Pagina documente » Recente » Analiza cheltuielilor si posibilitati de crestere a eficientei economice la SC

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1; NO?IUNI GENER?LE PRIVIND CHELTUIELILE 4
1.1. Definitii si concepte privind cheltuielile 4
1.2.Recuno?stere? cheltuielilor 9
1.3.Cont?bilit?te? cheltuielilor 10
CAPITOLUL 2: PREZENTAREA GENERAL? A SC. ROYAL BEAUTY SALON S.R.L 14
2.1. Descriereea societatii 14
2.2. Misiunea si obiectivele S.C. Royal Beauty Salon S.R.L 15
2.3. Clienti si salariati 16
2.3.1. Descriereea produselor si serviciilor oferite 17
2.4. Macromediul firmei 17
2.5.Analiza SWOT 18
2.6.Analiza diagnostic a eficientei economico-finaciara in cadrul S.C. Royal Beauty Salon S.R.L 19
2.6.1.Descrierea activitatii curente 19
2.6.2. Analiza viabilitatii economice 20
2.6.3. Analiza patrimoniala 20
2.6.4. Analiza cheltuielilor 24
2.6.5. Analiza rentabilitatii 30
CAPITOLUL 3: CAI DE CRESTERE A EFICIENTEI ECONOMICE A S.C. ROYAL BEAUTY SALON S.R.L 32
3.1. Deschiderea unui nou magazin intr-o alta localitate 33
3.2. Reamenajarea si modernizarea salonului existent 38
3.3. Dezvoltarea activitatii de marketing 38
CONCLUZII 41
BIBLIOGRAFIE 42
ANEXE 43

EXTRAS DIN DOCUMENT

INTRODUCERE

A. Cresterea eficientei economice , obiectiv esential al activitatii oricarei firme

Se remarca in ultima perioada o evolutie din ce in ce mai accelerata a economiei in ansamblul ei, evolutie sustinuta de aparitia unor noi idei de afaceri, a unor noi societati, de dezvoltare si perfectionarea celor deja existente. Desfasurarea unei activitati eficiente reprezinta, in mod firesc, obiectivul esential al oricarei firme sau organizatii din sectorul serviciilor, ca de altfel din oricare alt sector al economiei nationale.

Marimea si calitatea activitatii precum si modul de utilizare a resurselor economice de catre agentii comerciali se caracterizeaza intr-un ansamblu de rezultate economico-financiare care definesc eficienta activitatii comerciale. Ea constituie principiul fundamental al eficientei si prosperitatii oricarei firme comerciale si, pe plan mai larg, conditia integrarii comertului in cerintele unei economii moderne.

Conceptul de eficienta este asimilat in teoria si practica economica cu diverse forme de manifestare a rezultatelor obtinute de agentii economici, cum sunt: rentabilitatea, productivitatea factorilor de productie, eficacitatea capitalului, economisirea costurilor, etc.

Privit ca principiu de organizare si conducere a activitatii in economia de piata, el are insa un continut mult mai bogat si, totodata, generalizator al tuturor rezultatelor favorabile obtinute de agentii economici. Alegerea eficace in satisfacerea unor nevoi nelimitarea cu resurse limitate sau maximizarea satisfacerii nevoilor sub contrangerea resurselor sunt expresii prin care eficienta este situata in centrul teoriei si practicii economice.

Eficienta economica este expresia cerintelor unor legi obiective si,in primul rand, a legii economice de timp, care dirijeaza si comportamentul agentilor economici. Progresul economic este obiectiv conditionat de economisirea muncii, respectiv a resurselor, in toate sferele activitatii economice. Eficienta economica exprima, in esenta, calitatea activitatii economice de a utiliza rational factorii de productie limitati. Ea exprima cerinta obtinerii efectelor economico- sociale in conditiile cheltuirii rationale a resurselor de munca, materiale si financiare [1 Ion Bucur – ?conomi? politica, ?ditura Univ?rsitatii din Ploi?sti, 2005, pag.82].

Cresterea economica este factorul fundamental al dezvoltarii umane. Ea exprima sporirea capacitatii unei economii de a furniza mai multe bunuri finale in structura si calitatea cerute de consumatori. Pe suportul cresterii economice devin posibile cresterea bunastarii economice, a nivelului de instruire, a duratei medii de viata.

B. Criterii de evaluare, indicatori de exprimare si cai de crestere a eficientei

Cu toata complexitatea si dificultatile legate de evaluarea eficientei in sectorul serviciilor, toate deciziile in legatura cu viitorul, incepand de la nivelul firmei si mergand pana la nivelul economiei nationale trebuie fundamentate pe analiza diagnostic a rezultatelor obtinute atat din punct de vedere economic cat si social. În acest sens, principalele criterii de evaluare a eficientei in sectorul serviciilor sunt:

a) rentabilitatea

b) nivelul costurilor

c) eficienta utilizarii factorilor de productie

d) eficienta investitiilor

e) eficienta sociala.

Caile de crestere a eficientei economice in sectorul serviciilor au in vedere doua directii principale si anume:

1) cresterea, daca este posibil, maximizarea veniturilor;

2) rationalizarea (ceea ce nu presupune neaparat minimizarea) cheltuielilor.

La randul ei, cresterea veniturilor poate fi realizata in principal prin:

? cresterea cifrei de afaceri, a incasarilor, a valorii adaugate de servicii, mai ales prin cresterea cantitativa a productiei (a numarului de clienti, a cantitati marfurilor transportate, a numarului de operatiuni efectuate etc.). Cresterea tarifelor poate fi o sursa de sporire a veniturilor daca este motivata prin cresterea calitatii serviciilor. De asemenea, cresterea tarifelor poate sa conduca (datorita elasticitatii cererii de servicii) la reducerea numarului de cumparatori si implicit a incasarilor. Cresterea incasarilor, a veniturilor conduce, in mod normal, la cresterea profitului. Pentru a obtine insa o rata a rentabilitatii comerciale superioare se impune ca ritmul de crestere a profitului sa fie superior celui de crestere a cifrei de afaceri sau productiei.

? modificarea structurii activitatii prin utilizarea unor strategii adecvate de specializare sau de diversificare a productiei, poate fi o modalitate importanta de crestere a numarului de clienti, a cotei de piata a intreprinderii in raport cu firmele concurente.

? pentru activitatile de intermediere (comerciale) cresterea veniturilor, a volumului adaosului comercial sau comisionului depinde de marimea cotelor de adaos comercial (comision) practicate pe grupe de marfuri (categorii de servicii) si structura vanzarilor.

În esenta, obiectivul rationalizarii cheltuielilor poate fi obtinut prin cresterea productivitatii factorilor de productie (a eficientei tehnice), precum si a eficientei de alocare (optimizarea combinatiei factorilor de productie).

Oferta anului

Reducere 2020