Pagina documente » Drept » Unele aspecte ale devolutiunii succesorale testamentare in dreptul tarii noastre

Despre lucrare

lucrare-licenta-unele-aspecte-ale-devolutiunii-succesorale-testamentare-in-dreptul-tarii-noastre
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-unele-aspecte-ale-devolutiunii-succesorale-testamentare-in-dreptul-tarii-noastre


Cuprins

Cuprins
UNELE ASPECTE ALE DEVOLUTIUNII SUCCESORALE TESTAMENTARE iN DREPTUL TARII NOASTRE
INTRODUCERE
CAPITOLUL I - NOTIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA MOSTENIRE
SECTIUNEA I - NOTIUNEA DE MOSTENIRE
1. Definitia mostenirii
2. Notiuni specifice dreptului de mostenire
3. Sediul materiei
SECTIUNEA a-II-a - FELURILE MOSTENIRII
Precizari prealabile
1. Mostenirea legala
2. Mostenirea testamentara
3. Coexistenta celor doua feluri de mostenire
CAPITOLUL II - SUCCESIUNEA TESTAMENTARi iN DREPTUL
ROMAN
1. Precizari prealabile
2. Aparitia si evolutia dreptului succesoral roman
3. Felurile mostenirii in dreptul roman
4. Succesiunea testamentara . Testamentul si conditiile de validitate ale testamentului roman
5. Formele testamentului
6. Istituirea de mostenitori
7. Substituirea de mostenitori
CAPITOLUL III - CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA
DEVOLUTIUNEA SUCCESORALA TESTAMENTARA
SECTIUNEA I - NOTIUNEA DE TESTAMENT SI CARACTERELE
JURIDICE ALE TESTAMENTULUI
1. Precizari prealabile
2. Notiunea de testament
3. Critica definitiei legale a testamentului
4. Caracterele juridice ale testamentului
5. Continutul testamentului
6. Interpretarea continutului testamentului
SECTIUNEA A II-A - CONDITIILE DE VALIDITATE ALE
TESTAMENTULUI
1. Precizari prealabile
2. Conditii de fond pentru validitatea testamentului
A. Capacitatea
a) Regula
b) Incapacitati de a dispune prin testament
c) Sectiunea incapacitatii legale sau naturale de a dispune prin testament
d) Incapacitati de a primi prin testament
B. Consimtamintul
a) Reguli aplicabile
b) Consimtamintul viciat partial
c) Dolul
d) Sanctiunea in cazul viciilor de consimtamint
C. Obiectul
D. Cauza
3. Conditiile de forma pentru validitatea testamentului
A. Precizari prealabile
B. Forma scrisa
C. Oprirea testamentului conjunctiv
D. Sanctiunea nerespectarii conditiilor de forma
E. Limite ale efectelor nulitatii absolute si derogari
CAPITOLUL IV - FELURILE TESTAMENTULUI
SECTIUNEA I - TESTAMENTELE ORDINARE
1. Precizari prealabile
2. Testamentul olograf
a) Notiunea
b) Avantaje si inconveniente
c) Conditii specifice de validitate
d) Formalitatea instituita de art. 892 Cod civil
e) Forta probanta
3. Testamentul autentic
a) Notiunea
b) Avantaje si inconveniente
c) Procedura de autentificare
d) Forta probanta
4. Testamentul mistic sau secret
a) Notiunea
b) Avantaje si inconveniente
c) Formalitati cerute de lege
d) Forta probanta
SECTIUNEA a- II-a - TESTAMENTELE PRIVILEGIATE
1. Precizari prealabile
2. Testamentul militarilor
3. Testamentul facut in timp de boala contagioasa
4. Testament maritim
5. Reguli comune testamentelor privilegiate
SECTIUNEA a-III-a - ALTE FORME TESTAMENTARE
1. Testamentul privind depunerile la CEC
A. Reglementare
B. Natura juridica si reguli de fond si de forma
C. Problema clauzei testamentare avind ca obiect depunerile de sume de bani la alte unitati bancare .
2. Testamentul facut de un cetatean romin in strainatate .
CONCLUZII

EXTRAS DIN DOCUMENT

?INTRODUCERE

„ Devolutiunea succesorala testamentara” face parte din tema mai vasta „Devolutiunea mostenirii” alaturi de „ Devolutiunea succesorala legala” .

Studiul acestui subiect prezinta o deosebita importanta teoretica si practica deoarece cunoasterea notiunii va permite organelor competente solutionarea completa a cauzelor deduse judecatii .

La acest subiect , in principal , ne propunem a aborda urmatoarele puncte :

- notiuni generale cu privire la mostenire ;

- succesiunea testamentara in dreptul roman ;

- succesiunea testamentara in dreptul romanesc ;

- testamentul , notiune , conditii de valabilitate si feluri .

Într-un prim capitol , intitulat „ Notiuni generale cu privire la mostenire” , ne propunem a arata notiuni specifice dreptului de mostenire , precum si felurile mostenirii in dreptul romanesc .

Al doilea capitol , intitulat „ Succesiunea testamentara in dreptul roman” , va analiza aparitia si evolutia dreptului succesoral roman , felurile mostenirii , felurile testamentului , instituirea si substituirea de mostenitori in dreptul roman.

Vom analiza intr-un al treilea capitol , intitulat „ Consideratii generale cu privire la devolutiunea succesorala testamentara” , notiunea de testament , caracterele juridice ale testamentului si conditiile validitate ale testamentului si conditiile de fond ( capacitatea , consimtamantul , obiectul si cauza ) si conditiile de forma ( forma scrisa si forma testamentului separat ) .

Cel de-al patrulea capitol si ultimul intitulat „ Felurile testamentului” , va cuprinde notiuni despre testamentele ordinare : testamentul olograf , testamentul autentic si testamentul mistic sau secret ; despre testamentele privilegiate sau extraordinare : testamentul militarilor , testamentul facut in timp de boala contagioasa si testamentul maritim ; precum si despre alte forme testamentare speciale : testamentul privind depunerile la CEC si testamentul facut de un cetatean roman in strainatate .

CAPITOLUL I

NOTIUNI GENERALE CU PRIVIRE

LA MOSTENIRE

Sectiunea I – NOTIUNEA DE MOSTENIRE

1. Definitia mostenirii

2. Notiuni specifice dreptului de mostenire

3. Sediul materiei .

Sectiunea II – FELURILE MOSTENIRII

1. Precizari prealabile

2. Mostenirea legala

3. Mostenirea testamentara

4. Coexistenta celor doua feluri de mostenire