Pagina documente » Recente » Situatia fluxurilor de numerar

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE. IMPORTAN?A ?I MODELE
1.1. No?iuni privind tabloul fluxurilor de trezorerie 3
1.2. Obiectivele ?i con?inutul tabloului fluxurilor de trezorerie conform normei IAS 7 - ? Situa?ia fluxurilor de numerar?? 5
1.2.1. Obiectivele tabloului fluxurilor de trezorerie 5
1.2.2. Con?inutul tabloului fluxurilor de trezorerie 7
CAPITOLUL 2: COMPARA?IE ?NTRE IAS 7 ?I TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE DIN MAREA BRITANIE?STANDARDUL FRS 1 13
2.1. IAS 7 - ? Situa?ia fluxurilor de numerar?? 13
2.1.1. Analiza tabloului fluxurilor de trezorerie 14
2.2. FRS 1 - Abordarea britanic? privind tabloul fluxurilor de trezorerie 26
CAPITOLUL 3: STUDIU DE CAZ: SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE. LA SC ARISCOM SRL 31
3.1. Prezentare general? 31
3.2.Principalii parteneri comerciali ai S.C. ARISCOM S.R.L. 33
3.2.1.Organigrama societ??ii 33
3.3.Organizarea contabilit??ii trezoreriei 34
3.4.Contabilitatea de raportare 49
3.5.Analiza lichidit??ii ?i solvabilit??ii 53
CONCLUZII PRIVIND TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE 56
BIBLIOGRAFIE 59

EXTRAS DIN DOCUMENT

Indicatorul fluxul de trezorerie cuprinde elemente generate de toate tipurile de activitate ale unei firme, avand deci un caracter global in raport cu excedentul brut de exploatare. El asigura legatura dintre analiza rezultatelor economice si analiza fluxurilor financiare.

Practica acestui tablou isi are originea in SUA, unde a fost reglementat, in noiembrie 1987, prin norma SFAS 95 (Statement of Financial Accounting Standard) si prin care se recomanda societatilor comerciale publicarea unui tablou al fluxurilor de trezorerie (Statement of Cash Flows). Elaborarea modelului de echilibru al fluxurilor de trezorerie poate fi considerata un indicator cheie al gestiunii pe termen scurt sau pe termen lung.

Echilibrul propriu de trezorerie este o problema vitala pentru orice intreprindere.

Prin trezorerie intreprinderea poate sa controleze echilibrul dintre finantarea interna si cea externa si pe aceasta cale sa-si asigure perenitatea, poate sa justifice rational optiuni de gestiune si analiza in fundamentarea strategiei de utilizare a resurselor, poate sa controleze pe termen scurt masura solvabilitatii, iar pe termen lung masura necesarului de finantare.

Importanta trezoreriei ca model de echilibru – in valoare absoluta si relativa – consta in accea ca evolutia sa controlata poate sa caracterizeze cu certitudine evolutia intreprinderii (ca entitate de control): stare buna de sanatate, preventia si tratarea adecvata a riscurilor de vulnerabilitate si faliment.

Ca model de echilibru structural dinamic, spre deosebire de alte modele, trezoreria are un plus de obiectivitate. Comparativ cu conceptia bazata pe fond de rulment, conceptia intemeiata pe fluxuri de trezorerie este sub sanctiunea directa a mecanismelor de piata libera si concurenta.

Spre deosebire de fondul de rulment trezoreria este un indicator privilegiat in raport cu normele practicii internationale, a carui masura nu este afectata nici de alegerile metodelor contabile, nici de estimarile inregistrate la inchiderea conturilor anuale.

Fluxul de trezorerie are ca dezavantaj faptul ca este afectat de impactul politicilor de amortizare si provizioane, prin intermediul implicatiilor fiscale ale acestora. Daca bilantul contabil prezinta starea financiara a intreprinderii la un moment dat, iar contul de profit si pierdere reflecta tranzactiile efectuate pe parcursul unui exercitiu financiar (cele care dau nastere la venituri si cheltuieli), tabloul fluxurilor de trezorerie si-a impus prezenta prin necesitatea informatiilor cu privire la modul de obtinere si de utilizare a lichiditatilor si echivalentelor acestora.

CAPITOLUL 1: TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE. IMPORTANTA SI MODELE

1.1. Notiuni privind tabloul fluxurilor de trezorerie

Modelul de plecare in evolutia practicii internationale spre un tablou al fluxurilor de trezorerie a fost standardul contabil american FAS 95 (1987) si situatia propusa, prin aceasta norma, de FASB. Dincolo de cateva diferente, Franta l-a preluat prin recomandarea Ordinului expertilor contabili, din octombrie 1988. La randul lui, organismul international de normalizare, IASC, emite si pune in aplicare, la 1 ianuarie 1979, norma 7 (IAS 7) privind tabloul de finantare, norma revizuita in 1992. Începand cu 1 ianuarie 1994, marile intreprinderi din tarile dezvoltate, care aplica normele contabile internationale, trebuie sa publice in raportul lor anual un tablou de finantare axat pe analiza variatiei de trezorerie. De altfel, cadrul conceptual al IASC face din tabloul de finantare o componenta distincta a situatiilor financiare.

OMF 94 din 20 februarie 2001 obliga toate intreprinderile sa intocmeasca tabloul fluxurilor de trezorerie si sa-l prezinte ca o parte integranta a situatiilor financiare. Dar, deoarece modelul acestei situatii financiare prezentat in OMF 94 este foarte schematic, intreprinderile vor intocmi situatia fluxurilor de trezorerie potrivit unuia dintre modelele prevazute in norma internationala IAS 7, folosind: metoda directa sau metoda indirecta.

IAS 7 recomanda intreprinderilor utilizarea metodei directe pentru ca aceasta metoda permite obtinerea de informatii care se dovedesc a fi utile pentru estimarea fluxurilor viitoare de trezorerie, fapt ce nu este posibil prin aplicarea metodei indirecte.

Metoda directa presupune operarea directa in fluxuri monetare, pe care le grupeaza in diferite categorii de incasari si de plati.

Fluxurile de trezorerie relative la activitatile de exploatare (metoda directa)

Încasari generate de relatiile cu clientii

- Plati in favoarea furnizorilor si personalului

- Dobanzi si dividende platite

- Plati privind impozitele asupra beneficiilor

- Alte plati generate de exploatare

+/- Elementele extraordinare

= +/- Fluxul net de trezorerie relativ la activitatile de exploatare

Fluxurile de trezorerie ale activitatilor de exploatare sunt, in mod esential, consecinta principalelor activitati generatoare de venituri ale intreprinderii. Ca urmare, ele sunt, in general, rezultatul operatiilor si evenimentelor care concura la formarea rezultatului net.

Fluxurile de trezorerie ale activitatilor de investitii

Fluxurile care rezulta din activitati de investitii indica in ce masura platile au fost efectuate pentru achizitionarea de active destinate sa genereze venituri si fluxuri de trezorerie viitoare.

- Achizitionarea filialei X (-) trezoreria achizitionata

+ Cesiunea filialei Y

- Achizitionarea de imobilizari

- Achizitionarea de plasamente

+ Incasarile ce rezulta din cesiunea de imobilizari

+ Incasari ce rezulta din cesiunea de plasamente

+ Dobanzi incasate

+ Divedende primite (incasate)

_________________________________________________________________

= +/- Fluxul net de trezorerie relativ la activitatile de investitii

Fluxurile de trezorerie ale activitatilor de finantare

Activitatile de finantare sunt acele activitati care antreneaza schimbari in marimea si structura capitalurilor proprii si capitalurilor imprumutate si capitalurilor imprumutate ale intreprinderii.

Prezentarea separata a acestor fluxuri in tabloul de trezorerie este data de posibilitatea utilizarii lor in previziunea sumelor viitoare pe care aportorii de capitaluri le vor retrage din fondurile (capitalurile) viitoare.

+ Cresterea de capital, in numerar