist.|
 2366. Conceptul de stat si executivul dualist.|
 2367. Conceptul de stat si executivul monocratic.|
 2368. Conceptul de stat si executivul monocratic.|
 2369. Conceptul de stat si principiul separatiilor puterilor.|
 2370. Conceptul de stat si principiul separatiilor puterilor.|
 2371. Conceptul de stat si regimul politic.|
 2372. Conceptul de stat si regimul politic.|
 2373. Conceptul de stat versus conceptul de stat de drept|
 2374. Conceptul de stat versus conceptul de stat de drept.|
 2375. Conceptul de stat versus structura de stat|
 2376. Conceptul de stat versus structura de stat.|
 2377. Conceptul se societate si statul de drept|
 2378. Conceptul se societate si statul de drept.|
 2379. Conceptul si categoriile de audit|
 2380. Conceptul,caracteristiciile si functiile finantelor publice.|
 2381. Conceptul,caracteristidile si functiile finantelor publice.|
 2382. Concurenta in afaceri. Evolutii legislative europene si internationale.|
 2383. Concurenta in economia de piata. Studiu de caz.|
 2384. Concurenta in economia de piata. Studiu de caz.|
 2385. Concurenta in economiile contemporane.|
 2386. Concurenta intre firme in economia de piata contemporana aflata in criza/recesiune.|
 2387. Concurenta intre societatile transnantionale pe piata internationala . Noi tendinte in raportul de forte la nivelul societatilor transnantionale.|
 2388. Concurenta la nivel european pe segmentul retail banking.|
 2389. Concurenta neloiala|
 2390. Concurenta neloiala|
 2391. Concurenta pe piata muncii. Aspecte teoretice si implicatii practice.|
 2392. Concurenta si elaborarea strategiilor de piata|
 2393. Concurenta si parteneriatul strategic in contextul strategiilor de succes|
 2394. Concurenta si politicile anticonciurentiale in economiile moderne.|
 2395. Concursul de solutii|
 2396. Condi?ia juridica a strainului in dreptul interna?ional privat roman|
 2397. Conditia actiunii in contencios administrativ privind emiterea actului atacat de catre o autoritate publica|
 2398. Conditia actiunii in contencios administrativ privind natura de act administrativ a actului atacat|
 2399. Conditia actiunii in contencios administrativ privind vatamarea reclamantului intr-un drept sau interes legitim|
 2400. Conditii generale ale transportului de marfuri pe Dunare in trafic international|
 2401. Conditii si perspective ale trecerii Romaniei la EURO.|
 2402. Conditii specifice privind intrarea si iesirea firmelor de pe pietele concurentiale.|
 2403. Conditiile cerute de lege pentru a putea mosteni|
 2404. Conditiile de exercitare a actiunii civile|
 2405. Conditiile de fond la incheierea casatoriei. Clasificarea si importanta acestora.|
 2406. Conditiile de fond la incheierea casatoriei. Clasificarea si importanta acestora.|
 2407. Conditiile de forma ale actului juridic civil|
 2408. Conditiile de validitate ale actului juridic civil|
 2409. Conditionarea geomorfologica a dezvoltarii sistemului de asezari umane|
 2410. Conducerea activitatii de marketing la_________|
 2411. Conducerea contabilitatii stocurilor de matrii prime si materiale la SC ...|
 2412. Conducerea contabilitatii veniturilor si a rezultatelor|
 2413. Conducerea eficienta a echipelor de lucru in cadrul organizatiilor|
 2414. Conducerea prin bugete la S.C....|
 2415. Conducerea prin obiective la S.C..|
 2416. Conducerea robotilor industriali cu ajutorul controllerelor programabile|
 2417. Conducerea robotilor industriali cu ajutorul controllerelor programabile|
 2418. Conducerea si integrarea in linii de fabricatie flexibila, in regim de laborator, a sistemelor robotice autonome 2DW/1FW si 2DW/2FW echipate cu manipulatoare 6-DOF;|
 2419. Conduita etica a managerilor companiilor multinationale. Studiu de caz.|
 2420. Conectarea la retea a sistemelor fotovoltaice|
 2421. Confectionarea sablonului de ocluzie. Caracteristici. Determinarea relatiilor intermaxilare.|
 2422. Conferinta de presa in cazul situatiilor conflictuale. Studiu de caz|
 2423. Confirmarile externe ca mijloc de obtinere a probelor de audit|
 2424. Conflictele colective de munca si solutionarea acestora prin conciliere, mediere si arbitraj |
 2425. Conflictele de interese si incompatibilitatile in cazul functionarilor publici din Romania. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale.|
 2426. Conflictele de rol si personalitatea elevilor|
 2427. Conflictele de rol si personalitatea elevilor_|
 2428. Conflictul de interese dintre asociati|
 2429. Conflictul de jurisdic?ii in dreptul interna?ional privat roman|
 2430. Conflictul de legi in dreptul interna?ional privat roman|
 2431. Conflictul de legi in situa?ii speciale|
 2432. Conformarea Societatilor de Investitii Financiare la prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB. Studiu de caz SIF Moldova.|
 2433. Conformismul fiscal in Romania. Modalitati de imbunatatire a colectarii creantelor fiscale.|
 2434. Conformitatea de grup in diferite categorii de grupuri sociale.|
 2435. Conjunctura pietei mondiale a asigurarilor|
 2436. Connecting and automating control of MRI's Animal Monitoring System (AMS) and Anesthesia Machine.|
 2437. Consecinte ale evaluarii competentelor elevilor din invatamantul primar asupra strategiilor de instruire|
 2438. Consecinte contabile si fiscale ale reevaluararii imobilizarilor corporale|
 2439. Consecinte fiscale ale reevaluararii imobilizarilor corporale|
 2440. Consecinte pozitive si negative ale globalizarii economice.|
 2441. Consecintele Revolutiei Industriale asupra celorlalte ramuri economice in Anglia.|
 2442. Consecintele Revolutiei Industriale asupra celorlalte ramuri economice in Franta.|
 2443. Consecintele satisfactiei clientilor in cazul firmei X|
 2444. Consecintele unor decizii de politica economica asupra eficientei.|
 2445. Conservarea durabila a solului. Masuri legale de protectie a solului.|
 2446. Conservarea si managementul diversitatii ecologice si biologice (retele ecologice si arii protejate) - (studii de caz adresate unei anumite arii protejate sau unor aspecte teoretice)|
 2447. Considera?ii privind concedierea angaja?ior pentru necorespundere profesionala;|
 2448. Considera?ii privind concediile angaja?ilor;|
 2449. Considera?ii privind conceptul de stat ?i conceptul de drept|
 2450. Considera?ii privind elasticitatea ca instrument de analiza a rentabilita?ii firmei|
 2451. Considera?ii privind promovarea angaja?ilor.|
 2452. Considera?ii teoretice ?i practice privind adop?ia|
 2453. Considera?ii teoretice ?i practice privind arbitrabilitatea litigiilor de comer? interna?ional|
 2454. Considera?ii teoretice ?i practice privind buna-credin?a in dreptul comer?ului interna?ional|
 2455. Considera?ii teoretice ?i practice privind nulitatea casatoriei|
 2456. Considera?ii teoretice si practice privind clauzele specifice contractelor comerciale|
 2457. Consideratii cu privire la |
 2458. Consideratii cu privire la |
 2459. Consideratii cu privire la |
 2460. Consideratii cu privire la |
 2461. Consideratii cu privire la Outsourcing-ul serviciilor IT pe piata romaneasca|
 2462. Consideratii cu privire la conceptele de raspundere, sanctiune, constrangere;|
 2463. Consideratii cu privire la conceptele de raspundere, sanctiune, constrangere;|
 2464. Consideratii cu privire la conceptul de |
 2465. Consideratii cu privire la inclinatia studentilor din sectia |
 2466. Consideratii cu privire la renegocierea unui contract de credit al SC |
 2467. Consideratii cu privire la tabloul fluxurilor de trezorerie, ca instrument modern de reflectare a performantelor intreprinderilor. Aplicatie informatica privind tabloul fluxurilor de trezorerie la societatea Z.|
 2468. Consideratii generale asupra probelor si a mijloacelor de proba in dreptul procesual penal.|
 2469. Consideratii generale asupra probelor si a mijloacelor de proba in dreptul procesual penal.|
 2470. Consideratii generale privind aplicarea legii penale in timp si in spatiu|
 2471. Consideratii generale privind finantarea institutiilor publice|
 2472. Consideratii generale privind masurile preventive in dreptul procesual penal|
 2473. Consideratii generale privind masurile preventive in dreptul procesual penal|
 2474. Consideratii generale privind veniturile si finantarea institutiilor publice|
 2475. Consideratii privind aplicarea standardului IFRS 8 |
 2476. Consideratii privind comertul electronic. Solutie bazata pe PHP si MySQL|
 2477. Consideratii privind costurile si scopurile acestora. Studiu de caz la SC|
 2478. Consideratii privind dolul prin omisiune |
 2479. Consideratii privind drepturile si obligatiile mediatorilor. Contractul de mediere|
 2480. Consideratii privind eficienta in managementul contemporan|
 2481. Consideratii privind elaborarea si analiza bilantului contabil la o S.C. |
 2482. Consideratii privind influenta organizarii financiare asupra performantei financiare a societatilor comerciale|
 2483. Consideratii privind interactiunea dintre Planul Contabil|
 2484. Consideratii privind inventarierea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale unei entitati economice. Aplicatie informatica privind inventarierea patrimoniului la societatea Z.|
 2485. Consideratii privind lansarea pe piata a unui produs la S.C. __________|
 2486. Consideratii privind leziunea majorului in reglementarea Codului Civil |
 2487. Consideratii privind managementul asociatiilor turistice din Romania|
 2488. Consideratii privind necesitatea elaborarii unor reglementari contabile specifice entitatilor care opereaza in domeniul agriculturii|
 2489. Consideratii privind procedurile de accesare a fondurilor europene|
 2490. Consideratii privind proiectarea si implementarea interfetelor grafice.|
 2491. Consideratii privind securitatea sistemelor informatice economice|
 2492. Consideratii privind sistemul actual de raportare financiara al Trezoreriei Statului in judetul...|
 2493. Consideratii privind stadiul actual al comertului cu bunuri|
 2494. Consideratii prvind managementul carierei si orientarea in cariera a tinerilor|
 2495. Consideratii teoretice privind eficienta economica a unei intreprinderi mici si mijlocii|
 2496. Consideratii teoretice si practice privind constituirea tribunalului arbitrai|
 2497. Consiliere si suport pentru parintii copilului cu deficiente de auz si vedere.|
 2498. Consilierea copiilor abandonati.|
 2499. Consilierea familiilor monoparentale aflate in risc social.|
 2500. Consiliul Judetean si Presedintele Consiliului Judetean|
 2501. Consiliul de administratie al regiei autonome;|
 2502. Consiliul de administratie al societatii cooperative;|
 2503. Consimtamantul persoanei vatamate |
 2504. Consolidarea competitivitatii economiei europene, obiectiv al Strategiei |
 2505. Consolidarea conturilor conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara. Aplicatie informatica privind consolidarea conturilor la societatea Z.|
 2506. Consolidarea conturilor si implicatiile economice, financiare si fiscale ale acestora. Aplicatie informatica privind consolidarea conturilor Ia societatea Z.|
 2507. Consolidarea institutionala a supravegherii prudentiale bancare in UE.|
 2508. Consolidarea reputatiei in Marketing teritorial prin strategii de pozitionare identitara|
 2509. Constante remarcabile in analiza matematica|
 2510. Constantele dreptului.|
 2511. Constructele mediatice si realitatea sociala|
 2512. Constructia instrumentelor de culegere / producere a datelor. Fidelitate si validitate.|
 2513. Construirea agendei publice|
 2514. Construirea brandului politic pe retele sociale. Studiu de caz.|
 2515. Construirea capitalului de brand pentru diferite branduri romanesti (categorii de produse precum lactate, vinuri, panificatie)|
 2516. Construirea realitatii prin intermediul publicitatii. Studiu de caz|
 2517. Construirea semnificatiei in publicitate. Studiu de caz|
 2518. Construirea site-urilor web utilizand frontpage 2002|
 2519. Construirea unui simulator pentru cotele de piata folosind analiza conjoint|
 2520. Consultatia prenatala, sfatul genetic, diagnosticul de sarcina|
 2521. Consumatorii si accesul lor la justitie - studiu de caz;|
 2522. Consumul de alcool la adolescenti, motivatii si medii favorabile.|
 2523. Consumul si comportamentul de consum pentru bunuri si servicii bancare|
 2524. Consumul si economisirea;|
 2525. Consumul si marketingul pe pietele de lux|
 2526. Contabilitate circulatiei marfurilor in comertul cu amanuntul|
 2527. Contabilitate circulatiei marfurilor in comertul cu ridicata|
 2528. Contabilitate si gestiunea imobilizarilor corporale (pe exemplul intreprinderii Z). Aplicatie informatica privind gestiunea imobilizarilor corporale la societatea Z.|
 2529. Contabilitate, expertiza contabila, control si audit financiar. Asemanari si delimitari|
 2530. Contabilitate, gestiunea si analiza capitalurilor proprii (pe exemplul intreprinderii Z). Aplicatie informatica privind analiza capitalurilor proprii la societatea Z.|
 2531. Contabilitatea Contului de profit si pierdere si al soldurilor intermediare de gestiune|
 2532. Contabilitatea achizitiei unei societati comerciale si consecintele financiare si fiscale ale acesteia. Aplicatie informatica privind contabilitatea achizitiei societatii comerciale X.|
 2533. Contabilitatea achizitiei unei societati comerciale. Aplicatie informatica privind contabilitatea achizitiei societatii comerciale X.|
 2534. Contabilitatea achizitiilor publice la UAT |
 2535. Contabilitatea activelor cu ciclu lung de fabricatie destinate vanzarii|
 2536. Contabilitatea activelor cu ciclu lung de fabricatie destinate vanzarii|
 2537. Contabilitatea activelor imobilizate.|
 2538. Contabilitatea activelor necorporale la o entitate economica. Aplicatie informatica privind contabilitatea activelor necorporale ale societatii comerciale X.|
 2539. Contabilitatea activelor operationale la o societate bancara. Aplicatie informatica privind evaluarea activelor operationale la Banca X.|
 2540. Contabilitatea activitatii de constructii.|
 2541. Contabilitatea activitatii de productie si desfacere la SC X|
 2542. Contabilitatea activitatii de transport interne si international.|
 2543. Contabilitatea amortizarii imobilizarilor corporale. Aplicatie informatica privind contabilitatea amortizarii imobilizarilor corporale ale societatii comerciale X.|
 2544. Contabilitatea asigurarilor si a protectiei sociale|
 2545. Contabilitatea asigurarilor si a protectiei sociale|
 2546. Contabilitatea asigurarilor si protectiei sociale|
 2547. Contabilitatea asigurarilor si protectiei sociale|
 2548. Contabilitatea bunurilor intangibile intr-o societate comerciala. Aplicatie informatica privind contabilitatea bunurilor intangibile la societatea comerciala X.|
 2549. Contabilitatea capitalului social si a rezervelor la o societate comerciala cotata la bursa|
 2550. Contabilitatea capitalurilor la SC...|
 2551. Contabilitatea capitalurilor la SC...|
 2552. Contabilitatea capitalurilor proprii ale unei societati bancare. Aplicatie informatica privind contabilitatea capitalurilor proprii la Banca X.|
 2553. Contabilitatea capitalurilor proprii ale unei societati comerciale. Aplicatie informatica privind capitalurile proprii la societatea comerciala X.|
 2554. Contabilitatea capitalurilor proprii la o societate bancara|
 2555. Contabilitatea capitalurilor proprii.|
 2556. Contabilitatea cheltuielilor bancare Ia societate bancara|
 2557. Contabilitatea cheltuielilor bugetare si executia bugetara pe exemplul unei institutii publice|
 2558. Contabilitatea cheltuielilor cu cercetarea stiintifica intr-o societate comerciala|
 2559. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor|
 2560. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor in vederea stabilirii rezultatului exercitiului|
 2561. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor la SC|
 2562. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor la SC...|
 2563. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor. Criterii de clasificare si recunoastere a cheltuielilor si veniturilor in contabilitate|
 2564. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor. Criterii de clasificare si recunoastere a cheltuielilor si veniturilor in contabilitate la SC ... .|
 2565. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si a rezultatelor|
 2566. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si a rezultatelor|
 2567. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si a rezultatului|
 2568. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si a rezultatului|
 2569. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si finantarilor bugetare.|
 2570. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor la o Societate comerciala|
 2571. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor.|
 2572. Contabilitatea cheltuilelilor si a veniturilor;|
 2573. Contabilitatea circulatiei marfurilor cu amanuntul.|
 2574. Contabilitatea circulatiei marfurilor cu ridicata.|
 2575. Contabilitatea clientilor si debitorilor diversi|
 2576. Contabilitatea constituirii capitalului la entitatile economice|
 2577. Contabilitatea constituirii capitalului la entitatile economice|
 2578. Contabilitatea creantelor comerciale|
 2579. Contabilitatea creantelor comerciale.|
 2580. Contabilitatea creantelor fata de stat si alte organisme publice|
 2581. Contabilitatea creantelor si datoriilor curente comerciale|
 2582. Contabilitatea creantelor si datoriilor institutiilor publice|
 2583. Contabilitatea creativa in mediul contabil romanesc|
 2584. Contabilitatea creditelor acordate de o societate bancara clientilor|
 2585. Contabilitatea creditelor bancare|
 2586. Contabilitatea creditelor bancare la o societate comerciala|
 2587. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung|
 2588. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung.|
 2589. Contabilitatea creditelor pe termen lung si scurt la o entitate economica|
 2590. Contabilitatea datoriilor comerciale|
 2591. Contabilitatea datoriilor comerciale.|
 2592. Contabilitatea datoriilor fata de stat si alte organisme publice|
 2593. Contabilitatea datoriilor pe termen lung|
 2594. Contabilitatea datoriilor si capitalurilor proprii|
 2595. Contabilitatea datoriilor si creantelor privind personalul, asigurarile si protectia sociala la o entitate (societate comerciala, institutie publica, societate bancara etc.)|
 2596. Contabilitatea de gestiune - concepte fundamentale, metode si practici de gestiune|
 2597. Contabilitatea de gestiune in conditiile aplicarii metodei costurilor variable si a metodei costurilor directe. Studiu comparativ|
 2598. Contabilitatea de gestiune in conditiile aplicarii metodei globale de calculate a costurilor|
 2599. Contabilitatea decontarilor cu Bugetul statului. Studiu de caz|
 2600. Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului|
 2601. Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului|
 2602. Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului|
 2603. Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului si asigurarile de protectie sociala.|
 2604. Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului si asigurarile de protectie sociala.|
 2605. Contabilitatea decontarilor cu furnizorii si clientii|
 2606. Contabilitatea decontarilor cu furnizorii si clientii|
 2607. Contabilitatea decontarilor cu partenerii comerciali|
 2608. Contabilitatea decontarilor cu partenerii comerciali la SC...|
 2609. Contabilitatea decontarilor cu partenerii comerciali.|
 2610. Contabilitatea decontarilor cu personalul|
 2611. Contabilitatea decontarilor cu personalul entitatii.|
 2612. Contabilitatea decontarilor cu personalul entitatii.|
 2613. Contabilitatea decontarilor cu personalul la institutiile publice|
 2614. Contabilitatea decontarilor cu personalul la institutiile publice|
 2615. Contabilitatea decontarilor cu personalul la o Societate comerciala|
 2616. Contabilitatea decontarilor cu personalul, asigurarile si protectia sociala|
 2617. Contabilitatea decontarilor fara numerar|
 2618. Contabilitatea decontarilor prin casierie si conturi la banci|
 2619. Contabilitatea decontarilor prin casierie si conturi la banei|
 2620. Contabilitatea decontarilor prin casierie si conturile de la banci|
 2621. Contabilitatea decontarilor prin casierie si conturile de la banci|
 2622. Contabilitatea disponibilitatilor si depozitelor ca surse atrase de institutiile de credit|
 2623. Contabilitatea disponibilitatilor si depozitelor la o societate comerciala|
 2624. Contabilitatea disponsibilitatilor banesti;|
 2625. Contabilitatea divizarii societatilor comerciale|
 2626. Contabilitatea dobanzilor la o societate bancare|
 2627. Contabilitatea efectelor comerciale (pe exemplul unei intreprinderi)|
 2628. Contabilitatea evenimentelor ulterioare datei bilantului.|
 2629. Contabilitatea exporturilor de marfuri.|
 2630. Contabilitatea financiara a veniturilor si a cheltuielilor. Intocmirea si analiza contului de profit si pierdere la societatea...;|
 2631. Contabilitatea finantarii institutiilor publice in conditiile utilizarii sistemelor informatice|
 2632. Contabilitatea fluxurilor de capitaluri. Imaginea capitalurilor in bilant - componenta a situatiilor financiare. Studiu de caz la....|
 2633. Contabilitatea fluxurilor de decontare cu tertii|
 2634. Contabilitatea fluxurilor de decontari fiscale|
 2635. Contabilitatea fluxurilor de imobilizari corporale si necorporale|
 2636. Contabilitatea fluxurilor de imobilizari financiare|
 2637. Contabilitatea fluxurilor de rezultate economico - financiare|
 2638. Contabilitatea fluxurilor de trezorerie.|
 2639. Contabilitatea fondurilor speciale la nivelul unei institutii publice in conditiile utilizarii sistemelor informatice|
 2640. Contabilitatea furnizorilor si a creditorilor diversi|
 2641. Contabilitatea furnizorilor si a creditorilor diversi|
 2642. Contabilitatea furnizorilor si clientilor la SC|
 2643. Contabilitatea furnizorilor si clientilor. studiu de caz: SC ....|
 2644. Contabilitatea fuziunii a doua societati comerciale|
 2645. Contabilitatea fuziunii societatilor comerciale.|
 2646. Contabilitatea fuziunilor si achizitiilor de societati comerciale|
 2647. Contabilitatea imbilizarilor corporale|
 2648. Contabilitatea imbilizarilor corporale|
 2649. Contabilitatea imobilizarilor corporale|
 2650. Contabilitatea imobilizarilor corporale cu exemplificare la SC...|
 2651. Contabilitatea imobilizarilor corporale cu exemplificare la SC...|
 2652. Contabilitatea imobilizarilor corporale la SC|
 2653. Contabilitatea imobilizarilor corporale si procesul deprecierii ireversibile|
 2654. Contabilitatea imobilizarilor corporale si procesul deprecierii ireversibile|
 2655. Contabilitatea imobilizarilor financiare Ia o societate bancara|
 2656. Contabilitatea imobilizarilor financiare Ia o societate comerciala|
 2657. Contabilitatea imobilizarilor necorporale|
 2658. Contabilitatea imobilizarilor necorporale|
 2659. Contabilitatea imobilizarilor necorporale|
 2660. Contabilitatea imobilizarilor necorporale cu exemplificare SC...|
 2661. Contabilitatea imobilizarilor necorporale/corporale/financiare la SC|
 2662. Contabilitatea imobilizarilor si deprecierii imobilizarilor in contextul aplicarii IFRS. Aspecte de natura fiscala.|
 2663. Contabilitatea importurilor de marfuri.|
 2664. Contabilitatea impozitelor indirecte|
 2665. Contabilitatea impozitelor si taxelor|
 2666. Contabilitatea impozitelor si taxelor datorate de entitatile economice bugetului statului.|
 2667. Contabilitatea impozitului pe profit.|
 2668. Contabilitatea imprumutului pe termen lung Ia o societate comerciala|
 2669. Contabilitatea imprumuturilor aferente capitalurilor|
 2670. Contabilitatea imprumuturilor aferente capitalurilor|
 2671. Contabilitatea in conditii de inflatie|
 2672. Contabilitatea instrumentelor financiare in cadrul institutiilor de credit.|
 2673. Contabilitatea intre |
 2674. Contabilitatea investitiilor imobiliare. Studiu de caz|
 2675. Contabilitatea lichidarii societatilor comerciale.|
 2676. Contabilitatea lichidarii societatilor comerciale. Studiu de caz SC...|
 2677. Contabilitatea lichidarii unei societati comerciale si consecintele economice, financiare si fiscale|
 2678. Contabilitatea marfurilor in comertul cu amanuntul|
 2679. Contabilitatea marfurilor in comertul cu amanuntul|
 2680. Contabilitatea marfurilor in comertul cu amanuntul|
 2681. Contabilitatea marfurilor in comertul cu ridicata|
 2682. Contabilitatea marfurilor in comertul en-gros|
 2683. Contabilitatea marfurilor in comertul en-gros|
 2684. Contabilitatea marfurilor si ambalaje cu exemplificare la SC...|
 2685. Contabilitatea marfurilor si ambalaje cu exemplificare la SC...|
 2686. Contabilitatea mijloacelor banesti la SC|
 2687. Contabilitatea mijloacelor fixe;|
 2688. Contabilitatea obligatiilor fiscale ale IMM-urilor. Studiu de caz realizat pe IMM-urile din judetele din zona de vest a Romaniei.|
 2689. Contabilitatea obligatiilor fiscale si impactul asupra rezultatului exercitiului|
 2690. Contabilitatea obligatiilor fiscale si impactul asupra rezultatului exercitiului Contabilitatea serviciilor. Particularitati|
 2691. Contabilitatea obtinerii si valorificarii productiei|
 2692. Contabilitatea operatiilor comerciale|
 2693. Contabilitatea operatiilor privind contractele de constructii in contextul aplicarii IFRS.|
 2694. Contabilitatea operatiilor privind datoriile constituite prin titluri de valoare|
 2695. Contabilitatea operatiilor privind fuziunea societatilor comerciale|
 2696. Contabilitatea operatiunilor de banca si casierie la o societate comerciala|
 2697. Contabilitatea operatiunilor de comert exterior|
 2698. Contabilitatea operatiunilor de emisiune baneasca Ia o societate bancara|
 2699. Contabilitatea operatiunilor de grup si asociati la o societate comerciala|
 2700. Contabilitatea operatiunilor de leasing financiar|
 2701. Contabilitatea operatiunilor de leasing la SC...|
 2702. Contabilitatea operatiunilor de leasing operational|
 2703. Contabilitatea operatiunilor de leasing si franciza|
 2704. Contabilitatea operatiunilor de leasing.|
 2705. Contabilitatea operatiunilor de leasing. Studiu comparativ. Leasingul financiar. Leasingul operational.|
 2706. Contabilitatea operatiunilor de lichidare a societatilor precum si de retragere sau de excludere a unor asociati din cadrul societatilor|
 2707. Contabilitatea operatiunilor de trezorerie|
 2708. Contabilitatea operatiunilor de trezorerie Ia o entitate|
 2709. Contabilitatea operatiunilor de vanzare-cumparare a deseurilor feroase si neferoase|
 2710. Contabilitatea operatiunilor privind investitiile financiare la o entitate economica|
 2711. Contabilitatea operatiunilor privind reevaluarea la o entitate economica|
 2712. Contabilitatea operatiunilor privind reorganizarea societatilor prin divizare|
 2713. Contabilitatea operatiunilor privind reorganizarea societatilor prin fuziune|
 2714. Contabilitatea operatiunilor specifice finantarii propriu-zise la o institutie publica|
 2715. Contabilitatea operatiunilor valutare efectuate de institutiile de credit din Romania|
 2716. Contabilitatea privind |
 2717. Contabilitatea productiei agricole.|
 2718. Contabilitatea productiei la SC ...|
 2719. Contabilitatea productiei la SC ...|
 2720. Contabilitatea productiei obtinute si a desfacerii|
 2721. Contabilitatea productiei si calculatia costurilor.|
 2722. Contabilitatea relatiilor cu partenerii comerciali|
 2723. Contabilitatea relatiilor cu partenerii comerciali|
 2724. Contabilitatea relatiilor cu partenerii comerciali - clienti|
 2725. Contabilitatea relatiilor cu partenerii comerciali - clienti|
 2726. Contabilitatea relatiilor cu partenerii comerciali - clienti|
 2727. Contabilitatea relatiilor cu partenerii comerciali - furnizori|
 2728. Contabilitatea relatiilor cu partenerii comerciali - furnizori|
 2729. Contabilitatea relatiilor cu partenerii comerciali - furnizori|
 2730. Contabilitatea relatiilor de decontare cu bugetul statului|
 2731. Contabilitatea relatiilor de decontare cu bugetul statului|
 2732. Contabilitatea relatiilor de decontare cu bugetul statului|
 2733. Contabilitatea remunerarii personalului|
 2734. Contabilitatea remunerarii personalului|
 2735. Contabilitatea remunerarii personalului|
 2736. Contabilitatea remunerarii personalului|
 2737. Contabilitatea remunerarii personalului Impozitul pe profit: proceduri contabile si fiscale Particularitati privind contabilitatea agentiilor de turism Particularitati privind contabilitatea exploatatiilor agricole|
 2738. Contabilitatea remunerarii personalului si a obligatiilor atasate|
 2739. Contabilitatea remunerarii personalului si a obligatiilor atasate|
 2740. Contabilitatea remunerarii personalului.|
 2741. Contabilitatea remunerarii salariatilor si obligatiile sociale aferente acestora|
 2742. Contabilitatea rezultatului exercitiului|
 2743. Contabilitatea rezultatului exercitiului financiar si a impozitului pe profit|
 2744. Contabilitatea rezultatului exercitiului financiar si a impozitului pe profit|
 2745. Contabilitatea rezultatului exercitiului si performantele entitatii|
 2746. Contabilitatea salariilor si a contributiilor legate de acestea la o societate comerciala/ institutie publica. Studiu de caz |
 2747. Contabilitatea si analiza creantelor si a datoriilor comerciale|
 2748. Contabilitatea si analiza decontarilor in cadrul grupului|
 2749. Contabilitatea si analiza impozitelor directe si indirecte la nivelul unei societati comerciale|
 2750. Contabilitatea si analiza investitiilor financiare|
 2751. Contabilitatea si analiza problemelor de personal intr-o intreprindere|
 2752. Contabilitatea si analiza rezultatelor economico - financiare|
 2753. Contabilitatea si analiza rezultatului exercitiului financiar|
 2754. Contabilitatea si analiza sistemului de salarizare si a drepturilor salariale la nivel de intreprindere|
 2755. Contabilitatea si analiza stocurilor si a productiei in curs de executie|
 2756. Contabilitatea si analiza surselor de finantare|
 2757. Contabilitatea si analiza surselor de finantare. Studiu de caz la SC|
 2758. Contabilitatea si analiza utilizarii imobilizarilor corporale la SC...|
 2759. Contabilitatea si auditul activelor intangibile|
 2760. Contabilitatea si auditul imobilizarilor financiare.|
 2761. Contabilitatea si auditul provizioanelor|
 2762. Contabilitatea si auditul tranzactiilor cu parti afiliate|
 2763. Contabilitatea si evaluarea stocurilor, in conditiile aplicarii IAS 2|
 2764. Contabilitatea si fiscalitatea impozitarii profitului.Studiu de caz la SC...._______|
 2765. Contabilitatea si gestiunea creditarii persoanelor fizice ( credite clasice si carduri de credit)|
 2766. Contabilitatea si gestiunea fiscala ale reevaluarii imobilizarilor corporale|
 2767. Contabilitatea si gestiunea fluxurilor de trezorerie|
 2768. Contabilitatea si gestiunea investitiilor financiare pe termen lung|
 2769. Contabilitatea si gestiunea stocului de materii prime,materii consumabile si produse cu exemplificare la SC...|
 2770. Contabilitatea si gestiunea stocului de...cu exemplificare la SC...|
 2771. Contabilitatea si gestiunea titlurilor de valoare. Studiu de caz la SC|
 2772. Contabilitatea si gestiunea tranzactiilor in leasing la SC...|
 2773. Contabilitatea si gestiunea trezoreriei la o societate comerciala. Studiu de caz la SC|
 2774. Contabilitatea si raportarea executiei bugetare la o institutie publica|
 2775. Contabilitatea standardelor internationale de contabilitate.|
 2776. Contabilitatea stocurilor|
 2777. Contabilitatea stocurilor|
 2778. Contabilitatea stocurilor achizitionate|
 2779. Contabilitatea stocurilor achizitionate|
 2780. Contabilitatea stocurilor cumparate la o intreprindere industriala Contabilitatea circulatiei marfurilor si ambalajelor|
 2781. Contabilitatea stocurilor de marfuri la o entitate economica|
 2782. Contabilitatea stocurilor rezultate din productie|
 2783. Contabilitatea stocurilor rezultate din productie|
 2784. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata (pe exemplul unei intreprinderi)|
 2785. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata.|
 2786. Contabilitatea tranzactiilor privind produsele unei entitati economice|
 2787. Contabilitatea trezoreriei firmei|
 2788. Contabilitatea trezoreriei.|
 2789. Contabilitatea trezoreriei. Continut, structura generala si criterii de recunoastere si evaluare a activelor si datoriilor de trezorerie la SC ...|
 2790. Contabilitatea veniturilor bancare la societate bancara|
 2791. Contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor. intocmirea contului de profit si pierdere la societatea...|
 2792. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bancare|
 2793. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor realizate de catre o persoana juridica fara scop patrimonial. Studiu de caz la|
 2794. Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor|
 2795. Contabilitatea viramentelor prin acreditiv documentar extern|
 2796. Contabilitatea, analiza si decontarea T.V.A. . Studiu de caz la S.C. |
 2797. Contabilitatea, evaluarea si reevaluarea imobilizarilor corporale. Studiu de caz la SC|
 2798. Contabilitatea, fiscalitatea si analiza decontariilor cu personalul|
 2799. Contabilitatea, gestiunea si analiza capitalurilor. Studiu de caz la S.C. |
 2800. Contabilitatea, raportarea si decontarea T.V.A. la o societate de asigurari |
 2801. Contabilitatea, raportarea si decontarea taxei pe valoarea adaugata Ia o societate bancara|
 2802. Contabilitatea: cenusareasa sau regina a stiintelor economice?|
 2803. Contabilizarea "Ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie" ale unei societati comerciale|
 2804. Contabilizarea "Capitalurilor proprii" ale unei societati comerciale|
 2805. Contabilizarea "Subventiilor pentru investitii" ale unei societati comerciale|
 2806. Contabilizarea "imprumuturilor si datoriilor asimilate" ale unei societati comerciale|
 2807. Contabilizarea activelor circulante de natura marfurilor si ambalajelor ale unei societati comerciale.|
 2808. Contabilizarea activelor circulante de natura produselor si a semifabricatelor unei societati comerciale|
 2809. Contabilizarea activelor circulante de natura stocurilor de materii prime si materiale ale unei societati comerciale.|
 2810. Contabilizarea activelor circulante de natura stocurilor de produse si marfuri aflate la terti ale unei societati comerciale.|
 2811. Contabilizarea activelor imobilizate la o societate bancara|
 2812. Contabilizarea capitalului social ale unei societati comerciale|
 2813. Contabilizarea efectelor variatiei cursului de schimb al monedei.|
 2814. Contabilizarea imobilizarilor corporale in curs si al avansurilor acordate pentru imobilizari corporale in curs ale unei societati comerciale|
 2815. Contabilizarea imobilizarilor financiare detinute la societati in afara grupului si de natura intereselor de participare ale unei societati comerciale|
 2816. Contabilizarea imobilizarilor necorporale ale unei societati comerciale.|
 2817. Contabilizarea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar si de intocmire a situatiilor financiare anuale ale unei intreprinderi mari|
 2818. Contabilizarea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar si de intocmire a situatiilor financiare anuale ale unei intreprinderi mici si mijlocii|
 2819. Contabilizarea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar si de intocmire a situatiilor financiare anuale ale unei microintreprinderi|
 2820. Contabilizarea operatiilor efectuate cu conturile "Conturi speciale" si "Conturi aflate in afara bilantului" ale unei societati comerciale|
 2821. Contabilizarea operatiilor efectuate cu conturile "Decontari in cadrul unitatii" si "Grup si asociati" ale unei societati comerciale|
 2822. Contabilizarea operatiilor privind "Bugetul statului, fondurile speciale si conturile asimilate" (altele decat Taxele pe Valoare Adaugata) ale unei societati comerciale|
 2823. Contabilizarea operatiunilor de decontare in sistemul bancar|
 2824. Contabilizarea operatiunilor de leasing financiar Ia o societate bancara|
 2825. Contabilizarea operatiunilor privind emisiunea de obligatiuni la o societate comerciala|
 2826. Contabilizarea operatiunilor privind reevaluarea la o societate comerciala|
 2827. Contailitatea subventiilor pentru investitii|
 2828. Contenciosul fiscal|
 2829. Contestatia in anulare.|
 2830. Contestatia la executarea silita.|
 2831. Contestatia la executarea silita.|
 2832. Contextul creeaza interesul. Nivelul de civilizatie ca arbitru|
 2833. Continutul contractului de comert international |
 2834. Continutul contractului de comert internationalLecLuniv.dr Madalin Ticu|
 2835. Continutul contractului individual de munca|
 2836. Continutul contractului individual de munca|
 2837. Continutul contractului individual de munca.|
 2838. Continutul si structura generala a creantelor si datoriilor. Criterii de recunoastere si evaluare a creantelor si datoriilor in contabilitate la SC ... .|
 2839. Contractarea si derularea importului, formalitati, documente de contractare, activitati.|
 2840. Contractele administrative. Regimul juridic al acestora|
 2841. Contractele consensuale in dreptul roman|
 2842. Contractele consensuale in dreptul roman|
 2843. Contractele de achizitii publice|
 2844. Contractele de concesiune avand ca obiect bunurile proprietate publica|
 2845. Contractele de transport maritim international si influenta lor asupra desfasurarii activitatii comerciale a firmei .... |
 2846. Contractele privind activitatea comerciala. Regulile formarii si executarii acestor contracte.|
 2847. Contractul Futures|
 2848. Contractul ca izvor de obligatii in dreptul roman|
 2849. Contractul colectiv de munca |
 2850. Contractul colectiv de munca, influenta acestuia asupra contractului individual de munca.|
 2851. Contractul de achizitie publica.|
 2852. Contractul de asociere in participatie|
 2853. Contractul de donatie |
 2854. Contractul de franciza.|
 2855. Contractul de intretinere|
 2856. Contractul de intretinere |
 2857. Contractul de leasing.|
 2858. Contractul de locatiune; |
 2859. Contractul de mandat |
 2860. Contractul de mandat. Drepturile si obligatiile partilor|
 2861. Contractul de transport|
 2862. Contractul de transport international de marfuri aerian;|
 2863. Contractul de transport international de marfuri pe calea ferata|
 2864. Contractul de transport international de marfuri pe calea ferata;|
 2865. Contractul de transport international de marfuri pe mare.|
 2866. Contractul de transport international de marfuri pe mare.--- Prof.univ.dr Stefan Scurtu Drept, lege si justitie in epoca lui Socrate|
 2867. Contractul de transport international de marfuri pe sosele;|
 2868. Contractul de vanzare avand ca obiect activitatea economica.|
 2869. Contractul de vanzare cumparare international.|
 2870. Contractul de vanzare internationala de marfuri |
 2871. Contractul de vanzare internationala de marfuri; |
 2872. Contractul de vanzare internationala: negociere, continut, cadru juridic si rolul marketingului pe durata negocierilor|
 2873. Contractul de vanzare-cumparare|
 2874. Contractul psihologic: teorie si aplicabilitate|
 2875. Contractul social - de la potentialitate la act|
 2876. Contractul social - de la potentialitate la act|
 2877. Contributia IMM-urilor la crearea valorii adaugate si locurilor de munca in Uniunea Europeana/Romania|
 2878. Contributia Romaniei la formarea si fundamentarea Dreptului marii |
 2879. Contributia activitatilor extracurriculare la dezvoltarea personala si progresul scolar al elevilor din ciclul primar|
 2880. Contributia investitiilor straine directe la globalizarea economiei|
 2881. Contributia jocului didactic la dezvoltarea memoriei prescolarului.|
 2882. Contributia televiziunii la dezvoltarea noii retorici a imaginilor|
 2883. Contributii la crearea de noi modele de comportament in formarea mentorilor si liderilor |
 2884. Contributii la cunoasterea anatomiei cormofitelor: studii de caz|
 2885. Contributii la evaluarea starii de conservare a plantelor rare si habitatelor din Parcul National Defileul Jiului|
 2886. Contributii la modificarea sistemului managerial de securitate si siguranta|
 2887. Contributii la studiul comportamentului vertebratelor din gradini zoologice|
 2888. Contributii privind aplicarea MBO in practica organizatiilor de|
 2889. Contributii privind metodele de programare|
 2890. Contributii romanesti in geometria diferentiala a suprafetelor|
 2891. Control financiar-contabil - functie a managementului entitatii (economice, bancare, publice)|
 2892. Control numeric pentru reglajul temperaturii (sau nivelului) cu regulator PID.Simulare Matlab sau Labview si realizare practica folosind :Arduino sau microcontroller sau PC cu placa de sunet (2 studenti)|
 2893. Control numeric pentru reglajul temperaturii cu regulator PID.Simulare Matlab sau Labview si realizare practica folosind :Arduino sau microcontroller sau PC cu placa de sunet (2 studenti)|
 2894. Controllingul - instrument in managementul eficient al intreprinderii|
 2895. Controlul - concepte, functii si competente institutionale|
 2896. Controlul Parlamentului asupra activitatii Guvernului|
 2897. Controlul activiatii de productie prin intermediul costurilor.|
 2898. Controlul activitatii de acordare a creditelor bancare catre agentii economici|
 2899. Controlul activitatii organizatiei prin bugete|
 2900. Controlul administrarii si utilizarii fondurilor acordate de la buget|
 2901. Controlul angajarii gestionarilor si constituirii garantiilor|
 2902. Controlul asupra activitatii autoritatilor publice|
 2903. Controlul calitatii produselor|
 2904. Controlul capitalului si rezervelor entitatii economice|
 2905. Controlul cheltuielilor si veniturilor financiare|
 2906. Controlul cifrei de afaceri nete|
 2907. Controlul colectarii creantelor fiscale|
 2908. Controlul congestiei in retele de calculatoare|
 2909. Controlul constitutionalitatii legilor|
 2910. Controlul constitutionalitatii legilor in dreptul romanesc si comparat.|
 2911. Controlul costurilor prin intermediul analizei abaterilor (Studiu de caz la S.C. ...)|
 2912. Controlul creantelor|
 2913. Controlul datoriilor cu exigibilitate sau valoare incerta (provizioanelor)|
 2914. Controlul datoriilor entitatii economice|
 2915. Controlul de gestiune -instrument in managementul firmei;|
 2916. Controlul de legalitate exercitat de instantele de contencios administrativ;|
 2917. Controlul declararii obligatiilor de plata la bugetul general consolidat|
 2918. Controlul declararii taxei pe valoarea adaugata|
 2919. Controlul documentelor justificative, ca suport al inregistrarilor contabile|
 2920. Controlul elementelor extrabilantiere|
 2921. Controlul evaluarii elementelor prezentate in situatiile financiare anuale cu respectarea principiilor contabile generale si a regulilor de evaluare|
 2922. Controlul evaluarii la valoarea justa a instrumentelor financiare|
 2923. Controlul executiei bugetare in Romania|
 2924. Controlul executiei datoriei publice locale|
 2925. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi a Romaniei asupra contului de executie al bugetelor asigurarilor sociale de stat|
 2926. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi a Romaniei asupra contului de executie al bugetului de stat|
 2927. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi a Romaniei asupra contului de executie al bugetului de stat|
 2928. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi a Romaniei asupra contului de executie al datoriei publice externe|
 2929. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi a Romaniei asupra contului de executie al datoriei publice interne|
 2930. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi a Romaniei asupra contului de executie al datoriei publice interne|
 2931. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi a Romaniei asupra contului de executie al fondului de tezaur|
 2932. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi a Romaniei asupra garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe|
 2933. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi asupra contului de executie al bugetului de stat|
 2934. Controlul faptic al integritatii stocurilor|
 2935. Controlul financiar in sectorul bugetar|
 2936. Controlul financiar preventiv privind executia bugetara a cheltuielilor|
 2937. Controlul financiar public delegat (exercitat de Ministrul Finantelor Publice)|
 2938. Controlul fiscal|
 2939. Controlul fiscal - sfera si realizare|
 2940. Controlul folosirii mijloacelor si a fondurilor din dotare de catre regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat|
 2941. Controlul gestionarii, folosirii si evidentei formularelor cu regim special. Formulare personalizate si securizate|
 2942. Controlul imobilizarilor corporale|
 2943. Controlul imobilizarilor financiar|
 2944. Controlul imobilizarilor necorporale|
 2945. Controlul impozitelor si taxelor locale|
 2946. Controlul impozitului pe profit|
 2947. Controlul in companiile multinationale|
 2948. Controlul incasarilor si platilor in numerar|
 2949. Controlul incasarilor si platilor prin carduri|
 2950. Controlul incasarilor si platilor prin decontari|
 2951. Controlul inregistrarii fiscale|
 2952. Controlul intern managerial la sc|
 2953. Controlul intern: aspecte privind verificarea documentelor si a registrelor contabile Costul indatorarii: intre cheltuiala si capitalizare|
 2954. Controlul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate si a raportului consolidat al administratorilor|
 2955. Controlul investitiilor pe termen scurt. (Controlul actiunilor detinute la parti afiliate, obligatiunilor emise si rascumparate, obligatiunilor si altor investitii pe termen scurt)|
 2956. Controlul judecatoresc asupra activitatii autoritatilor administratiei publice in dreptul romanesc si comparat.|
 2957. Controlul judecatoresc asupra activitatii autoritatilor publice|
 2958. Controlul marcarii produselor alcoolului si al produselor din tutun|
 2959. Controlul operatiunilor cu parti afiliate|
 2960. Controlul parlamentar si raspunderea Guvernului in sistemul|
 2961. Controlul performantelor unitatii prin sistemul informational al costurilor|
 2962. Controlul performantelor unitatii prin sistemul informational al costurilor|
 2963. Controlul prin sistemul de bugete (la o intreprindere de comert)|
 2964. Controlul prin sistemul de bugete la o intreprindere de productie|
 2965. Controlul privind regimul deducerilor de taxa pe valoarea adaugata|
 2966. Controlul privind sfera de aplicare a accizelor armonizate, identificarea produselor accizabile, nivelul si calculul accizelor|
 2967. Controlul programelor informatice utilizate in activitatea financiara si contabila|
 2968. Controlul respectarii obligatiilor de catre platitorii de taxa pe valoarea adaugata|
 2969. Controlul respectarii regimului antrepozitare si al deplasarii si punerii produselor accizabile aliate in regim suspensiv|
 2970. Controlul scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru exportul si transportul international|
 2971. Controlul si programarea unei structuri robotice cu min. 3 grade de libertate|
 2972. Controlul si recuperarea fondurilor comunitare si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator|
 2973. Controlul situatiilor financiare anuale si al continutului raportului administratorilor|
 2974. Controlul solutionarii deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare|
 2975. Controlul stabilirii obligatiilor fiscale|
 2976. Controlul stabilirii si indeplinirii obligatiilor financiare si fiscale fata de stat|
 2977. Controlul stocurilor de marfuri|
 2978. Controlul stocurilor de materii prime si materiale consumabile si al productiei in curs de executie.|
 2979. Controlul stocurilor de produse finite si marfuri|
 2980. Controlul unei drone cu telefonul mobil|
 2981. Controlul unei microretele cu ajutorul agentilor inteligenti.|
 2982. Controlul utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale. Inventarierea gestiunilor global-valorice la care se emite bon fiscal in format electronic|
 2983. Controlul utilizarii fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investitii de interes general|
 2984. Controlul utilizarii si garantiei creditelor acordate de o societate bancara.|
 2985. Controverse si limite privind imaginea fidela si adevarul in contabilitate.|
 2986. Contul de profit sau pierdere - instrument de apreciere a performantei entitatii|
 2987. Contul de profit si pierdere - baza de calcul a indicatorilor de performanta la SC ....|
 2988. Contul de profit si pierdere - masura a performantei activitatii desfasurate de entitatea economica|
 2989. Contul de profit si pierdere in contextul referentialului contabil national si international Studiu de caz la SC|
 2990. Contul de profit si pierdere si performantele intreprinderii|
 2991. Contul de profit si pierdere, ca model de prezentare a performantelor entitatii. Studiu de caz la|
 2992. Contul de profit si pierdere, model privind performanta intreprinderii. Studiu de caz la S.C|
 2993. Contul de profit si pierderi proiectat prin Cash - Flow|
 2994. Contul de rezultate|
 2995. Contul si dubla inregistrare|
 2996. Contul si dubla inregistrare;|
 2997. Conturile de bilant si in afara bilantului folosite in evidenta operatiilor de emisiune baneasca|
 2998. Conventia arbitrala: conditii de fond si de forma|
 2999. Conventia de arbitraj in comertul international|
 3000. Conventia de arbitraj in comertul international;|
 3001. Convergenta economica de tip o.|
 3002. Convergenta economica de tip p.|
 3003. Convergenta economica spre zona Euro.|
 3004. Convergenta monetara: provocari si oportunitati in noul context european|
 3005. Convergenta nominala a economiei Romaniei in contextul integrarii in UEM|
 3006. Convergenta preturilor si a veniturilor in Uniunea Europeana|
 3007. Convergenta reala in Romania in contextul integrarii in UEM|
 3008. Convergenta versus divergenta in procesul de integrare europeana|
 3009. Convulsiile la copil|
 3010. Cooperarea administrativa in materie fiscala la nivelul Uniunii Europene|
 3011. Cooperarea internationala in sfera comercializarii produselor|
 3012. Cooperarea internationala prin societati cu capital autohton si strain (societati comune si societati mixte)|
 3013. Cooperarea judiciara in materie civila in UE|
 3014. Cooperarea judiciara in materie penala in UE|
 3015. Cooperarea politieneasca in materie penala intre statele membre ale U.E|
 3016. Coordonarea activitatii fortelor de vanzare in cadrul companiei/in domeniul..|
 3017. Coordonarea europeana a politicilor economice;|
 3018. Coordonarea financiara - premiza stimularii si valorificarii potentialului creativ al personalului intr-o societate comerciala|
 3019. Coordonate ale activitatii de piata a firmei Libraria Transilvania.|
 3020. Coordonate ale activitatii de relatii cu clientii in cadrul firmelor din domeniul |
 3021. Coordonate ale activitatii de relatii cu clientii in cadrul firmelor din domeniul turismului (serviciilor, cometului)|
 3022. Coordonate ale mediului economic european si impactul acestora asupra firmei. ..|
 3023. Coordonate de politica financiara/fiscala in dimensionarea cheltuielilor publice pentru:|
 3024. Coordonatele luptei impotriva evaziunii si fraudei fiscale, la nivelul OECD, al Uniunii Europene si la nivel national|
 3025. Coordonatele organizarii activitatii de distributie in domeniul.|
 3026. Copia pentru uz personal-prezent si viitor|
 3027. Copia pentru uz personal-prezent si viitor|
 3028. Copii in fata Instantei si importanta specialistului|
 3029. Copii, varstnici, adulti si persoane vulnerabile in prisma asistentei sociale|
 3030. Copilul in dificultate - Problema societatii contemporane|
 3031. Copilul institutionalizat - perspective psihosociale|
 3032. Copilul intre dreptul la fericire si abandon_|
 3033. Corelate cognitive ale ADHD la varsta scolara mica|
 3034. Corelate cognitive ale ADHD la varsta scolara mica|
 3035. Corelate cognitive ale ADHD la varsta scolara mica_|
 3036. Corelate de personalitate a performantei la jucatorii de tenis|
 3037. Corelate de personalitate si mecanisme de coping in munci solicitate emotional.|
 3038. Corelatia dintre cererea si oferta turistica la nivelul Romaniei|
 3039. Corelatia dintre cursul valutar si evolutiile Balantei de Plati Externe|
 3040. Corelatia dintre rentabilitate - risc in sectorul|
 3041. Corelatia dintre veniturile populatiei si consumul in Romania|
 3042. Corespondenta oficiala: importanta, clasificare, particularitati (studiu empiric).|
 3043. Coroana Jacket din ceramica. Particularitati ale materialului ceramic precum si ale fazelor clinico-tehnice de realizare.|
 3044. Coroana de substitutie. Clasificare. Elemente componente. Materiale necesare realizarii. Coroana de substitutie semifizionomica cu fateta acrilica, cu fateta de protelan, total fizionomica.|