Pagina documente » Recente » ANALIZA BUGETULUI DE STAT AL ROM?

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ?I UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 3
1.1. Consideratii notionale privind bugetul 3
1.2. Principiile bugetare 4
1.3. Organizarea sistemului bugetar in România 8
1.3.1. Sfera de activitate si institutiile publice implicate 8
1.3.2. Organizarea sistemului bugetar in România 10
1.3.3. Clasificatia bugetara - cadrul unic de prezentare a veniturilor si cheltuielilor publice 15
1.3.4. Ordonatorii de credite - rol si responsabilitati 17
1.4. Procedura bugetara 18
CAPITOLUL 2: CON?INUTUL BUGETULUI PUBLIC NA?IONAL 22
2.1. Veniturile publice 22
2.1.1. Venituri ordinare (curente) 23
2.1.2. Veniturile extraordinare (sau ocazionale) 24
2.1.3. Alte venituri 25
2.2. Cheltuieli publice 26
2.3. Bugetul public national al României 27
2.4. Fundamentarea indicatorilor bugetari 28
2.4.1. Fundamentarea veniturilor bugetare 28
2.4.2. Fundamentarea cheltuielilor bugetare 36
CAPITOLUL 3: CONTABILITATEA CAPITALURILOR INSTITU?IILOR PUBLICE 47
3.1. Contabilitatea capitalurilor proprii 47
3.1.1. Fondurile institutiei publice 47
3.1.2. Rezervele din reevaluare 49
3.1.3. Contabilitatea rezultatelor institutiei publice 50
3.1.4. Fonduri cu destinatie speciala 53
3.2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 54
3.3. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate 55
3.3.1. Împrumuturile din emisiunea de obligatiuni 59
3.3.2. Împrumuturi interne si externe contractate sau garantate de stat 60
3.3.3. Împrumuturi contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale 60
CAPITOLUL 4: CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ?I VENITURILOR INSTITU?IILOR PUBLICE 62
4.1. Contabilitatea cheltuielilor institutiilor publice 63
4.1.1. Delimitari privind cheltuielile institutiilor publice 63
4.1.2. Clasificarea cheltuielilor institutiilor publice 64
4.1.3. Fazele efectuarii cheltuielilor 68
4.1.4. Continutul economic al conturilor de cheltuieli 70
CAPITOLUL 5: RAPORT?RILE CONTABILE ÎN INSTITU?IILE PUBLICE 71
5.1. Inventarierea generala a patrimoniului 71
5.2. Întocmirea balantei de verificare sintetice 77
5.3. Întocmirea situatiilor financiare 78
5.3.1. Bilantul contabil 79
5.3.2. Contul de rezultat patrimonial 80
5.3.3. Situatia fluxurilor de trezorerie 81
5.3.4. Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 81
5.3.5. Anexele la situatiile financiare 81
CAPITOLUL 6: ANALIZA BUGETULUI DE STAT AL ROMÂNIEI 87
ÎN PERIOADA 2008 – 2010 87
6.1. Indicatorii bugetari sintetici 87
6.2. Analiza veniturilor bugetului de stat 89
6.3. Analiza cheltuielilor bugetului de stat 96
6.4. Deficitul bugetar 103
CONCLUZII SI PROPUNERI 104
BIBLIOGRAFIE 105

EXTRAS DIN DOCUMENT