Pagina documente » Recente » ANALIZA NECESITATII IMPLEMENTARII UNUI SISTEM DE ASIGURARE A CALITATII IN SPITALULFINALA

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1. MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SANATATATE 2
1.1.Aspecte ale calit??ii ?n serviciilor de s?n?tate 2
1.2. Orientarea c?tre pacient 3
1.3. Func?iile managementul unit??ii sanitare 9
1.3.1. Previziunea 10
1.3.2.Organizarea 10
1.3.3 .Coordonarea sau direc?ionarea 11
1.3.4. Antrenarea 12
1.3.5. Control ? evaluarea 12
1.4. Resursele umane ?n serviciile de s?n?tate 13
1.5. Managementul financiar al serviciilor de s?n?tate 13
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII GRIGORE ALEXANDRESCU 17
2.1.Scurt istoric ?i obiectul de activitate 17
2.2. Prezentarea obiectivelor ?i activit??ilor institu?iei publice 20
2.3. Prezentarea structurii organizatorice 22
2.4. Eviden?ierea rela?iilor interinstitu?ionale 27
CAPITOLUL 3. ANALIZA NECESITATII IMPLEMENTARII UNUI SISTEM DE ASIGURARE A CALITATII IN SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII GRIGORE ALEXANDRESCU 28
3.1. M?surarea calita?ii in serviciile medicale oferite de Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Grigore Alexandrescu 28
3.2.?mbun?t??irea cadrului legislativ ?i a celui institu?ional a Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii Grigore Alexandrescu 34
3.3. Solu?ii ?n vederea eficientiz?rii activit??ii institu?iei publice 35
CONCLUZII 37
BIBLIOGRAFIE 39

EXTRAS DIN DOCUMENT

1.1.Aspecte ale calitatii in serviciilor de sanatate

Calitatea reprezinta masura in care un ansamblu de caracterisitici intrinseci indeplinesc cerintele. Calitatea reprezinta obtinerea satisfactiei durabile ale clientului, raspunzand la nevoile si asteptarile sale, in mediul unui organism care se angajeaza sa imbunatateasca in mod constant randamentul si eficacitatea sa. Calitatea este astazi inaintea tuturor o stare de spirit, o mobilizare permanenta a tutuor in jurul aceluBacau obiectiv: saitsfacerea clientului/pacientului. [1Al?xandru,Gh.,Manag?m?ntul s?rviciilor m?dical?, ?ditura ?fiCon Pr?ss,Bucur?sti,2004.]

Calitatea nu este altceva decat satisfacerea clientului/pacientului, conformitatea intre ceea ce el asteapta si ceea ce el primeste. De o parte exista clientul/pacientul cu un anumit numar de nevoi, de asteptari si de cerinte si de alta parte produsul/serviciul (sau ingrijirea) cu un anumit de caracterisitici si atribute. Asadar, calitatea inseamna: cum sa satisfaci clientul/pacientul. Cum sa se procedeze, astfel incat atributele produsului,ale serviciului sau ale ingrijirii sa raspunda asteptarilor clientului/pacientului.

O definitie pragmatica a calitatii adaptata activitatii de sanatate este „obtinerea satisfactiei durabile a clientului, in primul rand pacientul, la cel mai bun cost” [2 Opincaru,C.,Gal?t?scu,M.,Imbri,?.,Manag?m?ntul calitatii s?rviciilor in unitatil? sanitar?, ?ditura C.N.I.Cor?si,Bucur?sti,2004,p.46.

]. Organizatia Mondiala a Sanatatii a definit calitatea in institutiile de sanatate ca „un demers care trebuie sa permita sa se garanteze fiecarui pacient armonizarea actelor diagnostice si terapeutice care le va asigura cel mai bun rezultat in conditii de sanatate, in conformitate cu stadiul actual al stiintei medicale, la cel mai bun cost pentru un acelasi rezultat, cu cel mai mic risc iatrogen si pentru marea sa satisfactie, in conditii de proceduri, de rezultate si de contacte umane in interiorul sistemului de ingrijiri medicale”.

Asigurarea calitatii impune o organizare si o metodologie riguroasa pentru a face proba, a priori, ca un produs sau serviciu va fi conform cu specificatia sa. Este rezultatul dispozitiilor luate de unitatea sanitara care asigura servicii medicale pentru a da incredere in capacitatea sa de a satisface in mod permanent si durabil nevoile clientilor sai (incepand cu pacientii).

Pentru ca o organizatie sa poata fi condusa si sa functioneze cu succes, este necesar ca aceasta sa fie coordonata si controlata intr-un mod sistematic si transparent. Succesul rezulta din implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii care este proiectat pentru imbunatatirea continua a performantei luand in consideratie necesitatile tuturor partilor interesate.

Standardul ISO 9000: 2000 identifica opt principii de management al calitatii care trebuie sa fie utilizate de conducerea la cel mai inalt nivel pentru a conduce unitatea la imbunatatirea performantei. Aceste principii, adaptate la activitatile unitatilor furnizoarea de servicii de sanatate sunt: orientarea catre pacient, conducerea, implicarea personalului, abordarea bazata pe proces, abordarea sistemului de management, imbunatatirea continua, luarea deciziilor, relatiile cu furnizorul.

1.2. Orientarea catre pacient [3Al?xandru,Gh.,Manag?m?ntul s?rviciilor m?dical?, ?ditura ?fiCon Pr?ss,Bucur?sti,2004.

]

Unitatile sanitare care asigura servcii medicale depind de pacientii lor. De aceea, ele trebuie sa le inteleaga nevoile, asteptarile si cerintele lor prezente si viitoare, sa le integreze in politica in domeniul calitatii si sa defineasca obiectivele calitatii adaptate, sa le comunice personalului unitatii, sa masoare satisfactia clientor/pacientilor si sa gestioneze relatiile cu clientii/pacientii.

Conducere

Responsabilii unitatii supravegheaza ca ansamblul structurii sa urmareasca un obiectiv comun. Pentru aceasta, ei ajuta la realizarea unui mediu care permite personalului sa se implice in realizarea acestui obiectiv.

Implicarea personalului

Esenta unei unitati sanitare care asigura servicii medicale este personalul de la toate nivelurile. Implicarea lui totala permite sa fie utilizate capacitatile sale in beneficiul unitatii.

Abordarea bazata pe proces

Un rezultat dorit este obtinut in mod mai eficace atunci cand activitatile si resursele corespunzatoare sunt conduse ca un proces. Interfetele si fluxul trebuie sa fie luate in calcul la imbunatatirea functionarii, definind clientii si furnizorii interni si externi. Pentru fiecare proces trebuie sa fie definita responsabilitatea si autoritatea [4 Toma V., Manag?m?ntul calitatii,?ditura T?hnopr?ss,Iasi,2009,pp.,276-279.

].

Abordarea sistemului de management

Identifcarea, intelegerea si managementul unui sistem de procese legate intre ele, care are in vedere un obiectiv dat, contribuie la eficacitatea si eficienta unitatii sanitare care asigura servicii medicale.

Îmbunatatirea continua

Îmbunatatirea continua trebuie sa fie un obiectiv permanent al unitatii sanitare care asigura servicii medicale, aplicand, de exemplu, ciclul PDCA (Plane- planifica, Do- face, Check-verfica, Act- actioneaza).

Luarea deciziilor pe baza de fapte

Deciziile bune trebuie sa fie bazate pe analiza logica a faptelor si a informatiilor si pe experienta dobandita.

Relatii reciproc avantajoase cu furnizorul

Relatiile reciproc avantajoase intre unitatea sanitara care asigura servicii medicale si furnizorii sai favorizeaza crearea valorii adaugate pentru cele doua parti. Este strategia castigator-castigator.

La aceste opt principii de management al calitatii se mai pot adauga alte trei principii importante proprii unitatilor sanitare care asigura servciii medicale:

Responsabilitate sociala

Unitatea sanitara care asigura servicii medicale trebuie sa tina seama de locul si rolul sau in societate.

Orientare catre rezultate [5Al?xandru, Gh.,?valuar?a ?fici?nt?i activitatilor sanitar?,?ditura Lumina L?x, Bucur?sti,2002.

]

Rezultatele financiare, satisfactia clientilor/pacientilor si a ansamblului partilor interesate trebuie sa fie luate in calcul in managementul calitatii unitatii sanitare care asigura servicii medicale.

Viteza de reactie si de executie

Unitatea sanitara care asigura servicii medicale trebuie sa aiba puse in aplicare mecanisme de reactie si de adaptare la rezultatele interne si la influentele externe (veghe tehnologica, geopolitica, financiara).

Cauzele care conduc la punerea in aplicare a demersului calitate in domeniul sanatatii sunt: [6Al?xandru, Gh.,?valuar?a ?fici?nt?i activitatilor sanitar?,?ditura Lumina L?x, Bucur?sti,2002.

]

? obligatia de a tine sub control cheltuielile din sanatate;

? evolutia demografica si imbatranirea populatiei;

? evolutia mentalitatii si puseul consumatorismului, si corolarul lor;

? mediatizarea sanatatii;

? ponderea crescanda a restrictiilor reglementare;

? lipsa de rationalitate si de clar viziune, in ceea ce priveste sectorul financiar si administrativ, in organizatiile sanitare care asigura servicii medicale;

? probelemele organizationale si relationare in organizatiile sanitare care asigura servicii medicale.

Organizarea si controlul finantarii sociale a sistemului de asigurari de sanatate sunt astazi indispensabile din cauza costurilor sale. Deficitul, in prezent cronic, asigurarea sanatatii populatiei si obligatia de a tine sub control cheltuielile din sanatate sunt motive suficiente pentru a pune in aplicare demersurile calitatii in domeniul sanatatii. Limitarea cheltuielilor si imbunatatirea continua a calitatii prestatiilor de furnizare a ingrijirilor medicale sunt obligatii importante.