Pagina documente » Informatica, Matematica » Rolul si importanta procesului de simulare si optimizare a retelelor de comunicatii

Despre lucrare

lucrare-licenta-rolul-si-importanta-procesului-de-simulare-si-optimizare-a-retelelor-de-comunicatii
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-rolul-si-importanta-procesului-de-simulare-si-optimizare-a-retelelor-de-comunicatii


Cuprins

Cuprins
INTRODUCERE...1
CAPITOLUL I : Notiuni generale privind retelele de comunicatii..3
1.1. Definirea retelelor de comunicatii3
1.2. Prezentarea generala a retelelor de date.........4
1.2.1 Evolutia retelelor de date..............4
1.2.2 Structura unei retele de date.........15
1.2.3 Avantajele retelelor de date.........16
1.2.4 Parametrii de performanta ai retelelor de date...17
1.3. Modelul arhitectural ISO - OSI..18
1.3.1. Necesitatea standardizarii in cadrul retelelor de date.........18
1.3.2. Structura Modelului de Referinta OSI............19
1.3.3. Functiile caracteristice nivelelor...26
1.3.4. Functionarea sistemelor de comunicatie bazate pe OSI RM 28
CAPITOLUL II : Caracteristicile principale ale retelelor de date.32
2.1. Prezentarea generala a caracteristicilor........32
2.2. Topologie si arhitectura...........33
2.3. Protocolul de comunicatie........36
2.3.1. Definirea, structura si functiile protocolului de comunicatie.36
2.4. Controlul accesului la mediul de transmisiuni39
2.4.1. Metode polling.........40
2.4.2. Tehnici cu jeton........41
2.4.3. Inelul cu transe (slotted ring)........43
2.4.4. Accesul aleatoriu ......45
CAPITOLUL III : Rolul si importanta procesului de simulare si
optimizare a retelelor de comunicatii............48
3.1. Modelarea sistemelor..............48
3.1.1. Modelarea - proces complex........48
3.1.2. Utilizarea simularii in procesul de modelare.....51
3.2. Rolul optimizarii si metode de optimizare in proiectarea retelelor ......56
3.3. Etapele de analiza in cadrul proiectarii retelelor de comunicatii.........58
3.4. Metode de scadere a costurilor retelelor de comunicatii...58
CAPITOLUL IV : Optimizarea retelelor de comunicatii la nivelul
structurii topologice...61
4.1. Importanta si avantajele optimizarii topologice ............61
4.2. Modelarea matematica a structurii topologice63
4.3. Notiunea de algoritm..............66
4.3.1. Definitii si caracteristici ale algoritmilor.........66
4.3.2. Descrierea algoritmilor67
4.4. Metode de elaborare a algoritmilor............70
4.4.1. Recursivitate............70
4.4.2. Metoda Greedy.........72
4.4.3. Metoda backtracking..73
4.4.4. Metoda programarii dinamice......74
4.4.5. Metoda Branch and Bound.......75
4.4.6. Metoda Divide et impera.........75
4.4.7. Metode euristice.......76
CAPITOLUL V : Algoritmi pentru optimizarea retelelor de comunicatii......78
5.1. Algoritmi simplii pentru grafuri (arbori minimali)..........79
5.1.1. Algoritmul lui J.B. Kruskal si cel al lui R.C. Prim.............79
5.1.2. Implementarea algoritmilor.........86
5.2. Algoritmi pentru cai optimale....87
5.2.1. Problema cai celei mai scurte - Algoritmul lui E.W
Dijkstra..88
5.2.2. Generalizarea celor mai scurte cai - Algoritmul lui L.R
Ford......94
5.2.3. Algoritm pentru a determina toate caile cele mai scurte -
Algoritmul lui R.W. Floyd.........98
5.2.4. Calea minima secunda - Algoritmul lui M. Pollack.........102
5.3. Algoritm pentru fluxuri optimale.............106
5.3.1. Lanturi de flux augmentativ......107
5.3.2. Algoritm pentru maximizarea fluxului - Algoritmul
L.R Ford & D.R. Fulkerson.....108
5.3.3. Implementarea algoritmului......113
CAPITOLUL VI : Studiu de caz...........114
6.1. Algoritmi pentru arbori minimali.............115
6.2. Algoritmi pentru cai optimale..118
6.3. Algoritm pentru fluxuri optimale.............123
CONCLUZII......124
ANEXE............126
BIBLIOGRAFIE146
Cuprins I
1

EXTRAS DIN DOCUMENT

?{p}

{p}

?Introducere

E

ste inutil sa mai spunem ca traim astazi intr-o era a informaticii si a calculatoarelor. Ceea ce este demn de remarcat este faptul ca cele mai multe calculatoare sunt folosite azi in interconectare, in retele locale si de arie larga, ceea ce confera informaticii un rol determinant in asigurarea legaturilor stiintifice, de afaceri, bancare sau de natura umana intre persoane si institutii. Calculatoarele au devenit terminale ideale, inteligente, care tind sa ia locul terminalelor clasice de comunicare (telefon, telefax, videotelefon etc.), in retele de comunicatii de tip Intranet, Extranet sau INTERNET.

Importanta tehnologiilor informatice si a comunicatiilor, pe plan economic, social si politic, este unanim cunoscuta si acceptata. Se poate observa ca in ultimii ani asistam la:

? multiplicarea numarului de calculatoare;

? cresterea puterii de prelucrare si stocare a acestor calculatoare;

? scaderea pretului echipamentelor si programelor;

? convergenta tehnologiilor informatice si de comunicatii;

? descentralizarea functiilor informatice si de comunicatii;

? dezvoltarea serviciilor informatice, ceea ce face ca, in anumite tari, fiecare persoana sa fie un utilizator real sau potential al retelelor de calculatoare si de comunicatii.

Ca urmare a importantei crescute a sistemelor informatice, s-a pus problema din ce in ce mai acuta a fiabilitatii retelelor de comunicatii. Astfel, s-a pus problema gasirii unor solutii de optimizare a traficului din cadrul retelelor. Solutiile la care s-a ajuns s-au concretizat in cateva seturi de algoritmi de optimizare, care, in functie de specificul lor, isi propun sa “vindece” si sa optimizeze traficul din anumite segmente ale retelelor.

Aceasta lucrare incearca o abordare a acestei largi palete de probleme asociate optimizarii in retelele de comunicatii. Lucrarea cuprinde in total 5 capitole.

Capitolul unu evidentiaza cateva aspecte generale cu privire la retelele de comunicatii. Alaturi de definirea acestora, se face o prezentare generala a retelelor de date, atat din punctul de vedere al evolutiei, structurii si parametrilor acestora, cat si al avantajelor reale pe care le poseda. În partea finala a capitolului este efectuata o prezentare generala asupra modelului arhitectural ISO-OSI, care cuprinde notiuni legate de structura, functionarea si functiile caracteristice modelului.

Capitolul doi prezinta pe scurt caracteristicile principale ale retelelor de date. Cu aceasta ocazie vom intalni notiunea de “topologie”, impreuna cu tipurile de topologii si caracteristicile acestora. Tot in acest capitol vom intalni o descriere sumara a protocolului de comunicatie (cu definitia, structura si functiile lui) si a metodelor de acces la mediul de comunicatie (cu descrierea fiecarei metode in parte).

Capitolul trei face o analiza asupra rolului si importantei procesului de simulare si optimizare a retelelor de comunicatii. Este cunoscut faptul ca, in ultimul timp, se foloseste din ce in ce mai mult procesul de “simulare” in analiza si evaluarea performantelor unui sistem. Ca urmare, in acest capitol se prezinta etapele de analiza in cadrul proiectarii retelelor de comunicatii si probleme legate de modelarea acestora.

Capitolul patru face referire strict la problema optimizarii retelelor de comunicatie la nivelul structurii topologice. Tot aici se va defini si notiunea de “algoritm”, se va face o descriere sumara a acestora, iar in final vor fi prezentate cele mai importante metode de elaborare a algoritmilor.

Capitolul cinci studiaza cei mai importanti algoritmi intalniti in procesul de simulare si optimizare a retelelor de comunicatii. Pentru fiecare algoritm in parte sunt atinse cateva etape: prezentarea problematicii generale a algoritmului, descrierea pe etape a algoritmului, exemplificarea functionarii algoritmului pe un caz particular, observatii (unde este cazul) si in final probleme legate de implementarea algoritmului sub forma unui soft prezentat in capitolul de Anexe.

Capitolul sase prezinta pas cu pas modalitatea de utilizare a unui pachet de programe realizat in limbajul de programare DELPHI 5.0, care simuleaza fiecare algoritm de optimizare prezentat in capitolul anterior.

În capitolul de concluzii sunt punctate cateva idei cu privire la scopurile pe care si le-a propus aceasta lucrare si ce a reusit sa contureze in problema optimizarii retelelor de comunicatie cu ajutorul algoritmilor de optimizare si a unui pachet de programe atasat.

Capitolul I

NOTIUNI GENERALE PRIVIND RETELELE DE COMUNICATII