Pagina documente » Recente » Aplicarea si limitele codului etic in sfera afacer

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
ARGUMENT 1
CAPITOLUL I : NOTIUNII PRIVIND ETICA IN AFACERI 2
1.1. Conceptul de etica ?n afaceri 2
1.2. Importanta eticii ?n afaceri 8
1.3. Principiile eticii ?n afaceri 12
CAPITOLUL 2: ETICA ?I AFACERILE 17
2.1. Afacerile ?i ac?ionari 17
2.2. Ac?ionari ?i manageri 19
2.2.1. Responsabilita?ile etice ale ac?ionarilor 26
2.2.2. Responsabilitatea morala investitorilor 28
2.2.3. Investi?iile etice 29
2.3. Afaceri ?i consumatori 31
2.3.1. Probleme etice ?n politica de marketing 33
2.3.2. Probleme etice de strategia de marketing 36
2.3.3. Responsabilizarea etic? a consumatorilor 39
2.4. Limitele eticii in afaceri 44
CAPITOLUL 3: APLICAREA SI LIMITELE CODULUI ETIC LA S.C. PETROIL IMPEX S.R.L. 46
3.1. PREZENTAREA GENERALA SOCIETATII S.C.PETROIL IMPEX S.R.L. 46
3.1.1. Date de identificare 46
3.1.2. Obiectul de activitate 47
3.2. Aplicarea codului etic la S.C. Petroil Impex S.R.L. 47
3.2.1. Conflictul de interese 48
3.2.2. Posibilit??ile corporative 51
3.2.3. Informa?ia confiden?ial? 51
3.2.4. Concuren?a ?i corectitudinea afacerilor 52
3.2.5. Protec?ia ?i utilizarea activelor patrimoniului societ??ii 52
3.2.6. Autenticitatea ?i oportunitatea informa?iei dezv?luite 53
3.2.7. ?nregistrarea opera?iunilor economice ale societ??ii 54
3.2.8. Respectarea legilor ?i reglement?rilor aplicabile 55
3.2.9. Stilul corporativ 55
3.2.10. ?nc?lcarea prezentului cod 55
3.2.11. Scutirea de la obliga?ia de a respecta prezentul cod 56
CONCLUZII ?I PROPUNERI 57
BIBLIOGRAFIE 58

EXTRAS DIN DOCUMENT