Pagina documente » Drept » Aspecte contabile si juridice privind leasingul financiar si operational

Despre lucrare

lucrare-licenta-aspecte-contabile-si-juridice-privind-leasingul-financiar-si-operational
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-aspecte-contabile-si-juridice-privind-leasingul-financiar-si-operational


Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL I
REGLEMENTĂRILE LEGALE ROMÂNEŞTI PRIVIND OPERAŢIUNILE DE LEASING ŞI SOCIETĂŢILE DE LEASING….5
1.1. Noţiunea de leasing – definiţie conform doctrinei internaţionale şi legislaţiei române. 5
1.1.1. Participanţii operaţiunilor de leasing…………….7
1.2. Reglementarea leasingului în legea în România………………7
1.3. Evoluţia legislaţiei privind leasingul în ţara noastră…………9
1.4. Exigenţe specifice pentru societăţile de leasing………………10
1.5. Cadrul legal privind contabilitatea operaţiunilor de leasing..11
1.5.1. Sursele de finanţare a contractelor de leasing…..12
1.5.2. Facilităţi acordate societăţilor de leasing……….12

CAPITOLUL II: CONTRACTUL DE LEASING ......14
2.1. Caracterele juridice unui contract de leasing...........15
2.2. Elementele obligatorii în contractul de leasing.........16
2.3. Clauzele generale ale unui contract de leasing..........16
2.4. Contractul internaţional de leasing............19

CAPITOLUL III
STANDARDE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE.22
3.1. IAS – International Accounting Standard.22
3.2. Definiţii. Evaluări. Concepte........23
3.3. Aria de aplicabilitate......26
3.4. Clasificarea operaţiunilor de leasing..........26
3.5. Rezumatul standardului – IAS 17. Tratamente contabile..... 28

CAPITOLUL IV
ISTORICUL LEASINGULUI........31
4.1. Piaţa de leasingu în lume.............34

CAPITOLUL V
FORMELE LEASINGULUI..........39
5.1. Formele leasingului în funcţie de părţile participante..........39
5.2. Formele leasingului în funcţie de încasările societăţilor care închiriază...........40
5.2.1. Leasingul financiar..............40
5.2.2. Leasingul operaţional..........43
5.3. Formele leasingului în funcţie de termenul contractului.....44
5.4. Alte criterii de clasificare...........44
5.5. Technici de leasing.......46
5.5.1. Tranzacţii de leasing şi lease-back.....46

CAPITOLUL VI
CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR ECONOMICE PRIVIND LEASINGUL...48
6.1. Elementele de calcul al chiriei..48
6.2. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing financiar..50
6.2.1. Leasingul financiar în contabilitatea operaţiunilor de leasing ( locator )......50
6.2.2. Leasingul financiar în contabilitatea utilizatorului (locatar )....53
6.3. Înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind leasingul operaţional.........57
6.3.1. Leasingul operaţional în contabilitatea societăţilor de leasing (locator ).....57
6.3.2. Leasingul operaţional în contabilitatea utilizatorului
( locatar ).......59
6.4. Amortizarea imobilizărilor corporale achiziţionate în sistem de leasing..............63

CAPITOLUL VII
PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA SA....72
7.1. Denumirea şi forma juridică a societăţii............72
7.2. Contractul de societate...........72
7.3. Patrimoniul societăţii. Capitalul social73
7.4. Conducerea şi administrarea societăţii73
7.5. Organizarea funcţiei financiar contabile a societăţii........75
7.5.1. Prezentarea principalilor indicatori pe ultimii 2 ani..76

CAPITOLUL VIII
ANALIZA SOCIETĂŢII PE BAZĂ DE BILANŢ79
8.1. Calculul şi analiza fondului de rulment..............81
8.2. Calculul şi analiza nevoii fondului de rulment...82
8.3. Calculul şi analiza trezorăriei nete.......83
8.4. Determinarea situaţiei nete....83

CAPITOLUL IX
ACHIZIŢIONAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE A SOCIETĂŢII ÎN SISTEM DE LEASING FINANCIAR ŞI ÎNREGISTRAREA OPERAŢIUNILOR CONTABILE REFERITOARE.........84

9.1. Avantajele şi limitele operaţiunilor de leasing...85
9.2. Derularea operaţiunilor de leasing......87
9.3. Înregistrarea operaţiunilor contabile..91

CAPITOLUL X
PROGRAM INFORMATIC....94

CAPITOLUL XI
CONCLUZII ŞI PROPUNERI103

BIBLIOGRAFIE............105

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

ASPECTE CONTABILE SI JURIDICE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR SI OPERATIONAL{p}

?

CAPITOLUL I.

REGLEMENT?RI LEGALE ROMÂNESTI PRIVIND OPERATIUNILE DE LEASING SI SOCIET?TILE DE LEASING

Viata economica a secolului nostru se caracterizeaza prin dinamism si complexitate. Pe langa caracterul complex al activitatilor ce se contureaza in prezent in diversele economii nationale, asistam si la o diversificare a activitatilor anterioare. Caracterul de complexitate este vizibil in special in segmentul structurilor proprietatii private, elemente componente ale contractelor comerciale sinalgmatice care intervin intre partenerii de afaceri. Apar de asemenea forme moderne de intreprinderi, cu un specific pronuntat in ce priveste combinarea factorilor economici (natura, capitalul, munca, intreprinzatorul). În acest context este cazul sa mentionam companiile multinationale, diversele societati comerciale care imbraca forma leasingului modern: leasing financiar, consacrat in franceza cu denumirea de contract de location-financement (finance lease, in engleza), respectiv leasing operational, in franceza denumit contrat de location-exploitation (operating lease, in engleza).

1.1. NOTIUNEA DE LEASING – DEFINITIE CONFORM DOCTRINEI INTERNATIONALE SI LEGISLATIEI ROMÂNE

Definitia leasingului poate fi data atat din punct de vedere economic, cat si juridic.

Din punct de vedere economic, leasingul reprezinta o operatiune de finantare in care finantatorul asigura fondurile necesare pentru intreaga investitie.

Din punct de vedere juridic, leasingul reprezinta un contract complex care permite unei persoane sa obtina si sa utilizeze un lucru fara a plati imediat pretul, cu

posibilitatea de a-l cumpara la un pret rezidual.

Termenul de leasing este necunoscut in limba romana, fiind preluat din jargonul economic si comercial englez, unde s-a impus de aproximativ un secol, fiind apoi preluat de tarile europene occidentale.

Definitia operatiunilor de leasing trebuie sa reliefeze elementele esentiale ale acestora, precum si modul lor de realizare.

Definitiile din diferitele legislatii nationale ale statelor europene prezinta aceleasi caracteristici esentiale ale leasingului. Identitatea de structura a operatiunilor de leasing isi are explicatia in originea comuna a diferitelor reglementari nationale, respectiv in dreptul american. [1 D. Clocotici, Gh. Gheorghiu – Operatiunile de leasing]

Leasingul este un acord prin care locatorul transmite locatarului, in schimbul unei plati sau a unei serii de plati, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada convenita.

Fata de aprecierile facute, definim leasingul ca fiind operatiunea prin care o parte, denumita finantator, se angajeaza la cererea unui utilizator, sa-i asigure posesia sau folosinta unui bun, cumparat sau realizat de finantator, contra unei redevente, iar la sfarsitul perioadei de folosinta convenite, sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a dobandi proprietatea bunului la un pret rezidual, sau de a prelung contractul de leasing, ori de a inceta raporturile contractuale.

Schematic, acesta operatiune este prezentata astfel: ( schema nr.1 )

Schema nr. 1

Privita din prisma societatii de leasing, operatiunea reprezinta o cumparare a unui bun cu scopul inchirierii, urmata de o inchiriere in scopul vanzarii.

Din punctul de vedere al beneficiarului, leasingul constituie o forma de creditare in cadrul careia sumele necesare achizitionarii bunului se obtin din exploatarea acestuia, iar rambursarea lui se face esalonat sub forma ratelor de leasing si, in final, a pretului rezidual.

Rezulta ca pentru beneficiar lesingul este o afacere pe banii societatii de finantare, el asigurand managementul afacerii. Tot din acest unghi de vedere, leasingul apare ca o vanzare in rate in cadrul careia dreptul de proprietate se transfera odata cu ultima rata.

? Participantii operatiunilor de leasing

Într-o operatiune de leasing participa furnizorul, locatorul, locatarul, atributii si asiguratorul.

Furnizorul - poate fi producatorul bunului sau o societate comerciala care l-a achizitionat de la producator.

Locator ( finantator ) – poate fi o companie financiara, un holding, o banca de investitii sau comerciala, societate de asigurare, o societate de leasing sau chiar furnizorul.

Sunt situatii in care aceasta atrage si alte companii la finantarea operatiunii, daca valoarea bunului este ridicata (in cazul unor instalatii complexe).

În cazul in care finantatorul este o banca, aceasta nu are controlul asupra intretinerii si exploatarii bunului, ea incasand doar contravaloarea ratelor restante din imprumutul acordat (daca la sfarsitul locatiei bunul reintra in posesia furnizorului).