Pagina documente » Drept » Analiza juridico-penala a evaziunii fiscale (Republica Moldova)

Despre lucrare

lucrare-licenta-analiza-juridico-penala-a-evaziunii-fiscale-republica-moldova-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-juridico-penala-a-evaziunii-fiscale-republica-moldova-


Cuprins

CUPRINS:
Introducere..........2
Capitolul I. Analiza juridico-penala a evaziunii fiscale prevazuta de art. 1642 si 1643 din Codul Penal al Republicii Moldova.
&1. Evaziunea fiscala penala. Definitie. Consideratii generale5
&2. Analiza juridico-penala a infractiunii de evaziune fiscala a intreprinderilor, institutiilor si organizatiilor.............21
&3. Analiza juridico-penala a evaziunii fiscale a persoanelor fizice........46
Capitolul II. Formele calificate ale evaziunii fiscale si problemele calificarii infractiunilor fiscale.
&1. Formele calificate ale evaziunii fiscale......55
&2. Aspecte problematice privind calificarea infractiunilor de evaziune fiscala si delimitarea de alte infractiuni fiscale si adiacente..........63
Capitolul III. Evolutia si problemele perfectionarii raspunderii penale pentru evaziunea fiscala in conditiile tranzitiei Republicii Moldova la economia de piata.
&1. Conditionarea social-economica a stabilirii raspunderii penale pentru evaziune fiscala in conditiile reformei economice in Republica Moldova.........71
&2. Analiza componentelor fiscale in proiectul Codului Penal al Republicii Moldova si propuneri privind perfectionarea acestora..77
incheiere...........85
Bibliografia.......98
CUPRINS:

Introducere…………………………………………………………….2

Capitolul I. Analiza juridico-penală a evaziunii fiscale prevăzută de art. 1642 şi 1643 din Codul Penal al Republicii Moldova.
&1. Evaziunea fiscală penală. Definiţie. Consideraţii generale……………5
&2. Analiza juridico-penală a infracţiunii de evaziune fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor…………………………………….21
&3. Analiza juridico-penală a evaziunii fiscale a persoanelor fizice……..46

Capitolul II. Formele calificate ale evaziunii fiscale şi problemele calificării infracţiunilor fiscale.
&1. Formele calificate ale evaziunii fiscale………………………………55
&2. Aspecte problematice privind calificarea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delimitarea de alte infracţiuni fiscale şi adiacente…………………….63

Capitolul III. Evoluţia şi problemele perfecţionării răspunderii penale pentru evaziunea fiscală în condiţiile tranziţiei Republicii Moldova la economia de piaţă.
&1. Condiţionarea social-economică a stabilirii răspunderii penale pentru evaziune fiscală în condiţiile reformei economice în Republica Moldova………71
&2. Analiza componenţelor fiscale în proiectul Codului Penal al Republicii Moldova şi propuneri privind perfecţionarea acestora…………………………..77

Încheiere..……………………………………………………………85
Bibliografia………………………………………………………….98

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Introducere

Statul modern este o institutie extrem de dinamica si de mare complexitate cu nenumarate functii carui functionare si finantare este asigurata de existenta banului public.

Statul, pentru a-si constitui mijloace banesti proprii a instituit conceptia potrivit careia orice persoana fizica sau juridica care realizeaza un venit sau detine un bun din categoria celor impozabile, pe teritoriul statului, datoreaza taxe sau impozite.

Conform articolului 58 din Constitutia Republicii Moldova – “Contributii financiare” – obligatia in cauza, datorita semnificatiei pe care o detine, este ridicata la nivelul indatoririlor fundamentale.

Întru ordonarea mecanismului de realizare a acestei indatoriri, la inceputul anilor 90 in Moldova in contextul transformarilor social-economice a fost initiata infaptuirea reformei sistemului de impozitare, au fost adoptate un sir de acte normative ce reglementeaza modalitatea si conditiile impunerii fiscale. Sistemul fiscal constituit in rezultatul reformei efectuate (care continua si in prezent), cu toate ca nu a evitat lacunele, in general corespunde conditiilor economice contemporane, ia in consideratie diversitatea formelor de proprietate existente si intr-o masura oarecare asigura incasarea impozitelor in bugetul de stat.

Cu toate acestea acumularea impozitelor in volum deplin deocamdata nu reuseste. În mare parte acest lucru se datoreaza fenomenului negativ, relativ nou pentru societatea noastra (care a luat amploare mai cu seama la inceputul anilor `90) cunoscut sub denumirea de “evaziune fiscala”.

Pentru contracararea acestui fenomen la 07 martie 1990 Consiliul de ministri al R.S.S.Moldovenesti a adoptat hotarirea nr.68 despre crearea inspectoratelor fiscale de stat pe fiecare unitate administrativ-teritoriala la nivel de raion si oras.

Cu acelasi scop s-au introdus modificarile corespunzatoare in legislatia penala.

Realitatea demonstreaza ca necatind la raspindirea larga a incalcarilor legislatiei fiscale, aplicarea articolelor corespunzatoare ale legii penale este insuficienta. Astfel, conform datelor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat in Republica Moldova pe parcursul anului 1998 au fost intentate de catre organele procuraturii si ale Ministerului de Interne in baza art. 1642 si 1642 Codul Penal al RM in total 165 dosare penale, in 1999 – 78, iar in primele 7 luni ale lui 2000 – 58, insa au fost aplicate pedepse penale in baza acestor articole doar in 3, 2 si respectiv 2 cazuri in fiecare din anii nominalizati. Printre factorii de baza care determina eficacitatea scazuta in lupta cu acest fenomen se evidentiaza neconcordanta legislatiei penale si a celei fiscale, lipsa unor comentarii calificate in materia discutata s.a. Din aceste considerente actualitatea temei este indiscutabila.

Noutatea temei este determinata de faptul ca lucrarea in cauza pentru prima oara in contextul abordarilor stiintifice nationale a problemelor juridico-penale trateaza in mod special evaziunea fiscala penala.

Cercetarea in cauza are scopul ca in baza analizei legislatiei penale in vigoare, ce reglementeaza raspunderea penala pentru evaziune fiscala, practica aplicarii raspunderii penale pentru asemenea fapte, studierea literaturii de specialitate: a) sa dezvaluie esenta juridico-penala a acestei fapte; b) sa reflecte cauzele care au determinat modificarile legislatiei penale ce reglementeaza fapta de evaziune fiscala; c) determinarea unor cai de perfectionare a ei.

Baza metodologica a tezei de licenta o constituie prevederile legislatiei in vigoare, doctrina de specialitate reflectata in surse bibliografice. În teza sunt apreciate in complex notiunile si institutiile teoretice de baza, cercetarile juridico-penale si criminologice privind problematica in discutie reflectate in lucrarile savantilor in domeniu (B.V.Voljenkin, P.S.Iani, I.I.Kucerov, V.D.Laricev, L.D.Gauhman, V.N.Kudreavtev, N.F.Kuznetova, V.I.Tatii, D.D.Saguna, I.Gliga, V.K.Glistin, N.S.Resetneak, S.G.Pepeleaev s.a.).

Deoarece cercetarea infractiunii de evaziune fiscala necesita o abordare in complex, s-a recurs la aplicarea unor asa metode ca cea logica, istorica, comparativa, analizei etc.

Structura lucrarii este determinata de caracterul si specificul problemelor abordate in ea si de gradul de dezvaluire a acestora. Teza consta din introducere, trei capitole si incheiere.

Primul capitolul este dedicat analizei juridico-penale a evaziunii fiscale penale. Sunt elucidate natura juridica a acestui fenomen, particularitatile specifice ale evaziunii fiscale. Sunt supuse analizei semnele componentelor date de infractiune, in acest sens reflectandu-se variate opinii si teze.

Capitolul doi reflecta semnele calificate ale acestor infractiuni, precum si probleme de calificare a acestor fapte, mai cu seama in contextul infractiunilor adiacente. Sunt analizate circumstantele care agraveaza raspunderea pentru evaziune fiscala. Este dezvaluit sensul caracterului repetat al faptei si existenta condamnarii anterioare in acest sens.

În capitolul trei se face o analiza atat a evolutiei fenomenului dat in arealul tarii noastre, conditionarii incriminarii, precum perspectivele in viziunea proiectului noului cod penal. Se finalizeaza studiul cu concluziile respective.

CAPITOLUL I

Analiza juridico-penala a evaziunii fiscale prevazute de art. 1642 si 1643 din Codul Penal al Republicii Moldova [? În continuare CP.]

&1.Evaziunea fiscala penala. Definitie. Consideratii generale.

În cadrul economiei de piata, sistemul financiar si de drept al statului se confrunta cu un fenomen evazionist ce ia proportii de masa din cauza tentatiei de a fi sustrase de sub incidenta legii venituri impozabile cit mai substantiale.

Dupa modul cum se procedeaza in activitatea de evitare a efectelor reglementarilor fiscale, se face diferentierea intre evaziune fiscala legala si evaziune fiscala ilegala (frauduloasa).

Din teoria si reglementarea juridica a evaziunii fiscale sunt remarcabile conceptele evaziunii fiscale si ale combaterii ei, reglementarea faptelor de evaziune fiscala calificate infractiuni si a celor de natura contraventionala, precum si constatarea si pedepsirea lor.

Evaziunea fiscala este caracterizata teoretic ca " Sustragere de la impunerea materiei impozabile" [1, 110] si ca incalcare a "egalitatii in fata impozitului si prin impozit" [2, 194], cu consecinta financiara a micsorarii veniturilor publice.

Evaziunea fiscala ilegala se concretizeaza sub multiple forme de manifestare, printre care amintim citeva din ele:

? intocmirea de declaratii false;

? intocmirea de documente de plati fictive;

? alcatuirea de registre contabile ireale;

? nedeclararea materiei impozabile;

? declararea de venituri inferioare celor reale;

? executarea de registre de evidenta duble, un exemplar real si altul fictiv;

? diminuarea materiei impozabile rezultate din reducerea cifrei de afaceri prin inregistrarea in cheltuielile unitatii a unor cheltuieli cu caracter personal ale patronilor ori inregistrarea de cheltuieli neefectuate in realitate;

? vinzarile facute fara factura, precum si emiterea de facturi fara vinzare efectiva, care ascund operatiuni reale supuse impozitarii;

? falsificarea bilantului, ca mijloc de fraudare a fiscului, care presupune o conventie intre patron si contabilul sef, ei fiind de altfel, tinuti sa raspunda solidar pentru fapta comisa.

Aceste modalitati au o particularitate comuna: incalcarea intereselor bugetului de stat, exprimat prin neobtinerea incasarilor fiscale cuvenite acestuia ca rezultat a faptelor ilegale si intentionate ale subiectului.

Analiza multiplelor forme a categoriei in cauza permite a concluziona ca acestea sunt eterogene (diferit), ele pot fi clasificate in doua subgrupe.

1. Modalitati care sunt cuprinse de componentele infractiunilor stipulate de art. 1642 si art. 1643 C.P.R.M.(1641). În calitate de exemplu pot fi mentionate falsificarea datelor evidentei contabile, neinregistrarea intentionata la venituri a mijloacelor banesti intrate in casa intreprinderii pentru produsele (productia) realizate.

2. Modalitati care nu sunt cuprinse de componentele acestor infractiuni. Acestea incalca normele de natura civila, incheierea contractelor fictive, reincheierea contractelor si modificarea continutului acestora dupa executarea lor, plata unor sanctiuni pentru incalcari contractuale inexistente etc.

Savirsirea acestor fapte ilegale in sfera fiscalitatii atrage dupa sine aplicarea masurilor de raspundere financiara, administrativa sau civila(in dependenta de modul de savirsire, subiectul delictului, paguba survenita in rezultatul savirsirii faptei date ).

Evaziunea fiscala legala - prezinta in sine utilizarea modalitatilor ''legale'' de sustragere de la impunere (ocolirea impozitului). care sunt oferite de legislatie insasi si de sistemul fiscal existent. Lacunele legilor fiscale, folosite evitarea legala a fiscurilor se explica ,de regula, prin imperfectiunea tehnicii juridice la pregatirea proiectului de lege etc.

Asemenea omisiuni in cazul depistarii, de obicei se inlatura prin introducerea modificarilor necesare in textul legii sau interpretarea normelor juridice.