Pagina documente » Recente » Proiectarea sistemului informatic privind cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

EXTRAS DIN DOCUMENT

- 1 laborator de metode fizico-chimice de analiza, dotat cu aparatura de masura diversa

- 2 laboratoare de fizica, dotate foarte bine cu truse si aparatura necesara desfasurarii tutror lucrarilor de laborator specifice fizicii, unul dintre laboratoare dispunand si de un mobilier ergonomic si modern.

- 1 laborator tehnologic cuprinzand instalatii si utilaje cu ajutorul carora se pot simula majoritatea operatiilor din industria chimica.

- 2 laboratoare de informatica, fiecare dintre ele dispunand de cate 25 de calculatoare.

Atelierele scolii sunt dispuse intr-un corp de cladire special construit, beneficiind de utilitatile principale si de amenajari corespunzatoare. Majoritatea atelierelor au dotari care permit chiar instruirea unei clase intregi de elevi.

Dupa specific, scoala dispune de:

- 2 ateliere de lacatuserie, echipate cu bancuri de lucru, menghine pentru fiecare elev, scule, instrumente de masura si control, masini unelte.

- 1 atelier de masini unelte, echipat cu masini de gaurit, strunguri, masini de frezat, masini de rabotat, masini de rectificat, polizor.

- 2 ateliere pe profil electric, dotate cu instalatii dispuse pe panouri didactice, instrumente de lucru, materiale si piese pentru realizarea de montaje electrice si electronice.

- activitatea de instruire practica in atelierele scoala este sustinuta de atelierele anexa: atelierul de sudura, atelierul de prelucrat materiale plastice, atelierul forja echipat si cu un strung, ciocan pneumatic, ferastrau mecanic de taiat metale.

- Biblioteca scolara este amenajata in cladirea principala la parter, fiind inzestrata cu rafturi pentru carti, mese si scaune pentru lectura a 20 de elevi.

Prin biblioteca scolii s-au organizat activitati dintre cele mai diverse: mese rotunde, expozitii de carte, vitrine literare, intalniri cu scriitori, abonamente la reviste.

De peste 30 de ani, cu suflet si daruire, activitatea bibliotecii scolii este coordonata de Socariceanu Constanta.

Prin amplasarea sa in zona Parcului Monument, cu poluare mult mai redusa, prin curtea deosebit de mare, frumos amenajata, cu o vegetatie care cuprinde gazon si copaci ornamentali, prin cladirea relativ noua si dotarile foarte bune, Grupul Scolar Industrial „Costin D. Nenitescu” a oferit intotdeauna conditii deosebite pentru instruirea a generatii intregi de elevi, constituind si in prezent o oferta optima pentru absolventii ciclului gimnazial si pentru cei care vor sa-si completeze studiile.

MODUL DE ORGANIZARE

Grupul Scolar Industrial “Costin D. Nenitescu” – Braila este condus de director cu ajutorul consiliului de administratie.

Conducerea unitatilor de invatamant preuniversitar este asigurata in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. [2 Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de invatamant Preuniversitar aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005]

Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant, in conformitate cu atributiile conferite de lege, cu hotararile Consiliului de administratie al unitatii de invatamant, precum si cu alte reglementari legale.

Directorul este subordonat inspectoratului scolar, reprezentat prin inspectorul scolar general. Fisa postului si fisa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul scolar, in baza reperelor stabilite si comunicate in teritoriu de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Directorul reprezinta unitatea de invatamant in relatiile cu terte persoane fizice si juridice, in limitele competentelor prevazute de lege.

Directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica, in care functioneaza compartiment financiar-contabil prin care se realizeaza evidenta contabila sintetica si analitica, precum si executia bugetara, coordoneaza direct acest compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului si isi desfasoara activitatea conform atributiilor stabilite de acesta, prin fisa postului.

Directorul este presedintele consiliului profesoral si al consiliului de administratie, in fata carora prezinta rapoarte semestriale si anuale iar in cazul in care hotararile acestor organisme incalca prevederile legale, directorul are dreptul sa interzica aplicarea lor si este obligat sa informeze, in acest sens, in termen de 3 zile, inspectorul scolar general.

În realizarea functiei de conducere, directorul are urmatoarele atributii:

a) coordoneaza elaborarea proiectului de dezvoltare a scolii, prin care se stabileste politica educationala a acesteia;

b) este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate de unitatea de invatamant;

c) lanseaza proiecte de parteneriat cu unitati de invatamant similare din Uniunea Europeana sau din alte zone;

d) emite decizii si note de serviciu care vizeaza realizarea obiectivelor politicii educationale si de dezvoltare institutionala;

e) propune inspectorului scolar general proiectul planului de scolarizare, avizat de consiliul profesoral, de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social in Formarea Profesionala (pentru invatamantul profesional, tehnic si postliceal) si aprobat de consiliul de administratie;

k) stabileste atributiile directorului/directorilor adjuncti, ai sefilor catedrelor si ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum si responsabilitatile membrilor consiliului de administratie;

l) vizeaza fisele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii si contractului colectiv de munca;

In cadrul Grupului Scolar Industrial “Costin D. Nenitescu”, Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:

1.

Director

2.

2 Directori adjuncti

3.

Reprezentantul Primarului

4.

Reprezentantul Consiliului Local

5.

Reprezentantul Consiliului parintilor

6.

4 membrii numiti de Consiliul profesoral

7.

Contabilul sef

8.

Reprezentantul Asociatiei patronale

9.

Reprezentantul Consiliului Elevilor