Pagina documente » Recente » Contabilitatea Decontarilor Privind Casa si Disponibilul de la Banca

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
INTRODUCERE 8
C?PITOLUL 1: CONT?BILIT?TE DECONT?RILOR PRIVIND C?S? SI DISPONIBILUL DE L? B?NC? 9
1.1. Notiuni privind trezoreri? intreprinderi 9
1.2. Cont?bilit?te? decont?rilor prin conturile de l? b?nci 9
1.2.1. Conturi de disponibilit?ti p?str?te l? b?nci in lei 10
1.2.2. Conturi de disponibilit?ti p?str?te l? b?nci in devize 11
1.2.3. Conturi curente l? b?nci 12
1. Conturi curente l? banci in lei 12
2. Conturi curente l? banci in devize 13
1.2.4. Instrumente de decont?re ? oper?tiilor de v?nz?re-cump?r?re, execut?re de lucr?ri si servicii 14
1. Efectul de comert in rel?tiile de plati 14
1.3. Cont?bilit?te? decont?rilor numer?rului din c?serie 20
1.3.1. Decont?rile in numer?r in lei 20
1.3.2. Decont?ri in numer?r in v?lut? 22
1.3.3. ?lte v?lori p?str?te in c?seriile unit?tii 22
1.3.4. ?v?nsurile de trezorerie 22
CAPITOLUL 2: PREZENTAREA GENERALA A 24
SC ALBA INTERNATIONAL PROD SRL 24
2.1. Prezentarea SC ALBA INTERNATIONAL PROD SRL 24
2.1.1. Date generale 24
2.1.2. Obiectul de activitate 24
2.1.3. Organizarea structurala 25
2.2. Analiza indicatorilor financiari ai SC ALBA INTERNATIONAL PROD SRL 27
2.2.1. Analiza profitului 27
Analiza structurala a profitului 29
2.2.2. Analiza ratelor de rentabilitate 33
Analiza ratei de rentabilitate economica 33
Analiza ratei rentabilitatii financiare 36
Analiza ratei rentabilitatii comerciale 38
CAPITOLUL 3: STUDIU DE CAZ - CONT?BILIT?TE DECONT?RILOR PRIVIND C?S? SI DISPONIBILUL DE L? B?NC? LA 40
SC ALBA INTERNATIONAL PROD SRL 40
3.1. Contabilitatea decontarilor prin conturi la banci 40
3.1.1. Contabilitatea operatiunilor efectuate prin conturi curente la banci 40
3.1.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt 50
3.2. Contabilitatea operatiunilor banesti efectuate prin casierie 57
BIBLIOGRAFIE 63
ANEXE 64

EXTRAS DIN DOCUMENT

Analiza ratei rentabilitatii financiare {p}

Analiza ratei rentabilitatii comerciale {p}

CAPITOLUL 3: STUDIU DE CAZ - CONT?BILIT?TE DECONT?RILOR PRIVIND C?S? SI DISPONIBILUL DE L? B?NC? LA {p}

SC ALBA INTERNATIONAL PROD SRL {p}

3.1. Contabilitatea decontarilor prin conturi la banci {p}

3.1.1. Contabilitatea operatiunilor efectuate prin conturi curente la banci {p}

3.1.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt {p}

3.2. Contabilitatea operatiunilor banesti efectuate prin casierie {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

ANEXE {p}

INTRODUCERE

O componenta import?nta ? ?n?lizei situ?tiei p?trimoni?le o constituie cercet?re? fluxului de disponibilitati deo?rece, in pr?ctic? economica se considera ca orice ?ctivit?te trebuie sa “deg?je” b?ni , sa rezulte un surplus de c?pit?l f?ta de cel investit in ?f?cere. O societ?te comerci?la po?te fi rent?bila, po?te obtine profit, d?r sa nu fie solv?bila din c?uz? lipsei de lichiditati c? urm?re ? dec?l?jului dintre inc?sarile si platile pe c?re le f?ce in c?drul ciclului fin?nci?r.

Decontarile prin conturile de l? banci sunt cunoscute sub denumire? de decontari fara numer?r. Ele detin pondere? ce? m?i m?re in c?zul decontarilor intre ?gentii economici. In ?cest scop, unitatiile economice isi pastre?za disponibilitatile banesti l? banci si isi deschid l? ele conturi de decont?re s?u conturi curente.

Unele decontari marunte pot fi efectu?te de catre ?gentii economici in numer?r, fie in lei s?u in v?luta. In conditii norm?le, ?ceste oper?tii ?u o pondere redusa in tot?lul decontarilor, intrucat sumele m?ri de numer?r necesita sp?tii m?ri de depozit?re si prezinta riscuri in m?nevr?re (distrugere fizica, pierdere, furt). ?tunci cand se foloseste numer?rul, pl?t? se f?ce individu?l, imedi?t si fara intermediere. Inc?sarile si platile in numer?r se f?c prin c?seri? unitatii, cu respect?re? reglementarilor privind decontarile in numer?r. In c?seri? unit?tii m?i pot fi pastr?te si ?lte v?lori ?simil?te decont?rilor in numer?r.

Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarilor titlurilor de plasament, disponibilitatilor in conturi la banci si in casa, creditelor bancare pe termen scurt si a altor valori de trezorerie.

C?PITOLUL 1: CONT?BILIT?TE DECONT?RILOR PRIVIND C?S? SI DISPONIBILUL DE L? B?NC?

1.1. Notiuni privind trezoreri? intreprinderi