Pagina documente » Informatica, Matematica » Baze de date in mediul Web

Despre lucrare

lucrare-licenta-baze-de-date-in-mediul-web
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-baze-de-date-in-mediul-web


Cuprins

Cuprins
Introducere 4
Capitol 1. Baze de date si SGBD 5
1.1. Baze de date 6
1.2. Sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD) 8
1.3. Utilizatorii bazelor de date 13
1.4. Tipologia bazelor de date 14
Capitol 2. Limbajul SQL 17
2.1. Carcteristici generale ale limbajului SQL 18
2.2. Limbaj de definire a datelor: SQL-LDD 19
2.3. Limbajul de manipulare a bazei de date (SQL-LMD) 21
2.4. Gestiunea view-urilor 23
Capitol 3. Internetul, reteaua Web si bazele de date on-line 25
3.1.Internet, Intranet si Extranet 26
3.2.Elemente specifice bazelor de date on-line 29
3.3.Reteaua Web 32
3.4.Adrese URL 32
3.5.Protocolul de transfer al hipertextului (HTTP) 33
3.6.Pagini Web statice si dinamice 34
Capitol 4. HTML, XML si CSS 36
4.1. Crearea si structura HTML-ului 37
4.2. HTML 4 40
4.3. De la HTML la XML 46
4.4. XML (eXtensible Marckup Language) 49
4.. Limbajul de prezentare CSS 53
Capitol 5. Reteaua Web ca platforma pentru aplicatiile de baze de date 58
5.1. Cerinte ale integrarii Web- SGBD 59
Capitol 6. Introducere in limbajul PHP 63
6.1.Limbajul PHP 64
6.2. Schema motorului PHP 64
Capitol 7. Aplicatie: Biblioteca Online 70
7.1. Baze de date folosite 72
Bibliografie 81

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

?Introducere

MOTO

Programatorul este un creator de universuri

pentru care este in intregime responsabil.

(Joseph Weizenbaum)

Odat? cu aparitia si dezvoltarea Internetului au inceput s? creasc? si nevoile noastre de comunicare. Reteaua Internet nu a cunoscut o mare r?spandire decat dup? 1995 odat? cu aparitia protocolului HTTP – HyperText Transmission Protocol si a limbajului HTML – HyperText Markup Language.

Cresterea cat mai mare a informatiilor si a datelor ce se doresc a fi transmise a dus, inevitabil, la implicarea sistemelor de gestiune a bazelor de date in dezvoltarea site-urilor si aplicatiilor online.

În dezvoltarea site-urilor cu continut dinamic a fost nevoie de dezvoltarea de noi limbaje, cum ar fi limbajul PHP din domeniul Open Source si limbajul ASP de la Microsoft. Aceste noi tehnologii permit scrierea de programe care ruleaz? in contextul serverului Web si faciliteaz? acestuia extragerea datelor din baza de date si transmiterea acestor date c?tre clienti sub form? de pagini HTML. În acelasi timp limbajul HTML a fost imbun?t?tit prin introducerea stilurilor (CSS si CSS2), introducerea limbajului Java Script, care ruleaz? in cadrul browserului Web si un nou limbaj a fost creat (XML).

În acest context lucrarea de fat? isi propune s? prezinte aceste tehnologii si modul prin care acestea interactioneaz?, in cadrul unei aplicatii online complexe si „customizabile”.

Primul capitol al lucr?rii face o prezentare a conceptelor fundamentale intalnite in sistemele de gestiune a bazelor de date. În continuare, in capitolul doi, este prezentat limbajul SQL folosit in cadrul bazelor de date relationale. Capitolul prezint? atat comenziile de creare a bazelor de date si a tabelelor cat si comenzile de manipulare a datelor.

Urmeaz? capitolul trei cu prezentarea tehnologiilor si conceptelor pe care se bazeaz? dezvoltarea aplicatiilor online.

În capitolul patru sunt prezentate prin exemple limbajele HTML, XML si CSS (Cascading Style Sheets) si face o scurt? istorie a evolutiei limbajului HTML.

Capitolul cinci intitulat „Reteaua Web ca platforma pentru aplicatiile de baze de date” prezint? arhitectura client – server ca mod de interactiune intre baza de date si mediul Web.

Limbajul PHP care ruleaz? in mediul serverului Web, responsabil cu operatiile asupra bazei de date si cu genarea continutului dinamic al site-lui, este dedscris in capitolul sase.

Ultimul capitol, al saptelea, prezinta modul de realizare a unei aplicatii online care reprezint? o bibliotec? virtual?. Sunt utilizate intens conceptele prezentate in capitolele precedente, linbajul PHP, serverul MySQL si HTML.

Baze de date si SGBD

1.1. Baze de date

Baza de date este un ansamblu structurat de date concrete, fara redondanta inutila, astfel incat acestea pot fi prelucrate eficient de mai multi utilizatori intr-un mod concurent.