Pagina documente » Politehnica » Elaborarea strategiilor de produs in cadrul firmelor (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-elaborarea-strategiilor-de-produs-in-cadrul-firmelor-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-elaborarea-strategiilor-de-produs-in-cadrul-firmelor-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 6
Stadiul actual al strategiilor si al produselor 6
1. Strategia - definitii, caracteristici, tipologie 7
1.1. Strategia firmei - incercari de definire 7
1.2. Strategia: caracteristici si delimitari conceptuale 11
1.3. Optiuni strategice majore ale firmelor 16
1.3.1. Strategii de mentinere (de stabilitate sau neutrale) 16
1.3.2. Strategii ofensive (de crestere sau dezvoltare) 18
1.3.3. Strategiile defensive (de restringere) 25
2. Orientarea de marketing - o necesitate in proiectarea strategiei firmei 27
2.1. Sistemul informational de marketing 27
3. Piata si mixul de marketing 30
3.1. Segmentarea pietei 30
3.2. Produsul 31
3.3. Pretul produsului: definire si caracteristici 32
4. Analiza diagnostic - suportul elaborarii strategiilor in firme 36
4.1. Analiza diagnostic: rol, obiective, modalitate de abordare in firme 36
4.2. Obiectivele analizei diagnostic 38
4.3. Analiza diagnostic a mediului inconjurator 39
4.3.1.Diagnosticul mediului concurential 39
4.4. Analiza influentei mediului inconjurator general asupra contextului de elaborare a strategiei 44
4.5. Analiza diagnostic a mediului intern 45
4.5.1. Diagnosticul intern - sursa identificarii variabilelor strategice 45
5. Elaborarea si implementarea strategiei 48
5.1. Misiune, obiective, strategii 48
5.2. Definirea misiunii si segmentarea strategica 49
5.3. Proiectarea si implementarea strategiei. Etape 53
6. Prezentarea societatii 56
6.1. Situatia actuala a societatii 56
6.2 Organizarea societatii 57
6.3 Compartimentului de marketing: organizare si functionare 60
7. Prezentarea produselor SC Plastor SA si a strategiei de marketing pentru bidon de 60 l casnic 61
7.1.Volumul vinzarilor si rata rentabilitatii - la principalele produse se prezinta in urmatorul tabel. 62
7.2. Analiza mediului intern si extern pentru produsul bidon de 60 l casnic 64
7.3. Selectarea pietei obiectiv 66
7.4. Strategia de marketing pentru bidon de 60 l casnic 67
7.5. Obiective de marketing pentru bidonul de 60 l casnic 69
7.6. Determinarea costului de productie pentru bidon de 60 l casnic 69
8. Orientarea dupa costuri a pretului 71
8.1. Evidentierea costurilor de productie pentru produsele SC Plastor SA 71
8.2. Grupa cheltuielilor 73
8.3. Calculatia costurilor de productie 74
9. Consideratii generale asupra procesului de presare la rece 79
10. Analiza piesei 81
10.1. Materialul din care este obtinuta piesa 81
11. Tehnologia de prelucrare prin presare la rece 83
11.1. Itinerariul tehnologic de prelucrare 83
11.2. Alegerea variantei economice 85
11.3. Stabilirea formei si dimensiunilor semifabricatului 95
11.4. Sisteme de croire a materialului 96
11.5. Solutii constructive pentru stante 98
12. Proiectare stantei de perforat-retezat 102
12.1. Stabilirea solutiei de principiu a sculei 102
12.2. Calculul dimensiunilor nominale si a tolerantelor de executie a elementelor active 103
12.2.1. Stabilirea formei poansoanelor si a orificiilor din placa activa 104
12.3. Calculul fortei de lucru si a centrului de presiune 106
12.3.1. Calculul fortei de lucru 106
12.3.2. Determinarea centrului de presiune 106
12.4. Alegerea utilajului 108
12.5. Alegerea elementelor tipizate din STAS 109
12.6. Calculul de rezistenta 109
13. Norme privind executarea sculei si NTS 112
13.1. Norme privind executia stantei 112
13.2. Norme de tehnica securitati muncii 113
13.3. Norme privind exploatarea sculei 115
BIBLIOGRAFIE 116

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

REZUMAT

Lucrarea de fata vrea sa scoata in evidenta cele doua aspecte ale studiului aprofundat de-a lungul celor cinci ani de scoala pe care i-am parcurs in Universitatea din Oradea.

Primul este cel economic si trateaza in cele opt capitole elaborarea unei strategii de produs al unei societati, fara de care societatea nu poate supravietui si a avea profit in actuala conjunctura economica.

Proiectul trateaza in amanunt toate aspectele de ordin economic si financiar care stau la baza elaborarii unei strategii de produs. Strategia devine astfel un puternic instrument de rentabilitate sau nu, de crestere economica sau regres.

A doua parte a proiectului este una de ordin tehnic care trateaza etapele tehnologiei de executie a unui reper prin procesul de presare la rece.

SUMMARY

The present project intends to be an overall result of the two fields of study, technical and economical, carried out over five years at the University of Oradea.

The first part is the economic one that, in its eight chapters, deals with the completion of a product strategy for a commercial company, without which the company can not survive and make a profit in the current economic environment.

The project presents in detail all economic and financial aspects on which a product strategy is based. Thus, the product strategy becomes a powerfull tool for rehabilitation or not, for economic growth or regres.

The second part of the project is the technical one, and presents the stages of the execution technology of a mechanical part by low temperature pressing.

INTRODUCERE

Stadiul actual al strategiilor si al produselor

Orientarea strategica a activitatii economice este o caracteristica definitorie a politicii de marketing a intreprinderii moderne. Necesitatea adaptarii continue a intreprinderii la schimbarea conditiilor interne si externe in care isi desfasoara activitatea a condus la cresterea importantei fundamentarii pietei si a consumatorului.

Investigarea actuala a pietei si studierea consumatorului actual si potential se afla in centrul cercetarilor de marketing fiindca reprezinta sursa fundamentala de informare a societatilor comerciale. De aceea, toti specialisti in marketing isi dau seama ca in mod imperios piata trebuie studiata in profunzime, punandu-se accentul pe cunoasterea fortelor determinante si a influentei acestora. Aceste forte se refera la nevoile, motivatiile, atitudinile si reactiile cumparatorilor, la rivalitatea dintre firmele producatoare si produsele competente.

În prezent in actuala perioada de tranzitie, forma sub care marketingul isi capata adevaratul inteles este managementul marketingului, care poate fi numit si marketing total.

Preocuparile de marketing si responsabilitatea pentru succesul acestuia trebuie sa fie prezente in toate compartimentele societatii comerciale.

Industria, ca si alte sectoare de activitate, poate crea produse si oferii servicii. Însa aceste servicii, produse, nu vor fi inghitite imediat de piata consumatorilor, deci o intreprindere, trebuie sa aiba in vedere cerintele, dorintele, motivatia, preferintele consumatorilor. trebuie tinut cont si de posibilitatea modificarii acestora.

Ajungem la concluzia ca, cunoastere pietei este un factor foarte important pentru ca societate sa isi poate desfasura activitatea in conditiile de maxima profitabilitate. Daca piata nu este studiata corect, societatea poate duce la faliment, avandu-se in vedere acerba concurenta existenta in economia de piata.

Pentru ca toate aceste informatii sa ajunga la factorii de decizie exista o multitudine de metode si tehnici de cunoastere si studiere a pietei.

1. Strategia – definitii, caracteristici, tipologie

1.1. Strategia firmei – incercari de definire

Referindu-ne strict la domeniul economic, merita sa fie prezentate, fie si succint, rezultatele cercetarilor intreprinse de unul dintre cei mai mari specialisti in management, Henri Mintzberg. Pe baza examinarii a 1495 de lucrari consacrate strategiei, el a identificat zece scoli de gandire manageriala in ceea ce priveste strategia. În tabelul nr.1.1. se prezinta sintetic care sunt aceste scoli si trasaturile lor definitorii, referitoare la elaborarea strategiei, elementul cel mai important din punct de vedere al practicii manageriale(11).

Tabelul 1.1 Scolile de strategii dupa Mintzberg

Nr. crt.

Denumirea scolii strategice

Elaborarea strategiei tratata ca proces

1.

2.

3.

4.

5.