Pagina documente » Stiinte Economice » BRD. Instrumente de plata. Tipuri de carduri. Credite. Legea bancara

Cuprins

lucrare-licenta-brd.-instrumente-de-plata.-tipuri-de-carduri.-credite.-legea-bancara
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-brd.-instrumente-de-plata.-tipuri-de-carduri.-credite.-legea-bancara


Extras din document

Cuprins
1. Instrumente de plata
1.1. Ordinul de plata
1.2. Cecul
1.3. Dispozitia de incasare
1.4. Acreditivul
1.5. Scrisoarea de garantie
2. Centrul informatic al Bancii Agricole
3. Tipuri de carduri
3.1. VISA
3.2. Eurocard/MasterCard
3.3. Activitatea cu carduri in Rominia
3.4. Carduri emise de Banca Agricola
4. Credite
4.1. Linia de credite
4.2. Creditarea persoanelor fizice
5. Managementul riscului
5.1. Organizarea Comitetelor de risc de creditare
5.2. Dispozitii comune
5.3. Metodologia de analiza si evaluare a riscului de
creditare
5.4. Analiza si evaluarea riscului de creditare la
persoanele fizice
5.5. Bonitatea
6. Legea bancara
7. Organigrama

Alte date

?CAPITOLUL 1

Instrumente de plata

1.1. Ordinul de plata

Este o dispozitie neconditionata si irevocabila data de catre emitentul acesteia(platitorul), unei societati bancare initiatoare, de a pune la dispozitia unui beneficiar, o suma de bani la o anumita data.

Ordinul de plata este irevocabil si se utilizeaza pentru efectuarea platilor, in lei, numai in interiorul Romaniei.

Ordinul de plata se emite in prezent pe suport de hartie.

Ordinul de plata se depune de emitent la: unitatea bancara initiatoare si se emite formularul standard prezentat in anexa.

Folosirea ordinului de plata ca instrument de decontare in relatiile dintre clientii bancii, pe baza contractelor economice sau pe baza altor intelegeri intre parti, obliga clientul platitor ca o data cu depunerea acestuia la banca, sa aiba rezervate fondurile necesare pentru efectuarea platii precum si pentru plata comisioanelor si a eventualelor speze bancare.

Clientul platitor emite pe propria raspundere ordinul de plata prezentat la decontare iar banca initiatoare va verifica daca acesta contine urmatoarele mentiuni obligatorii:

? denumirea platitorului (sau numele si prenumele acestuia), codul fiscal, numarul contului si banca initiatoare;

? denumirea beneficiarului, numarul contului si banca destinatara sau numele, prenumele si adresa acestuia;

? suma in lei scrisa clar in cifre si litere;

? semnatura autorizata a emitentului sau a imputernicitului acestuia, autografa executata cu cerneala sau pasta de scris albastra sau neagra (compararea semnaturii de pe ordinul de plata cu specimenul este obligatorie);

? data emiterii care trebuie sa fie reala;

? data la care urmeaza sa se efectueze plata;

? informatii in legatura cu obiectul platii;

? stampila, pentru persoanele juridice;

Se interzice acceptarea ordinului de plata fara existenta unuia din aceste elemente si a disponibilului in cont.

Banca initiatoare poate accepta sau refuza ordinul de plata.

În cazul acceptarii ordinului de plata, timpul de executare este ziua primirii sau cel tarziu a doua zi daca a fost primit dupa orele de ghiseu.

Daca pe ordinul de plata este inscrisa o anumita zi la care sa se efectueze plata, banca initiatoare care accepta ordinul de plata va organiza o evidenta speciala de urmarire a datelor cand documentul trebuie decontat (cartoteca). La fel se va proceda cand se constata lipsa disponibilitatilor in cont daca platitorul cere bancii sale sa-l pastreze la cartoteca si sa-l deconteze la o data ulterioara, respectand ordinea legala de efectuare a platilor.

Pentru ordinele de plata care se refera la plati planificate sau esalonate intre agentii economici, banca poate cere ca odata cu ordinul de plata sa se depuna in banca si un exemplar din conventiile sau contractele dintre parti.

Daca ordinul de plata este primit de banca initiatoare dupa inchiderea zilei sale bancare, aceasta are dreptul sa-l trateze ca si cum l-ar fi primit in urmatoarea zi bancara, aplicand stampila de primire cu data zilei urmatoare.

În cazul primirii si acceptarii la decontare a unui ordin de plata, daca banca initiatoare il opereaza cu intarziere, calculata la valoarea ordinului de plata si in functie de numarul zilelor de intarziere a platii.

Dobanda de intarziere nu poate depasi valoarea ordinului de plata.

Penalizarea va solicita emitentul ordinului de plata, bancii initiatoare care are obligatia achitarii acesteia pentru perioada cuprinsa intre ziua de executare si data efectuarii platii din contul clientului platitor.

Banca initiatoare va accepta plata dobanzii de intarziere daca neexecutarea ordinului de plata s-au datorat intarzierii sale, iar suma a fost reclamata ca neincasata de catre beneficiar.

Dobanda de intarziere nu poate depasi nivelul dobanzii “la vedere” practicata in acel moment de banca in cauza.

Dupa primirea sau receptionarea unui ordin de plata, pentru confirmarea acceptarii la decontare, banca platitorului aplica semnatura si stampila pe ordinul de plata inscriind ziua receptiei (R).

Pe parcursul circuitului de la platitor la beneficiar se pot interpune mai multe banci care vor efectua operatiuni de receptie, autentificare, acceptare sau refuz si executarea ordinului de plata.

Toate aceste operatiuni poarta denumirea de “transfer fonduri”.

Numarul bancilor intermediare mentionate pe verso formularului ordinului de plata pot fi cel mult doua societati bancare iar din cadrul acestora cel mult trei unitati bancare.

Schema de circuit a ordinului de plata este redata in Regulamentul nr. 10/1994 modificat prin Circulara nr. 34/1995 a Bancii Nationale a Romaniei.

Ordinul de plata se prezinta la banca initiatoare in trei exemplare care au urmatoarea destinatie:

? exemplarul 1 (alb) serveste la debitarea contului platitorului si se claseaza la dosarul cu documente de deconectare ale zilei;

? exemplarul 2 (roz) se transmite bancii destinatare prin sistemul propriu intrabancar sau interbancar al Casei de Compensatii si serveste la creditarea contului beneficiarului;

? exemplarul 3 (verde) se restituie platitorului ca anexa la extrasul de cont, pentru confirmarea efectuarii platii.

În procesul decontarii ordinului de plata de la banca initiatoare pana la banca destinatara, bancilor intermediare le revin aceleasi obligatii de receptie, autentificare, acceptare sau refuz si de executare ca si bancii initiatoare (platitoare) precum si de incadrare in termenele de executare sau de refuz la plata prevazute de Regulamentul nr. 10/1994 modificat prin Circulara nr. 34/1995 a Bancii Nationale a Romaniei.

În cazul nefinalizarii unui transfer de fonduri, bancile: initiatoare, intermediare sau destinatare sunt responsabile de plata dobanzii de intarziere la decontare, in functie de obligatiile fiecarei banci si de zilele de intarziere.

Unitatea bancara initiatoare care a acceptat un ordin de plata, concomitent cu decontarea acestuia isi retine din contul platitorului comisioanele si spezele bancare, zilnic.

Unitatea bancara destinatara poate retine comisioanele si spezele bancare din valoarea ordinului de plata daca beneficiarul sumei este o persoana fizica care nu are cont la banca destinatara, eliberand acestuia, restul sumei, avand obligatia sa-l instiinteze pe beneficiar, la adresa mentionata in ordinul de plata, ca-i pastreaza la dispozitia sa suma respectiva perioada de 30 de zile.

Unitatea bancara destinatara are obligatia sa instiinteze beneficiarul, de primirea fondurilor banesti care se vor inregistra direct in contul acestuia sau se vor reutiliza pentru rambursarea unor obligatii fata de banca (credite si dobanzi) sau fata de alti creditori, potrivit scadentelor.

În circuitul bancar al ordinului de plata pot apare situatii de “returnari de fonduri” de la banca destinatara la banca initiatoare in urmatoarele cazuri:

? neidentificarea beneficiarului sumei, din vina emitentului ordinului de plata, cand banca initiatoare nu datoreaza dobanzi de intarziere;

? transmiterea gresita a unui ordin de plata de catre banca initiatoare;

În cazul transmiterii gresite a unui ordin de plata la alta banca decat cea destinatara, banca initiatoare are obligatia returnarii de catre platitor a dobanzii de intarziere de 1% pe perioada de la acceptarea ordinului de plata pana la data corectarii operatiunii conform ordinului Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 490/1995, art. 9.

O banca receptoare (a platitorului) nu poate fi obligata la plata unor dobanzi de intarziere daca vina este a unei banci intermediare sau destinatare si nu poate recupera suma datorata, de la aceste banci care la randul lor, pot beneficia de unele ingradiri ale legii.

Eventualele litigii ce pot apare pe parcursul unui transfer de fonduri pe baza unui ordin de plata se vor solutiona la nivelul conducerii unitatilor bancare implicate in caz de nesolutionare se va apela la organele judecatoresti.