Pagina documente » Recente » Calculatia costurilor prin metoda comenzi si implicatiile asupra procesului decizional

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: CALCULATIA COSTURILOR. METODE DE CALCULATIE A COSTURILOR 2
1.1. Notiuni privind costul 2
1.2. Calculatia costurilor 3
1.3. Consideratii cu privire la conceptul de metoda de calculatie a costurilor 3
1.4. Sistemul metodelor de calculatie a costurilor 4
1.4.1. Metode de calculatie absorbante 4
1.4.2. Metode de calcula?ie par?iale 9
1.5. Etapele de desfasurare a lucrarilor de calculatie a costurilor 10
1.6. Trasaturi generale privind metodele de calculatie a costurilor 12
CAPITOLUL 2: PREZENTAREA SOCIETATII MECHEL TARGOVISTE S.A. 13
2.1. Prezentare generala 13
2.1.1. Date de identificare 13
2.1.2. Gama de produse si servicii 14
2.1.3. Structura organizatorica si personalul societatii 14
2.1.4. Piata S.C. Mechel Targoviste SA 16
2.2. Diagnosticul viabilitatii economico-financiare a societatii comerciale 16
2.2.1. Situatia economico- financiara 16
2.2.2. Analiza viabilitatii economice 17
2.2.3. Recomandari strategico-tactice privind amplificarea potentialului de viabilitat economica si manageriala a societatii comerciale 20
2.3. Principiile teoretice si metodologice ale organizarii contabilitatii de gestiune la Mechel Targoviste S.A. 20
2.3.1. Factorii de organizare a contabilitatii de gestiune 23
CAPITOLUL 3: CALCULATIA COSTURILOR PRIN METODA COMENZI ÎN CADRUL MECHEL TARGOVISTE S.A. 26
3.1. Factorii de organizare ai contabilitatii de gestiune si calculatie a costurilor 26
3.2. Calculatia costurilor prin metoda comenzi in cadrul MECHEL TARGOVISTE S.A. 27
CONCLUZII 46
BIBLIOGRAFIE 47
ANEXE 49

EXTRAS DIN DOCUMENT

BIBLIOGRAFIE {p}

ANEXE {p}

INTRODUCERE

Notiunea de calculare a aparut in anii 40 – 50 ai sec. XX. În aceasta perioada, calculatia a inceput sa se perceapa ca forma – rezultat al calculelor costului de productie in forma de calculatie de plan sau de gestiune, iar, uneori, pur si simplu, ca metoda de prezentare a informatiei – tabel sau foaie de calculatie. Ea s-a separat de continutul sau –calculul costului de productie.

Calculatia costurilor de productie se poate realiza dupa metoda costurilor standard, metoda pe comenzi, metoda pe faze, metoda globala, metoda costurilor directe, sau altele in functie de organizarea procesului de productie si de specificul activitatii si de necesitatile proprii.

Metoda de calculatie pe comenzi este specifica intreprinderilor cu productie individuala si de serie, cu un proces compelex de fabricatie, in care produsul finit, luate separat, este rezultatul imbinarii mecanice a unor piese, subansamble, fabricate anterior, ca parti independente. Aceasta metoda are o larga aplicare in industria constructoare de masini, industria mobilei, in industria confectiilor, etc.

Mechel Targoviste SA face parte din grupul Mechel. Mechel este o companie care activeaza in domeniul de minerit si metalurgie si uneste producatori de carbune, minereu de fier, nichel, otel, produse laminate si produse din sarma.

În ceea ce priveste structura functionala, in cadrul Mechel Targoviste S.A., contabilitatea de gestiune inregistreaza totalitatea cheltuielilor efectuate la nivelul intregii societati pentru ca apoi acestea sa fie repartizate la sfarsitul lunii, fiind incluse in costul produsului.

Organizarea contabilitatii de gestiune si calculatie a costurilor depinde in mod direct de marimea si modul de organizare a societatii, de structura organizatorica a acesteia, de tipul de productie si de tehnologia de fabricatie utilizata in desfasurarea activitatii.

Astfel, datorita faptului ca Mechel Targoviste S.A. este o societate din categoria intreprinderilor mijlocii si mici, contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor se tine centralizat la nivelul compartimentului contabilitate. Programarea si urmarirea analitica a cheltuielilor se realizeaza pe locuri structurale de cheltuieli, si anume pe cele trei sectii, la care se adauga cheltuielile de organizare si conducere.

CAPITOLUL 1: CALCULATIA COSTURILOR. METODE DE CALCULATIE A COSTURILOR

1.1. Notiuni privind costul

Costul reprezinta un element-cheie in conducerea sistemelor economice. Determinarea si analiza lui, in vederea eficientizarii performantelor decizionale, au constituit preocupari permanente atat in domeniul cercetarilor stiintifice, cat si in practica economica.

Actualmente, problemele de nominalizare a terminologiilor in materie de costuri nu sunt in intregime solutionate. Deseori, costul este definit ca o cheltuiala facuta pentru producerea sau cumpararea unui bun, pentru efectuarea unei lucrari etc [1 Opr?? Io?n, C?rm?n-G?bri?l? P?mfil, Rodic? R?du, Victori? Zasptoiu. Noul Diction?r univ?rs?l ?l limbii roman?. ?ditur? „Lit?r? Int?rn?tion?l”, Bucur?sti, 2006, p.304]. Alti economisti definesc costul ca un ansamblu de cheltuieli incorporabile, ce corespund fie unui calcul privind o functie sau o parte a intreprinderii, fie unui calcul privind un obiect, o prestare de servicii, un grup de obiecte sau prestare de servicii la un stadiu, altul decat cel final [2 Boulot J.L., Cr?t?l J.P., Joliv?t J., Kosk?s S. ,?n?lys? ?t Contrôl? d?s Coûts. Publi-Union ?ditions, 1975, p. 51].

Ambele definitii, dupa parerea noastra, subliniaza orientarea generala a contabilitatii analitice: a calcula in mod periodic, insa practica utilizarii tehnicilor de analiza pentru luarea deciziilor adecvate economiei de piata conditioneaza necesitatea largirii acestui cadru al definirii costului, incluzand astfel de elemente ca depasiri, economii, pierderi etc.

Economistii D. Dimitrescu, V. Dragota, A. Ciobanu considera ca costul reprezinta un consum de mijloace, orientat spre un scop economic bine determinat. Uneori, costul este privit ca un „sacrificiu” de resurse sau de valoare. Notiunea de valoare, derivand din conceptul economic, poate fi vazuta ca fiind ”o calitate conventionala a unui bun sau a unui serviciu, care este atribuita acestuia ca urmare a estimarilor si calculelor” [3 Dimitr?scu D., Dr?gota V., Ciob?nu ?., ?v?lu?r?? intr?prind?rilor. ?diti? ? II-?. ?ditur? ?conomica, Bucur?sti, 2000, p.21] . Costul, dupa N. Albu si C. Albu, este un „indicator al valorii”, insa este „insuficient pentru evaluarea performantei, de aceea, in functie de caracteristicile concurentei si ale modului de consum al produsului, utilizarea costului trebuie completata cu un instrument care sa exprime cererea”.

1.2. Calculatia costurilor

Întrebarile de tipul: in ce consta calculatia, care este scopul de baza si obiectivele calculatiei clasificarea calculatiei, sunt deschise si discutabile. Notiunea de calculare a aparut in anii 40 – 50 ai sec. XX. În aceasta perioada, calculatia a inceput sa se perceapa ca forma – rezultat al calculelor costului de productie in forma de calculatie de plan sau de gestiune, iar, uneori, pur si simplu, ca metoda de prezentare a informatiei – tabel sau foaie de calculatie. Ea s-a separat de continutul sau –calculul costului de productie.

Studiind definitia si continutul calculatiei, nu trebuie uitat faptul ca calculatia reprezinta elementul component al metodei contabilitatii, metoda de evaluare a mijloacelor economice si, concomitent, rezultatul acestei evaluari.

Este de mentionat ca, in literatura de specialitate, unii economisti utilizeaza notiunea de „calculatia costului”, iar altii de „calcularea costului” si, in fine, unii autori fac delimitare intre aceste notiuni. Astfel, de exemplu, V.F. Palii sustine ca calcularea si calculatia se coreleaza intre ele nu ca o procedura de calcul si rezultatul ei, ci ca o totalitate generala de procedee si metode, care asigura calcularea costului de productie sau a procesului (calculare), si partea ei, care constituie procedura finala de calcul (calculatia) [4 Pop? Li?n?-?l?n? ?nic?. Conduc?r?? intr?prind?rii prin costuri. ?ditur? ?conomica, Bucur?sti, 2005, p.41

] .

Generalizand toate afirmatiile de mai sus, propunem urmatoarea definitie: Calculatia costului constituie un ansamblu de procedee de calcul stiintific argumentate, efectuate pentru determinarea costului unitar al unui produs (lucrare, serviciu). Calcularea reprezinta actiunea de calcul, prin urmare, ea exprima o parte a notiunii calculatie.

Organizarea calculatiei costului de productie este influentata de astfel de factori, cum ar fi: particularitatile tehnologice si organizationale ale procesului de productie si caracterul productiei, marimea si structura organizationala a intreprinderii, precum si modelul gestiunii economice a subdiviziunilor interne.

Calculatia costurilor de productie se poate realiza dupa metoda costurilor standard, metoda pe comenzi, metoda pe faze, metoda globala, metoda costurilor directe, sau altele in functie de organizarea procesului de productie si de specificul activitatii si de necesitatile proprii.

1.3. Consideratii cu privire la conceptul de metoda de calculatie a costurilor

În principiu, metoda constituie calea sau modul de a cerceta si a interpreta fenomenele cuprinse in obiectul de studiu al unei discipline. Prin ea, stiinta respectiva patrunde in esenta fenomenelor pe care le studiaza si elucidand legaturile interne intre ele, descopera legile mis-carii lor. Astfel, cu ajutorul metodei sunt puse in lumina relatiile ce au caracter de legalitati existente intre fenomenele studiate.

Metoda, in cazul calculatiei costurilor cuprinde: determinarea si delimitarea primara a cheltuielilor de productie si de desfacere pe zone de cheltuieli si pe purtatori de costuri. Totodata ea cuprinde si repartizarea cheltuielilor indirecte precum si determinarea costurilor unitare ale produselor. În acest fel, metoda de calculatie a costurilor reprezinta un instrument eficient in controlul operativ al tuturor consumurilor determinate de procesul de productie, un instrument al autogestiunii.

Modelul general al calculatiei costului lucrarilor executate si serviciilor prestate se poate exprima prin relatia:

in care: C - reprezinta costul unitar;

d - suma cheltuielilor directe aferente unitatii

de produs;

i - suma cheltuielilor indirecte aferente unitatii

de produs;

Metoda mai poate fi definita si ca ansamblul procedeelor, tehniciilor si instrumentelelor prin care se realizeaza un sistem de lucrari privind procesul de prelucrare a informatiilor generate de cunoasterea laturii cantitative si valorice a procesului de productie.

Metoda calculatiei costurilor, desi unica in esenta sa, sub influenta particularitatilor diferitelor intreprinderi, in special datorita tehnologiei si tipurilor productiei, se realizeaza practic in mai multe forme. Astfel, in literatura de specialitate si in practica economica, putem intalni diferite metode de calculatie a costurilor:

1.4. Sistemul metodelor de calculatie a costurilor