Pagina documente » Recente » ANALIZA INDICATORILOR PRIVIND PRODUCTIVITATEA MUNCII LA

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: CONSIDERA?II PRIVIND ANALIZA PRODUCTIVITA?II MUNCII 2
1.1. Delimit?ri conceptuale 2
1.2. Rolul ?i importan?a cre?terii productivita?ii muncii 3
1.3. Indicatorii rentabili??ii 5
1.3.1. Indicatori exprima?i ?n m?rimi absolute 7
1.3.2. Indicatori exprima?i ?n m?rimi relative (sistemul de rate) 10
CAPITOLUL 2 : PREZENTAREA GENERALA A ACTIVITATII LA S.C. PETROIL IMPEX S.R.L. 13
2.1. Scurt istoric 13
2.2. Date de identificare 13
2.3. Obiectul de activitate 13
2.4. Structura organizatorica a firmei 14
2.5. Analiza pietei 15
2.5.1. Furnizorii 16
2.5.2. Clien?ii 16
2.5.3. Concuren?ii 17
2.6. Principalii indicatori economico ? financiari ai firmei ?n perioada 2008-2010 20
CAPITOLUL 3: ANALIZA INDICATORILOR PRIVIND PRODUCTIVITATEA MUNCII LA S.C. PETROIL IMPEX S.R.L. 25
3.1. Tehnici de calcul si de analiza a indicatorilor privind productivitatea muncii 25
3.1.1. Analiza situa?iei generale a productivit??ii muncii 25
3.1.2. Analiza efectelor economice ale modific?rii productivitatii muncii 31
3.2. Analiza dinamicii ?i structurii indicatorilor ?n perioada 2008-2010 35
3.3. Analiza factoriala a indicatorilor privind productivitatea muncii 37
CAPITOLUL 4: C?I SI MASURI PENTRU CRE?TEREA PRODUCTIVITA?II ?I ?MBUNAT??IREA ACTIVITA?II FIRMEI S.C. PETROIL IMPEX S.R.L. 42
CONCLUZII SI PROPUNERI 48
BIBLIOGRAFIE 49
ANEXE 50

EXTRAS DIN DOCUMENT