Pagina documente » Recente » Proiectarea sistemului informatic privind contabilitatea creantelor si datoriilor comerciale

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

Cuprins
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: CONTABILITATEA CREAN?ELOR ?I DATORIILOR 3
1.1. Contabilitatea crean?elor 3
1.1.1. Definirea ?i gruparea crean?elor 3
1.1.2. Clasificarea crean?elor 4
1.2. Contabilitatea datoriilor 12
1.2.1. No?iuni generale privind datoriile pe termen scurt 12
1.2.2. Evaluarea 17
CAPITOLUL 2: BAZELE ORGANIZ?RII ?I CONDUCERII CONTABILIT??II LA SC ALBA INTERNATIONAL PROD SRL 18
2.1. Strategia firmei Industriale competitive 18
2.2.Contabilitatea ? component? a sistemului informa?ional economic 21
2.3..Forma juridica de organizare ?i cadrul legal 25
2.3.1. Date generale 25
2.3.2. Obiectul de activitate 25
2.3.3. Organizarea structural? 26
2.4. Mediul concuren?ial 27
2.5. Organizarea contabilit??ii la ALBA INTERNATIONAL PROD SRL 28
2.6. Circuitul documentelor contabile la ALBA INTERNATIONAL PROD SRL 30
Sistemul informa?ional privind contabilitatea ?i gestiunea datoriilor ?i crean?elor comerciale la ALBA INTERNATIONAL PROD SRL 35
3.1. Reflectarea ?n contabilitate a principalelor opera?iuni economice privind crean?ele comerciale 35
3.1.1. Crean?e din v?nz?ri pe credit comercial ? clien?i interni 35
3.1.2 Crean?e din v?nz?ri pe credit comercial ? clien?i externi 37
3.1.3 Crean?e neexigibile 38
3.1.4 Crean?e privind clien?ii incer?i 39
3.2. Reflectarea in contabilitate a principalelor opera?iuni economice privind datoriile comerciale 41
3.2.1 Datorii din cump?r?ri pe credit comercial - furnizori interni 41
3.2.2 Datorii din cump?r?ri pe credit comercial - furnizori externi 43
3.2.3 Datorii neexigibile 45
3.3. Studiu de caz privind contabilitatea crean?elor si datoriilor comerciale la ALBA INTERNATIONAL PROD SRL 45
3.3.1. Contabilitatea crean?elor comerciale 45
Capitolul 4. 52
Analiza crean?elor ?i datoriilor comerciale la ALBA INTERNATIONAL PROD SRL 52
4.1. Analiza dinamicii crean?elor comerciale 52
4.2. Analiza dinamicii datoriilor comerciale 54
4.3. Analiza structurii crean?elor si datoriilor comerciale 55
4.4. Analiza situa?iei financiare a ALBA INTERNATIONAL PROD SRL Indicatori de echilibru financiar 56
4.5. Analiza corela?iei crean?e ? datorii 60
4.6. Analiza lichidit??ii ?i solvabilit??ii ALBA INTERNATIONAL PROD SRL 62
Concluzii ?i propuneri 65
Bibliografie 67

EXTRAS DIN DOCUMENT

3.3. Studiu de caz privind contabilitatea creantelor si datoriilor comerciale la ALBA INTERNATIONAL PROD SRL {p}

3.3.1. Contabilitatea creantelor comerciale {p}

Capitolul 4. {p}

Analiza creantelor si datoriilor comerciale la ALBA INTERNATIONAL PROD SRL {p}

4.1. Analiza dinamicii creantelor comerciale {p}

4.2. Analiza dinamicii datoriilor comerciale {p}

4.3. Analiza structurii creantelor si datoriilor comerciale {p}

4.4. Analiza situatiei financiare a ALBA INTERNATIONAL PROD SRL Indicatori de echilibru financiar {p}

4.5. Analiza corelatiei creante – datorii {p}

4.6. Analiza lichiditatii si solvabilitatii ALBA INTERNATIONAL PROD SRL {p}

Concluzii si propuneri {p}

Bibliografie {p}

REZUMAT

Informatia economica reprezinta o comunicare o stire sau un mesaj ce contine elemente noi de cunoastere a anumitor fenomene sau procese din trecut prezent si viitor.

Unul din aceste subsisteme il constituie contabilitatea. Din punct de vedere informational contabilitatea reprezinta un sistem de urmarire si control a acelor laturi ale activitatii entitatilor patrimoniale care pot fi exprimate valoric prin intermediul etalonului banesc.

Lucrarea de fata este structurata in 4 capitole si anume:

CAPITOLUL 1, CONTABILITATEA CREANTELOR SI DATORIILOR. In acest capitol sunt prezentate notiuni privind creantele si datoriile unei firme.

Creantele fac parte din structura de activ a patrimoniului cu valoare pozitiva pentru intreprindere – active circulante (numite si active curente) ce cuprind bunuri si valori care se utilizeaza pe o perioada scurta in activitatea intreprinderii si, in general, participa la un singur circuit economic.

Din punct de vedere economic si financiar, activele circulante isi schimba continuu forma materiala in cadrul circuitului economic. Astfel, in faza de aprovizionare, activele circulante sub forma de bani se transforma in stocuri de materii prime si materiale; in faza de productie, stocurile de materii prime si materiale se consuma integral, rezultand stocuri de productie in curs de executie, care, dupa operatia de prelucrare, devin produse finite; in faza de desfacere, produsele finite sunt revandute clientilor, transformandu-se astfel in bani.

Datoria este o obligatie prezenta, provenita din evenimente trecute si care la decontare (achitare, plata) determina un flux de beneficii dinspre intreprindere spre mediul exterior.

Prin datorii intelegem niste angajamente de plata ale intreprinderii fata de furnizori pentru bunurile procurate si serviciile prestate, fata de personalul angajat privind retribuirea muncii, fata de stat privind plata impozitelor si taxelor, fata de alte persoane juridice si fizice.

CAPITOLUL 2, BAZELE ORGANIZ?RII SI CONDUCERII CONTABILIT?TII LA SC ALBA INTERNATIONAL PROD SRL. Acest capitol cuprinde prezentarea societatii SC ALBA INTERNATIONAL PROD SRL.

Astfel, contabilitatea reprezinta un instrument de cunoastere si gestiune a situatiei patrimoniale, a situatiei financiare si a rezultatului obtinut. Totodata, in conditiile in care intreprinderea este integrata organic in economia de piata, contabilitatea trebuie sa se orienteze si spre mediul economic-social reprezentat de protagonistii sociali consumatori de informatii ca produs al contabilitatii. Analizata din acest punct de vedere, contabilitatea trebuie sa asigure informatii regulate si sincere pentru investitorii de capital, administratia de stat reprezentata prin fisc, bancheri, furnizori - ca parteneri de afaceri ai intreprinderii, organele de sinteza informationala ale guvernului si salariatii intreprinderii. În raport cu acesti utilizatori, contabilitatea trebuie sa se inscrie pe coordonata neutralitatii si adevarului, furnizand o informatie fidela asupra situatiei patrimoniale si financiare, precum si asupra rezultatului. Toate interesele informationale ale protagonistilor sociali trebuie onorate in mod egal, fara discriminari. În consecinta, bilantul contabil al intreprinderii trebuie sa fie unic, fara a degaja interpretari diferite. Finalitatea bilantului nu trebuie sa se rezume numai la onorarea sau asigurarea, in principal, a interesului fiscal.

Un alt subpunct al acestui capitol il reprezinta organizarea contabilitatii societatii Alba

Capitolul 3, Sistemul informational privind contabilitatea si gestiunea datoriilor si creantelor comerciale la ALBA INTERNATIONAL PROD SRL.

Acest capitol prezinta reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni economice privind datoriile comerciale.

Cumpararile pe credit comercial de la furnizorii interni se inregistreaza in contul sintetic si in conturi analitice deschie pe furnizori prin creditarea lor cu pretul de achizitie al bunurilor si serviciilor si cu orice alte cheltuieli efectuate (cheltuieli de transport, cheltuieli de incarcare – descarcare, comisioane privind cumpararile, etc”).

Un subpunct important al acestui capitol il reprezinta Studiul de caz privind contabilitatea creantelor si datoriilor comerciale la ALBA INTERNATIONAL PROD SRL

Ultimul capitol, Analiza creantelor si datoriilor comerciale la ALBA INTERNATIONAL PROD SRL

Acest capitol cuprinde: Analiza dinamicii creantelor comerciale

- Analiza dinamicii datoriilor comerciale

- Analiza structurii creantelor si datoriilor comerciale

- Analiza situatiei financiare a ALBA INTERNATIONAL PROD SRL Indicatori de echilibru financiar

- Analiza corelatiei creante – datorii

- Analiza lichiditatii si solvabilitatii ALBA INTERNATIONAL PROD SRL Analiza economico-financiara a avut intotdeauna o zona de suprapunere cu contabilitatea, prin faptul ca ambele culeg, prelucreaza si transmit informatii necesare procesului de luare a deciziilor, existand numeroase situatii cand analiza economico- financiara s-a bazat pe informatia de natura contabila, asa cum si solutia contabila a necesitat o analiza financiara.

- Scopul analizei financiare il constituie intocmirea diagnosticului financiar al intreprinderii, in vederea evidentierii punctelor forte si punctelor slabe, adica a starii de sanatate sau de slabiciune financiara a intreprinderii, precum si a potentialului managementului financiar.

- Obiectivele analizei financiare sunt complexe si se individualizeaza in functie de subiect si scopul urmarit, astfel, analiza corelata a creantelor cu obligatiile intreprinderii permite aprecieri asupra echilibrului financiar al acesteia, precum si fundamentarea strategiilor de finantare.

- În toate cazurile, analiza se bazeaza in principal pe bilant si contul de profit si pierdere, care constituie documentele de gestiune a fiecarei intreprinderi.

In final va sunt prezentate concluziile si bibliografia aferenta lucrarii.

Analiza economico-financiara a avut intotdeauna o zona de suprapunere cu contabilitatea, prin faptul ca ambele culeg, prelucreaza si transmit informatii necesare procesului de luare a deciziilor, existand numeroase situatii cand analiza economico- financiara s-a bazat pe informatia de natura contabila, asa cum si solutia contabila a necesitat o analiza financiara.

Scopul analizei financiare il constituie intocmirea diagnosticului financiar al intreprinderii, in vederea evidentierii punctelor forte si punctelor slabe, adica a starii de sanatate sau de slabiciune financiara a intreprinderii, precum si a potentialului managementului financiar.

Obiectivele analizei financiare sunt complexe si se individualizeaza in functie de subiect si scopul urmarit, astfel, analiza corelata a creantelor cu obligatiile intreprinderii permite aprecieri asupra echilibrului financiar al acesteia, precum si fundamentarea strategiilor de finantare.

În toate cazurile, analiza se bazeaza in principal pe bilant si contul de profit si pierdere, care constituie documentele de gestiune a fiecarei intreprinderi.

In concluzie, pentru imbunatatirea indicatorilor de performanta economica se impune urmarirea riguroasa a cheltuielilor, in scopul reducerii lor si mai ales eliminarea cheltuielilor nedeductibile care in perioada analizata au afectat negativ profitul net, si respectiv posibilitatea ca societatea sa-si continue programul de modernizare cu forte proprii.