Pagina documente » Recente » Proiectarea unui sistem informatic privind evidenta turistilor la un hotel

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

EXTRAS DIN DOCUMENT

8 comunicarea intre departamente este asigurata de sefii acestora care coopereaza intrucat munca lor se afla intr-o continua interdependenta.

1. 1. 5. Resurse umane:

Firma dispune de personal productiv in numar de 54 de persoane, iar personalul administrativ este format din 9 persoane. Pentru fiecare angajat a fost conceputa o fisa cu atributiile fiecaruia, programul de lucru, responsabilitatile si respectarea normelor de protectie a muncii.

Fiecare departament are cate un sef care coordoneaza activitatea celor aflati in subordine in acel departament.

Selectionarea personalului s-a facut prin intermediul anunturilor publicate in ziarele locale si prin intermediul localnicilor. Interviul a fost dat cu directorul de hotelului, Domnul Nineaca Lorentin, si a constat in raspunderea catorva intrebari. Dupa interviu se alegea o persoana care prelua postul, participand insa la o pregatire de 30 de zile pe departamentul in care este angajata.

Structura organizatorica a firmei este functionala. Titularii posturilor primesc dispozitii atat din partea conducatorilor ierarhici directi, cat si din partea compartimentelor functionale; fiecare departament este specializat intr-un anumit domeniu si raspunde de realizarea activitatii respective; conducatorii beneficiaza de asistenta compartimentelor functionale.

Organizarea structurala consta in gruparea functiunilor, activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si repartizarea acestora in scopul realizarii lor pe grupuri de lucru si salariati, in vederea concretizarii conditiilor care sa asigure posibilitati pentru realizarea obiectivelor si materializarea lor in rezultatele economico-financiare ale firmei.

Front Office Manager, Maria Ionescu, este responsabil pentru departamentul Camere si servicii conexe, care cuprinde:

1 Front Office (Receptia, Centrala-„At Your Service”, Bagajistii, Concierge,);

2 Servicii (Menaj, Curatatorie);

3 Paza.

Personalul de la receptie este cel care realizeaz? primirea turistilor, atribuirea camerelor, incasarea notelor de plat?, primirea cererilor individuale de rezervare, gestionarea valorilor l?sate in grija de c?tre clienti, primirea si transmiterea mesajelor, deschiderea, actualizarea si inchiderea fiselor clientilor, intocmirea facturilor.

Receptionerii care lucreaz? in echipa de noapte mai realizeaz? si urmatoarele activit?ti: inregistrarea in fisele de cont ale clientilor a serviciului de cazare, verificarea raportului care tine evidenta incas?rilor din ziua anterioar?, verificarea si investigarea rezerv?rilor „no show”.

Principalele functii ale compartimentului de rezerv?ri includ primirea rezerv?rilor si cererilor de informatii, p?strarea evidentei rezerv?rilor, furnizarea de rapoarte si actualizarea datelor cu privire la existenta unor camere libere.

Compartimentul de rezerv?ri se ocup? cu cererea initiala a clientului, nefiind suficient? doar cunoasterea de c?tre personal a sistemului de rezerv?ri, ci ar trebui sa fie bine informati si entuziasti despre proprietate. O alt? preocupare important? a persoanelor care se ocup? cu rezervarea este permanenta actualizare a evidentei gradului de ocupare a camerelor disponibile.

Folosirea computerelor in asistarea personalului in aceast? procedur?, a schimbat felul in care sunt vandute camerele clientilor. Accesul imediat la informatii privitoare la starea exact? a camerei si disponibilitatea dot?rilor hotelului in orice zi, permite hotelului s? maximizeze folosirea tuturor resurselor din interiorul unit?tii. Aceast? abordare computerizat? se refera la management productiv.

1. 2. Structura organizatorica a Hotelului Egreta ***

Personalul Hotelului num?r? peste 54 angajati care isi desf?soar? activitatea in urmatoarele departamente:

1 Camere si servicii conexe;

2 Restaurante;

3 Vanzari si Marketing;

4 Contabilitate;

5 Tehnic;

6 Resurse Umane.

7

Fiecare dintre ele fiind condus de catre un manager subordonat direct managerului general.

Personalul executiv senior al hotelului alcatuieste Comitetul Executiv. Acesta este responsabil pentru strategia si problemele generale de management ale hotelului. Ei actioneaza ca echipa ai carei membrii se tntrunesc o data pe saptamana, pentru a discuta problemele care privesc activitatea de ansamblu a hotelului.

Directorul general este responsabil pentru managementul general al hotelului.

CAPITOLUL II: PROIECTAREA SI REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU EVIDENTA TURISTILOR

2. 1. Prezentarea activitatii de gestiune a rezervarilor

Activitatea de gestiune a rezervarilor implica:

1 Preluarea si consemnarea rezervarilor in registrul de rezervari

2 Anularea rezervarilor

3 Validarea rezervarilor

4 Actualizarea registrelor

5 Repartizarea camerelor

6 Eliberarea facturilor fiscale

7 Întocmirea rapoartelor