Pagina documente » Recente » Analiza Rentabilitatii intr-o societate comer

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1: RENTABILITATEA: CONCEPT, FORME ?I INDICATORI DE EXPRIMARE 1
1.1. Conceptul de rentabilitate 1
1.2. Rentabilitatea ?i formele de exprimare 5
1.2.1. Rentabilitatea comercial? 5
1.2.2. Rentabilitatea economic 6
1.2.3. Rentabilitatea financiar? 8
1.3. Indicatorii rentabili??ii 11
1.3.1. Indicatori exprima?i ?n m?rimi absolute 13
1.3.2. Indicatori exprima?i ?n m?rimi relative (sistemul de rate) 16
CAPITOLUL 2: PREZENTAREA SECTORULUI DE PRODUC?IE ?I COMERCIALIZARE A CARNII ?N ROM?NIA 19
2.1. Dinamic? ?i concentrare pe pia?a produselor din carne din Rom?nia 20
2.2. Analiza gamei sortimentale ?i a re?elelor de distribu?ie 22
2.2.1. Gama sortimental? 22
2.2.2. Re?ele de distribu?ie ?i ac?iuni de marketing 25
2.3. Analiza diagnostic a activitatii economico-financiare a SC AGROALIM SRL 27
2.3.1. Prezentarea generala a SC AGROALIM SRL 28
Scurt istoric 28
Structura organizatoric? a societ??ii 29
2.3.2. Analiza diagnostic a potentialului tehnico-productiv 30
2.3.3. Analiza lichidit??ii ?i solvabilit??ii 34
CAPITOLUL 3: ANALIZA RENTABILIT??II SC AGROALIM SRL 37
3.1. Analiza rentabilitatii firmei 37
3.2. Analiza eficientei utilizarii fortei de munca 40
3.2.1. Structura si dinamica personalului 40
3.2.2. Remunerarea personalului 41
3.2.3. Productivitatea muncii 41
3.2.4. Condi?iile de munc? 42
3.2.5. Puncte forte ?i puncte slabe pentru domeniul resurselor umane 42
3.2.6. Puncte forte ?i puncte slabe pentru domeniul managementului 42
CONCLUZII 44
BIBLIOGRAFIE 45

EXTRAS DIN DOCUMENT