Pagina documente » Informatica, Matematica » Sistem informatic pentru evidenta si calculul salariilor si decontarilor cu organismele statului

Despre lucrare

lucrare-licenta-sistem-informatic-pentru-evidenta-si-calculul-salariilor-si-decontarilor-cu-organismele-statului
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-sistem-informatic-pentru-evidenta-si-calculul-salariilor-si-decontarilor-cu-organismele-statului


Cuprins

CUPRINS
Cap.I Introducere .............. 8
1.1 Agentii economici si resursele umane ....... 8
1.2 Finante - contabilitate si agenti economici 14
1.2.1 Bilantul 15
1.2.2 Contul 16
1.2.3 Balanta de verificare .............. 17
1.3 Fiscalitatea .......18
1.3 Activitatea financiar-contabila a agentilor economici si informatica 20
Cap.II Reflectarea calculului salariilor in contabilitate .............. 23
2.1 Definitie, legislatie ............ 23
2.2 Reflectarea in contabilitate a calculului salariilor. Obligatiile angajatului si
angajatorului ......... 24
Cap.III Studiu de caz ........ 31
3.1 Despre agentul economic ..... 31
3.2 Activitatea si personalul ...... 33
3.3 Salariile in studiul de caz ..... 34
Cap.IV Utilizarea calculatorului pentru calculul salariilor ........... 36
4.1 Date de intrare utilizate in contabilitate .... 36
4.2 Situatii de iesire obtinute in contabilitate .. 37
4.3 Aplicatie informatica pentru calculul salariilor .......... 38
4.3.1 Baze de date utilizate ............. 38
4.3.2 Codificari utilizate pentru datele de intrare ... 42
4.3.3 Situatii de iesire obtinute de aplicatie ......... 43
4.3.4 Modul de utilizare a aplicatiei ... 43
Concluzii si propuneri ....... 50
Bibliografie .... 52
Anexe ........... 53

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Sistem informatic pentru evidenta si calculul salariilor si decontarilor cu organismele statului?

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1.1 AGENTII ECONOMICI SI RESURSELE UMANE

Conceptul de activitate economica si sociala presupune un proces complex prin care oamenii produc pentru piata bunuri materiale, lucrari si servicii. Productia si schimbul de bunuri materiale, lucrari si servicii se realizwaza intr-un anumit cadru organizatoric, in unitati patrimoniale care se regasesc sub denumirea generica de agent economic.

În ultimii 12 ani asistam, in Romania, la parcurgerea unei etape caracterizata prin puternice schimbari de peisaj politic, social, cultural si economic aflate in plina desfasurare.

În plan economic, aceste schimbari sunt generate de trecerea Romaniei la economia de piata, la descentralizarea economiei si la schimbarea naturii proprietatii, prin procesul de privatizare societatile comerciale devenind, potrivit legislatiei in vigoare, societati cu capital social de stat, cooperatist, privat autohton sau strain.

În acest peisaj, trebuie abordate si realizate doua deziderate majore: acela de a asigura societatii bunurile materiale si serviciile necesare desfasurarii vietii si tuturor activitatilor precum si de a asigura statului veniturile necesare bugetului acestuia.

Aceste "roluri" sunt interpretate de unitatile patrimoniale, fie ele persoane juridice sau persoane fizice, fie avand sau nu scop lucrativ: regiile autonome, societatile comerciale si agricole, organizatiile cooperatiei mestesugaresti, de consum si de credit, Banca Nationala a Romaniei si organizatiile bancare, institutiile publice de subordonare centrala si locala, unitatile de asigurari sociale, asociatiile si fundatiile, sindicatele, unitatile de cult, organizatiile obstesti, alte persoane care au obtinut personalitate juridica, persoanele fizice care presteaza activitati independente autorizate in baza Decretului - Lege nr.54/1990.

Unitatile patrimoniale se infiinteaza in baza provederilor legii prin hotarari ale administratiei centrale sau locale sau pe baza asocierii mai multor persoane care obtin calitatea de persoana juridica, pe baza unei sentinte judecatoresti.

Regiile autonome se organizeaza si functioneaza in ramurile strategice ale economiei nationale (industria de armament, energetica, miniera, a gazelor naturale, comunicatii), functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, sunt de interes national sau local si se subordoneaza, ca atare, guvernului, respectiv consiliilor judetene sau municipale.

Regiile autonome pot avea in componenta lor uzine, fabrici, ateliere, servicii, sucursale sau alte subunitati prin care isi realizeaza obiectul de activitate.

Societatile comerciale sunt persoane juridice constituite, conform legii, in una din urmatoarele forme:

? societate in nume colectiv, ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata a tuturor asociatilor;

? societate in comandita simpla, ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati; comanditatii raspund doar pana la nivelul aportului lor;

? societate in comandita pe actiuni, al carui capital social este impartit pe actiuni iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati; comanditatii sunt obligati doar la plata actiunilor lor;

? societate pe actiuni, ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, actionarii fiind obligati doar la plata actiunilor lor;

? societate cu raspundere limitata, ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.

Societatile agricole se organizeaza in baza legii nr.36/1991, din minimum 10 asociati, prin act autentic, pe baza de statut, prin inscrierea in registrul special al judecatoriei, obtinand astfel calitatea de persoana juridica.

Cooperativele sunt forme de organizare a activitatii economice prin care mai multe persoane fizice constituie o intreprindere in cadrul careia prin statut se prevad conditiile si criteriile pe baza carora se imparte profitul intre membrii asociati; dupa obiectul lor de activitate, ele sunt mestesugaresti si de consum si credit.

Bancile sunt unitati economice specializate in operatiuni de mobilizare a banilor temporar disponibili, mijlocirea decontarilor fara numerar, acordarea de imprumuturi, emiterea instrumentelor de credit, depozitarea titlurilor de valoare, etc. Banca Nationala a Romaniei este o banca de emisie.

Institutiile publice centrale sunt Presedintia Romaniei, Guvernul, ministerele si alte organe centrale si unitatile subordonate acestora, infiintate prin lege si locale sunt consiliile locale, judetene si al capitalei si unitatile cu personalitate juridica cu caracter bugetar subordonate acestora, infiintate prin hotarari ale consiliilor locale

Asociatiile, fundatiile, sindicatele, organizatiile obstesti sunt denumite generic "organizatii nonprofit" si se intemeiaza in baza Legii nr. 21/1924 prin hotarare judecatoreasca.

Persoanele fizice care realizeaza acte de comert pe cont propriu sunt autorizate pe baza prevederilor Decretului Lege nr. 54/1990 prin decizie a Consiliului judetean sau al capitalei.

Restrangandu-ne strict la notiunea de agent economic, acesta este o persoana juridica sau persoana fizica care face fapte de comert.

Dictionarul limbii romane moderne, editia 1958, publicat de Editura Academiei Republicii Populare Romane defineste, la pagina 170, notiunea de comerciant ca fiind "persoana care se ocupa cu comertul privat, negustor", provenind din frantuzescul commercant sau latinescul commerciante; de asemenea, Dictionarul explicativ al limbii romane moderne, editia 1975, publicat de Editura Academiei Republicii Socialiste Romania defineste, la pagina 175, comerciantul, in acelasi mod.

Publicat in 10 mai 1887, Codul comercial roman defineste, in art.7, comerciantul ca fiind acel care face fapte de comert avand comertul ca profesiune obisnuita, precum si societatile comerciale. Ceea ce impune definirea notiunii de fapt de comert, in acceptiunea Codului comercial roman, sau a actului de comert.

Legiuitorul, prin art. 3 - 6 ale Codului comercial roman considera ca fapte de comert urmatoarele:

? cumparaturile de produse sau de marfuri spre a se revinde, in aceeasi forma sau prelucrate, sau spre a se inchiria; cumpararea spre a se revinde de obligatiuni ale statului sau alte titluri de credit circuland in comert, precum si vanzarea acestora;

? contractele de report asupra obligatiunilor de stat sau a altor titluri de credit circuland in comert;

? cumpararile sau vanzarile de parti sau de actiuni ale societatilor coerciale;

? orice intreprindere de furnituri:

? intreprinderile de spectacole publice, de comisioane, agentii si oficii de afaceri;

? intreprinderile de constructii, fabrici, manufactura si imprimerie, de editura, librarie si obiecte de arta cand altul decat autorul sau ar vinde;

? operatiuni de banca si schimb, de mijlocire (samsarie) in afaceri comerciale; cambiile si ordinele de producte sau marfuri;

? intreprinderile de transporturi de persoane sau lucruri pe apa sau pe uscat; construirea, cumpararea, vanzarea si revanzarea de tot felul de vase pentru navigatie interioara si exterioara, precum si echiparea, armarea si aprovizionarea unui vas;

? expeditiunile maritime, inchirierile de vase, imprumuturile maritime si toate contractele privitoare la comertul pe mare si la navigatie;

? asigurarile, chiar mutuale, terestre contra daunelor si asupra vietii sau contra riscurilor navigatiei;

? depozitele pentru cauza de comert, in docuri si antrepozite precum si toate operatiunile asupra recipiselor de depozit (garante) si asupra scrisurilor de gaj, liberate de ele;

? asigurarile de lucruri sau stabilimente care nu sunt obiectul comertului si asigurarile asupra vietii in ce-l priveste pe asigurator.

Desigur ca sfera actiunilor care constituie acte de comert este, in zilele noastre, mult mai larga decat cea cuprinsa in Codul comercial roman, datorita diversificarii activitatilor socio-culturale, a dezvoltarii industriei, sistemelor de comunicatie precum si datorita aparitiei unor noi forme de activitati care se inscriu in sfera actelor de comert. Comerciantul este acela care face fapte de comert avand comertul ca profesiune obisnuita, precum si societatile comerciale.

Conform art. 8 - 9 ale Codului comercial roman, statul, judetul sau comuna nu poate avea calitatea de comerciant; de asemenea, nu poate fi considerata comerciant o persoana care face o operatiune de comert in mod accidental. O societate comerciala va fi identificata pe toata durata ei de functionare prin urmatoarele date:

? numarul de inmatriculare, de la Registrul comertului;

? codul SIRUES, de la Registrul comertului;

? codul fiscal, de la Administratia financiara;