Pagina documente » Politehnica » Baza de date spatiale a judetului Ialomita, instrument de decizie pentru dezvoltarea infrastructurii

Despre lucrare

lucrare-licenta-baza-de-date-spatiale-a-judetului-ialomita-instrument-de-decizie-pentru-dezvoltarea-infrastructurii
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-baza-de-date-spatiale-a-judetului-ialomita-instrument-de-decizie-pentru-dezvoltarea-infrastructurii


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I: Amplasament .....1
CAPITOLUL II: Populatia .........4
CAPITOLUL III: Economia ......10
CAPITOLUL IV: Infrastructura .13
1. Cai de transport ......13
2. Utilitate apa - canal 14
3. Energie electrica .....19
4. Telecomunicatii ......20
5. Energie termica ...21
6. Gaze naturale ......22
CAPITOLUL V: Mediu .........23
a. Aer .....23
b. Apa ...........25
c. Sol ......28
CAPITOLUL VI: Educatie, cultura, sanatate 32
CAPITOLUL VII: Dezvoltare locala si regionala .........33
CAPITOLUL VIII: Concluzii ......39
STRATEGII SI PROGRAME DE DEZVOLTARE ......40
1. METODOLOGIE .........41
2. FACTORI EXOGENI CARE INFLUENTEAZA DEZVOLTAREA ...44
2.1. Tendinte actuale privind dezvoltarea .........45
2.1.1. Internationalizarea productiei de bunuri si servicii ....45
2.1.2. Procesul de tertializare al economiei .......46
2.1.3. Urbanizarea ca proces de crestere .........47
2.1.4. Adoptarea principiilor de dezvoltare durabila .........48
2.2. Tendinte de dezvoltare favorizate de integrarea in U.E. ...49
3. VIITORUL POSIBIL ...50
4. FACTORI ENDOGENI CARE INFLUENTEAZA DEZVOLTAREA.........50
5. EVOLUTIA IN PERIOADA ECONOMIEI CENTRALIZATE .51
6. EVOLUTIA 1989 - 1996/7 51
6.1. Situatia la scara nationala .........51
6.2. Situatia la nivel regional ...........52
7. CARACTERIZAREA STARII ACTUALE .........52
8. DIAGNOSTIC SI IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR .........54
8.1. Diagnostic general 54
8.2. Orientari dominante 54
9. PROBLEME, SCOP, OBIECTIVE GENERALE SI PRIORITATI ...56
9.1. Incurajearea si asistarea dezvoltarii afacerilor 57
9.2. Diversificarea agriculturii .........58
9.3. Incurajarea dezvoltarii resurselor umane ......58
9.4. Dezvoltarea activitatilor culturale si de recreere ............59
9.5. Incurajarea activitatilor de transfer, de tehnologie ...60

EXTRAS DIN DOCUMENT

?BAZA DE DATE SPATIALE A JUDETULUI IALOMITA ISTRUMENT DE DECIZIE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII

?

MEMORIU JUSTIFICATIV

Prin tema de proiect s-a intocmit reteaua de drumuri nationale si judetene ce strabat teritoriul judetului Ialomita.

Proiectul a fost structurat in doua parti, o parte scrisa si una desenata. Partea scrisa cuprinde atat o descriere a judetului cu toate dotarile tehnico-edilitare, dar si o strategie de dezvoltare.

Pentru inceput, este prezentata incadrarea judetului pe teritoriul tarii, apoi sunt prezentate toate judetele invecinate: Prahova si Braila (la nord), Constanta (la est), Calarasi (la sud) si Ilvof (la vest), dar si raurile si fluvial Dunarea ce strabat judetul.

Suprafata totala ajudetului este de 445.300 ha, avand o populatie de 296.572 persoane si s-a mai intocmit un studiu prin care s-a determinat gradul de urbanizare, densitatea populatiei, populatia pe grupe de varste, natalitatea, mortalitatea, mortalitatea infantile, rata nuptialitatii, speranta de viata, numarul somerilor si cifra pensionarilor.

Intr-un alt studiu s-au identificat dotarile locuintelor cu instalatii (alimentare cu apa, canalizare, instalatie electrica, incalzire in sistem centralizat), atat in mediul urban, cat si in cel rural.

Judetul Ialomita, din punct de vedere economic, prin traditie, reprezinta o zona agricola datorita conditiilor de sol, cat si climatice, care favorizeaza cultura cerealelor, plantelor industriale. Industria, la randul sau, ocupa si ea un loc aparte in cadrul judetului.

Un alt punct important vizat in acest proiect il ocupa infrastructura, care cuprinde caile de transport, din care reteaua rutiera se intinde pe 1136 km, din care 373 km sunt drumuri modernizate. Este prezentata si imbracamintea rutiera pe drumurile din judet. Reteaua de cai ferate are o lungime totala de 276 km, din care 101 km electrificati.

Din punct de vedere al utilitatilor au fost prezentate alimentarea cu apa a localitatilor rurale, apa potabila in mediul urban, canalizarea apelor zate menajere in mediul urban.

Infrastructura in domeniul energetic al judetului Ialomita este alcatuita din:

? surse de producere a energiei electrice;

? retele de transport a energiei electrice;

? retele de distributie de inalta tensiune;

? retele de distributie publica de medie tensiune;

? statii de transformare.

Sectorul de telecomunicatii a cunoscut o dezvoltare continua si accelerata la nivelul judetului, iar sub aspectul alimentarii cu energie termica incalzim atat cu surse centralizate, cat si individuale.

Un alt aspect vizat a fost mediul cuprinzand aerul, apa, solul si s-a realizat incadrarea terenurilor pe categorii de folosinta si clase de calitate.

S-a facut si un plan de dezvoltare locala si regionala, cuprinzand programul Sapard, programul Phare si programul Samtid.

O anexa la proiect a fost intocmirea unei strategii si program de dezvoltare, in paralel cu planul de amenajare al judetului, care cuprinde o metodologie, factor ice influenteaza dezvoltarea (tendinte actuale privind dezvoltarea, urbanizarea ca process de crestere, adoptarea principiilor de dezvoltare durabila, tendinte de dezvoltare favorizate de integrarea in U.E.), viitorul posibil, evolutia in perioada economiei centralizate, evolutia 1989 1996/7 (situatia la nivel regionhal si national), caracterizarea starii actuale si identificarea obiectivelor, probleme scop, obiective generale si prioritati (incurajarea dezvoltarii afacerilor, incurajarea dezvoltarii resurselor umane, dezvoltarea activitatilor culturale si de recreere).

S-au identificat aspectele favorabile si nefavorabile ale judetului si s-au tras concluziile cu privire la dezvoltarea judetului.

CAPITOLUL I - AMPLASAMENT