Pagina documente » Recente » Reducerea costurilor in transporul auto prin intermediul logisticii si metodelor operationale

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1: ELEMENTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT 4
1.1. Obiectul ?i importan?a activit??ii de transport 4
1.2. Scurt istoric privind evolu?ia transporturilor 5
1.3. Particularit??ile activit??ii de transport 7
1.4. Organizarea activit??ii de transport 8
1.5. Indicatori tehnico-economici specifici activit??ii de transport 9
1.5.1. Indicatorii timpului de utilizare a autovehiculelor 9
1.5.2. Indicatori ai utiliz?rii parcursului autovehiculelor 12
1.4.3. Indicatori ai utiliz?rii capacit??ii de transport a autovehiculelor 13
1.5.4. Viteza medie de circula?ie 14
CAPITOLUL 2: DEZVOLTAREA TRANSPORTURILOR RUTIERE 17
2.1 Importan?a ?i locul transporturilor rutiere 17
2.2. Elementele constitutive ale transportului auto 20
2.2.1. Drumul 21
2.2.2. Parcul de vehicule 24
2.3. Capacitatea de circula?ie ?i de transport a drumurilor publice 26
2.4. Procesul de transport auto (elemente componente ?i organizarea acestuia) 27
2.5. Clasificarea transportului de m?rfuri cu autovehicule 29
CAPITOLUL 3: PARTICULARIT??ILE ECONOMICE ALE ACTIVIT??II DE TRANSPORT LA S.C. WEST EUROTRANS S.R.L. 31
3.1 Prezentarea general? a S.C. West Eurotrans S.R.L. 31
3.2. Principalele documente necesare derul?rii transportului rutier interna?ional 32
3.2.1. Documentele referitoare la conduc?torul auto: 32
3.2.2. Documente referitoare la autovehicul: 32
3.2.3. Documente referitoare la marf? 34
3.3. Parcul de autovehicule ?i utilizarea acestuia 37
3.4. Principalii beneficiari 39
3.5. Procesul de transport auto 40
3.5.1. Tipuri de circuite de transport auto 41
3.5.2. Rute de transport 41
3.5.3. Analiza utiliz?rii parcursurilor 43
3.6. Formarea pre?urilor ?n transportul auto interna?ional 45
3.6.1. Tarifele pentru transporturile rutiere interna?ionale de m?rfuri 46
3.6.2. Reglementarea traficului rutier interna?ional de m?rfuri ?n legisla?ia unor ??ri din Europa 47
3.7. Tarifele aplicabile ?n transporturile rutiere interne de m?rfuri 52
3.8. Asigurarea S.C. West Eurotrans S.R.L. 54
3.9. Rezultatele economico ? financiare ale S.C. West Eurotrans S.R.L. 55
CONCLUZII ?I PROPUNERI 57
BIBLIOGRAFIE 59

EXTRAS DIN DOCUMENT

3.5. Procesul de transport auto {p}

3.5.1. Tipuri de circuite de transport auto {p}

3.5.2. Rute de transport {p}

3.5.3. Analiza utilizarii parcursurilor {p}

3.6. Formarea preturilor in transportul auto international {p}

3.6.1. Tarifele pentru transporturile rutiere internationale de marfuri {p}

3.6.2. Reglementarea traficului rutier international de marfuri in legislatia unor tari din Europa {p}

3.7. Tarifele aplicabile in transporturile rutiere interne de marfuri {p}

3.8. Asigurarea S.C. West Eurotrans S.R.L. {p}

3.9. Rezultatele economico – financiare ale S.C. West Eurotrans S.R.L. {p}

CONCLUZII SI PROPUNERI {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

INTRODUCERE

De-a lungul timpului, omul a avut nevoie de transport atat pentru el, cat si pentru avutul sau, trecerea vremii impunand inventarea a noi mijloace de transport, mai mari, mai sigure, mai eficiente si, fireste, mai rapide.

Transporturile reprezinta „sistemul circulator” al intregii planete, si, in acelasi timp, al fiecarei tari in parte, constituind o importanta ramura a productiei materiale fara de care existenta unei societati moderne ar fi de neconceput.

Avand in vedere necesitatea realizarii legaturii intre productie si consum, transporturile sunt acelea care deplaseaza produsele obtinute in celelalte ramuri ale productiei materiale, din locul in care au fost obtinute in cel in care urmeaza a fi consumate in cadrul pietei interne si al celei internationale.

Competitia pe piata de transporturi unde activeaza 25.000 de companii cu licenta este tot mai accentuata din cauza cresterii constante a preturilor carburantilor si a scaderii volumului de transport. Astfel, tot mai multi agenti economici au inteles utilitatea unei solutii informatice performante care sa gestioneze eficient activitatea mijloacelor de transport de care dispun.

O solutie optima pentru urmarirea si eficientizarea activitatii mijloacelor de transport dintr-o organizatie este Managementul Transporturilor.

CAPITOLUL 1: ELEMENTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE TRANSPORT

1.1. Obiectul si importanta activitatii de transport

Transporturile reprezinta o latura importanta a productiei materiale, care prin rolul lor de deplasare a marfurilor, influenteaza hotarator si celelalte ramuri ale economiei mondiale.

Transporturile reprezinta sistemul circulator al intregii planete si in acelasi timp al fiecarei tari in parte, constituind o importanta ramura a productiei materiale fara de care existenta unei societati moderne ar fi de neconceput. Transporturile sunt acelea care deplaseaza produsele obtinute in celelalte ramuri ale productiei materiale din locul in care au fost obtinute in cel care urmeaza a fi consumate.

Satisfacerea necesitatilor materiale si spirituale ale societatii si ale fiecarui cetatean impune asigurarea organizarii corespunzatoare a deplasarii in timp si spatiu de marfuri si persoane, transporturilor revenindu-le acest important rol.

Obiectul activitatii de transport consta deci in deplasarea in spatiu de calatori si marfuri. Nu toate deplasarile in spatiu constituie obiectul activitatii de transport. Obisnuit aceste activitati se realizeaza prin instalatii proprii, nefiind necesare unele operatiuni specifice, pe care le presupune activitatea de transport propriu-zisa asa cum sunt preluarea de catre transportator a marfurilor ce urmeaza a fi transportate, obligatia de paza si de preluare a lor la destinatie. De asemenea, nu constituie activitatea de transport nici tehnologiile noi de deplasare in spatiu a unor marfuri solide prin pipe-lines, cu ajutorul unui flux de apa sau aer.

Transporturile informationale, transportul de lichid si gaze prin conducte si alte activitati asemanatoare nu pot forma obiectul unui contract de transport. Considerata sub aspectul continutului sau economic activitatea de transport constituie mijlocul prin care se intalneste schimbul de bunuri si deplasarea oamenilor.

Putem defini activitatea de transport ca fiind actiunile prin care se organizeaza si realizeaza deplasarea marfurilor si calatorilor in spatiu si timp. Activitatea de transport propriu-zisa se infatiseaza ca fiind o ramura distincta a productiei materiale, a activitatii economice in general, cu caracteristici proprii.

Transportul reprezinta un domeniu important al activitatii economico-sociale prin intermediul carora se realizeaza deplasarea in spatiu a bunurilor in vederea satisfacerii material si spirituale ale societatii omenesti. Transportul este un element indispensabil vietii.

În tara noastra, in procesul de referire economica si de asezare a economiei de piata, transportul contribuie la apropierea zonelor economice intre ele, la dezvoltarea armonioasa a tuturor ramurilor economiei nationale si a judetelor. De asemenea, transporturile contribuie la dezvoltarea diviziunii sociale a muncii, ele constituind un factor activ de atragere la viata social-economica a tuturor localitatilor tarii, prin valorificarea superioara si eficienta a potentialului uman si material de care dispun si, prin aceasta, la dezvoltarea social-economica si culturala a acestora.

În ceea ce priveste deplasarea in spatiu de marfuri transporturile constituie o prelungire a procesului de productie, pe care-l continua si desavarseste si, prin aceasta, activitatea de transport adauga la valoarea marfurilor, contribuind la formarea venitului national. Astfel transporturile se afla pe locul al patrulea in cadrul ramurilor economice din tara noastra in ceea ce priveste crearea produsului social si a venitului national. Activitatea de transport a devenit un sector de baza al economiei, o forta vie, productiva, constituind in acelasi timp, motorul regulator al productiei, pe care o distribuie cu rapiditate acolo unde este necesar.

Prin activitatea de transport nu se creeaza bunuri materiale ci acelasi marfuri deplasate in alt loc dar cu o valoare superioara.

Influentand toate ramurile economiei nationale, inclusiv comertul intern si extern, transporturile de marfuri isi aduc contributia la realizarea si dezvoltarea relatiilor economice dintre state, la adancirea diviziunii internationale a muncii, la apropierea dintre state.

Realizarea acestor importante sarcini ce revin transporturilor impune organizarea lor rationala, intr-un sistem unitar, in care cele patru categorii de transport sa se completeze si imbine reciproc, cooperand intre ele la dezvoltarea tehnologiilor moderne de transport, folosirea rationala a capacitatilor, pentru satisfacerea tuturor cerintelor de transport cu maximum de rapiditate, siguranta si la un cost cat mai redus.

1.2. Scurt istoric privind evolutia transporturilor

În antichitate si evul mediu datorita caracterului limitat al productiei si circulatiei marfurilor, transporturile se desfasurau in stransa legatura cu activitatea de comert. Transporturile cunosteau o slaba dezvoltare rezumandu-se doar la cele cu tractiune animala si ambarcatiuni ce traversau marile, fluviile, si raurile navigabile.

În epoca moderna, caracterizata prin dezvoltarea fortelor de productie si adancirea diviziunii sociale a muncii, dezvoltarea productiei si a circulatiei marfurilor, a determinat si perfectionarea mijloacelor si cailor de transport, in aceste conditii transporturile ajungand sa se separe ca o ramura economica de sine statatoare.

În acest sens, K. Marx sublinia faptul ca: in afara de industria extractiva, de agricultura si industria prelucratoare, mai exista o a patra sfera de productie materiala . Aceasta este industria transporturilor, indiferent daca este vorba de transporturi de oameni sau marfuri.

Descoperirea motorului cu ardere interna a permis aparitia unor noi categorii de mijloace de transport: rutier si cel aerian.

Mijloacele de transport auto cunosc o dezvoltare incepand cu deceniul al doilea al secolului XX, dar in ultimii 50 de ani prin cresterea capacitatii de transport si diversificarea lor, concura in mai mare masura la deplasarea de marfuri si calatori. Atat inainte de cel de al doilea razboi mondial cat si astazi mijloacele de transport formeaza, in principal, obiectul proprietatii publice. În timpul celui de al doilea razboi mondial situatia transporturilor s-a agravat datorita distrugerii a 50% din parcul de locomotive, 32% din cel de vagoane, 1.250 de poduri si podete.

Cu toate neajunsurile care au existat, toate categoriile de mijloace de transport au cunoscut o importanta dezvoltare, realizandu-se un sistem unitar al transporturilor de marfuri si calatori, feroviar, aerian, naval si rutier.

Transportul rutier este dotat cu camioane si remorci cu o gama larga de capacitate, dispu nand de un total de drumuri publice de 72.816 km, din care modernizat 19.638 km.

Evolutia mijloacelor de transport si cresterea importantei economice a activitatii de transport au determinat consecinte si pe plan juridic prin aparitia numeroaselor acte normative interne si internationale. S-a creat o noua ramura de drept - dreptul transporturilor - care reprezinta ansamblul normelor juridice care reglementeaza relatiile nascute in cadrul activitatii de transport dintre expeditor si destinatar. Aceasta reglementare a contractului de transport are la baza principii fundamentale proprii si tine seama de specificul obiectului economic a acestui contract cat si specificul fiecarei categorii de transport in parte. Raporturile ce se nasc, ca urmare a incheierii contractului de transport, au un continut economic, iar reglementarea lor are in vedere principiile egalitatii partilor si echivalenti prestatilor.

Evolutia economiei noastre in directia economica de piata, cooperarea economica internationala, sub variantele de forme de colaborare existente si a celor noi, care vor apare, impune legiuitorului nostru o preocupare sporita pentru perfectionarea legislatiei existente, care a devenit necorespunzator, fiind dominata de principiile economiei planificate centralizat, limitarea libertatii de contractare a partilor etc.

1.3. Particularitatile activitatii de transport

În cadrul fiecarei economii nationale, transportul de marfuri apare ca o continuare a procesului de productie inceput in celelalte ramuri, prin aducerea marfurilor de la producator la consumator. Asa fiind, transportul prin finalitatea sa economica face parte din procesul de productie a bunurilor necesare existentei.

Importanta transporturilor apare cu pregnanta in sfera circulatiei marfurilor, deoarece face posibila efectuarea schimbarilor economice prin legatura pe care o realizeaza intre producatori si consumatori. Rezulta ca activitatea de transport are trasaturi cu toate celelalte activitati economice. Cu toate acestea, activitatea de transport, prin natura si specificul sau, se deosebeste de toate celelalte activitati economice.

Activitatea de transport ca ramura independenta a productiei materiale, se caracterizeaza prin urmatoarele particularitati:

? Procesul de productie al transporturilor il constituie deplasarea in spatiu care se realizeaza prin intermediul mijloacelor de productie si a fortei de munca, elementele care se concretizeaza in: