Pagina documente » Recente » Planul de afaceri , rol, continut, metodologie de elaborare

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

Cuprins
Introducere 3
Capitolul I: Aspecte teoretice privind intocmirea planului de afaceri 5
1.1. Definirea planului de afaceri 5
1.2. Procesul de planificare a afacerii 8
1.3. Etapele ?ntocmirii unui plan de afaceri 9
1.3.1. Definirea afacerii 10
1.3.2. Stabilirea obiectivelor afacerii 13
1.3.3. Analiza situa?iei existente a mediului de afaceri 14
1.3.4. Elaborarea strategiilor firmei 15
1.3.5. Elaborarea previziunilor financiare ?i bugetare 18
1.3.6. Redactarea planului de afaceri 19
1.3.7. Revizuirea ?i ?inerea sub control a elementelor planific?rii 19
Capitolul II: Planul de afaceri al S.C. PAIDEIA IMAGE & COLLECTION S.R.L 21
2.1. Aspecte generale 21
2.1.1. Denumirea/Numele solicitantului ?i date de identificare ale acestuia 21
2.1.2. Scurt istoric al solicitantului 21
2.1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului 21
2.1.4. Principalele mijloace fixe aflate ?n patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului propriet??ii), construc?ii, utilaje ?i echipamente, animale), etc. 21
2.2. Descrierea proiectului 22
2.2.1. Denumirea investi?iei 22
2.2.2. Amplasamentul proiectului (regiunea, jude?ul, localitatea) 22
2.2.3. Descrierea activit??ii propuse prin proiect. 23
2.2.4. Fundamentarea necesit??ii ?i oportunit??ii investi?iei 24
2.2.5. Pia?a de aprovizionare/desfacere, concurenta ?i strategia de pia?a ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor ob?inute prin implementarea proiectului. 27
2.3. Date privind for?a de munca ?i managementul proiectului 29
2.3.1. Estim?ri privind for?a de munca ocupata prin realizarea investi?iei 29
2.3.2. Reprezentant legal (nume, prenume, func?ie ?n cadrul organiza?iei, studii ?i experien?a profesionala), relevante pentru proiect 29
2.3.3. Descrierea achizi?iilor realizate prin proiect, respectiv denumirea, num?rul, valoarea ?i caracteristicile tehnice ?i func?ionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotarilor ce urmeaz? a fi achizi?ionate prin proiect 29
Capitolul III: Derularea si monitorizarea planului de afaceri 39
3.1. Derularea activitatilor prevazute in planul de afaceri 39
3.1.1. Raportul de activitate intermediar 39
3.1.2. Raportul de activitate 39
3.2. Monitorizarea si evaluarea planului 44
3.2.1. Raportul de evaluare 44
3.2.2. Rezultate obtinute ? fata de cele preconizate 46
Concluzii si propuneri 52
Bibliografie 53

EXTRAS DIN DOCUMENT

2.3.1. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei {p}

2.3.2. Reprezentant legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala), relevante pentru proiect {p}

2.3.3. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect {p}

Capitolul III: Derularea si monitorizarea planului de afaceri {p}

3.1. Derularea activitatilor prevazute in planul de afaceri {p}

3.1.1. Raportul de activitate intermediar {p}

3.1.2. Raportul de activitate {p}

3.2. Monitorizarea si evaluarea planului {p}

3.2.1. Raportul de evaluare {p}

3.2.2. Rezultate obtinute – fata de cele preconizate {p}

Concluzii si propuneri {p}

Bibliografie {p}

Introducere

În procesul de management al intreprinderilor se intalnesc zilnic, situatii care impun conducatorilor acestora sa analizeze, conform unei conceptii directoare, deciziile fundamentale, necesar a fi adoptate, pentru a mentine in viata intreprinderea si daca este posibil sa o si dezvolte.

Orice intreprindere, care a reusit sa se mentina si sa se dezvolte, indeplineste, in mod necesar o functie economica, atat pentru clientii care au apelat la serviciile sale, cat si pentru ea insasi, conditie fara de care o intreprindere nu poate sa existe caci sanctiunea pietei va interveni si ea va disparea ruinata, pentru motivul ca a consumat resurse pe care nu a fost capabila sa le incorporeze in preturile produselor sale.

Întreprinderea poate sa-si perpetueze activitatea doar daca aduce servicii societatii, contribuind la satisfacerea nevoilor acesteia si generand totodata, o valoare adaugata in raport cu resursele pe care le-a consumat. ’Valoarea adaugata’ reprezinta dimensiunea obiectiva a utilitatii sale socio-economice, asa cum aceasta este recunoscuta pe piata.

Nu se poate deci accepta ideea ca o intreprindere poate sa functioneze fara existenta unui sistem de management, care sa defineasca orientarile principale in care se inscriu activitatile intreprinderii, in cadrul relatiilor ce se stabilesc intre misiunea intreprinderii si nevoile societatii, manifestate prin cerintele pietei.

Pentru ca o firma sa-si realizeze obiectivele propuse, ea recurge la diferite instrumente, dintre care o importanta foarte mare o detine planul de afaceri. Modul in care acest lucru se concretizeaza este diferit de la caz la caz: in unele firme managerii identifica numai performantele ce trebuie atinse, lasand o mare libertate personalului operativ in realizarea diferitelor activitati, iar in altele obiectivele sunt definite precis si operational.

Planul de afaceri este un instrument managerial de actiune, elaborat in mod logic, ce presupune o gandire de perspectiva asupra dezvoltarii unei afaceri si pornind de la obiectivele acesteia, include toate acele faze si resurse care sunt implicate in atingerea lor, intr-un termen prestabilit.

Atat in randul specialistilor cat si al practicienilor exista numeroase modalitati de tratare a planului de afaceri. Pentru o parte insemnata a acestora, planul de afaceri constituie o cerinta atunci cand un intreprinzator doreste sa obtina capital de risc de la banci sau de la alti intreprinzatori. Modul de abordare trebuie insa extins; in general, planul de afaceri este privit ca fiind una dintre expresiile practice ale previziunii ca functie manageriala, ajutandu-l pe intreprinzator in determinarea scopurilor si obiectivelor, precum si in proiectarea actiunilor necesare pentru atingerea acestora.

Lucrarea isi propune sa evidentieze in prima parte importanta elaborarii unui plan de afaceri, care este un instrument indispensabil pentru orice intreprinzator, menit sa reduca gradul de incertitudine din activitatea acestuia si sa diminueze vulnerabilitatea firmei fata de mediu, pentru ca in cea de-a doua parte a lucrarii sa se realizeze un plan de afaceri propriu-zis. In ultima parte a lucrarii este prezentat procesul de derularea si monitoriazare a planului de afaceri propus.

Capitolul I: Aspecte teoretice privind intocmirea planului de afaceri

1.1. Definirea planului de afaceri

Trecerea la economia de piata a impus reconsiderarea activitatii economice in termeni de profitabilitate si competitivitate. Dezvoltarea activitatii economice in urma indeplinirii acestor doua concepte presupune utilizarea de instrumente de prefigurare a rezultatelor actiunilor demarate. Planul de afaceri este un simbol al unei noi viziuni si abordari microeconomice specifice economiei de piata, bazata pe identificarea si valorificarea oportunitatilor economice.

Planul de afaceri reprezinta unul dintre cele mai utilizate instrumente de valorificare a oportunitatii economice din perioada actuala, existand numeroase abordari teoretice si practice cu privire la acesta. Planul de afaceri este abordat din mai multe puncte de vedere, cele mai raspandite fiind definitiile de ordin practic, de pe pozitia managerului sau a intreprinzatorului.

În literatura de specialitate, planul de afaceri a fost definit de catre diversi autori. Astfel, in lucrarea “Planul de afaceri”, Alan West a definit planul de afaceri ca fiind “un instrument al prezentului, elaborat prin aproximatii succesive, utilizand experienta si realizarile din trecut pentru a proiecta in mod realist calea spre viitor. El are drept scop cel mai avantajos si realizabil compromis intre ceea ce se doreste si ceea ce poate sa faca firma respectiva “ [1 West, A., Planul de afaceri, Editura Teora, Bucuresti, 2000, pag. 17].

Într-o alta lucrare, planul de afaceri este definit ca fiind “un document care face cunoscute resursele existente si perspectivele de dezvoltare ale unei firme si invita, in acest fel, sprijinul si cooperarea unor sustinatori potentiali ( antreprenori, creditori si investitori)” [2 Sandulescu, I., Planul de afaceri. Ghid Practic (Modele de referinta), Editia a III-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2006, pag. 4].

Alte abordari trateaza planul de afaceri prin prisma stiintei managementului. Astfel, planul de afaceri este definit ca fiind ”o metoda antreprenorial manageriala de proiectare si promovare a unei afaceri noi sau de dezvoltare semnificativa a unei afaceri existente, pornind de la identificarea unei oportunitati economice, prin care se determina obiectivele de realizat, se dimensioneaza si structureaza principalele resurse si activitati necesare, demonstrand ca aceasta este profitabila, ca merita sa fie sprijinita de potentialii stakeholderi” [3 Nicolescu, O., Managementul intreprinderilor mici si mijlocii: concepte, metode, aplicatii, studii de caz, Editura Economica, Bucuresti, 2001, pag. 93]. Intr-o alta lucrare, planul de afaceri este considerat “un instrument decisional dinamic, destinat, pe de o parte, managerilor din cadrul firmei in vederea cresterii eficientei activitatii acestora, si, pe de alta parte, investitorilor, bancherilor si, in general, oricarui partener posibil, industrial, comercial, social, carora le permite sa ia cunostinta de perspectivele acesteia” [4 Nicolescu, O., Nicolescu, L., Managementul modern al organizatiei, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2001, pag. 117].

Planul de afaceri este vazut si ca “un demers care evidentiaza rezultatul activitatilor de cercetare, concepere si dezvoltare a unor proiecte privind crearea de noi firme, a unui produs si/sau a unui nou serviciu. Este un instrument indispensabil intreprinzatorului si in acelasi timp expresia capacitatii lui de a atinge obiectivele propuse. Este totodata un instrument managerial menit sa reduca gradul de incertitudine din activitatea de zi cu zi a agentilor economici, diminuand astfel, vulnerabilitatea acestora fata de mediu” [5 Pandelica, A., Pandelica, I., Plan de afaceri, Editura Economica, Bucuresti, 2002, pag. 9].

În lucrarea “Small Business Management – An Entreprenorial Emphasis”, planul de afaceri este definit ca fiind “ un document scris ce reflecta asupra perspectivelor de dezvoltare ale unei afaceri nou infiintate” [6 Longenecker, G. J., Moore, C. J., Petty, W., Small Business Management – An Entreprenorial Emphasis, Editura South Western, USA, Ohio, 2003, pag. 116]. Pe de alta parte, in lucrarea “Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management”, un plan de afaceri este vazut ca “o descriere sumara a unei idei de afacere, ce cuprinde detalii de ordin operational si financiar, oportunitatile si strategiile de marketing, precum si abilitatile si capacitatile manageriale ale intreprinzatorului. Planul de afaceri descrie de asemenea directia in care se indreapta compania, care sunt obiectivele sale, unde se doreste sa se ajunga si mai ales, metodele de atingere a obiectivelor” [7 Zimmerer, T. W., Scarborough, N. M., Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Editura Englewood Cliffs, Prentice Hall, 2005, pag. 296].

În viziune proprie, planul de afaceri este un document ce cuprinde obiectivele si modul de realizare a acestora, precum si resursele necesare atingerii obiectivelor stabilite, elaborat cu scopul de a directiona activitatea intreprinderii, de a o pozitiona pe piata si de a obtine profit.

Planul de afaceri s-a dovedit a fi modul preferat de comunicare intre intreprinzatori, potentiali investitori si creditori, prin intermediul caruia se poate obtine o imagine pertinenta asupra dinamicii si competitivitatii pietei pe care actioneaza firma, identificandu-se, in acelasi timp, punctele sensibile si oportunitatile acesteia.

Un aspect important in cadrul planului de afaceri il reprezinta viziunea intreprinzatorului asupra strategiilor ce vor trebui adoptate. Elaborarea strategiilor este prima si cea mai importanta sarcina a intreprinzatorului, pentru ca acesta are ca responsabilitate directionarea si pozitionarea firmei. “Strategia stabileste misiunea firmei si obiectivele strategice pe termen lung, luand in considerare resursele existente si cele care pot fi atrase si utilizate in viitor, precum si principalele modalitati de realizare a obiectivelor si de obtinere a avantajului competitiv care sa-i permita o pozitionare cat mai buna pe piata” [8 Vaduva, F., Managementul strategic al firmei, Editura Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2005, pag. 29]. Avand in vedere ca “statisticile demonstreaza ca 8 intreprinderi din 10 dau faliment in primii 3 ani de functionare, iar mai mult de jumatate din firmele care au dat faliment fie nu au avut o piata pe care sa actioneze, fie nu au stiut sa gestioneze corespunzator capitalurile de care dispuneau, desi acestea erau suficiente” [9 Eglash, J., How to Write A Business Plan, Editura McGraw – Hill, New York, 2001, pag. 20], rezulta ca fiecare intreprinzator ce intocmeste un plan de afaceri trebuie sa opteze inca de la inceput pentru un anumit tip de strategie sau pentru strategii combinate, pentru a rezulta un avantaj concurential al firmei. Planul de afaceri demonstreaza faptul ca intreprinzatorul are o idee despre evolutia intreprinderii si ca a conceput cum sa masoare progresele pe care aceasta le va inregistra. Alegerea strategiei va trebui sa se faca astfel incat sa scoata in evidenta unicitatea si calitatea acesteia, conferind firmei un potential crescut de performanta.

Planul de afaceri se elaboreaza fie in vederea inceperii unei afaceri, sau atunci cand intreprinderea se restructureaza, cand solicita un credit pentru investitii, in caz de fuziune, divizare. El explica situatia prezenta a firmei, planurile pentru viitor, modul de actiune, costurile si veniturile asociate. Desi nu garanteaz? succesul, planul de afaceri ajut? la anticiparea riscurilor, monitorizand evolutia organizatiei si fiind principalul reper in corectarea abaterilor de la obiectivele stabilite. Planul de afaceri ofera o imagine de ansamblu a companiei, a viitorului acesteia si a situatiei sale financiare. În general, un plan de afaceri contine o descriere a companiei, a produselor si serviciilor, a pietei-tinta, a planului de marketing si a strategiei de vanzari, a avantajelor pe care compania le va avea asupra competitorilor, o prezentare a documentelor financiare si a echipei de management.

De aceea, planul de afaceri constituie cel mai important document strategic al unei intreprinderi, menit s? ii directioneze activitatea. Asadar, planul de afaceri este un studiu complex a carui valoare este data de profunzimea cu care a fost gandit si fundamentat, dar si de modul de prezentare si organizare.

1.2. Procesul de planificare a afacerii

Totalitatea activitatilor prin care se studiaza alternativele de urmat si se alege varianta optima reflecta procesul de planificare. Planificarea activitatilor economice prin plan, in relatie directa cu dezvoltarea productiei si modernizarea lor, cu sporirea cererii de bunuri economice sub aspect cantitativ, calitativ si sortimental, cu dezvoltarea investitiilor are o importanta semnificativa pentru viitorul intreprinderii. Activitatea de planificare se desfasoara fara intrerupere in management si este necesara pentru toate tipurile de organizatii, indiferent de dimensiunea acestora.

Planul de afaceri, care este unul dintre rezultatele procesului de planificare la nivel de firma, permite anticiparea viitorului si luarea deciziilor in cunostinta de cauza, asigurand conducerea activitatii firmei prin previzionarea si planificarea evenimentelor. Un astfel de plan este intotdeana de o importanta vitala atunci cand o intreprindere este confruntata cu o decizie cruciala pentru supravietuire sau dezvoltare. Pe de o parte, el determina intreprinzatorul/managerul sa prezinte cu claritate si precizie propriile idei, viziuni si obiective (de exemplu cu privire la lansarea unui produs, internationalizarea activitatilor, achizitionarea altor companii). Pe de alta parte, prin planul de afaceri managementul evalueaza riscurile si profitabilitatea posibila a unui proiect pentru partenerii de afaceri potentiali.

Avantajul pe care il ofera planificarea este intelegerea unor elemente care determina schimbari in plan. O intreprindere cu o directie clara si un plan pe care sa il urmeze in aceasta directie va avea o evolutie monitorizata si flexibila in ceea ce priveste noile oportunitati. O firma care actioneaza fara un plan va fi nevoita sa reactioneze la evenimente in loc sa le gestioneze, avand toate sansele sa devina, in scurt timp, neprofitabila. Procesul de planificare constituie punctul central al solutionarii multora dintre problemele cu care se confrunta o intreprindere pentru ca prin planul de afaceri [10 West, A., Planul de afaceri, Editura Teora, Bucuresti, 2000, pag. 7]:

? se stabilesc obiectivele realiste ce stau la baza oportunitatilor oferite de mediul ambiant, resursele disponibile care pot fi atrase de societate;

? se identifica zonele de activitate care nu sunt in intregime sub control, carora managerii nu le-au acordat suficienta importanta;

? determina echipa manageriala sa ia in considerare strategia viitoare a firmei, sa cantareasca obiectiv punctele forte si punctele slabe ale firmei;

? identifica principalele domenii de dezvoltare si oportunitati prin evaluarea cerintelor pietei;

? asigura baza necesara pentru a analiza sansele de succes ale unui nou produs sau proces de activitate;

? asigura informatii cu privire la perspectivele firmei, informatii cerute de potentialii finantatori;

? asigura un cadru operativ prin care angajatii vor sti directiile de actiune ale firmei;

Oferta anului

Reducere 2020