Pagina documente » Drept » Patrimoniul societatii comerciale. Organizarea Fondului de Comert

Despre lucrare

lucrare-licenta-patrimoniul-societatii-comerciale.-organizarea-fondului-de-comert
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-patrimoniul-societatii-comerciale.-organizarea-fondului-de-comert


Cuprins

CUPRINS
Capitolul I. Notiunea si Definitia Societatii Comerciale. 4
Sectiunea 1- Notiunea de societate comerciala. 4
i 1- Societatea civila si societatea comerciala. 4
Sectiunea 2- Definitia societatii comerciale. 6
i 1- Definitia societatii civile. 6
i 2- Definitia societatii comerciale. 7
Capitolul II. Organizarea Societatii Comerciale. 11
Sectiunea 1- Constituirea societatii comerciale. 11
i 1- Fazele de constituire. 11
i 2- Constituirea capitalului social. 17
i 3- Constituirea patrimoniului social. 23
Capitolul III. Organizarea Fondului de Comert. 28
Sectiunea 1- Notiunea, definitia si natura juridica a fondului de comert. 28
i 1- Notiunea de fond de comert. 28
i 2- Definitia fondului de comert. 30
i 3- Natura juridica a fondului de comert. 30
Sectiunea 2- Elementele fondului de comert. 35
i 1- Elementele corporale ale fondului de comert. 35
a) Bunuri imobile. 35
b) Bunuri mobile corporale. 35
i 2- Elementele incorporale ale fondului de comert.
a) Firma. 36
b) Emblema. 39
c) Clientela si vadul comercial. 41
d) Drepturile de proprietate industriala. 43
e) Drepturile de autor. 44
Capitolul IV. Asemanari si Deosebiri intre Patrimoniu, Capital Social si Fondul de Comert al Societatii
Comerciale. 45
Sectiunea 1- Asemanari intre patrimoniu, capital
social si fondul de comert al societatii comerciale. 45
Sectiunea 2- Deosebiri intre patrimoniu, capital
social si fondul de comert al societatii comerciale. 47
Sectiunea 3- Concluzii privind patrimoniul, capitalul social si fondul de comert al societatii comerciale. 48
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 49

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Capitolul I.

Notiunea si Definitia Societatii Comerciale.

Sectiunea 1. Notiunea de societate comerciala.

§ 1- Societatea civila si societatea comerciala.

Societatea poate fi societate civila si societate comerciala. Fiind vorba , in ambele cazuri, de o societate, se intelege ca intre ele exista asemanari. Întrucit sunt doua forme de societati, intre ele exista si deosebire.

Asemanari: Societatea civila si societatea comerciala au aceiasi esenta si anume ca fiecare reprezinta o grupare de persoane si de bunuri (capitaluri) in scop economic si lucrativ. De asemenea, conceptul de societate definit de ,,Codul Civil” [1 Codul Civil] articolul 1491, pentru societatea civila este valabila si pentru definirea societatii comerciale. Atat societatea civila, cat si societatea comerciala ia nastere printr-un contract de societate, astfel elementele esentiale ale contractului de societate civila se regasesc si in contractul de societate comerciala (aportul asociatiilor, intentia de a desfasura in comun o anumita activitate si obtinerea si impartirea beneficiilor). Ambele societati au un scop lucrativ, asociatii urmaresc realizarea si impartirea unor beneficii. Sub acest aspect societatea civila si societatea comerciala se deosebesc de asociatii, in care membrii acestora urmaresc realizarea unui scop moral, ideal iar nu patrimonial (pecuniar).

Deosebiri: Între societatea civila si societatea comerciala sunt deosebiri ce privesc, in principal functia si structura lor.

a) - O prima deosebire se refera la ,,obiectul sau natura operatiunilor pe care le realizeaza societatea” [2 Profesor Dr. Stanciu D. Carpenaru – Drept Comercial Roman – Editia II 1998 – pag. 140,141]. O societate este comerciala daca potrivit contractului, are ca obiect efectuarea unor operatiuni calificate de Codul Comercial ca fapte de comert. În acest sens, articolul 1 din Legea nr. 31/1990 prevede ca ,,În vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si constitui societati comerciale “ [3 Codul Comercial ]. Deci societatea comerciala se constituie in scopul savarsirii unor fapte de comert. Daca societatea are ca obiect realizarea unor activitati care nu sunt fapte de comert, ea este o societate civila. Trebuie remarcat faptul ca, in timp ce in cazul persoanei fizice, pentru dobandirea calitatii de comerciant este necesar ca aceasta sa savarseasca efectiv fapte de comert, ca o profesiune obisnuita, in cazul societatii, simpla stabilire in contract a unui obiect comercial ii confera acesteia caracter comercial, indiferent daca in fapt realizeaza sau nu obiectul comercial stabilit. Cum s-a specificat, persoana fizica ,,devine“ [] comerciant, pe cand societatea ,,se naste” [] comerciala, daca obiectul sau este comercial.

O problema deosebita se ridica in cazul in care in actul constitutiv se stabilesc ca obiect al societatii, pe langa operatiuni comerciale si operatiuni civile. Într-un asemenea caz se considera, ca trebuie sa se cerceteze si sa se determine care este in fapt activitatea societatii si ce rol joaca fiecare dintre cele doua categorii de operatiuni in realizarea obiectivului societatii. Daca operatiunile comerciale au o importanta redusa ori servesc numai ca mijloc de realizare a unor operatiuni civile, societatea va fi civila.

b) - O alta deosebire intre societatea comerciala si societatea civila consta in aceea ca ,,societatea comerciala este investita cu personalitate juridica” []. Articolul 1 din Legea nr. 31/1990 prevede ca ,,Societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane” [1 Codul Comercial]. Deci, societatea comerciala nu este numai un contract, ci ea constituie si un subiect de drept distinct de asociatii.

c) - Între societatea comerciala si societatea civila exista deosebiri privind ,,conditiile in care acestea se constituie si functioneaza” [2 Profesor Dr. Stanciu D. Carpenaru – Drept Comercial Roman – Editia II 1998 – pag. 141].

Pentru societatea comerciala, legea stabileste anumite forme juridice, care trebuie respectate. În acest sens articolul 2 din Legea nr. 31/1990 prevede ca ,,societatile comerciale se vor constitui in una dintre urmatoarele forme: societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla, societatea pe actiuni, societatea in comandita pe actiuni si societatea cu raspundere limitata” []. Deci o societate comerciala are o structura bine definita, care nu poate fi decat cea reglementata de lege pentru fiecare forma juridica a societatii comerciale.

În privinta societatii civile, ea are o forma care nu poate depasii cadrul contractual.

Trebuie specificat faptul ca forma juridica comerciala a societatii nu atrage dupa sine in mod necesar existenta unei societati comerciale. Caracterul comercial sau civil al societatii depinde, in principal, de obiectul societatii. O societate va fi comerciala daca indeplineste cerintele prevazute de lege pentru una dintre formele de societate comerciala, cu conditia ca obiectul societatii sa fie comercial. În consecinta va fi civila o societate care are ca obiect cumpararea si vinderea de imobile.

Deosebirile dintre societatea comerciala si societatea civila prezinta nu numai un interes teoretic, ci si unul practic. Societatii comerciale ii revin anumite obligatii, pe care nu le are societatea civila. Se are in vedere obligatiile profesionale care revin comerciantilor: obligatia de inmatriculare in Registrul Comertului, obligatia de a tine registrele de contabilitate si obligatia de a exercita comertul in limitele unei concurente licite. În plus, in caz de incetare a platilor, societatea comerciala poate fi supusa procedurii reorganizarii juridice si a falimentului.

Sectiunea 2. Definitia societatii comerciale.

§ 1 - Definitia societatii civile.

Dispozitiile Codului Civil, reglementeaza contractul de societate, adica societatea civila. Unii autori de Curs de Drept Comercial considera ca nu este nevoie sa se apeleze la Codul Civil, deoarece pe de o parte, Codul Comercial ar cuprinde elemente suficiente si pe de alta parte, dispozitiile Codului Civil ar fi necorespunzatoare.

Articolul 1492 Codul Civil dispune :,,Societatea este un contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun, cu scop de a imparti foloasele ce ar putea deriva “ [1 Codul Civil]. Notiunea de societate provine de la cuvantul latinesc ,,societas”, care inseamna intovarasire, asociatie, comunitate, tovarasie, unire.

Sensul dispozitiei articolului 1491 Cod Civil, apare mai clar daca avem in vedere si dispozitiile articolului 1492 Cod Civil, care prevad ca ,,Orice societate trebuie sa aiba ca obiect un ce licit si sa fie contractata spre folosul comun al partilor. Fiecare membru al societatii trbuie sa puna ceva in comun sau banii, sau alte lucruri, sau industria sa” [].

Din dispozitiile citate rezulta ,,definitia societatii civile si anume societatea este un contract in temeiul caruia doua sau mai multe persoane (asociati) se inteleg sa puna in comun anumite bunuri pentru a desfasura impreuna o anumita activitate in vederea realizarii si impartirii beneficiilor care vor rezulta” [2 Profesor Dr. Stanciu D. Carpenaru – Drept Comercial Roman – Editia II 1998 – pag. 139].

Contractul de societate are urmatoarele elemente esentiale, care il deosebesc de alte contracte:

a) fiecare asociat se obliga sa puna in comun o valoare patrimoniala (aport).

b) asociatiile se obliga sa desfasoare impreuna o activitate care constituie obiectul societatii.

c) toti asociatii participa la realizarea si impartirea beneficiilor.

Din definitia societatii civile, rezulta caracterele juridice ale contractului de societate si anume:

a) contractul este plurilateral, in sensul ca la incheierea sa participa doua sau mai multe persoane, fiecare asumandu-si anumite obligatii.

b) contractul este cu titlu oneros, fiecare asociat urmareste realizarea unui folos patrimonial, adica obtinerea de beneficii.

c) contractul este comutativ, intinderea obligatiei fiecarui asociat este cunoscuta din momentul incheierii contractului.

d) contractul este consensual, ceea ce inseamna ca se incheie prin simplul acord de vointa al partilor, forma scrisa este ceruta ,, ad probationem”.

§ 2 - Definitia societatii comerciale.

Unele elemente care definesc societatea comerciala sunt comune oricarei societati iar aceste elemente numai impreuna pot concura definitia societatii comerciale.

Trebuie avut in vedere ca o societate comerciala se constituie in temeiul unui contract de societate, care este actul ei constitutiv (contractul de societate mai este denumit si pact social). Prin contractul pe care il incheie, asociatii realizeaza o tripla intelegere: sa puna in comun anumite bunuri, sa realizeze impreuna o activitate economica si sa imparta intre ei beneficiile rezultate.

În societatea comerciala, activitatea economica pe care o desfasoara asociatii consta in savarsirea unor operatiuni considerate de lege ca fapte de comert.

În sfarsit se impune a se retine ca prin indeplinirea conditiilor si formalitatilor prevazute de lege societatea comerciala dobandeste personalitate juridica care ii confera calitatea de subiect de drept de sine statator.

Elementele mentionate atesta faptul ca societatea comerciala este un contract si totodata, o persoana juridica. Dubla esenta aratata a societatii comerciale este bogata in consecinte juridice.

Pe baza elementelor mentionate rezulta definitia societatii comerciale care este ,,o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica, in care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comert, in scopul realizarii si impartirii beneficiilor rezultate” [1 Profesor Dr. Stanciu D. Carpenaru – Drept Comercial Roman – Editia II 1998 – pag. 143].

În doctrina, referitor la natura juridica a societatii comerciale au fost exprimate conceptii diferite. Dupa ce multa vreme a dominat conceptia contractuala au fost sustinute conceptii noi, cum sunt teoria actului colectiv si teoria institutiei. Trebuie retinut ca, indiferent de conceptia adoptata, toti autorii sunt de acord ca la originea oricarei societati se afla consimtamantul individual al asociatiilor.

Vointa asociatiilor joaca un rol important la constituirea societatii. Participarea la societate este voluntara, asociatii convin cu privire la bunurile pe care le pun in comun, asupra activitatii ce urmeaza sa o realizeze impreuna si in legatura cu impartirea beneficiilor. Avand posibilitatea sa aleaga forma juridica a societatii comerciale, asociatii vor decide, in conditiile legii, asupra organizarii si functionarii societatii.

Din moment ce, indeplinindu-se formalitatile cerute de lege, societatea a dobandit personalitate juridica, rolul vointei asociatilor se estompeaza. Societatea comerciala apare ca un grup organizat de persoane, care gratie personalitatii juridice, actioneaza ca un subiect de drept distinct. Asociatii pastreaza insa dreptul de a decide, in conditiile actului constitutiv si cu respectarea prevederilor legii, asupra societatii, putand modifica actul constitutiv ori chiar dizolva societatea.