Pagina documente » Informatica, Matematica » Aplicatie informatica privind evidenta utilajelor

Despre lucrare

lucrare-licenta-aplicatie-informatica-privind-evidenta-utilajelor
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-aplicatie-informatica-privind-evidenta-utilajelor


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE..............2
CAPITOLUL I
NECESITATEA INFORMATIZARII ACTIVITATII
iN INDUSTRIA MINIERA..4
1.1. Caracterizarea ramurii.4
1.2. Necesitatea utilizarii tehnologiei informatiei in domeniul minier...........6
1.3. Prezentarea generala a E.M.C. Motru.............8
1.4. Contabilitatea utilajelor la E.M.C. Motru.........9
1.5. Aspecte critice privind sistemul informational actual privind evidenta utilajelor........17
CAPITOLUL II
PROIECTAREA APLICATIEI INFORMATICE PRIVIND EVIDENTA
UTILAJELOR LA S.C. E.M.C. MOTRU S.A............20
2.1. Obiectivele si limitele aplicatiei......20
2.2. Proiectarea iesirilor informationale..21
2.3. Proiectarea bazei informationale de intrare........28
2.3.1. Structura bazei de date........29
2.3.2. Codificarea nomenclatorilor de evidenta..33
2.3.3. Adaptarea documentelor de intrare.........39
2.3.4. Proiectarea bazei de date informationale..41
2.4. Proiectarea procedurilor si elaborarea programelor..............46
CAPITOLUL III
POSIBILITATI DE iMBUNATATIRE A SISTEMULUI INFORMATIC
DE EVIDENTA A UTILAJELOR LA E.M.C. MOTRU..............50
CONCLUZII FINALE.........54
BIBLIOGRAFIE.56

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Aplicatie informatica privind evidenta utilajelor

?INTRODUCERE

Una dintre problemele fundamentale legate de procesele finalizate care insotesc viata si dezvoltarea societatii omenesti este ?Problema conducerii?, avand ca rezultate cresterea gradului de organizare a materiei, marirea cantitatii de informatie despre fenomene si procese si implicit reducerea entropiei – masura a dezorganizarii.

Datorita cresterii complexitatii activitatii economico-sociale si a volumului acesteia, utilizarea calculatoarelor electronice a devenit o necesitate acuta in activitatea decizionala si executorie.

În orice sistem decizional, pentru a se sprijini in fundamentarea deciziilor pe care le ia, decidentul trebuie sa aiba acces la o baza informationala, in care sa existe informatii utilizabile si veridice. Pentru ca aceste conditii sa fie indeplinite, in lumea contemporana, unde cel mai important factor de productie este informatia, in cadrul bazei informationale se va opera cu un volum foarte mare de date.

Pentru ca aceste date sa fie preluate si prelucrate cu suficienta operativitate, sistemul informational folosit trebuie sa dispuna de mijloace tehnice performante de inregistrare, calcul si transmisie a datelor. Singura modalitate prin care pot fi atinse aceste deziderate este folosirea calculatorului electronic.

Datele din domeniul afacerilor au urmatoarele caracteristici:

- sunt in volum mare, ceea ce presupune o organizare prealabila a prelucrarilor;

- au un grad mare de repetabilitate;

- se bazeaza pe algoritmi relativ simpli de prelucrare.

Aceste aspecte impun utilizarea calculatorului electronic in domeniu, deoarece numai acesta ofera posibilitatea prelucrarii in conditii optime a acestor date.

Introducerea prelucrarii automate a datelor in domeniul afacerilor, determina directii de perfectionare a activitatii astfel:

– duce la cresterea operativitatii in furnizarea informatiilor pe toate treptele ierarhice;

– cresterea exactitatii evidentelor printr-o folosire a mijloacelor moderne de prelucrare si evidenta;

– aplicarea de metode si instrumente moderne de analiza economico – financiara de management;

– obtinerea de indicatori sintetici sugestivi, referitori la starea firmei la un moment dat;

– simplificarea si rationalizarea documentelor primare si al circuitelor informationale.

Prin urmare, pentru proiectarea si realizarea sistemelor informatice, tinand seama de complexitatea acestui proces cat si de volumul mare de resurse implicate, este necesara adaptarea unor strategii potrivite pentru specificul fiecarei activitati.

În lucrarea de fata s-a dorit proiectarea si implementarea unui sistem informatic in cadrul procesului de evidenta al utilajelor la o intreprindere din industria miniera. Cele precizate mai sus reprezinta in mare argumentele pentru care s-a incercat acest lucru.

Procesele tehnologice din industria miniera se desfasoara in conditii speciale de mediu, in spatii limitate, in regim dinamic, necesitand o multitudine de operatii foarte complexe, si de aceea generalizarea introducerii calculatorului electronic, si cu acesta a prelucrarii automate a datelor reprezinta solutia tehnica moderna si necesara.

Utilitatea calculatorului electronic nu mai trebuie pusa sub semnul intrebarii in zilele noastre. În domeniul minier, ca de altfel si in toate celelalte domenii de activitate, utilizarea tehnologiilor informatiei conduce la cresterea eficientei globale a activitatii, si la adoptarea unor decizii de calitate superioara.

Tocmai din aceasta cauza, gasirea unor modalitati de a implementa si dezvolta sisteme informatice pentru orice domeniu de activitate este un deziderat pe care orice intreprindere trebuie sa il aiba in vedere.