Pagina documente » Recente » AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. NO?IUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL 5
1.1. Elemente de referinta privind evolutia istorica a auditului 5
1.2. Obiectivele ?i func?iile auditului financiar-contabil 11
1.3. Rolul auditului financiar-contabil 14
1.4. Tipuri fundamentale de audit 16
1.5. Cadrul juridic al auditului in Romania 18
CAPITOLUL 2. DOCUMENTA?IA PROCESULUI DE AUDIT 20
2.1.ISA 230 ? Documenta?ia de audit 20
2.2. ISA 500 ? Probe de audit 24
2.3.Tipuri de dosare utilizate ?n angajamentul auditului financiar 30
2.3.1.Dosarul permanent 30
2.3.2. Dosarul curent 32
CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ . AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA S.C. BETAK EUROMETAL S.A. 34
3.1. Organizarea misiunii de audit la S.C. BETAK EUROMETAL S.A 34
3.2. Prezentarea firmei 35
3.3. Raport de audit al situa?iilor financiare pentru exerci?iul ?ncheiat la 31 decembrie 2013 35
3.3.1. Cadrul juridic 36
3.3.2. Bazele prezent?rii 36
3.3.3. Auditul ciclului de finan?are 36
3.3.4. Auditul ciclului de investire 38
3.3.5. Auditul ciclului de exploatare 40
3.3.6. Auditul privind datoriile ?i crean?ele fiscale, sociale ?i asimilate 44
3.3.7. Auditul fluxurilor de numerar 48
3.3.9. Concluzii asupra situa?iilor financiare pe anul 2013 55
3.3.10. Opinia asupra raportului 55
CONCLUZII 57
BIBLIOGRAFIE 59

EXTRAS DIN DOCUMENT

INTRODUCERE

Preocuparile de perfectionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales in Romania, unde aceste activitati se consolideaza, o data cu inaintarea procesului de reforma si integrarea economiei romanesti in structurile Uniunii Europene.

Auditul financiar in Romania se afla la inceput de drum, iar reglementarile legislative din ultimii ani, previzioneaza tendinte noi si cresterea rolului acestuia in secolul ce a inceput.

Acest aspect este motivat si de numeroasele schimbari de ordin economic, ce au loc in societatea romaneasca, cum ar fi dezvoltarea activitatilor bursiere, cresterea numarului de tranzactii financiare, fuziunea, si falimentul societatilor.

Originea meseriei de auditor este foarte veche cu toate ca nu a fost cunoscuta sub aceasta denumire, deoarece, in marturiile timpului, istoria contabilitatii era similara cu istoria economica.

O certitudine a descoperirilor istorice este insasi faptul ca dezvoltarea vietii sociale si formarea statelor nu s-au putut realiza fara colectarea de impozite si taxe, toate acestea determinand necesitatea de a tine socoteli si in consecinta, de a face calcule.

Înca din antichitate, s-a ajuns la ideea ca o buna gestionare a patrimoniului se poate realiza doar prin respectarea unor proceduri si reguli de control financiar, aspecte care au stat la baza descoperirii contabilitatii ca stiinta, ele fiind respectate chiar dupa mii de ani.

Din secolul al XX-lea, incep sa se emita legi prin care sa fie recunoscuta oficial importanta verificarii prin audit si chiar se impune obligativitatea ei precum si a publicarii bilantului, pentru ca acesta sa redea „o imagine fidela si exacta” a patrimoniului. Dezvoltarea auditului si a controlului intern, alaturi de dezvoltarea contabilitatii, au fost rezultatul muncii si concluziilor desprinse de catre contabili si asociatiile de auditori, ca un rod al experientelor dobandite de acestia si nu ca o consecinta sau o impunere legislativa.

Initial, controlul financiar (intern) a fost conceput de catre proprietarii de intreprinderi pentru a limita riscul fraudelor si pentru a li se face o analiza amanuntita a situatiei unitatii, apoi s-a dezvoltat ideea prin care controlul este obligatoriu pentru a se evita erorile de ordin contabil.

Profesia de auditor financiar capata noi valente in anul 1933, cand Bursa din New York impune companiilor importante sa-si prezinte situatiile financiare certificate de catre un contabil independent si sa anexeze raportul de audit. Raportul de audit devine astfel un element obligatoriu al situatiilor financiare pentru companiile cotate la bursa.

Se releva faptul ca auditul financiar a aparut din nevoi obiective, la fel ca si contabilitatea si controlul financiar.

Daca scopul initial al auditului financiar a fost cel de detectare a fraudelor, el a evoluat in timp, astfel incat, in prezent el are rolul de a atesta corectitudinea informatiilor prezentate in situatiile financiare si conformitatea lor cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Practicile de audit financiar au fost introduse la noi in tara, in perioada de tranzitie spre o economie de piata, din dorinta specialistilor romani de a corela si adapta reglementarile romanesti cu standardele contabile prevazute pe plan international.

Auditul financiar se consolideaza o data cu evolutia procesului de reforma si realizarea efectiva a unei economii similare cu a tarilor din Uniunea Europeana.

În concluzie, Romania impune implementarea tehnicilor de audit financiar armonizate cu cele internationale iar, complexitatea si perpetua evolutie a activitatilor economice determina perfectionarea continua a standardelor de contabilitate si audit precum si a cunostintelor profesionistilor in domeniu.

CAPITOLUL 1. NOTIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL

1.1. Elemente de referinta privind evolutia istorica a auditului

Auditul reprezinta examinarea de catre un expert independent, auditorul financiar (care poate fi o persoana fizica sau juridica) a unui set de situatii financiare si a inregistrarilor si registrelor pe baza carora se poate forma o opinie asupra situatiilor financiare cu scop general.

Multi autori din tara noastra si din strainatate au definit activitatea de audit ca fiind exprimarea profesionala a unei informatii cu scopul de a exprima o opinie responsabila si independenta in raport cu un criteriu de calitate.

Prin audit financiar se intelege examinarea efectuata de un profesionist competent si independent in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra:

- Validitatii si corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de conducerea unitatii (auditul intern);

- Imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute de agentii economici (auditul statutar cerut de lege si exercitat de cenzori sau auditul contractual efectuat la cererea agentilor economici de catre experti contabili, contabili autorizati sau societati comerciale de audit financiar).

Notiunea de imagine fidela este un concept ce nu poate fi disociat de regularitatea si sinceritatea contabilitatii.

Aria auditului – se refera la procedurile de audit considerate a fi necesar de aplicat pentru a atinge obiectivele de audit.