Pagina documente » Recente » Contestatiile formulate impotriva actelor administrative fiscale

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE??????????????????????????????3
CAPITOLUL 1. RAPORTUL JURIDIC DE DREPT FISCAL 5
1.1. Raportul juridic de drept fiscal 5
1.1.1. No?iunea de raport juridic fiscal 5
1.1.2. Con?inutul raportului juridic fiscal 6
1.1.3. Subiectele raportului juridic fiscal 6
1.2. No?iunea de act administrativ fiscal 7
1.3. Cadrul reglement?rilor ?n materie 8
1.4. Criterii de clasificare a actului administrativ fiscal 9
1.4.1. Solu?ia fiscal? individual? anticipat? 10
1.4.2. Acordul de pre? ?n avans 10
1.4.3. Decizia de impunere 14
1.4.4. Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 14
CAPITOLUL 2 . ASPECTE PROCEDURALE PRIVIND ACTUL ADMINISTRATIV FISCAL 17
2.1. Con?inutul ?i motivarea actului administrativ fiscal 17
2.2. Comunicarea actului administrativ fiscal 18
2.2.1. No?iunea de comunicare a actului administrativ fiscal 19
2.2.2. Modalit??i de comunicare a actului administrativ fiscal 19
2.3. Opozabilitatea actului administrativ fiscal 20
2.4.Consecin?ele nerespect?rii condi?iilor de valabilitate a actelor administrative fiscale 21
2.4.1. Nulitatea, desfiin?area ?i modificarea actului administrativ fiscal 21
2.4.2. ?ndreptarea erorilor materiale 22
CAPITOLUL 3 . SOLU?IONAREA CONTESTA?IILOR FORMULATE ?MPOTRIVA ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE 24
3.1. Dreptul la contesta?ie 24
3.1.1. Posibilitatea de contestare 24
3.1.2. Forma ?i con?inutul contesta?iei 25
3.1.3. Termenul de depunere a contesta?iei 25
3.1.4. Retragerea contesta?iei 26
3.2. Reguli procedurale privind competen?a de solu?ionare a contesta?iilor ?i decizia de solu?ionare 26
3.2.1. Organul competent 26
3.2.2. Decizia sau dispozi?ia de solu?ionare. Forma ?i con?inutul deciziei desolu?ionare a contesta?iei 27
3.2.3. Introducerea altor persoane ?n procedura de solu?ionare 27
3.2.4. Solu?ionarea contesta?iei 28
3.2.5. Suspendarea procedurii de solu?ionare a contesta?iei pe caleadministrativ? ?i suspendarea execut?rii actului administrativ fiscal 28
3.2.6. Solu?ii asupra contesta?iei 30
3.2.7. Comunicarea deciziei ?i calea de atac 30
CAPITOLUL 4 . STUDIU DE CAZ 31
4.1. Procedura de solu?ionare a contesta?iilor de c?tre Direc?ia generala de solu?ionare a contesta?iilor din cadrul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? 31
4.2. Practic? judiciar? 66
CONCLUZII ?I PROPUNERI 84
BIBLIOGRAFIE 87

EXTRAS DIN DOCUMENT

3.2. Reguli procedurale privind competenta de solutionare a contestatiilor si decizia de solutionare {p}

3.2.1. Organul competent {p}

3.2.2. Decizia sau dispozitia de solutionare. Forma si continutul deciziei desolutionare a contestatiei {p}

3.2.3. Introducerea altor persoane in procedura de solutionare {p}

3.2.4. Solutionarea contestatiei {p}

3.2.5. Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe caleadministrativa si suspendarea executarii actului administrativ fiscal {p}

3.2.6. Solutii asupra contestatiei {p}

3.2.7. Comunicarea deciziei si calea de atac {p}

CAPITOLUL 4 . STUDIU DE CAZ {p}

4.1. Procedura de solutionare a contestatiilor de catre Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala {p}

4.2. Practica judiciara {p}

CONCLUZII SI PROPUNERI {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

INTRODUCERE

Actul administrativ fiscal reprezinta potrivit art. 41 din Codul de procedura fiscala actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale.

Definitia legala a notiunii de act administrativ fiscal este criticabila intrucat nu respecta intocmai regulile logice ale definitiei, multumindu-se sa enunte ca gen proxim notiunea echivoca de „act”, iar ca diferenta specifica, domeniul vizat: stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. Utilizand sensul general al notiunii de „act” aceasta definitie ne-ar putea conduce la sensul comun al acesteia, insa pornind de la termenul pe care de fapt il avem in vedere „act administrativ fiscal” nu putem retine decat ca sensul avut in vedere de legiuitor este cel de act juridic prin care se intelege o manifestare de vointa, savarsita cu intentia de a stabili, modifica sau stinge, potrivit dreptului obiectiv, raporturi juridice (in speta, raportul juridic de drept fiscal), cu conditia ca de existenta acestei intentii sa depinda insasi producerea efectelor juridice.

O alta carenta a definitie legale a actului administrativ fiscal deriva din aceea ca sensul conferit notiunii de act utilizat in cuprinsul dispozitiei legale ar putea induce ideea ca legiuitorul a avut in vedere acceptiunea de mijloc de proba „instrumentum probationsis” a unei operatiuni juridice („negotium iuris”) si nu pe aceea de manifestare de vointa facuta in scopul producerii de efecte juridice. Prin urmare, legiuitorul ar fi trebuit sa dea dovada de o exigenta mai mare in reglementare acestor notiuni, evitandu-se astfel posibilitatea de interpretare echivoca a notiunilor in materie.

Pe parcursul acestui studiu am avut in vedere o prezentare detaliata a aspectelor legate de institutia actului administrativ fiscal, atat din punct de vedere teoretic, cat si practic prin prezentarea unor aspecte elocvente in materie.

În primul rand am considerat oportun ca in Capitolul 1 introductiv sa prezint notiunile esentiale in materia analizata cu privire speciala asupra problemelor ce tin de raportul juridic de drept fiscal.

Tot in cadrul acestui capitol am avut in vedere analiza notiunii de act administrativ fiscal si prezentarea criteriilor de clasificare.

Capitolul 2:ASPECTE PROCEDURALE PRIVIND ACTUL ADMINISTRATIV FISCAL

Prezinta definirea notiunii de raport juridic fiscal, continutul raportului juridic fiscal, subiectele raportului juridic fiscal.

Capitolul 3: SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR FORMULATE ÎMPOTRIVA ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE sunt detaliate reglementarile in materie cu privire la dreptul la contestatie si la regulile procedurale privind competenta de solutionare a contestatiilor.

Capitolul 4: STUDIU DE CAZ analizeaza procedura de solutionare a contestatiilor.

CAPITOLUL 1. RAPORTUL JURIDIC DE DREPT FISCAL

1.1. Raportul juridic de drept fiscal

1.1.1. Notiunea de raport juridic fiscal

Pornind de la general spre special, se impune a retine, in primul rand, ca, asa cum stim, normele juridice au un caracter abstract; ele „prind viata” numai prin intermediul raporturilor juridice, definite in teoria dreptului ca fiind relatii sociale reglementate de normele juridice.

Asa cum vom detalia in cele ce urmeaza, premisele fundamentale ale oricarui raport juridic, si implicit ale raportului juridic fiscal, sunt: norma juridica, subiectele si faptul juridic (care imbraca forma evenimentelor sau a actiunilor umane; actiunile umane ca fapte juridice reprezinta manifestari de vointa, licite sau ilicite care nasc, modifica sau sting raporturi juridice; pe de alta parte, asa cum stim, actiunile umane facute in scopul producerii unor efecte juridice imbraca forma actelor juridice).

Normele dreptului fiscal, ca orice norme juridice, sunt instituite sau recunoscute de stat, si prin urmare obligatorii de respectat in raporturile dintre subiectele de drept, incalcarea lor atragand forta de constrangere a statului (cu atat mai mult cu cat ne aflam in sfera de cuprindere a unei ramuri de drept public).

Subiectele raportului juridic fiscal sunt statul, unitatile administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum si alte persoane care dobandesc drepturi si obligatii in cadrul acestui raport.

Actele juridice de drept fiscal sunt actele emise, in forma scrisa, de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale [1 ?mil Balan, Dr?pt financiar, ?ditia 4, ?ditura C.H. B?ck, Bucur?sti, 2007, p. 189 si urm.; Adrian Fanu-Moca, Cont?nciosul fiscal, ?ditura C.H. B?ck, Bucur?sti, 2006, p. 109 si urm.].

Raportul de drept material fiscal este cel care da nastere creantelor, respectiv obligatiilor fiscale. Creantele fiscale reprezinta drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezulta din raporturile de drept material fiscal [2 Raportul juridic fiscal form?aza obi?ct d? r?gl?m?ntar? in Capitolul IV din Codul d? proc?dura fiscala d?numit sug?stiv „Raportul juridic fiscal”. ].