Pagina documente » Informatica, Matematica » Invatarea asistata de calculator

Despre lucrare

lucrare-licenta-invatarea-asistata-de-calculator
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-invatarea-asistata-de-calculator


Cuprins

CUPRINS
Pag.
Capitolul I Capitol introductiv 1
1.1. De ce `nv]are asistat de calculator? 1
1.1.1. Noul model de instruire 2
1.1.2. Model pentru [coal 4
1.2. Ce putem folosi? 6
1.2.1. Asymetrix 6
1.2.2. Macromedia 7
1.2.3. Alte aplica]ii 8
1.3. Ce ne-am propus? 10
Capitolul II ~nv]area asistat de calculator 12
2.1 Conceptul de ~nv]area asistat de calculator 12
2.1.1. Predarea alternativ 12
2.1.2. Tehnologii informa]ionale [i de comunica]ie (ICT) 17
2.2. Programarea ~n instruirea asistat| de calculator 20
2.2.1. Profesorul [i rolul su `n instruirea asistat de calculator (IAC) 20
2.2.2. Tipuri de programare 22
2.2.3. Caracteristici ale `nv]rii asistate de calculator 28
2.3. ~Nv|}area bazat| pe Web 28
2.3.1. Principii ale instruirii asistate de calculator 28
2.3.2. Internet - World Wide Web 30
2.3.3 Web-ul in invatarea asistata de calculator 36
2.3.4. Anonimitatea- un avantaj major al IAC 37
Capitolul III Macromedia. Dreamweaver 4 41 3.1. No]iuni introductive 41
3.2. Interfa]a 41
3.3. Controlul site-urilor 42
3.4. Opera]ii elementare 43
3.5. Legturi 44
3.6. Instrumente de lucru `n Dreamweaver 45
3.6.1. Tabele 45 3.6.2. Machete 47
3.6.3. Cadre 50
3.6.4. Butoane derulante 52
3.6.5. Foile de stil `n cascad 54
3.6.6. HTML 56
3.6.7. Formulare 57
3.6.8. Comportri 59
3.6.9. DHTML 60?????
3.6.10. Elemente automatizate. {abloane/biblioteci 61
3.6.11. Module plug-in 62
3.6.12. Intrarea pe Internet 61
3.7. Alte elememente folosite ,,,,,,,,,,
HTML 62
JavaScript 64
Java 68
Flash 5 73
Capitolul IV Prezentarea aplicatiei
4.1.Manualul utlizatorului 74
4.2 Elemente Dreamweaver folosite ]n construcia aplicaiei 85
94
4.3. O aplicaie educaional[
Capitolul V Concluzii
5.1 Scurt[ prezentare a lucr[rii 96
5.2 Perspective pentru o dezvoltare ulterioar[ 98
Anexe
Biliografie

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1.1. DE CE INVATARE ASISTATA DE CALCULATOR?

Mul?i profesori si oameni din institu?iile de inva?amant considera ca este necesar sa ne pregatim copiii pentru a trai intr-o societate informatizata. Întrebarea este care ar trebui sa fie cuprinsul acestei instruiri informatizate pentru profesorii din scolile primare si secundare. Abordarea informa?iei educa?ionale a profesorilor difera in mare masura: de la aspectele tehnice la achizi?iile in domeniul calculatoarelor, la studierea informaticii si a literaturii de specialitate. Dezvoltarea tehnologiei educa?ionale ar trebui sa urmeze indeaproape apari?ia echipamentelor tehnice. Cu to?ii stim, din practica pedagogica, faptul ca aceste lucruri nu se intampla de obicei. Realizarile tehnice, comune vie?ii de zi cu zi, apar in scoli foarte greu. În multe din scolile noastre le intalnim cu abordari pasive ale tehnologiei educa?ionale, datorita faptului ca in timpul unei audi?ii radio sau prezentari video aten?ia studentului cat si a profesorului se poate diminua. Mul?i din profesori sunt sceptici in privin?a acestei abordari. Dar mul?i dintre noi care avem ceva legaturi cu educa?ia (profesori, studen?i, parin?i) deja banuim schimbarea care va surveni odata cu dezvoltarea rapida a informa?iei si a tehnologiei comunica?iei. Calculatoarele apar in scoli si aduc multe si noi posibilita?i. Utilizatorii (profesori si studen?i) pot folosi programele de pe calculator in mod individual si ii pot influen?a si pe ceilal?i in aceasta privin?a. Depinde de fiecare utilizator daca lucrul cu calculatorul va fi doar pasiv (privind fotografii, texte, filme sau muzica) sau daca va fi utilizat intr-un sens constructiv pentru inva?area independenta.

Este necesara o buna pregatire, acesta insemnand ca trebuie sa avem programe bune si profesori pregati?i in domeniu. Trebuie sa stim cum sa integram informa?ia si tehnologia comunica?iei in educa?ie, sa-i inva?am pe profesori ca si pe studen?i autoeduca?ia.

Cresterea nivelului de cunoastere din ultimul deceniu a depasit acumularea de cunostin?e din ultimele sute de ani. Apar acum zone profesionale diverse, noi tehnici se dezvolta si se extind rapid, apar noi profesii si noi locuri de munca.

Trebuie construit un nou concept de educa?ie si instruire profesionala pentru a acoperi cererea/nevoile si pentru a educa un numar foarte mare de lucratori profesionisti in specializari diferite. Instruirea profesionala a atins un grad foarte ridicat in toate ?arile din lume. În particular, cererea de educa?ie profesionala a devenit urgenta in ?arile in curs de dezvoltare care se afla intr-un moment de tranzi?ie economica si intr-o perioada de transformare.

Modelele tradi?ionale de educa?ie profesionala nu se mai potrivesc. Dezvoltarea tehnologiei informa?ionale, si in particular a re?elelor multimedia si a tehnicilor de realitate virtuala, a dus la stabilirea noilor modele de instruire profesionala.

Acest secol se caracterizeaza prin cunostin?e si priceperi asupra informa?iei. A aparut un numar mare de locuri de munca care privesc tehnologia informa?iei. De aceea un mare procent din educa?ia profesionala ar trebui sa fie legat de industria priceperilor bazate pe cunostin?e care are la baza tehnologia informa?iei. Viteza de dezvoltare a crearii si raspandirii tehnicilor noi este mult mai mare decat pana acum. De aceea, slujbele pe care oamenii abia acum le inva?a ar putea fi inlaturate in curand, in timp ce noi meserii si profesii se dezvolta in continuu. Societatea informa?iei permite oamenilor sa-si aleaga slujbele din zone diferite si din profesii diferite. Pentru a gasi locuri de munca potrivite, oamenii trebuie sa caute in campuri diferite. Devine neplacut atunci cand o persoana isi gaseste o slujba intr-un loc pentru o via?a intreaga.

De aceea se cere educa?ia profesionala:

- pentru a oferi muncitorilor oportunita?i pentru instruire si inva?are indelungata;

- sa fie disponibila peste tot, la distan?a si cu metode individuale de educa?ie;

- pentru a oferi muncitorilor surse de cunoastere diversificate;

- pentru a reduce dependen?a de echipament fizic la minim;

- sa mareasca abilita?ile muncitorilor mai degraba decat sa le simplifice bagajul de cunostin?e.

Printre acestea, varietatea, viteza si cunostin?ele aplicate pentru via?a imbunata?esc educa?ia profesionala in timp, prefigureaza viitorul. Dar pentru aceasta, trebuie sa folosim re?ele si tehnici multimedia.

1.1.1. Noul model de instruire

Instruirea profesionala trebuie sa stabileasca noi con?inuturi de inva?are si sa ob?ina noi metode. Ar putea fi necesara existen?a unui cuprins de instruire ini?ial.

a) {abloanele de inva?are vor fi schimbate de la grup la individ. Caracteristica studiului in societatea industriala este studiul in grup. Aceasta metoda are avantaje: eficien?a mare, contact direct intre studen?i si profesori ca si intre studen?i si studen?i, dar si dezavantaje; de exemplu, nu poate satisface abilita?ile unui singur student in cererea de noi cunostin?e si nici cererile speciale si preferin?ele pentru anumite metode de predare. Mai mult decat atat, studen?ii nu pot avea oportunita?i de inva?are atunci cand au nevoie, din cauza localizarii geografice sau a lipsei profesorilor. În acest sens, inva?area individuala a dat rezultate mai bune. Între timp succesul poate fi asigurat prin cooperare. Datorita re?elei multimedia, studen?ii pot comunica cu profesori si al?i studen?i care s-ar afla in diverse zone geografice.

b) Înva?area pasiva va fi inlocuita cu inva?area din proprie ini?iativa. Modul tradi?ional de predare in clasa inseamna in general prezentarea cunostin?elor si depinde exclusiv de explica?iile profesorului. Manualul si metodele de predare sunt intr-o rela?ie liniara completa, iar abilita?ile elevului/studentului se dezvolta foarte greu.

Înva?area din proprie ini?iativa prin intermediul multimedia permite studen?ilor insisi sau sub supravegherea profesorului sa-si stabileasca un model de inva?are. Astfel studen?ii castiga cunostin?e si capacita?i, ceea ce reprezinta un lucru important. Profesorul este in principal un ghid pana cand ini?ierea unui student s-a dezvoltat suficient. Am putea spune ca una dintre principalele cereri ale acestui sistem de instruire este sa ini?ieze inva?area din proprie ini?iativa. To?i instructorii care se afla la niveluri diferite de pregatire isi pot completa studiile cu ajutorul asisten?ei sistemului pana cand pregatirea individuala este desavarsita. Se cere ca sistemul nu numai sa ofere informa?ii, ci sa poata face schimbari, sa poata ghida si evalua. Pe de alta parte, sistemul trebuie sa fie dotat cu inteligen?a si capacitate. Trebuie sa fie capabil sa faca distinc?ii, inferen?e si sa ia decizii, sa aprovizioneze convenabil contextul corect. Acest fel de inva?are ar trebui sa fie unul dintre cererile cele mai importante ale sistemului instruc?ional. To?i instructorii si cursan?ii afla?i la diferite niveluri de dezvoltare pot sa-si completeze cunostin?ele cu ajutorul sistemului si sa ob?ina “studiul individual”.

c) Sursele cunostin?elor nu vor mai fi singulare ci multiple. Studen?ii isi formeaza conostin?ele de la profesori si din manuale, in inva?amantul tradi?ional din salile de curs, in timp ce noul sistem de inva?are ofera cateva schimbari in sensul ca aceste cunostin?e si informa?ii pot fi luate de pe Internet. Bibliotecile, scolile si informa?iile de pe Internet sunt surse de imboga?ire a cunostin?elor. De aceea, cum sa cautam informa?iile de pe Internet de care avem nevoie devine o lec?ie elementara, care trebuie inva?ata.

d) Schimbarea periodica a metodelor de inva?are care se practica in scoli, intr-un model de inva?are valabil pe o perioada foarte lunga, poate fi aplicat oriunde si oricand. Educa?ia va avea scopul de a ob?ine abilita?i de inva?are. Forma curenta de educa?ie aplicata in scoli este un fel de educa?ie de calificare. Oamenilor li se ofera diferite forme de calificare, diplome si grade, si sunt condusi catre diverse slujbe si salarii. Scopul educa?iei in viitor va fi sa ob?ina cunostin?e si deprinderi. Dar nevoia de cunostin?e va veni mai devreme, de aceea inva?area de-a lungul intregii vie?i devine necesara.

1.1.2. Model pentru scoala

Tehnica re?elelor multimedia este una dintre cele mai importante par?i ale tehnologiei IT(Tehnologia informa?iei). A avut si va avea in continuare o mare influen?a asupra vie?ii politice, economice si asupra vie?ii oamenilor. Influen?a asupra educa?iei din scoli si asupra predarii este cea mai importanta.

{coala cuprinde profesori, elevi/studen?i si procese specifice in cadrul unui mediu special organizat. În figura urmatoare este prezentat un model scolar. Profesorii predau prin cursuri speciale, studen?ii inva?a alternand cu profesorii si asistand la cursuri. Din timpuri vechi scoala a func?ionat dupa acest model. Singura diferen?a este ca rela?iile dintre ei, accentul care se pune pe studiu poate fi diferen?iat in perioade sociale diferite si diverse tipuri de scoli.

Predarea in timpurile de demult a folosit o tehnica individuala, directa. Procesul de inva?are era simplu; dar contextul de inva?are si orarul nu erau flexibile. Rela?ia dintre tutore si studen?i era apropiata iar viteza mica de dezvoltare satisfacea totusi nevoile unei societa?i agricole.

Fig 1. Structura scolii

În societatea industriala, tehnologiile stiin?ifice s-au dezvoltat repede iar nevoia de abilita?i a crescut in mod dramatic. Sistemul de predare in scoli consta intr-o gama larga de metode standard. Caracteristica scolilor din timpurile noastre este inva?area in grup, cu context de inva?are si procese standard. Un profesor intalneste sute de elevi in clasa; gama metodelor se largeste. Dar nici elevii nu pot alege, nici profesorii nu pot schimba un mod liber. Procesul de inva?are depinde de mijloacele de predare si de facilita?i. În procesul de predare, experimentele si practica s-au dezvoltat pentru a grabi procesul de inva?are si pentru o in?elegere mai buna a cunostin?elor cu ajutorul experimentelor si a mediului. În acest proces, mijloacele pentru studen?ii care inva?a in particular, cresc conexiunile practice. Aceasta crestere grabeste si imbunata?este in?elegerea bagajului de cunostin?e. Dar prin inva?area in grup personalitatea elevilor nu se poate dezvolta deplin. Înva?area in grup, la un anumit nivel, determina rezerva din partea elevilor. La acest nivel rela?ia dintre profesor si elev/student este mai degraba nestructurala (in anumite universita?i) in timp ce procesul sufera o schimbare a rela?iilor care este necesara datorita nevoilor societa?ii si dezvoltarii tehnologiei stiin?ifice.

Dezvoltarea IT (Tehnologiei informa?iei), in particular tehnicilor de re?ele multimedia, prezinta oportunita?i fara precedent in dezvoltarea academica. Putem vedea cum se contureaza un nou model educa?ional al secolului XXI.

Tabelul urmator prezinta schimbarile, aratand diferen?ele dintre predarea (inva?area) tradi?ionala si cea informa?ionala.

Loc de studiu

Material de predare

Obiecte pentru inva?are

Plan (exemple)

Timp de studiu

Tradi?ional

scoala, clasa

car?i

creta, tabla