Pagina documente » Administratie publica » Administratia si serviciile publice in Romania

Cuprins

lucrare-licenta-administratia-si-serviciile-publice-in-romania
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-administratia-si-serviciile-publice-in-romania


Extras din document


CUPRINS:

INTRODUCERE....3

CAPITOLUL I
NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA ŞI SERVICIILE PUBLICE ÎN ROMÂNIA 5
1.1. Scurt istoric privind evoluţia administraţiei publice în România 5
1.2. Cadrul juridic şi instituţional al administraţiei publice în România 7
1.3. Noţiunea de serviciu şi principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească un serviciu 12
1.4. Nevoia socială – factor principal de apariţie şi diversificare a serviciilor 16

CAPITOLUL II
REFORMA STRUCTURALĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, SERVICIILE CENTRALE ŞI LOCALE DIN ROMÂNIA 19
2.1. Noţiunea de structură a administraţiei publice 19
2.2 Serviciile publice centrale de stat 21
2.2.1. Preşedinţia României – Administraţia Prezidenţială 21
2.2.2. Guvernul României 23
2.2.3. Administraţia centrală de specialitate 27
2.3. Serviciile publice din administraţia locală 28
2.3.1Categorii de servicii publice locale 28
2.3.2. Serviciile comunitare înfiinţate la nivel local şi judeţean 31
2.3.3. Serviciile publice de gospodărie comunală şi perspectiva europeană 35

CAPITOLUL III
MODERNIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII EUROPENE 38
3.1. Conceptul de integrare europeană şi formele sale de manifestare 38
3.2. De la administraţia naţională la o administraţie europeană. Idealul modelului de administraţie publică. 40
3.3. Fonduri şi programe ale Uniunii Europene 42
3.4. Probleme privind viitorul administraţiei publice în România 47

CAPITOLUL IV
PROCEDURI DE IMPLEMENTARE ŞI EVALUARE A STRATEGIEI DE MODERNIZARE 50
4.1. Scopul şi obiectivele generale ale strategiei de modernizare 50
4.2. Informatizarea administraţiei publice locale şi utilizarea poştei electronice în sistemul de comunicaţii (E-Administraţie) 55
4.3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor cu impact asupra cetăţeanului 62

CAPITOLUL V
STUDIU PRACTIC PRIVIND „IMPACTUL PROGRAMULUI E-GUVERNARE ASUPRA PERSOANELOR CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 40-60 ANI” 72

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 80

BIBLIOGRAFIE 82

ANEXE

Alte date

?

INTRODUCERE

Romania a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeana, parcurgand tranzitia de la o planificare centralizata, spre economia de piata si convergenta cu practicile si standardele Uniunii Europene. Administratia publica romaneasca a cunoscut in ultimii 15 ani un proces de transformare radicala, de la o administratie publica specifica unui regim totalitar spre una potrivita unui regim democratic.

Noi institutii si reglementari au fost promovate, inclusiv cu ajutorul fondurilor de pre-aderare ale Uniunii Europene si ale altor donori, in scopul de a restructura administratia si de a o eficientiza. Institutiile statului au inregistrat progrese semnificative in modernizarea fundamentelor legislative si administrative ale functionarii sectorului public, acesta fiind pregatit sa-si asume obligatiile de stat membru al Uniunii Europene.

În anul 2004, Guvernul roman a elaborat “Strategia actualizata de accelerare a reformei administratiei publice”, document agreat si de Comisia Europeana. Totusi, aceste progrese nu sunt suficiente, Comisia Europeana solicitand punerea unui accent sporit pe intarirea capacitatii administrative pentru aderare. Nevoia investitiilor in capacitatea administrativa este recunoscuta prin “Orientarile strategice comunitare pentru coeziune”, in care capacitatea administrativa si buna guvernare („good governance”) constituie una dintre principalele prioritati ale perioadei 2007-2013.

In procesul de reforma, administratia publica sufera schimbari importante, restructurari, reduceri sau suplimentari de personal. Apar noi reglementari care au drept scop cresterea transparentei administratiei publice si alinierea la standarde europene a calitatii seviciilor oferite cetateanului.

Adoptarea legilor nu asigura automat si rezolvarea problemelor la care acestea incearca sa raspunda. Pe traseul care incepe cu aparitia legii si care se termina cu obtinerea efectelor scontate se interpune o variabila relativ independenta, de mare importanta, cu legitati si mecanisme proprii si specifice de functionare: administratia publica. În consecinta, functionarea administratiei publice poate asigura si potenta efectele pozitive ale implementarii unei politici guvernamentale sau ale aplicarii unei legi sau, dimpotriva, le poate bloca.

Premisa de la care porneste acesta lucrare este una foarte simpla : modernizarea administratiei publice poate fi interpretata drept o reusita numai in masura in care succesul modernizarii este resimitit si la zona de interfata a administratiei cu cetateanul.

Analiza temei alese, “Modernizarea administratiei publice. Îmbunatatirea serviciilor publice” raspunde la o serie de intrebari: ce este administratia publica, care este rolul si compunerea acesteia, care este impactul integrarii in Uniunea Europeana asupra administratiei publice, precum si in ce consta modernizarea administratiei, cine sunt beneficiarii, care sunt carentele aparute pe parcursul si in urma procesului de evaluare a modernizarii etc.

Lucrarea de fata este structurata pe cinci capitole astfel:

• primul capitol trateaza necesitatea aparitiei administratiei publice, cadrul legislativ si institutional care o reglementeaza si cateva aspecte legate de principalul element prin care aceasta isi exercita atributiile fata de cetatean, si anume serviciul public;

• in al doilea capitol sunt prezentate principalele institutii prestatoare de servicii publice, atat locale cat si centrale, rolul si compunerea acestora;

• in al treilea capitol sunt scoase in evidenta relatiile actuale ale administratiei romanesti cu cea europeana, programe puse la dispozitie de Uniunea Europeana, precum si perspectivele administratiei publice din Romania;

• in al patrulea capitol sunt reliefate procedurile de implementare, modernizare si evaluare a strategiei de modernizare a administratiei publice, o atentie aparte primind aici informatizarea administratiei;

• cel de-al cincilea capitol este un studiu practic cu referire la „Impactul programului E-Guvernare asupra populatiei cu varsta cuprinsa intre 40-60 ani”, fiind prezentate rezultatele obtinute in urma aplicarii unui chestionar pe un numar de 64 de persoane.

Abordarea acestei importante problematici pe parcursul celor cinci capitole, sustinuta printr-o prezenta a unei bibliografii reprezentative si a unor concluzii pertinente, o consider ca o incercare, daca nu chiar o reusita, in a formula intrebari si a da raspunsuri adecvate acestei realitati cu importanta deosebita atat pentru administratia publica in curs de modernizare, cat si pentru cetatenii in curs de acomodare cu aceste noi schimbari aduse serviciilor oferite.